Byla 2-385-884/2011

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė,

2sekretoriaujant Zentai Seduolytei,

3dalyvaujant pareiškėjui R. B.,

4jo atstovei advokatei Virginijai Pargaliauskienei,

5suinteresuotiems asmenims V. P., A. D., P. B.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. B. pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys V. P., A. D., P. B., bei suinteresuotų asmenų V. P., A. D., P. B. pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo,

Nustatė

7pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad P. B., asmens kodas ( - ) miręs 2002 m. gruodžio 24 d., priėmė 1993 m. vasario 21 d. mirusios D. B. palikimą faktiškai pradėdamas jį valdyti, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas priėmė P. B., asmens kodas ( - ) mirusio 2002 m. gruodžio 24 d., palikimą faktiškai pradėdamas jį valdyti. Suinteresuoti asmenys pateikė pareiškimą, kuriuo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad P. B., asmens kodas ( - ) miręs gruodžio 24 d., priėmė 1993 m. vasario 21 d. mirusios D. B. palikimą faktiškai pradėdamas valdyti, bei juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. P., A. D., P. B., asmens kodas ( - ) priėmė P. B., asmens kodas ( - ) mirusio 2002 m. gruodžio 24 d., palikimą faktiškai pradėdami jį valdyti. Pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys nurodė, kad jų senelės D. B., iki mirties gyvenamąją vietą deklaravusios ( - ) k., Skuodo r. sav., palikimą sudarė 5,49 ha žemės sklypas bei gyvenamasis namas, esantys ( - ) k., Skuodo r. sav. Klaipėdos apskrities viršininko 1996 m. birželio 4 d. sprendimu D. atkurtos nuosavybės teisės į 5,49 ha žemės. P. B. nukaršino savo motiną, ją palaidojo, pasiėmė jos asmeninius ir namų apyvokos daiktus, D. B. priklausiusiame name leido apsigyventi R. B., su kuriuo tęsė nuosavybės teisių atkūrimą pagal Lietuvos Respublikos nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo ir tvarkos įstatymą, Suinteresuotiems asmenims pritarus, P. B. leido pareiškėjui apsigyventi D. B. trobelėje, naudotis žeme. 2002 m. gruodžio 24 d. P. B. mirė, jo palikimą sudarė mirusios Domicėlės palikimas. Pareiškėjas kartu su suinteresuotais asmenimis draugiškai pasidalijo ir pasiėmė tėvo asmeninius daiktus.

8Teismo posėdžio metu pareiškėjas, jo atstovė reikalavimą palaikė ir prašė pareiškimą tenkinti, nurodė, kad tarp pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų ginčo dėl palikimo priėmimo nėra.

9Teismo posėdžio metu suinteresuoti asmenys V. P., A. D., P. B. palaikė pareikštus reikalavimus bei prašė tenkinti pareiškėjo reikalavimą, nurodė, kad po tėvo mirties visi kartu tarėsi, ką darys su žeme, nameliu, suprato, palikimas yra jų visų.

10Pareiškimas tenkintinas (CPK 444 str. 2 d. 8 p.).

11Po palikėjos D. B. mirties atsiradusiems paveldėjusiems santykiams taikytinas 1964 m. Civilinis kodeksas, šio kodekso 587 straipsnio 2 dalyje numatyti būdai, kai įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą: kai jis faktiškai pradėjo turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą, nurodyti veiksmai turi būti atliekami per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Pareiškėjo, suinteresuotų asmenų, liudytojų A. U., A. V. parodymais nustatyta, kad po D. B. mirties jos sūnus P. B. faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti – rūpinosi nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimu, naudojosi likusiais daiktais. Šios aplinkybės patvirtina, kad P. B. neatsisakė palikimo, jį priėmė ir valdė, taip išreikšdamas valią priimti palikimą. Minėtų įrodymų pagrindu nustatytinas faktas, kad P. B. po motinos D. B. mirties palikimą priėmė.

12P. B. mirė 2002 m. gruodžio 24 d., kuomet paveldėjimo santykius reglamentavo 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojęs Civilinis kodeksas, kurio 5.50 straipsnio 2 dalyje numatyti būdai, kai įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą: kai jis faktiškai pradėjo turtą valdyti, kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą arba kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo.

13Pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų pareiškimais, pareiškėjo, suinteresuotų asmenų paaiškinimais, nustatyta, kad po tėvo P. B. mirties pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti – rūpinosi dėl žemės ir namelio valdymo, naudojosi likusiais daiktais. Šios aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys neatsisakė palikimo, jį priėmė ir valdė, taip išreikšdami valią priimti palikimą. Nors pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys su prašymu įstatymo nustatytu terminu į notarų biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo nesikreipė, palikimą priėmė kitais įstatyme numatytais būdais, t.y. pradėdami turtą faktiškai valdyti. Šių įrodymų pagrindu nustatytinas faktas, kad R. B., V. P., A. D., P. B. po tėvo P. B. mirties palikimą priėmė.

14Teismas, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais,

Nutarė

15pareiškimus tenkinti.

16Nustatyti, kad 1993 m. vasario 21 d. mirus D. B., atsiradusį palikimą priėmė P. B., asmens kodas ( - )

17Nustatyti, kad 2002 m. gruodžio 24 d. mirus P. B., asmens kodas ( - ) atsiradusį palikimą priėmė R. B., asmens kodas ( - ) V. P., asmens kodas ( - ) A. D., asmens kodas ( - ) P. B., asmens kodas ( - )

18Juridiniai faktai nustatyti paveldėjimo teisės liudijimams gauti.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai