Byla 2-567-476/2013
Dėl neteisėtų antstolio veiksmų, varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir teisinių padarinių taikymo bei pagal ieškovo UAB „Intractus“ ieškinį atsakovams Zenonui V. Ž. ir G. Ž. dėl iškeldinimo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Irena Narbutienė, sekretoriaujant Linai Indilienei, dalyvaujant ieškovų ir atsakovų Zenono V. Ž. ir G. Ž. atstovei advokato padėjėjai E. D., atsakovei antstolei V. Š., trečiojo asmens ir ieškovo UAB „Intractus“ atstovui advokato padėjėjui V. J., trečiojo asmens AB DNB banko atstovui advokato padėjėjui V. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Zenono V. Ž. ieškinį atsakovei antstolei V. Š., tretieji asmenys UAB „Intractus“, AB DNB bankui dėl neteisėtų antstolio veiksmų, varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir teisinių padarinių taikymo bei pagal ieškovo UAB „Intractus“ ieškinį atsakovams Zenonui V. Ž. ir G. Ž. dėl iškeldinimo, ir

Nustatė

2Raseinių rajono apylinkės teismo 2013-06-06 nutartimi atnaujintas civilinės bylos Nr. 2-87-478/2013, pagal ieškovo UAB „Intractus“ ieškinį atsakovams Zenonui V. Ž. ir G. Ž. dėl iškeldinimo, nagrinėjimas. Civilinė byla Nr. 2-87-478/2013 sujungta su civiline byla Nr. 2-567-476/2013, pagal ieškovo Zenono V. Ž. ieškinį atsakovei antstolei V. Š., trečiasis asmuo UAB „Intractus“, dėl neteisėtų antstolio veiksmų, varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir teisinių padarinių taikymo, paliekant civilinės bylos Nr. 2-567-476/2013.

3Ieškovas Zenonas V. Ž. prašė 2011-05-10 vykusias varžytynes pripažinti negaliojančiomis, taikyti restituciją ir grąžinti jam turtą parduotą iš varžytynių 2011-05-10 protokolu Nr. 71-887/10, pripažinti antstolės V. Š. veiksmus neteisėtais, priteisti ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė antstolė V. Š. prašė netenkinti ieškovo Zenono V. Ž. ieškinio dėl neteisėtų antstolio veiksmų, varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir teisinių padarinių taikymo ir jį atmesti, kaip nepagrįstą.

5UAB „Intractus“ prašė Zenono V. Ž. ieškinį atmesti, priteisti iš Zenono V. Ž. atstovavimo išlaidas, patenkinti jų ieškinį.

6AB DNB bankas prašė ieškovo Zenono V. Ž. ieškinį atmesti, o ieškovo UAB „Intractus“ ieškinį patenkinti.

7Ieškinyje UAB „Intractus“ prašė iškeldinti atsakovus Zenoną V. Ž., a.k. ( - ) ir G. Ž., a.k. ( - ) iš UAB „Intractus“, į. k. ( - ), nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto: 20.7700 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 100.99 m2 gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), sandėlio, unikalus Nr. ( - ), sandėlio, unikalus Nr. ( - ), sandėlio, unikalus Nr. ( - ), viralinės, unikalus Nr. ( - ), tvarto, unikalus Nr. ( - ), daržinės, unikalus nr. ( - ), ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), karvidės, unikalus nr. ( - ), kitų statinių – kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių adresu Pašilaupių km., Ariogalos sen., Raseinių r., įpareigojant atsakovus perduoti ieškovui raktus nuo aukščiau išvardintų patalpų. Priteisti iš atsakovų UAB „Intractus“ naudai visas UAB „Intractus“ turėtas bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovai Zenonas V. Ž. ir G. Ž. prašė UAB „Intractus“ ieškinį atmesti kaip nepagrįstą visa apimtimi, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Zenono V. Ž. ir G. Ž. atstovė advokato padėjėja E. D. paaiškino, kad ieškovas savo argumentus išdėstė ieškinyje. Ieškovų turtas parduotas už ženkliai mažesnę vertę nei rinkos kaina. Įvertinti turtą privalėjo antstolė, nes ją tai padaryti įpareigoja civilinio proceso kodeksas. Vykdant varžytines buvo pažeistos turto pardavimo iš varžytinių nuostatos ir CPK 723 str. Nepardavus turto antrose varžytinėse, turtas turėjo būti grąžintas skolininkams. Šie pažeidimai yra esminiai ir daro varžytines negaliojančiomis. Jie pateikė įrodymą, kad ginčo turtą įsigijo paties kreditoriaus įsteigta bendrovė. Kyla abejonių, kodėl kreditorius nepasinaudojo teise perimti turtą, o specialiai laukė, kol turto vertė sumažės beveik keturis kartus nei tikroji rinkos vertė. Tai patvirtina kreditoriaus ir pirkėjo nesąžiningumą. Prašė varžytines pripažinti neteisėtomis, varžytinių aktą pripažinti negaliojančiu ir taikyti restituciją. Dėl UAB „Intractus“ ieškinio, tai varžytines pripažinus negaliojančiomis, ieškinys bus nepagrįstas, nes neturėdama nuosavybės teisių į turtą, UAB „Intractus“ negali reikšti ieškinio dėl iškeldinimo. Prašė UAB „Intractus“ ieškinį atmesti.

10Antstolė V. Š. paaiškino, kad 2010-03-01 jos kontoroje gauta Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2009-12-07 išduota nutartis Nr. 02200912731-L dėl priverstinio Zenonui V. Ž. nuosavybės teise priklausančio ir išieškotojui AB DNB bankas įkeisto turto pardavimo iš varžytynių. 2010-03-02 buvo priimtas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. 0071/10/00887. Pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą vykdyti, išieškotojas AB DNB bankas prašyme raštu pareiškė savo nuomonę dėl nekilnojamojo turto, esančio ( - )., įkainojimo. Išieškotojas išreiškė nuomonę, kad nekilnojamojo turto, esančio ( - )., ir priklausančio Zenonui V. Ž., rinkos vertė yra 349000 Lt. Jokių prieštaravimų skolininkas nepareiškė, raštu skolininkui buvo praneštos jo teisės, susijusios su nekilnojamojo turto areštu ir įkainojimu. Jis buvo informuotas, kad turi teisę skųsti antstolio veiksmus, reikšti prieštaravimus dėl įkainojimo, taip pat prašyti, kad būtų paskirta ekspertizė rinkos vertei nustatyti. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsnio nustatyta tvarka antstolės V. Š. veiksmai nebuvo apskųsti, LR CPK 681 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka prieštaravimai dėl turto įkainojimo nebuvo pareikšti (nei viena vykdymo proceso šalis prieštaravimų nepareiškė). Praėjus LR CPK nustatytam apskundimo terminui, nepareiškus prieštaravimų dėl nekilnojamojo turto įkainojimo, skolininkui nepasiūlius savo pirkėjo 2010-04-09 paskelbtos pirmosios nekilnojamojo turto, esančio ( - )., ir priklausančio Zenonui V. Ž., varžytynės. Varžytynės turėjo vykti 2010-05-17. Varžytynėms neįvykus ir hipotekos kreditoriui atsisakius paimti neparduotą iš pirmųjų varžytynių turtą natūra, buvo paskelbtos antrosios varžytynės. Antrosios varžytynės neįvyko, nes jose nedalyvavo nei vienas varžytynių dalyvis. Bankas atsisakė paimti iš antrųjų varžytynių neparduotą turtą ir prašė tęsti išieškojimą iš hipoteka įkeisto turto bei įkainoti nekilnojamąjį turtą 180000 Lt. Priimtas patvarkymas dėl nekilnojamojo turto perkainojimo, nekilnojamasis turtas buvo įkainotas 180000 Lt, patvarkymas skolininkui įteiktas 2010-10-05, apie perkainojimą skolininkas žinojo, jis buvo informuotas, kad turi teisę skųsti antstolio veiksmus, reikšti prieštaravimus dėl įkainojimo, taip pat prašyti, kad būtų paskirta ekspertizė rinkos vertei nustatyti. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsnio nustatyta tvarka antstolės V. Š. veiksmai nebuvo apskųsti, LR CPK 681 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka prieštaravimai dėl turto įkainojimo nebuvo pareikšti (nei viena vykdymo proceso šalis prieštaravimų nepareiškė). Buvo organizuotos pirmosios varžytynės, jos neįvyko, bankas atsisakė paimti turtą, todėl buvo organizuotos antrosios varžytynės. Antrosios varžytynės įvyko, turtas nupirktas už 128000 Lt. Turto pardavimo iš varžytynių aktas patvirtintas 2011-06-13 teisėjos E. K.. Teisėja nenustatė jokių pažeidimų, aktą patvirtino. Jokių neteisėtų procesinių veiksmų ji neatliko, nieko nepažeidė. Prašė ieškinį atmesti.

