Byla 2A-1631-343/2012
Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algimanto Kukalio, Rūtos Palubinskaitės (pranešėja ir kolegijos pirmininkė) ir Arvydo Žibo, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės R. M. ir atsakovo R. M. apeliacinius skundus dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-630-179/2012 pagal ieškovės R. M. ieškinį atsakovui R. M., išvadą teikiančiai institucijai Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškiniu (b.l. 1-4) ieškovė prašė priteisti iš atsakovo dviems ieškovės ir atsakovo nepilnamečiams vaikams išlaikymą periodinėmis išmokomis po 1000 Lt per mėnesį iki vaikų pilnametystės, taip pat priteisti iš atsakovo ieškovei bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškovė nurodė išlaikanti vaikus viena, akcentavo, jog jos materialinė padėtis yra sunki, ji neturinti pastovaus darbo, tuo tarpu atsakovas gyvena užsienyje, uždirba apie 8000 Lt per mėnesį. Prašomą priteisti sumą sudaro išlaidos maistui, aprangai, higienos priemonėms, mokyklos reikmėms, kaupiamojo ir gyvybės draudimo įmokoms, būsto išlaikymui, kurui.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. balandžio 20 d. sprendimu (b.l. 63-65) ieškinį patenkino iš dalies, nustatė 500 Lt per mėnesį išlaikymo sumą kiekvienam iš vaikų, kurią vaikams turi teikti atsakovas, priteisė iš atsakovo ieškovei 800 Lt atstovavimo išlaidų atlyginimą, priteisė iš atsakovo valstybei 360 Lt žyminio mokesčio ir 25,71 Lt teismo išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti. Teismas konstatavo, jog nepilnamečiai vaikai gyvena su ieškove, atsakovas šeimą palikęs, vaikais nesirūpina, jiems pilno materialinio išlaikymo neteikia, todėl yra pagrindas išlaikymą iš jo priteisti. Spręsdamas dėl priteistinos išlaikymo sumos dydžio teismas atkreipė dėmesį į tai, jog ieškovės prašoma priteisti suma nėra sąžininga ir protinga, tokios sumos priteisimas leistų ieškovei nusišalinti nuo pareigos išlaikyti vaikus, priteistina 500 Lt išlaikymo suma kiekvienam iš vaikų atitinka orientacinį su minimalios algos dydžiu susietą bendros vaikui išlaikyti reikalingos sumos kriterijų.

7III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

8Apeliaciniu skundu (b.l. 72-73) ieškovė prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 20 d. sprendimą pakeisti, iš atsakovo nepilnamečiams vaikams priteistą sumą padidinti iki 1000 Lt per mėnesį, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Savo poziciją apeliantė grindžia šiais argumentais:

  1. Pats atsakovas yra pareiškęs, kad sutinka mokėti 1000 Lt išlaikymo sumą. Mažesnę sumą proceso metu nurodė ne atsakovas, bet jį atstovavęs advokatas.
  2. Atsakovas vengia gauti didesnes pajamas, nei nurodytos jo pateiktuose dokumentuose. Gerą atsakovo finansinę padėtį patvirtina tai, jog jis bylos nagrinėjimo laikotarpiu kelis kartus atostogavo egzotiškuose kraštuose.
  3. Teismo nustatyta išlaikymo suma nėra pakankama tam, kad nepilnamečių vaikų poreikiai būtų patenkinti visapusiškai.

9Atsiliepimo į ieškovės apeliacinį skundą atsakovas teismui nepateikė.

10Apeliaciniu skundu (b.l. 78-80) atsakovas prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 20 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą - kiekvienam iš vaikų priteistą išlaikymo sumą sumažinti iki 350 Lt per mėnesį. Apeliantas savo poziciją grindžia šiais argumentais:

  1. Ieškovės nurodytos sumos, skiriamos vaikų poreikiams tenkinti yra nepagrįstai didelės, nurodytos neįvertinus sezoniškumų, priteista vaikams daugiau, nei objektyviai reikia jiems išlaikyti.
  2. Teismas be pagrindo rėmėsi orientaciniu minimalios mėnesinės algos kriterijumi, nevertindamas konkrečių bylos aplinkybių.

11Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (b.l. 85-87) ieškovė prašo skundą atmesti ir nurodo, kad teismo priteista išlaikymo suma ir taip nepakankama, o atsakovas prašo ją dar labiau sumažinti. Priimdamas ginčijamą sprendimą teismas be pagrindo neatsižvelgė į gerą atsakovo turtinę padėtį.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl nepilnamečiams vaikams priteistino išlaikymo dydžio. Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. ir detalizuota CK 3.192 str. Nepilnamečiam vaikui teiktino išlaikymo dydis nustatomas randant proporciją tarp dviejų esminių įstatyme įtvirtintų kriterijų - vaiko poreikių bei tėvų turtinių galimybių tuos poreikius tenkinti (CK 3.192 str. 2 d.). Kaip teisingai savo apeliaciniame skunde nurodė atsakovas, šeimos teisinius santykius reglamentuojančioje CK trečiojoje knygoje tiesiogiai nėra įvardintas atskaitos taškas, leidžiantis konkrečiai įvertinti vidutinio vaiko poreikius. Vertinant vaikų poreikius reikšmingomis laikytinos kelios aplinkybės: iš vienos pusės, bendruoju atveju, šalims neįrodinėjant specialių vaiko poreikių, minimali augančiam vaikui išlaikyti būtina suma tik didėja, pragyvenimui būtinų išlaidų lygis per pastaruosius metus taip pat kilo; iš kitos pusės, visos ieškovės nurodomos išlaidų vaikams išlaikyti sumos nesusiję su kokiais nors specifiniais, išskirtiniais šių konkrečių vaikų poreikiais, be to, ieškovė pati patvirtino, jog vienam vaikui išlaikyti per mėnesį jai reikia 1000 Lt, t.y. tokia išlaikymo suma skirtina vaikams abiejų tėvų, o ne tik atsakovo, kaip teisingai nurodė atsakovas savo apeliaciniame skunde, dalis išlaidų (pvz., išlaidos šildymui, mokyklinėms reikmėms) yra sezoninės. Akcentuotina ir tai, jog, kaip numatyta CK 3.198 straipsnio 1 dalyje, esant asmens pareigai išlaikyti du vaikus, turi būti orientuojamasi į žemesnį, t.y. bent minimalių poreikių tenkinimo, kriterijų. Nurodytų aplinkybių visuma leidžia spręsti, jog nagrinėjamu atveju bendra 800 Lt suma kiekvienam iš vaikų išlaikyti vertintina kaip pakankama.

14Vertinant tėvų galimybes teikti išlaikymą jų nepilnamečiam vaikui, akcentuotina tai, jog atsakovo pajamos, o kartu ir galimybės prisidėti prie vaikų išlaikymo yra didesnės, todėl jam turi tekti didesnė pareigos išlaikyti vaikus dalis. Akcentuotina ir tai, jog bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovas patvirtino, jog atsakovas moka 500 Lt išlaikymo kiekvienam iš vaikų sumą, pripažino, jog atsakovas sutinka, kad iš jo būtų priteista 400 Lt per mėnesį suma kiekvienam vaikui, t.y. didesnė suma, nei nurodoma atsakovo apeliaciniame skunde. Iš kitos pusės, ieškovė yra darbingo amžiaus, susilaukdama vaikų ji prisiėmė pareigą prisidėti prie jų išlaikymo, todėl vienašališkas pareigos išlaikyti vaikus perkėlimas vien tik atsakovui neatitiktų vaikų ir tėvų tarpusavio santykius reglamentuojančių teisės normų tikslų ir paskirties.

15Nurodytų aplinkybių visumą teisėjų kolegija vertina kaip pakankamą pagrindą abiems apeliaciniams skundams atmesti.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Apeliacinius skundus atmesti.

18Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

19Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai