Byla 2-678/2012
Dėl 2011 m. rugsėjo 27 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dagrame“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „DNB bankas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Nijolės Piškinaitės ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų G. M. ir D. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutarties, kuria taikytas nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas civilinėje byloje pagal pareiškėjų G. M. ir D. M. skundą dėl 2011 m. rugsėjo 27 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dagrame“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „DNB bankas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjai BUAB „Dagrame“ kreditoriai G. M. ir D. M. pateikė teismui skundą dėl 2011 m. rugsėjo 27 d. BUAB „Dagrame“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, kuriuo prašė panaikinti BUAB „Dagrame“ 2011-09-27 kreditorių susirinkimo nutarimą dalyje ketvirtuoju klausimu, kuriuo nuspręsta pirmame varžytynių etape neparduotą įkeistą turtą, toliau pardavinėti atskirais turtiniais vienetais. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti BUAB „Dagrame“ bankroto administratoriui imtis veiksmų vykdant 2011 m. rugsėjo 27 d. priimtą kreditorių nutarimą ketvirtuoju klausimu.

5Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 27 d. nutartimi tenkino pareiškėjų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir uždraudė BUAB „Dagrame“ bankroto administratoriui imtis veiksmų vykdant 2011 m. rugsėjo 27 d. priimtą kreditorių nutarimą ketvirtuoju klausimu, t. y. pirmame varžytynių etape neparduotą įkeistą turtą, toliau pardavinėti atskirais turtiniais vienetais.

6Trečiasis asmuo AB „DNB bankas“ pateikė teismui prašymą įpareigoti pareiškėjus G. M. ir D. M. pateikti 161 370,02 Lt dydžio banko garantiją arba įnešti šią sumą į teismo depozitinę sąskaitą galimų banko nuostolių užtikrinimui, o pareiškėjams nepateikus banko garantijos ar neįnešus pinigų į depozitinę sąskaitą – panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad teismui sustabdžius priverstinį bankui įkeisto turto pardavimą iš varžytynių, banko, teisėto hipotekos kreditoriaus, bei kitų BUAB „Dagrame“ kreditorių, reikalavimai nebus patenkinti ilgą laiką. Atsižvelgiant į tai, kad skundo dėl 2011-09-27 kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju klausimu panaikinimo nagrinėjimas gali užtrukti ilgą laiką (įskaitant nagrinėjimą apeliacinės instancijos teisme) bei įvertinant teismų darbo krūvį, tikėtina, kad išieškojimas iš įkeisto turto bus sustabdytas metus laiko. Tai reiškia, kad bankas ilgą laiką negalės naudotis lėšomis, kurias gautų už iš varžytynių parduotą bankui įkeistą turtą. Bankas yra kredito įstaiga, todėl jis skolina pinigus ir už tai gauna palūkanas, todėl šiuo atveju pinigų iš įkeisto turto negavimas reiškia negautas pajamas, t. y. negautas palūkanas ir nuostolius. Bankui įkeisto turto vertė, patvirtinta 2011-09-27 kreditorių susirinkimo 4 nutarimu – 1 698 900,00 Lt ir PVM, iš viso: 2 055 669,00 Lt. 2011 m. spalio mėnesį suteiktų naujų paskolų nefinansinėms korporacijoms ir namų ūkiams metinių palūkanų normos vidutiniškai buvo 7,85 proc., fiksuojant pradinę palūkanų normą nuo 1 metų, t. y. bankas visus už realizuotą turtą gautus pinigus tretiesiems asmenims skolintų už vidutinę 7,85 proc. metinę palūkanų normą. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nurodytos sumos bankas negalės atgauti dar mažiausiai 1 metus, t. y. patirs 161 370,02 Lt nuostolių, kaip negautų palūkanų. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės net ir tuo atveju, jei pareiškėjų skundas bus tenkintas, neturi įtakos turto pardavimo priverstine tvarka procesui ir sukelia papildomus nuostolius trečiajam asmeniui.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 28 d. nutartimi tenkino iš dalies trečiojo asmens AB „DNB bankas“ prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo ir nustatė pareiškėjams G. M. ir D. M. terminą per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo įmokėti į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą 108 109,37 Lt lėšų, kurios užtikrintų trečiojo asmens AB „DNB bankas“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimą, arba pateikti tokios pat sumos banko garantiją.

9Teismas nurodė, kad nors CPK 146 straipsnis nustato, kad nuostolių atlyginimo užtikrinimo gali prašyti atsakovas, tačiau pagal teismų praktiką pripažįstama, kad tokią teisę turi ir tretieji asmenys. Sutiko su trečiojo asmens argumentu, jog įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo procedūrų stabdymas trukdo jam tikėtis gauti finansinio reikalavimo patenkinimą. Teismo vertinimu, uždelstas finansinio reikalavimo patenkinimas didina banko finansinius nuostolius, todėl sprendė, kad AB „DNB bankas“ galimai patirs nuostolius, susidarančius negautų palūkanų pagrindu. Kadangi trečiojo asmens patvirtintas finansinis reikalavimas UAB „Dagrame“ bankroto byloje yra 1 377 189,56 Lt, bei atsižvelgiant į Lietuvos banko paskelbtus duomenis apie vidutinę 7,85 proc. metinių palūkanų normą ir vidutinę bylos nagrinėjimo trukmę, teismas sprendė, jog dėl pareiškėjų prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių susidaro 108 109,37 Lt (1 377 189,56/100x7,85 x1 metai) nuostolių suma. Teismas pažymėjo, kad galimi nuostoliai yra pakankamai dideli, todėl yra pagrindas spręsti, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo trečiojo asmens patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu apeliantai G. M. ir D. M. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti trečiojo asmens AB „DNB bankas“ prašymą taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Apeliantai atskirąjį skundą grindžia tuo, kad vien aplinkybė, kad teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, pati savaime nesudaro pagrindo taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, teismui nenustačius jo taikymui būtinų pagrindų, t. y. kad nuostoliai gali atsirasti ir jų atlyginimas gali būti apsunkintas. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo siekė nuostolių negautų pajamų forma atlyginimo, tačiau neįrodė negautų pajamų realumo, o teismas nenustatė realios trečiojo asmens galimybės gauti šias pajamas. Be to, apeliantu vardu yra registruotas nekilnojamasis turtas, todėl trečiojo asmens galimų nuostolių atlyginimas nėra apsunkintas.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB „DNB bankas“ prašo apeliantų skundą atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Nurodo, kad nutartis, kuria yra taikytas nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas yra neskundžiama. Be to, minėta nutartis yra motyvuota ir priimta įvertinus visas galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo taikymui būtinas sąlygas – pagal bylos duomenis yra prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo trečiojo asmens patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas. Trečiasis asmuo pateikė teismui duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą. Trečiojo asmens patiriamų nuostolių dydis fiziniams asmenims yra pakankamai didelis. Apeliantai nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad nuostolių atlyginimas nebus apsunkintas, kad jie yra pajėgūs juos atlyginti, jog turi pakankamai nekilnojamojo turto.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytas nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas gali pareikalauti, jog ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 146 str. 1 d.). Nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, įstatymų leidėjas siekė, jog būtų garantuojama ieškovo ir atsakovo interesų ir procesinių poveikio priemonių pusiausvyra, šalių lygiateisiškumas, prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąžiningumas bei šių priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Tačiau pažymėtina, kad ieškovas, užtikrinti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinčių kilti atsakovo nuostolių padengimą, gali būti įpareigojamas esant šioms sąlygoms, kai pagal bylos duomenis yra prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinosios apsaugos priemonės pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), ir atsakovui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1561/2010; 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1432/2010; 2009 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-730/2009).

17Nagrinėjamu atveju viena iš sąlygų, trečiajam asmeniui reikalauti nuostolių, galimai atsirasiančių dėl pareiškėjų prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo būtų reali tikimybė, kad pareiškėjai bus finansiškai nepajėgūs padengti atsirasiančių nuostolių, neturi turto į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, vengs atlyginti nuostolius ir kt. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad trečiajam asmeniui neįrodžius šių aplinkybių negalima teigti, kad yra pagrįsta tikimybė, jog pareiškėjai vengs atlyginti galimai kilsiančius nuostolius. Taip pat konstatuotina, kad Nekilnojamojo turto registro centro duomenų banko 2012 m. kovo 13 d. duomenimis D. Meilutis ir G. Meilutienė nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto, kurio vertė daugiau nei 560 000 Lt. į kurį bus galima nukreipti išieškojimą ateityje.

18Trečiasis asmuo prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti pritaikius aukščiau paminėtas laikinąsias apsaugos priemones, grindžia tuo, jog jam įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo procedūrų stabdymas trukdo tikėtis gauti finansinio reikalavimo patenkinimą, o tai didina jo finansinius nuostolius. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad trečiasis asmuo dėl pareiškėjų prašymu byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galimai patirs nuostolius, susidarančius negautų palūkanų forma. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šia teismo išvada.

19Teisėjų kolegijos nuomone, trečiasis asmuo neįrodė aplinkybių, kuriomis grindė prašymą taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 12 str., 178 str.), todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino tokį trečiojo asmens prašymą. Trečiasis asmuo nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių galimą realių (o ne hipotetinių) nuostolių atsiradimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 185 str.). Tokių įrodymų trečiasis asmuo nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui (CPK 314 str., 338 str.).

20Trečiojo asmens nurodytų galimų nuostolių (jo teigimu, dėl turto realizavimo apribojimo negali gauti savo finansinio reikalavimo patenkinimo, o dėl negautų piniginių lėšų jis negali vykdyti finansinės veiklos – skolinti pinigų nefinansinėms korporacijoms ir namų ūkiams už atitinkamo dydžio palūkanas, iš kurios gautų papildomas pajamas palūkanų forma), atsiradimo tikimybė neturi objektyvaus pagrindo; trečiasis asmuo nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad realiai yra galimybė artimiausiu metu parduoti bankrutuojančio atsakovo trečiajam asmeniui įkeistą turtą už kreditorių susirinkimo patvirtintą šio turto kainą, ir tokiu būdu gauti pinigines lėšas, kurias galėtų sėkmingai investuoti į finansinius sandorius. Įstatyme numatyta teisė į nuostolių atlyginimo užtikrinimą sietina su galimybe padengti galimus nuostolius būtent dėl pritaikytų konkrečių laikinųjų suvaržymų, bet ne dėl kokių nors kitokių faktų ar įvykių, kurių įvykdymo tikimybė grindžiama vien prielaidomis (CPK 146 str. 1 d.). Taigi trečiasis asmuo neįrodė nuostolių, kurie tikėtinai atsiras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, akivaizdžios galimybės (CPK 178 str.). Dėl nurodytų priežasčių nėra pagrindo trečiojo asmens teiginių dėl pajamų palūkanų forma negavimo sieti išimtinai su pareiškėjų prašymu pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Taigi byloje nėra pateikta įrodymų, kad sustabdžius turto pardavimą iš varžytynių trečiasis asmuo patiria jo nurodytus nuostolius ir kad jie yra realiai tikėtini.

21Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad taikius trečiojo asmens nuostolių, tikėtinų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, tačiau pareiškėjams neturint galimybių sumokėti užstato arba pateikti banko garantiją, ir tuo pagrindu panaikinus byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones, būtų sudarytos sąlygos ginčo išnykimui, nes turtas galimai būtų parduotas ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo nustatyta tvarka, o tai prieštarautų teisingumo bei protingumo principams.

22Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nepatenkinus pareiškėjų skundo dėl 2011 m. rugsėjo 27 d. BUAB „Dagrame“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, kurio nagrinėjimo metu teismas yra paskyręs laikinąją apsaugos priemonę - uždrausti BUAB „Dagrame“ bankroto administratoriui imtis veiksmų vykdant ginčijamą kreditorių nutarimą ketvirtuoju klausimu, AB „DNB bankas“ turi teisę reikalauti, kad pareiškėjai atlygintų realiai kilusius nuostoliu, kuriuos trečiasis asmuo patyrė dėl pareiškėjų prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių bendra tvarka pareikšdamas ieškinį teisme (CPK 146 str.).

23Dėl pasakyto panaikintina pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pareiškėjai įpareigoti įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 108 109,37 Lt sumą arba pateikti ne mažesnio dydžio banko garantiją trečiojo asmens nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui, ir klausimas išspręstinas iš esmės – atmestinas trečiojo asmens prašymas (CPK 146 str., 337 str. 1 d. 2 p.).

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

25Panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti trečiojo asmens akcinės bendrovės „DNB bankas“ prašymą dėl nuostolių, tikėtinų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjai BUAB „Dagrame“ kreditoriai G. M. ir D. M. pateikė teismui... 5. Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 27 d. nutartimi tenkino pareiškėjų... 6. Trečiasis asmuo AB „DNB bankas“ pateikė teismui prašymą įpareigoti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 28 d. nutartimi tenkino iš dalies... 9. Teismas nurodė, kad nors CPK 146 straipsnis nustato, kad nuostolių atlyginimo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu apeliantai G. M. ir D. M. prašo panaikinti Kauno apygardos... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB „DNB bankas“ prašo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 16. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas gali pareikalauti, jog... 17. Nagrinėjamu atveju viena iš sąlygų, trečiajam asmeniui reikalauti... 18. Trečiasis asmuo prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti pritaikius... 19. Teisėjų kolegijos nuomone, trečiasis asmuo neįrodė aplinkybių, kuriomis... 20. Trečiojo asmens nurodytų galimų nuostolių (jo teigimu, dėl turto... 21. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad taikius... 22. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nepatenkinus pareiškėjų skundo dėl... 23. Dėl pasakyto panaikintina pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutartį ir klausimą...