Byla 2-220-538/2007
Dėl konkurso sąlygų, konkurso rezultatų ir pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas A. Padvelskis, sekretoriaujant J. Mickevičienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui V. Martinkui, atsakovo Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Laugalių pensionato atstovėms V. Stanienei, G. Norkuvienei, advokatui P. Maceniui, atsakovės UAB „Šilumininkas“ atstovams J. Grabauskienei, O. Mickūnui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Lamberta“ ieškinį atsakovams Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Laugalių pensionatui (Viliaus Gaigalaičio globos namai), UAB „Šilumininkas“ dėl konkurso sąlygų, konkurso rezultatų ir pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti 2006 m. kovo 24 d. paskelbto supaprastinto atviro šilumos ir karšto vandens tiekimo Laugalių pensionatui konkurso sąlygas bei konkursą negaliojančiais, taip pat pripažinti 2006 m. balandžio 26 d. Šilumos energijos pardavimo-pirkimo sutartį, sudarytą tarp atsakovų, negaliojančia. Nurodė, kad su atsakovu Laugalių pensionatu 2001-07-18 buvo sudarę Šilumos energijos pardavimo - pirkimo sutartį, tačiau pasikeitus paslaugų savikainai ir atsakovui nesutinkant pakeisti sutartyje nurodytos kainos, ši sutartis buvo nutraukta ir atsakovas 2006-03-24 paskelbė atvirą konkursą paslaugų pirkimui. Mano, kad paskelbto konkurso sąlygos prieštaravo Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, tarp jų ir imperatyvioms, be to, mano, kad 2001-07-18 su ja sudaryta sutartis nutraukta nepagrįstai.

3Atsakovai ieškinio nepripažino ir mano, kad ieškinys turėtų būti paliktas nenagrinėtas, nes ieškovė nesilaikė ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos ir pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 120 str. nuostatas nepateikė pretenzijos. Taip pat mano, kad ieškinys nepagrįstas ir vykdant pirkimo procedūras įstatymo reikalavimai nebuvo pažeisti.

4Byla nutrauktina.

5Byloje nustatyta, kad ieškovės iniciatyva šalys - ieškovė UAB „Lamberta“ ir atsakovas Laugalių pensionatas - nutraukė 2001-07-18 Šilumos energijos pardavimo-pirkimo sutartį, nustatydamos, kad ši sutartis nutraukiama nuo 2006 m. gegužės 1 d. (b.l. 10-13, 17, 19). Atsakovas 2006-03-24 leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ paskelbė apie numatomą supaprastintą atvirą konkursą Šilumos ir karšto vandens tiekimui bei nustatė terminą iki 2006-04-14 10 val. pateikti pasiūlymus. Iš teismui pateiktos konkurso medžiagos matyti, kad konkursinę medžiagą ieškovė gavo 2006-03-31 (b.l. 38), tačiau paraiškos-pasiūlymo perkančiajai organizacijai nepateikė, konkurse nedalyvavo ir konkurso laimėtoju buvo pripažinta atsakovė UAB „Šilumininkas“, su kuria atsakovas Laugalių pensionatas 2006 m. balandžio 26 d. sudarė Šilumos energijos pardavimo-pirkimo sutartį (b.l. 83-85). Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė 2006 m. gegužės 2 d. kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, prašydama sustabdyti vykdomo pirkimo procedūras (b.l. 20-22), bei nurodė ir pateikė duomenis, kad 2006 m. balandžio 26 d. išsiuntė pretenziją atsakovui Laugalių pensionatui (b.l. 40, 122).

6Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 120 str. 1 d. numato, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 121 str. 1 d. pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu per 5 d. nuo dienos, kuria tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą ir pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 120 str. 1 d.).

7Kaip jau buvo nurodyta, byloje nustatyta, kad apie paskelbtą supaprastintą atvirą konkursą ieškovė sužinojo iš 2006-03-24 leidinio „Valstybės žinios“ priedo „Informaciniai pranešimai“ ir 2006 m. kovo 31 d. gavo konkursinę medžiagą. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad ieškovė jau tuo metu turėjo sužinoti apie tariamą jos teisėtų interesų pažeidimą ir per įstatymo numatytą 5 dienų terminą pateikti pretenziją atsakovui Laugalių pensionatui. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė pretenziją atsakovui išsiuntė paštu tik 2006 m. balandžio 26 d., praleidusi įstatymo nustatytą terminą, be to, tą pačią dieną buvo sudaryta Šilumos energijos pardavimo-pirkimo sutartis, t.y. pretenzija buvo pateikta jau esant sudarytai pirkimo sutarčiai. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad ieškovė per įstatymo nustatytą terminą ir iki pirkimo sutarties sudarymo nepateikė perkančiajai organizacijai pretenzijos, kaip numato įstatymas, tai yra nesilaikė privalomos išankstinės ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, o sudarius pirkimo sutartį šia tvarka pasinaudoti negalima, todėl byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 120 str. 1 d., CPK 293 str. 2 p.).

8Byloje nėra pareikšta reikalavimo pripažinti neteisėtu 2001-07-18 Šilumos energijos pardavimo-pirkimo sutarties, sudarytos tarp ieškovės UAB „Lamberta“ ir atsakovo Laugalių pensionato, nutraukimą, todėl teismas dėl šios sutarties nutraukimo teisėtumo ir pagrįstumo pasisakyti neturi pagrindo (CPK 265 str. 2 d.). Kadangi byla nutrauktina dėl ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos nesilaikymo ir nebesant galimybei šia tvarka pasinaudoti, teismas neturi pagrindo pasisakyti dėl konkurso sąlygų ir konkurso teisėtumo (CPK 293 str. 2 p.).

9Bylą nutraukus ir netenkinus ieškovės reikalavimų, iš jos priteistinos atsakovui Laugalių pensionatui turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti (b.l. 71, CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK291 str., teismas

Nutarė

11civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Lamberta“ ieškinį atsakovams Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Laugalių pensionatui (Viliaus Gaigalaičio globos namai), UAB „Šilumininkas“ dėl konkurso sąlygų, konkurso rezultatų ir pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais nutraukti.

12Priteisti iš UAB „Lamberta“ 450 Lt turėtų advokato pagalbos išlaidų Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Laugalių pensionatui (Viliaus Gaigalaičio globos namams).

13Nutartis per 7 d. nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai