Byla e2-20353-155/2017
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui UAB (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant Olgai Fadejevai, dalyvaujant ieškovo UAB ( - ) atstovams advokatui P. G. ir V. B., atsakovo UAB ( - ) atstovams advokatui A. P. ir R. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui UAB ( - ),

3Teismas

Nustatė

4ieškovas UAB ( - ) pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB ( - ): 1) 798,60 EUR skolos 2) 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo 3) patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad ieškovas nuo 1998 m. teikė atsakovui buhalterinės apskaitos programos ( - ) aptarnavimo paslaugas. Visos nuo 1998 m. iki 2016 m. balandžio mėn. atsakovui už suteiktas paslaugas išrašytos PVM sąskaitos-faktūros buvo tinkamai apmokėtos, tačiau nuo 2016 m. gegužės mėn. atsakovo atsiskaitymas už ieškovo teikiamas paslaugas sutriko, kai atsakovas neatsiskaitė su ieškovu už 2016 m. balandžio mėn. suteiktas paslaugas. Ieškovas 2017-02-15 minėtų paslaugų teikimą atsakovui nutraukė, tačiau atsakovas iki šiol nėra apmokėjęs šių išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų: 2016-04-05 EFVS1604 Nr. 302, 2016-05-05 EFVS1605 Nr. 307, 2016-06-03 EFVS1606 Nr. 307, 2016-07-04 EFVS1606 Nr. 307, 2016-08-02 EFVS1608 Nr. 144, 2016-09-06 EFVS1609 Nr. 140, 2016-10-04 EFVS1610 Nr. 190, 2016-11-04 EFVS1611 Nr. 212, 2016-12-08 EFVS1612 Nr. 308, 2017-01-06 EFVS1701 Nr. 112, 2017-02-07 EFVS1702 Nr. 184, bendrai 798,60 EUR sumai. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas prašo ieškinį tenkinti visiškai.

6Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo nesutiko su ieškiniu bei prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad nuo 1998 m. ieškovas teikė atsakovui buhalterinės programos ( - ) aptarnavimo paslaugas. Atsakovas stengėsi apmokėti visas jam ieškovo išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, tačiau nuo 2016-01-06 buvo atliktas paskutinis programos atnaujinimas ir ieškovas jokių daugiau paslaugų atsakovui nebeteikė, o tik siųsdavo apmokėjimui sąskaitas-faktūras. Atsakovas negaudamas jokių paslaugų nuo minėtos datos, sustabdė ir savo prievolių vykdymą. 2017-02-06 atsakovas paprašė ieškovo, jog šis pateiktų visą informaciją bei ataskaitą apie paslaugų suteikimą, tačiau ieškovas jokios minėtos informacijos nesuteikė. Taip pat 2015-01-23 nepagrįstai ieškovas pakėlė paslaugų kainą, nepateikdamas jokių įrodymų dėl ko taip buvo padaryta. 2017-02-15 atsakovas vienašališkai nutraukė sutartį su ieškovu, tačiau kadangi ieškovas paslaugų atsakovui neteikė, todėl atsakovui neatsiranda jokių pareigų sumokėti už šio nurodomas teiktas paslaugas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, atsakovas prašo ieškinį atmesti.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes ir prašė ieškinį patenkinti visiškai. Papildomai pažymėjo, kad atsakovui sutartos šalių paslaugos buvo faktiškai teikiamos iki 2017 m. vasario 15 d. laikotarpio, iki pat 2017 m. vasario mėn. atsakovas jokių pretenzijų ieškovui dėl jo teikiamų paslaugų ar sutartos kainos nereiškė, todėl privalėjo už šias paslaugas susimokėti. Atsakovui buvo suteiktas programos prisijungimas, kodai ir atsakovas galėjo laisvai naudotis buhalterinės apskaitos programa. Pažymėjo, jog atsakovas nepagrįstai nurodo, jog ieškovas pakėlė vienašališkai paslaugų kainą, neperspėjus ir nesuderinus su atsakovu, nes tai paneigia prie bylos pateikti rašytiniai įrodymai – elektroninis susirašinėjimas su atsakovo buhaltere, iš kurio matyti, jog apie šias kainas atsakovas buvo perspėtas ir atsakovo buhalterė sutiko su tokiu paslaugų įkainiu. Be to ši paslaugų kaina pakilo nuo 2015 m. sausio mėn., sąskaitos su padidėjusia paslaugų kaina buvo priimamos ir apmokamos iki pat 2016 m. balandžio mėn., kas taip pat įrodo, jog tokia paslaugų kaina tarp šalių buvo realiai suderinta. Pretenzijos ieškovui buvo pateiktos tik tuomet, kai ieškovas pareikavo susimokėti įsiskolinimą už suteiktas paslaugas, tuomet ir atsakovui pareikalavus nutraukti sutartį, ši buvo nutraukta. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovo atstovai prašo ieškinį tenkinti visiškai.

