Byla 2S-462-623/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Marijono Greičiaus, teisėjų Romualdos Janovičienės, Virginijos Volskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės L. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. spalio 28 d. nutarties, kuria prašymas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo atmestas, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Danske lizingas“ ieškinį atsakovei L. J. dėl turto likutinės vertės, nesumokėtų eilinių mokėjimų, palūkanų, delspinigių ir baudų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB ,,Danske lizingas“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti ieškovui iš atsakovės lizinguojamo turto (keturračių motociklų) likutinę vertę – 50.550,17 Lt, nesumokėtus eilinius mokėjimus pagal išrašytas sąskaitas faktūras iki finansinio lizingo sutarčių nutraukimo dienos - 2 585,69 Lt, palūkanas - 1 072,41 Lt, delspinigius - 646,30 Lt, baudas - 4 500 Lt, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė 2009-10-13 pirmosios instancijos teisme parengiamojo teismo posėdžio metu pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė įtraukti į bylą atsakovą D. M. ir trečiąjį asmenį P. M. ; pripažinti iš dalies negaliojančiomis 2006-06-14 ieškovo UAB ,,Danske lizingas“ ir atsakovės L. J. sudarytas lizingo sutartis Nr. 200606F-5849, Nr. 200606F-5850, Nr. 200606F-5851 ir laikyti jas 2006 m. birželio 14 d. lizingo sutartimis Nr. 200606F-5849, Nr. 200606F-5850, Nr. 200606F-5851, sudarytomis ieškovo - UAB ,,Danske lizingas“ ir atsakovo D. M. .

52009-10-13 nutartimi teismas nustatė, kad atsakovės priešieškinio dėl sandorių pripažinimo iš dalies negaliojančiais, pareikšto ieškovui, suma yra 59.354,57 Lt bei nustatė atsakovei terminą iki 2009-10-28 trūkstamai žyminio mokesčio daliai – 1.648,64 Lt už priešieškinį sumokėti ir šios žyminio mokesčio dalies sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalui pateikti.

6Atsakovė 2009-10-26 pateikė pirmosios instancijos teismui prašymą iš dalies atleisti ją nuo žyminio mokesčio už priešieškinį sumokėjimo ir pridėjo įmokos mokėjimo kvitą, patvirtinantį, kad pareiškėja sumokėjo dalį žyminio mokesčio - 668 Lt.

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009 m. spalio 28 d. nutartimi atmetė atsakovės L. J. prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio už priešieškinį sumokėjimo. Nustatė atsakovei L. J. terminą iki 2009-11-27 trūkstamai žyminio mokesčio daliai - 980,64 Lt sumokėti ir šios žyminio mokesčio dalies sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalui pateikti. Teismas nurodė, kad atsakovė pateikė teismui įrodymus, patvirtinančius, jog ji neturi nekilnojamojo turto, priklausančio jai nuosavybės teise, jos vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. Atsakovė taip pat pateikė teismui VšĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro išduotą pažymėjimą, patvirtinantį, jog atsakovei diagnozuotas vidutinio sunkumo depresijos epizodas ir jai paskirtas gydymas medikamentais. Teismas nurodė, kad atsakovė yra darbingo amžiaus, ji nenurodė ir nepateikė įrodymų, kad yra neįgali ar dėl kitų svarbių priežasčių negali dirbti. Teismas nenustatė jokių pateisinamų priežasčių, dėl kurių atsakovė negalėtų susirasti darbo ar gauti pajamų, todėl sprendė, kad nėra pagrindo iš dalies atleisti ją nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.

8Teismas nurodė, jog nėra pagrindo spręsti, kad atsakovės turtinė būklė yra tokia sunki, kad jai reikėtų taikyti CPK 83 str. 3 d. numatytą išimtį dėl žyminio mokesčio už priešieškinį sumokėjimo, kadangi atsakovė su ieškovu sudarė žymios vertės turto lizingo sutartis bei nepateikė duomenų ir įrodymų, kad per laikotarpį nuo lizingo sutarčių sudarymo iki priešieškinio pareiškimo jos turtinė būklė ir galimybės gauti pajamų iš esmės pasikeitė.

9Atskiruoju skundu (b.l. 30-31) atsakovė prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. spalio 28 d. nutartį panaikinti, o atsakovės prašymą dėl atleidimo nuo likusios žyminio mokesčio dalies, tenkinti – atleisti atsakovę L. J. nuo likusios žyminio mokesčio už priešieškinį dalies – 981 Lt. Apeliantė nurodo, kad pateikdama prašymą atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo teismui pateikė įrodymus, kurie patvirtino jos pakankamai sunkią turtinę padėtį - atsakovė neturi jokio nekilnojamojo turto, nuosavybės teise nevaldo transporto priemonių. Atsakovė pateikė medicininį pažymėjimą, iš kurio matyti, kad ji serga vidutinio sunkumo depresija. Apeliantė nurodo, jog Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis depresiniai susirgimai pagal jų sunkumą užima ketvirtą vietą tarp visų ligų ir traktuojami kaip labiausiai sunkinantys asmens gyvenimo metus. Asmenys, sergantys vidutinio sunkumo depresija paprastai turi didelių socialinės, darbinės ir buitinės veiklos sunkumų. Teigia, jog šios aplinkybės buvo pakankamai svarbios, kad atsakovę L. J. iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio.

10Atsakovė teigia, jog beveik pusę reikalingos sumokėti žyminio mokesčio sumos sumokėjo, sumokėta suma yra pakankamai didelė. Teismas be pagrindo susiejo atsakovės L. J. turtinę padėtį su lizingo sutarčių sudarymu, ypač atsižvelgiant į pareikšto priešieškinio pagrindą bei dalyką.

11Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindo bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

13Šioje byloje spendžiama, ar pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta tenkinti atsakovės prašymą iš dalies atleisti ją nuo žyminio mokesčio mokėjimo už priešieškinį. Siekiant teisingai išspręsti šį klausimą, būtina išanalizuoti, ar atsakovės pateikti įrodymai iš tiesų įrodo jos sunkią turtinę padėtį.

14CPK normos suteikia teismui teisę, įvertinus konkrečius dalyvaujančio byloje asmens pateiktus duomenis, spręsti, ar yra pagrindas iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, ar tokio pagrindo nėra (CPK 83 str. 3 d.). Pagrindas tenkinti dalyvaujančio byloje asmens prašymą dėl jo atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra šio asmens pateikti įrodymai bei kiti duomenys, kurie leidžia spręsti, jog asmens turtinė padėtis iš tiesų sunki. Įrodinėjimo pareiga tenka dalyvaujančiam byloje asmeniui, prašančiam iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už procesinio dokumento nagrinėjimą (CPK 12, 178 str.). Šį klausimą teismas išsprendžia išanalizavęs dalyvaujančio byloje asmens pateiktus įrodymus, kitus byloje esančius įrodymus, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad asmens sunkią turtinę padėtį įrodo duomenys iš registrų, kuriuose gali būti registruojamas asmens turimas turtas Lietuvos Respublikoje, taip pat duomenys iš Juridinių asmenų registro, pažymos apie kredito įstaigose esančias asmens pinigines lėšas, kiti asmens turtinę padėtį įrodantys dokumentai. Atkreiptinas dėmesys, jog nurodyti duomenys iš registrų ir kredito įstaigų turi būti pateikiami ne „momentiniai“, o „su istorija“, nes duomenys apie banko sąskaitose esamą likutį neparodo jose esančių piniginių lėšų judėjimo, o iš registrų pateiktos pažymos apie šiuo metu asmens turimą turtą neleidžia spręsti apie asmens veiksmus netolimoje praeityje (pavyzdžiui, galima situacija, kai asmuo visai neseniai pardavė didelės vertės turtą, o gautas pinigines lėšas laiko ne kredito įstaigoje). Šių duomenų visuma leis nuspręsti ne tik tai, ar asmens turtinė padėtis yra labai sunki, bet ir išsiaiškinti tikrąsias tokios padėties atsiradimo priežastis bei priimti teisingą ir pagrįstą procesinį sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 24 d. civilinėje byloje Nr. 2-347/2007). Tai reiškia, jog teismas, spręsdamas klausimą dėl asmens atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo už procesinio dokumento nagrinėjimą, turi ne tik formaliai įvertinti asmens sunkią turtinę padėtį įrodančius dokumentus, bet ir atsižvelgti į atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo instituto tikslą, asmens teisinį statusą, jo veiksmus ar neveikimą (pavyzdžiui, į tai, kad asmuo turėjo galimybę sumokėti žyminį mokestį, tačiau dėl savo ar kitų asmenų neapdairių, nerūpestingų ar tyčinių veiksmų arba neveikimo apsunkino savo turtinę padėtį), į ieškiniu ginamą teisinį interesą bei į priežastis, dėl kurių asmens turtinė padėtis yra sunki.

