Byla 2-1171/2014
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutarties dalies, kuria buvo atsisakyta priimti kaip neteismingą dalį ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ ieškinio, pareikšto uždarajai akcinei bendrovei „LNTV“, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Bordolina“, uždarajai akcinei bendrovei „Finiens“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų, reglamentuojančių civilinių bylų rūšinį teismingumą.

6Ieškovas UAB „Palink“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

  1. pripažinti tariama ir negaliojančia nuo sudarymo momento tarp atsakovų UAB „LNTV“ ir B UAB „Bordolina“ 2008 m. rugsėjo 22 d. sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 08/09/22;
  2. pripažinti apsimestine ir negaliojančia nuo sudarymo momento tarp atsakovų UAB „LNTV“ ir UAB „Finiens“ 2010 m. lapkričio 8 d. sudarytą taikos sutartį, patvirtintą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-24592-129/2010.

7Ieškovas ieškinyje nurodė, kad kitoje Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovas UAB „LNTV“ pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Palink“ dėl 1 851 160 Lt nuostolių priteisimo, kurie susidarė dėl UAB „Palink“ vienašališko negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo, sudarytos 2008 m. rugpjūčio 25 d. tarp UAB „Palink“ ir UAB „LNTV“ (civilinės bylos Nr. 2-2565-553/2014). Minėtoje civilinėje byloje ieškovas UAB „LNTV“ (kuris šioje byloje turi atsakovo procesinį statusą) nurodė, kad prašomus priteisti nuostolius jis patyrė dėl to, jog UAB „Palink“ vienašališkai nutraukus nuomos sutartį, su UAB „LNTV“ sudarytą 2008 m. rugsėjo 22 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 08/09/22 vienašališkai nutraukė ir B UAB „Bordolina“ bei pareikalavo iš UAB „LNTV“ 2 135 160 Lt netesybų. Pagal 2010 m. liepos 30 d. susitarimą dėl teisių ir pareigų perleidimo B UAB „Bordolina“ reikalavimą į UAB „LNTV“ dėl 2 135 160 Lt netesybų perleido UAB „Finiens“. Vilniaus apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi patvirtino tarp UAB „Finiens“ ir UAB „LNTV“ 2010 m. lapkričio 8 d. sudarytą taikos sutartį, pagal kurią UAB „LNTV“ įsipareigojo sumokėti UAB „Finiens“ 1 851 160 Lt, kuriuos UAB „LNTV“ ir reikalauja priteisti iš UAB „Palink“. Ieškovo teigimu, tarp UAB „Bardolina“ ir UAB „LNTV“ buvo sudaryta tariama negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis bei tarp UAB „Finiens“ ir UAB „LNTV“ buvo sudaryta apsimestinė taikos sutartis, nes UAB „LNTV“ iš tikrųjų nebuvo išnuomojusi negyvenamųjų patalpų UAB „Bardolina“ bei UAB „LNTV“ neatliko realaus mokėjimo UAB „Finens“ pagal taikos sutartį. Dėl šios priežasties ieškovas UAB „Palink“ šioje civilinėje byloje ginčija minėtus sandorius ir prašo juos pripažinti negaliojančiais.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 8 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo UAB „Palink“ ieškinį. Teismas nurodė, kad ieškovas ieškinį dalyje dėl nuomos sutarties pripažinimo tariama ir negaliojančia grindžia CK 1.86 straipsnio nuostatomis, motyvuodamas tuo, kad teisės ir pareigos pagal šią sutartį nebuvo įgytos, sutarties šalys yra susiję asmenys, nuomos sutartis nebuvo vykdoma, mokėjimai nebuvo atlikti. Teismas, įvertinęs tai, kad ieškovas neprašo taikyti restitucijos tarp nuomos sutarties šalių, padarė išvadą, kad reikalavimas nėra turtinis, dėl ko šio reikalavimo dalyje byla teisminga Vilniaus miesto apylinkės, o ne Vilniaus apygardos teismui. Dėl antrojo ieškinio reikalavimo teismas pažymėjo, kad pagal kasacinio teismo praktiką asmuo, siekdamas ginčyti taikos sutartį, patvirtintą teismo procese, gali tai daryti tik procesine tvarka, pasinaudodamas viena iš dviejų – instancine tvarka arba paduodant pareiškimą dėl proceso atnaujinimo CPK XVIII skyriaus nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-108/2010). Dėl šios priežasties teismas ieškinį dalyje dėl taikos sutarties nuginčijimo atsisakė priimti, išaiškindamas ieškovui, kad toks jo reikalavimas turėtų būti reiškimas Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje, kurioje buvo patvirtinta ieškovo ginčijama taikos sutartis (CPK 137 str. 2 d. 2 p., 4 p.).

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Ieškovas UAB „Palink“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti kaip neteismingą ieškinio reikalavimą dėl tarp atsakovų UAB „LNTV“ ir B UAB „Bordolina“ 2008 m. rugsėjo 22 d. sudarytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 08/09/22 pripažinimo tariama ir negaliojančia, ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Ieškovas nurodo, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis dalyje dėl ieškinio reikalavimo pripažinti tariama ir apsimestine nuomos sutartį prieštarauja Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutarčiai, priimtai kitoje civilinėje byloje Nr. 2S-449-603/2014. Minėta nutartimi buvo palikta nepakeista Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 14 d. nutartis, kuria buvo atsisakyta priimti analogišką ieškinį, konstatuojant, kad ieškovas yra pareiškęs turtinį reikalavimą, kurio suma lygi 1 851 160 Lt, dėl ko šis ieškinys teismingas Vilniaus apygardos teismui. Ieškovas daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuri buvo priimta nepaisant paties teismo sukurto ankstesnio precedento, pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas dėl teisingumo vykdymo, konstitucinius teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principus ir nepagrįstai varžo ieškovo teisę kreiptis į teismą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas).

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkinamas.

14CPK 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinta rūšinio teismingumo taisyklė, nustatanti pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų, kuriose ieškinio suma didesnė kaip 150 000 Lt, teismingumą apygardų teismams, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo. Ieškinio sumos paskaičiavimo taisyklės yra įtvirtintos CPK 85 straipsnyje. Kaip matyti iš šių taisyklių, tuo atveju, kai ieškinyje reiškiamas reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, ieškinio suma nustatoma pagal atsakovo grąžintinas sumas arba atsakovo grąžintino turto rinkos vertę, jeigu pripažinus sandorį negaliojančiu būtų taikoma restitucija (CPK 85 str. 1 d. 11 p.). Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad ieškinio reikalavimo dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu suma lygi turtinei naudai, kurią gautų ieškovas, nuginčijęs sandorį ir tokiu būdu atgavęs iš atsakovo lėšas ar turtą. Tačiau tam tikrais atvejais tenkinus ieškinį dėl sandorio nuginčijimo, ieškovas taip pat įgyja turtinę naudą, nors ir neatgauna jokio turto (pavyzdžiui, ieškovas yra atleidžiamas nuo pareigos sumokėti skolą, nuostolius; ieškovas įgyja reikalavimo teisę į atsakovą dėl lėšų sumokėjimo ir pan.). Vadinasi, tokio pobūdžio ieškinio reikalavimas, kurio tenkinamas, net ir netaikius restitucijos, sukuria ieškovui tam tikro dydžio turtinę naudą, taip pat laikomas turtiniu reikalavimu, kurio suma lygi ieškovo siekiamos gauti turtinės naudos dydžiui.

15Nagrinėjamu atveju ieškovas vienu iš ieškinio reikalavimų prašė pripažinti negaliojančia tarp atsakovų UAB „LNTV“ ir B UAB „Bordolina“ 2008 m. rugsėjo 22 d. sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 08/09/22. Kaip matyti iš ieškinio faktinio pagrindo, atsakovas UAB „LNTV“ kitoje civilinėje byloje įrodinėja, kad būtent dėl šios ieškovo ginčijamos nuomos sutarties nutraukimo, atsakovas UAB „LNTV“ patyrė 1 851 160 Lt dydžio nuostolius, kuriuos privalo atlyginti ieškovas UAB „Palink“. Vadinasi, ieškovas šiuo ieškinio reikalavimu siekia nuginčyti minėtą sandorį tam, kad būtų eliminuota jo pareiga sumokėti atsakovui UAB „LNTV“ 1 851 160 Lt dydžio nuostolius. Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad ieškovo reikalavimas dėl tarp atsakovų UAB „LNTV“ ir B UAB „Bordolina“ 2008 m. rugsėjo 22 d. sudarytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 08/09/22 pripažinimo negaliojančia yra turtinis reikalavimas, kurio tenkinimo atveju ieškovas įgytų 1 851 160 Lt dydžio turtinę naudą. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodydamas, jog minėtas ieškinio reikalavimas laikytinas neturtiniu, netinkamai taikė ieškinio sumos paskaičiavimo bei civilinių bylų rūšinio teismingumo taisykles, dėl ko nepagrįstai nurodė ieškinio reikalavimą (kurio suma 1 851 160 Lt) esant tesmingą apylinkės, o ne apygardos, teismui (CPK 26 str., 27 str. 1 p., 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 15 p.).

16Apeliacinės instancijos teismui nustačius pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties dalies neteisėtumą dėl netinkamai pritaikytų civilinių bylų rūšinio teismingumo taisyklių, neliko teisinio pagrindo nagrinėti tuos atskirojo skundo argumentus, kuriais įrodinėjamas skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties prieštaravimas tuo pačiu procesiniu klausimu priimtai ankstesnei Vilniaus apygardos teismo nutarčiai. Nepaisant to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovas teisingai atskirajame skunde nurodė, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime pabrėžė teismų praktikos vienodumo (nuoseklumo, neprieštaringumo) svarbą ir konstatavo, kad bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose, o žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimų – precedentų, tų kategorijų bylose.

17Apeliacinės instancijos teismui nustačius, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarties dalimi nepagrįstai atsisakė priimti ieškinio reikalavimą dėl nuomos sutarties nuginčijimo, atitinkamai darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė grąžinti žyminį mokestį, sumokėtą už šį ieškinio reikalavimą (CPK 87 str. 1 d. 3 p.).

18Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Palink“ atskirąjį skundą daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė proceso teisės normas, reglamentuojančias ieškinio sumos paskaičiavimo ir civilinių bylų rūšinio teismingumo taisykles toje dalyje, kuria atsisakė priimti ieškinio reikalavimą dėl tarp atsakovų UAB „LNTV“ ir B UAB „Bordolina“ 2008 m. rugsėjo 22 d. sudarytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 08/09/22 pripažinimo negaliojančia. Dėl šios priežasties skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutartis pakeičiama, panaikinant nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti ieškinio reikalavimą dėl nuomos sutarties nuginčijimo bei nutarta grąžinti už šį ieškinio reikalavimą sumokėtą 16 884 Lt žyminį mokestį ir ieškinio reikalavimo dėl nuomos sutarties nuginčijimo priėmimo klausimą perduodant pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

20pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutartį.

21Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutarties dalį, kuria buvo atsisakyta priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ ieškinio reikalavimą dėl tarp atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „LNTV“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Bordolina“ (dabartinis teisinis statusas – bankrutuojanti) 2008 m. rugsėjo 22 d. sudarytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 08/09/22 pripažinimo tariama ir negaliojančia.

22Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutarties dalį, kuria buvo nutarta grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Palink“ 16 596 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

23Klausimą dėl ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ ieškinio reikalavimo, kuriuo prašoma pripažinti tarp atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „LNTV“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Bordolina“ (dabartinis teisinis statusas – bankrutuojanti) 2008 m. rugsėjo 22 d. sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 08/09/22 pripažinti tariama ir negalioja, priėmimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

24Kitoje dalyje Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų,... 6. Ieškovas UAB „Palink“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 7. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad kitoje Vilniaus apygardos teisme... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 8 d. nutartimi atsisakė priimti... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Ieškovas UAB „Palink“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas tenkinamas.... 14. CPK 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinta rūšinio teismingumo... 15. Nagrinėjamu atveju ieškovas vienu iš ieškinio reikalavimų prašė... 16. Apeliacinės instancijos teismui nustačius pirmosios instancijos teismo... 17. Apeliacinės instancijos teismui nustačius, kad pirmosios instancijos teismas... 18. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Palink“ atskirąjį skundą... 19. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 20. pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutartį.... 21. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutarties dalį,... 22. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutarties dalį,... 23. Klausimą dėl ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ ieškinio... 24. Kitoje dalyje Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutartį palikti...