8Teismo posėdžio metu atsakovų atstovai palaikė atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes ir prašė ieškinį atmesti. Papildomai teismui pažymėjo, jog nuo 2016 m. sausio mėn. jokie atnaujinimai atsakovo įmonėje minėtai buhalterinės apskaitos programai nebuvo padaryti ir jokių papildomų paslaugų ieškovas nesuteikė, po šios datos ieškovas jokių paslaugų atsakovui nebeteikė ir ši programa iš esmės buvo bevertė, netinkama naudojimui, tiesiog atsakovo atstovė apgailestauja, jog taip vėlai buvo nutraukta jų tarpusavio sutartis ir ji anksčiau to nesukontroliavo, dėl to sąskaitos iš ieškovo buvo priimamos, o jau pastebėjus buvo susidaręs šis nepagrįstas įsiskolinimas ir jų finansininkė nepagrįstai klaidingai apmokėdavo ankstesnes ieškovo sąskaitas. Per šį laikotarpį atsakovui buvo duotas tik kodas ir galimybė naudotis šia programa, daugiau jokių paslaugų suteikta nebuvo, o atsakovas buvo priverstas pats samdytis atskirai kompiuterių specialistą.

9Ieškinys patenkintas visiškai.

10Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad tarp šalių vyko bendradarbiavimas pagal 1998 metais sudarytą sutartį Nr. 98-71007 dėl buhalterinės apskaitos kompiuterizavimo, pagal kurią ieškovas įsipareigojo teikti buhalterinės apskaitos programos teikimo paslaugas, konsultuoti užsakovą programos naudojimo klausimais, teikti naujas programų versijas (pagal užsakovo pageidavimą) ir atlikti autorinę priežiūrą, t.y. atsakyti už programos klaidas, jas nedelsiant šalinti, testuoti duomenis, konsultuoti užsakovą, supažindinti su naujomis programų galimybėmis, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už einamąjį mėnesį iki kito mėnesio 15 d. pagal ieškovo pateiktas sąskaitas. Abi šalys teismo posėdžio metu patvirtino, jog bendradarbiavo daugiau nei 17 metų ir visos nuo 1998 m. iki 2016 m. balandžio mėn. laikotarpį atsakovui ieškovo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros buvo tinkamai apmokėtos, tačiau nuo 2016 m. gegužės mėn. atsakovo atsiskaitymas už ieškovo teikiamas paslaugas sutriko, konkrečiai nebuvo apmokėtos šios PVM sąskaitos-faktūros: 2016-04-05 EFVS1604 Nr. 302, 2016-05-05 EFVS1605 Nr. 307, 2016-06-03 EFVS1606 Nr. 307, 2016-07-04 EFVS1606 Nr. 307, 2016-08-02 EFVS1608 Nr. 144, 2016-09-06 EFVS1609 Nr. 140, 2016-10-04 EFVS1610 Nr. 190, 2016-11-04 EFVS1611 Nr. 212, 2016-12-08 EFVS1612 Nr. 308, 2017-01-06 EFVS1701 Nr. 112, 2017-02-07 EFVS1702 Nr. 184, bendrai 798,60 EUR sumai. Atsakovo atstovė neginčijo bylos aplinkybių, jog šios sąskaitos buvo faktiškai priimtos, tačiau nebuvo apmokėtos. 2017-02-02 ieškovas pateikė atsakovui pranešimą (raginimą) padengti 798,60 EUR susidariusį įsiskolinimą. 2017-02-06 atsakovas pateikė ieškovui raštą (pažymėtina, kad rašte nurodyta šio rašto surašymo data 2016-02-06, tačiau realiai iš jo turinio ir atsakovo atsakymo turinio matyti, jog šio rašto faktinė surašymo data yra 2017-02-06, tą patvirtino ir atsakovo atstovė teismo posėdžio metu), kuriuo atsakovas prašė ieškovo pateikti ataskaitas už paslaugų suteikimą jų kompanijai nuo 2015-01-01 iki 2017-01-01, pažymint, kad jų susidariusį įsiskolinimą planuoja padengti iki vasario 20 d. 2017-02-06 ieškovas pateikė elektroniniu būdu atsakovui atsakymą, nurodydamas, kad atsakovui suteiktų paslaugų neprotokoluoja, nes neturi kliento aptarnavimo monitoringo sistemos. 2017-02-15 tarp šalių sudaryta sutartis buvo nutraukta, atsakovui pareiškus ieškovui pretenziją. Atsakovas procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu nurodė, kad neapmokėjo ieškovui minėtų sąskaitų-faktūrų nuo 2016 m. balandžio mėn. dėl to, kad ieškovas faktiškai nuo 2016 m. sausio mėn. jokių paslaugų atsakovui nesuteikė, o be to ieškovas neteisėtai pakėlė šių paslaugų kainą, nesuderinęs su atsakovu. Ieškovas su šiais atsakovo argumentais nesutinka, nurodydamas, jog nuolatos teikė atsakovui sutartas paslaugas ir jokių pretenzijų per skolos susidarymo laikotarpį ieškovas nebuvo gavęs, o padidinta paslaugų kaina elektroniniu būdu buvo suderinta su atsakovo buhaltere, kuri šiam paslaugų kainos pakėlimui neprieštaravo ir su tuo sutiko.