11UAB „Intractus“ atstovas advokato padėjėjas V. J. paaiškino, kad UAB „Intractus“ niekas nedraudė dalyvauti varžytinėse. DnB bankas ir UAB „Intractus“ yra skirtingi juridiniai asmenys. Be to varžytinėse dalyvavo ir daugiau asmenų. UAB „Intractus“ pasiūlė didžiausią kainą. Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis teismas yra suformavęs praktiką, kad po dviejų varžytinių kreditoriui atsisakius perimti turtą, esant kreditoriaus prašymui, gali būti tęsiamas išieškojimas. Nėra jokio pagrindo konstatuoti, kad padarytas pažeidimas. Savo atsikirtimus išdėstė atsiliepime į ieškinį. 2011-05-13 Turto pardavimo iš varžytynių akto pagrindu ieškovas UAB „Intractus“ įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą. UAB „Intractus“ bandė susisiekti su atsakovais dėl nekilnojamojo turto atlaisvinimo (siuntė atsakovams 2012-03-28 raštą Nr. S2012/03_044 dėl nekilnojamojo turto atlaisvinimo), tačiau atsakovai vengia atlaisvinti dabar jau UAB „Intractus“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, todėl šis turtas iki ieškinio pareiškimo dienos nėra perduotas teisėtam jo savininkui. Darytina išvada, kad atsakovai ir toliau naudojasi ieškovui priklausančiu turtu. Prašė patenkinti jų ieškinį.

12DnB banko atstovas V. J. paaiškino, kad DnB bankas su ieškovo Z.V. Ž. ieškiniu nesutinka. Bankas nesiverčia nekilnojamojo turto prekyba. Bankas suinteresuotas atgauti lėšas, o ne perimti turtą. Bankas kaip kreditorius turėjo teisę, bet ne pareigą perimti varžytinėse neparduotą turtą. Prašė Z.V. Ž. ieškinį atmesti, o UAB „Intractus“ ieškinį patenkinti.

13Zenonas V. Ž., vadovaujantis CPK 681 straipsnio 3 dalimi turėjo pareikšti antstolei prieštaravimus dėl antstolės nustatytos turto kainos. Įstatymas nustato proceso šalims imperatyvias elgesio taisykles, kurių proceso šalys įskaitant ir skolininką turi laikytis, tačiau šiuo atveju nėra pateikta jokių įrodymų, kad Zenonas V. Ž. antstolei būtų pateikęs prieštaravimus dėl nustatytos turto vertės bei įrodymų, kad būtų siekęs ekspertizės skyrimo ar skundęs antstolės veiksmus dėl netinkamo turto įvertinimo. Tokie veiksmai patvirtina, kad jis sutiko su nustatytu parduodamo iš varžytynių turto įvertinimu. Pažymėtina, kad įkeistas turtas buvo parduotas tik iš antrųjų varžytynių. Pirmosios varžytynės, kada buvo nustatyta turto kaina 144 000 Lt (80 proc. nuo 180 000 Lt), neįvyko, nes varžytynėse nedalyvavo nei vienas varžytynių dalyvis. Aplinkybė, kad turtas buvo parduotas tik iš antrųjų varžytynių bei aplinkybė, kad UAB „Intractus“ antrosiose varžytynės pasiūlius 128 000 Lt nei vienas varžytynių dalyvis didesnės kainos nepasiūlė, patvirtina, jog turtas nebuvo parduotas už per mažą kainą, o antstolė tinkamai nustatė turto kainą. Juolab, turto pardavimo iš varžytynių aktą yra patvirtinęs teismas. Nepagrįstas teiginys, jog nepardavus turto iš antrųjų varžytynių, turtas turėjo būti grąžintas skolininkui, o išieškojimas į turtą gali būti nukreiptas praėjus ne mažiau kaip metams. Iš varžytynių buvo parduodamas AB DNB bankui hipoteka įkeistas turtas. Jeigu įkeistas daiktas neparduotas iš antrųjų varžytynių ir neperduotas hipotekos kreditoriaus nuosavybėn, neužkertamas kelias pakartotinai organizuoti varžytynes. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką šiuo atveju netaikomi CPK 723 str. 2-3 d. nustatyti reikalavimai. Jeigu hipotekos kreditoriui būtų taikomi visi bendrosiose turto realizavimą reglamentuojančiose normose nustatyti reikalavimai, konkrečiai – CPK 723 str. 2-3 d., tai hipotekos kreditoriaus privilegija gauti patenkinimą visų pirma iš įkeisto daikto būtų nepagrįstai apribota. Antstolė vykdydama varžytynes tinkamai vadovavosi vykdymo procesą reglamentuojančiomis teisės normomis bei atsižvelgė į kasacinio teismo išaiškinimą kaip turi būti elgiamasi tuo atveju, kai įkeistas turtas neparduodamas ir iš antrųjų varžytynių, o išieškotojas atsisako šį turtą perimti. UAB „Intractus“ turtą įsigijo iš varžytynių, kuriose dalyvavo šeši dalyviai, pasiūlęs už parduodamą turtą didžiausią kainą. Nepateikiami jokie įrodymai, kurie patvirtintų, jog UAB „Intractus“ yra nesąžiningas įgijėjas. Todėl negali būti taikoma restitucija natūra ir turtas negali būti išreikalautas iš UAB „Intractus“.

14Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad remiantis 2009-12-07 Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi Nr. 02200912731-L (b. l. 2-3), kuria nuspręsta priverstinai parduoti iš varžytynių bankui įkeistą nekilnojamąjį turtą bei išieškoti banko naudai susidariusią skolą pagal kreditavimo sutartį, antstolė V. Š. 2010-03-02 priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (b. l. 4). Iš 2010-05-17 patvarkymo dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis, matyti, kad 2010-05-17 varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, pradinė parduodamo turto pardavimo kaina buvo 279200,00 Lt (b. l. 33). AB DnB Nord bankas atsisakė perimti neparduotą turtą ir prašė toliau tęsti išieškojimą (b. l. 35). Iš 2010-09-09 patvarkymo dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis, matyti, kad 2010-09-09 varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, pradinė parduodamo turto pardavimo kaina buvo 209400,00 Lt (b. l. 41). AB DnB Nord bankas atsisakė perimti neparduotą turtą ir prašė toliau tęsti išieškojimą, nustatyti 180000,00 Lt arešto kainą ir pirmose varžytynėse pardavinėti už 144000,00 Lt kainą (b. l. 45). 2010-09-29 antstolė V. Š. priėmė patvarkymą dėl nekilnojamojo turto perkainojimo (b. l. 43), kuriame patvarkė, kad nekilnojamojo turto ( - )., rinkos vertė yra 180000,00 Lt. Antstolė nurodė nustačiusi, kad nuo turto įkainojimo turto arešto aktu 2010-03-15 praėjo ilgas laiko tarpas, rinkos vertė per tą laikotarpį pasikeitė. Iš 2010-12-01 patvarkymo dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis, matyti, kad 2010-12-01 varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, pradinė parduodamo turto pardavimo kaina buvo 144000,00 Lt (b. l. 62). Iš antstolės pranešimo (b. l. 64) matyti, kad 2011-02-03 pakartotinai vyko pirmosios varžytynės, pradinė pardavimo kaina buvo 144000,00 Lt. Iš 2011-03-02 patvarkymo dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis (b. l. 70), matyti, kad 2011-02-03 varžytynės paskelbtos neįvykusiomis. AB DnB Nord bankas atsisakė perimti neparduotą turtą ir prašė toliau tęsti išieškojimą (b. l. 72). Iš varžytynių protokolo (b. l. 100-106) matyti, kad 2011-05-10 varžytynės įvyko. Pradinė parduodamo turto kaina buvo 108000,00 Lt, didžiausią – 128000,00 Lt kainą pasiūlė UAB „Intractus“. Iš 2011-05-13 turto pardavimo iš varžytynių akto Nr. 71-887/2010 matyti, kad turtas parduodas UAB „Intractus“.