15Sprendžiant klausimą dėl galimybės iš dalies atleisti apeliantę nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už priešieškinio nagrinėjimą, pastebėtina, kad atsakovė pirmosios instancijos teismui pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog ji neturi nekilnojamojo turto, jos vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. Atsakovė taip pat pateikė teismui VšĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro išduotą pažymėjimą, patvirtinantį, jog atsakovė serga vidutinio sunkumo depresija ir jai paskirtas gydymas medikamentais.

16Kolegija pažymi, jog apeliantė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismams nepateikė duomenų iš kredito įstaigų apie turėtas bei turimas lėšas, duomenų apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, duomenų apie tai, ar gauna nedarbo išmokas.

17Esant tokioms aplinkybėms bei atsakovei neįrodžius savo itin sunkios turtinės padėties, nėra pagrindo iš dalies atleisti atsakovę nuo žyminio mokesčio už priešieškinį sumokėjimo.

18Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė atleidimą nuo žyminio mokesčio mokėjimo reglamentuojančias proceso teisės normas ir pagrįstai atsisakė atleisti apeliantę nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo už priešieškinio nagrinėjimą, todėl žemesnės instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 83 str. 1 ir 3 d., 337 str. 1 p.).

19Tuo pačiu teisėjų kolegija pastebi, kad asmens sunki turtinė padėtis gali būti pagrindas gauti jam antrinę teisinę pagalbą byloje. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka gavus tokią pagalbą, asmuo yra atleidžiamas nuo žyminio mokesčio mokėjimo už pateiktų procesinių dokumentų nagrinėjimą (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 str. 1 d.).

20Vadovaudamas CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

21Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. spalio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nustatyti L. J. teminą iki 2010 m. gegužės 28 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. spalio 28 d. nutartyje nurodytai žyminio mokesčio daliai sumokėti.

23Priteisti iš atsakovės L. J. 13 (trylika) litų 90 centų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB ,,Danske lizingas“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti... 4. Atsakovė 2009-10-13 pirmosios instancijos teisme parengiamojo teismo... 5. 2009-10-13 nutartimi teismas nustatė, kad atsakovės priešieškinio dėl... 6. Atsakovė 2009-10-26 pateikė pirmosios instancijos teismui prašymą iš... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009 m. spalio 28 d. nutartimi atmetė... 8. Teismas nurodė, jog nėra pagrindo spręsti, kad atsakovės turtinė būklė... 9. Atskiruoju skundu (b.l. 30-31) atsakovė prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės... 10. Atsakovė teigia, jog beveik pusę reikalingos sumokėti žyminio mokesčio... 11. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 13. Šioje byloje spendžiama, ar pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis,... 14. CPK normos suteikia teismui teisę, įvertinus konkrečius dalyvaujančio... 15. Sprendžiant klausimą dėl galimybės iš dalies atleisti apeliantę nuo... 16. Kolegija pažymi, jog apeliantė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos... 17. Esant tokioms aplinkybėms bei atsakovei neįrodžius savo itin sunkios... 18. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė atleidimą nuo žyminio mokesčio... 19. Tuo pačiu teisėjų kolegija pastebi, kad asmens sunki turtinė padėtis gali... 20. Vadovaudamas CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija... 21. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. spalio 28 d. nutartį palikti... 22. Nustatyti L. J. teminą iki 2010 m. gegužės 28 d. Vilniaus miesto 2... 23. Priteisti iš atsakovės L. J. 13 (trylika) litų 90...