11Taigi, tarp šalių kilo ginčas dėl paslaugų teikimo pagal šalių nuo 1998 metų sudarytą buhalterinės apskaitos programos aptarnavimo paslaugų sutartį, atsakovui ginčijant ieškovo teikiamų paslaugų suteikimo faktą nuo 2016 m. sausio mėn. laikotarpio iki sutarties nutraukimo ir ginčijant šių paslaugų įkainių dydžius, nesutinkant su padidinta teikiamu paslaugų kaina.

12Civiliniame procese vyraujantys dispozityvumo ir rungimosi principai (CPK 12 ir 13 straipsniai), be kita ko, reiškia, jog tik šalys nustato įrodinėjimo dalyką bei nurodo aplinkybes, kuriomis jos grindžia pareikštus reikalavimus, teismas negali vykdyti įrodinėjimo naštą už šalis. Kiekviena šalis turi procesinę naštą įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Šio principo esmę sudaro tai, kad nešališkas teismas nagrinėja privačių šalių ginčą, todėl šalys negali būti tik abejingos stebėtojos. Be to, pasitelkus aptariamą taisyklę užtikrinamas šalių lygiateisiškumo principo tinkamas įgyvendinimas, sudarant šalims vienodas galimybes įgyvendinti procesines teises. Šalių pasyvumas procese, nepasinaudojimas teise, kartu ir našta įrodinėti, sukelia tam tikrus neigiamus procesinius padarinius – teismas laiko tam tikras aplinkybes neįrodytomis, o tai gali lemti nepalankaus teismo sprendimo priėmimą, šalies, kuri neįrodė savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindo, atžvilgiu.

13Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas” v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „L. V.“ v. UAB „H. F.“, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Creditum Vilnius“ v. AB „Utenos melioracija“, bylos Nr. 3K-3-318/2011; kt.).

14Byloje nustatyta, kad dėl kitokių papildomų paslaugų teikimo ar paslaugų kainų padidinimo, šalys papildomos rašytinės sutarties nesudarė, tačiau iš šalių elektroninio susirašinėjimo, konkrečiai iš ieškovo atstovo ir atsakovo finansininkės (vyr. buhalterės) susirašinėjimo matyti, jog ieškovas informavo atsakovo vyr. buhalterę dėl brangstančių paslaugų įkainių (konkrečiai 60 EUR + PVM/mėn.) ir prašė pateikti sprendimą dėl to. Atsakovo vyr. buhalterė prašė ieškovo sumažinti šią paslaugų kainą, nurodydama atsakovą “kaip seną klientą”, tačiau ieškovas su tuo nesutiko, todėl atsakovo vyr. buhalterė ieškovui nurodė, jog neesant galimybės dėrėtis, jie neturi kitos išeities. Iš ieškovo išrašomų tolimesnių sąskaitų-faktūrų (po šio elektroninio susirašinėjimo ir derybų) bei atsakovo mokėjimų iki pat 2016 m. balandžio matyti, jog atsakovas ilgą laiką mokėjo ieškovui pagal pabrangusius (pasikeitusius) paslaugų įkainius, todėl atsižvelgus į tokį šalių elgesį po šių derybų, į minėtą elektroninį susirašinėjimą ir kitas reikšmingas aplinkybes, darytina tikėtina išvada, jog tokie ir buvo tikrieji sutarties šalių ketinimai, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Nėra protinga ir rūpestinga, jog atsakovas daugiau negu metus mokėjo ieškovui pagal pabrangusius (pasikeitusius) įkainius ir dėl to ieškovui jokių pretenzijų nereiškė, o pareiškė, jau tik po to ilgo laiko, kai susidarė didelis įsiskolinimas ieškovui dėl jo teiktų paslaugų ir kai šis paprašė šį įsiskolinimą padengti. Atsakovo atstovė vadovė teismo posėdžio metu teismui nurodė, kad nors apie šį paslaugų pabrangimą nebuvo informuota, tačiau pripažįsta, jog pati nesukontroliavo tinkamai šios situacijos. Taip pat iš šių aplinkybių nėra tikėtina, jog atsakovo vyr. buhalterė veikė be atsakovo vadovės žinios, kadangi kaip matyti iš elektroninio susirašinėjimo, vyr. buhalterė puikiai žinojo apie kokias paslaugas buvo kalbama, kokia šių paslaugų paskirtis, kokia buvo sudaryta sutartis, elektroniniame susirašinėjime nurodo asmenį „mes“, kas rodo, jog ji veikia ne savo interesais, o įmonės interesais (ši programa skirta įmonės buhalterinei apskaitai tvarkyti), be to už šias teikiamas paslaugas buvo mokama nuolat kas mėnesį (t.y. mokamas abonementinis mėnesinis mokestis), todėl atsakovo atstovė būdama rūpestinga vadovė, atsakinga už įmonės finansus ir jų tvarkymą, už įmonės sutarčių sudarymą, turėjo žinoti šiuos mokėjimus ir apie šalių sudarytą sutartį su konkrečiais įkainiais, tuo labiau kaip minėta, jau daugiau nei 1 metus mokant pagal pasikeitusius įkainius įmokas. Todėl šie atsakovo argumentai dėl pabrangusių įkainių be atsakovo žinios yra atmetami kaip nepagrįsti.

15Dėl atsakovo argumentų, jog faktiškai nuo 2016 m. sausio mėn. ieškovas neteikė atsakovui jokių paslaugų. Tai šiuo atveju iš esmės abi šalys patvirtino, jog atsakovui buvo suteikta galimybė naudotis ginčo programa ( - ), suteikti slaptažodžiai, atsakovas turėjo galimybę prisijungti prie šios programos, t.y. ja tinkamai naudotis. Byloje nėra duomenų (įrodymų), jog ši programa buvo netinkama, kad turėjo kokių nors programos klaidų (kurias ieškovas nešalino), ar tai, kad ieškovas atsisakė supažindinti atsakovą su programos galimybėmis. Pažymėtina, kad iki pat 2017 m. vasario mėn. atsakovas neteikė ieškovui jokių pranešimų, prašymų ar kitų raštų dėl to, kad jam reikėjo kokios nors pagalbos naudojantis su šia programa, ar tai, kad atsakovas norėjo nutraukti jų bendradarbiavimą, kuris iš esmės tęsėsi daugiau nei 17 metų, mokant nuolatos sutartą abonementinį mokestį. Iš esmės tokie atsakovo teiginiai nesutinkant su ieškiniu, dėl visiškai nesuteiktų ieškovo paslaugų nuo 2016 m. sausio yra nepagrįsti jokiais įrodymais ir nemotyvuoti. Vien tai, kad pats atsakovas nesinaudojo šia programa nuo minėto laikotarpio, nors turėjo visas galimybes, nenutraukė tinkamai bendradarbiavimo su ieškovu, ar atsakovo darbuotojų darbo su nurodyta programa įgūdžių stoka (ir neprašant ieškovo supažindinti (apmokyti) dirbti su šia programa), nėra pagrindas, stabdyti savo prievolių vykdymą ir nemokėti ieškovui pagal jų pačių susitarimą, kuris iki šiol ilgą laiką buvo vykdomas. 2017 m. vasario mėn. atsakovui pateikus tokią pretenziją, ši buvo patenkinta ir jų bendradarbiavimas buvo nutrauktas. Tuo labiau pati atsakovo vadovė patvirtino teismo posėdžio, jog visiškai nekontroliavo šios situacijos ir ja ilgą laiką nesidomėjo, t.y. ieškovo išrašomos sąskaitos-faktūros buvo priimamos, neginčijamos, o iš esmės situacija pradėjo domėtis, kai jau buvo susidaręs gana ženklus įsiskolinimas už ieškovo teiktas paslaugas ir buvo gauta rašytinė pretenzija. Kas rodo, jog pats atsakovas šiuo atveju nebuvo pakankamai rūpestingas vykdant sutartis. Atsakovas pateikė teismui įrodymą, jog yra sumokėjęs 225 EUR pinigų sumą fiziniam asmeniui A. O. už atliktą kompiuterinių sistemų aptarnavimą (7,5 valandos), atsakovas nurodo, jog šią sumą sumokėjo šiam kompiuterių specialistui už darbą, kurį turėjo atlikti ieškovas, tačiau jokių kitų tai patvirtinančių įrodymų nepateikė, kadangi iš šios pateiktos sąskaitos nėra aišku už kokį konkretų kompiuterinių sistemų aptarnavimą jam buvo sumokėtą (nes ieškovas teikė atsakovui konkretų buhalterinės apskaitos programos paslaugas), o minėtoje sąskaitoje nurodytas kompiuterių sistemų aptarnavimas, tuo labiau sąskaitoje nurodytas kompiuterinis aptarnavimas truko beveik 8 valandas, todėl teismo vertinimu, toks įrodymas nepatvirtina atsakovo nurodomų aplinkybių, jog šis kompiuterių specialistas atliko darbą už ieškovą, o ieškovas būtų atsisakęs tokį darbą atlikti. Todėl iš šių visų aplinkybių darytina išvada, jog atsakovas nepagrįstai atsisakė apmokėti ieškovo siųstas ir atsakovo priimtas sąskaitas-faktūras už teikiamas paslaugas iki pat sutarties nutraukimo, sutartis buvo nutraukta 2017-02-15, t.y. iki šio termino ji buvo vykdoma. Tuo tarpu apie paslaugų pabrangimą atsakovas buvo tinkamai informuotas ir iš esmės savo tolimesniais konkliudentiniais veiksmais patvirtino, jog sutinka su tokiais pasikeitusiais (pabrangusiais) įkainiais.

16Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Dėl nurodytų priežasčių atsakovui tenka pareiga sumokėti ieškovui pagal ginčo sąskaitas neapmokėtą 798,60 EUR sumą.

17Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-04-03 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas viso patyrė 525,29 EUR bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 23 EUR sumokėtas žyminis mokestis ir 502,29 EUR už advokato teisinę pagalbą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, šios bylinėjimosi išlaidos vertinamos kaip protingos ir pagrįstos, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 525,29 EUR bylinėjimosi išlaidų.

19Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

20Procesinių dokumentų įteikimo pašto išlaidos iš atsakovo nėra priteisiamos, atsižvelgiant į ekonomiškumo principą, nes jos yra mažos, o jų išieškojimas yra neproporcingai didelis.

21Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas

Nutarė

22ieškovo UAB ( - ) ieškinį tenkinti visiškai.

23Priteisti ieškovui UAB ( - ) (j.a.k. ( - )) iš atsakovo UAB ( - ) (j.a.k. ( - )) 798,60 EUR skolos, 6 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo 2017-04-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 525,29 EUR bylinėjimosi išlaidų.

24Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ( -... 3. Teismas... 4. ieškovas UAB ( - ) pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš... 5. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas nuo 1998 m. teikė atsakovui buhalterinės... 6. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo nesutiko su... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai palaikė ieškinyje nurodytas... 8. Teismo posėdžio metu atsakovų atstovai palaikė atsiliepime į ieškinį... 9. Ieškinys patenkintas visiškai.... 10. Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad tarp šalių vyko... 11. Taigi, tarp šalių kilo ginčas dėl paslaugų teikimo pagal šalių nuo 1998... 12. Civiliniame procese vyraujantys dispozityvumo ir rungimosi principai (CPK 12 ir... 13. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti... 14. Byloje nustatyta, kad dėl kitokių papildomų paslaugų teikimo ar paslaugų... 15. Dėl atsakovo argumentų, jog faktiškai nuo 2016 m. sausio mėn. ieškovas... 16. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. nustatyta, kad... 17. Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo... 18. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas viso... 19. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 20. Procesinių dokumentų įteikimo pašto išlaidos iš atsakovo nėra... 21. Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas... 22. ieškovo UAB ( - ) ieškinį tenkinti visiškai.... 23. Priteisti ieškovui UAB ( - ) (j.a.k. ( - )) iš atsakovo UAB ( - ) (j.a.k. ( -... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...