15Vertinant vykdomosios bylos medžiagą, matyti jog neįvykus nei pirmosioms, nei antrosioms varžytynėms, AB DnB Nord bankas atsisakė perimti neparduotą turtą ir prašė toliau tęsti išieškojimą. AB DnB Nord bankas prašymu turtas buvo perkainotas, atsižvelgiant į tai, kad rinkos vertė pasikeitė, bei, negrąžinus jo skolininkui, nepraėjus vienerių metų terminui numatytam CPK 723 str. 3 d., buvo surengtos naujos pirmosios varžytynės, o vėliau ir pakartotinės pirmosios varžytynės, kurios taip pat neįvyko, nes neatsirado norinčių dalyvauti.

16Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis c. b. Nr. 3 K-3-12/2005) nurodyta, kad CPK 558 straipsnio 5 dalyje nenustatyta teisės pakartotinai pateikti pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo įgyvendinimo terminų. Kadangi CPK 542 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta CPK 558 straipsnio 5 dalies, kaip specialiosios normos, viršenybė prieš bendrąsias, tarp jų – ir prieš CPK 723 straipsnį, taikoma CPK 558 straipsnio 5 dalis, o ne CPK 723 straipsnio 3 dalis, nustatanti, kad pakartotinai į tą patį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus nukreipti išieškojimą galima praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo turto grąžinimo skolininkui. Kasacinio teismo jurisprudencijoje taip pat pažymima, kad hipotekos kreditoriaus teisės į reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto ne ginčo tvarka esmė – greitas ir ekonomiškas reikalavimo patenkinimas. Kai hipotekos kreditorius, po neįvykusių antrųjų varžytynių atsisakęs perimti neparduotą turtą nuosavybėn, vis dėlto siekia patenkinti reikalavimą parduodant įkeistą turtą iš varžytynių, antstolė neprivalo grąžinti jam (hipotekos kreditoriui) vykdomojo dokumento ir užbaigti vykdomosios bylos bei, hipotekos kreditoriui pakartotinai paprašius parduoti įkeistą turtą varžytynėse, turi teisę pagal tą patį vykdomąjį dokumentą skelbti įkeisto turto varžytynes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis c. b. Nr. 3K-3-71/2011). Antstolės veiksmai, surengiant naujas pirmąsias varžytynes nepraėjus CPK 723 str. 3 d. numatytam vienerių metų terminui, laikytini atitinkančiais įstatymo nuostatas ir teisėtais.

17Vertinant parduoto nekilnojamojo turto perkainojimą matyti, kad po neįvykusių pirmųjų ir antrųjų varžytynių buvo gautas hipotekos kreditoriaus, AB DnB Nord banko, prašymas tęsti vykdymo veiksmus, nustatyti 180000,00 Lt arešto kainą ir pirmose varžytynėse turtą pardavinėti už 144000,00 Lt kainą. 2010-09-29 antstolė V. Š. priėmė patvarkymą dėl nekilnojamojo turto perkainojimo, atsižvelgdama į hipotekos kreditoriui įkeisto turto vidutinę rinkos vertę bei į tai, kad nuo turto įkainojimo turto arešto aktu 2010-03-15 praėjo ilgas laiko tarpas, rinkos vertė per tą laikotarpį pasikeitė. Skolininkas antstolės veiksmų dėl netinkamo turto įvertinimo vykdymo procese neskundė. Svarbu ir tai, kad po turto perkainojimo, varžytynės, kuriose pradinė pardavimo kaina buvo 144000,00 Lt, taip pat neįvyko, nes neatsirado norinčių jose dalyvauti. Tik nustačius pradinę 108000,00 Lt parduodamo turto kainą atsirado norinčių dalyvauti varžytynėse ir jos galiausiai įvyko, o turtas buvo parduotas už didžiausią – 128000,00 Lt kainą, kurią pasiūlė UAB „Intractus“. Atsižvelgiant į išdėstyta, laikytina, kad turto vertės nustatymo procedūra nebuvo pažeista, nekilnojamasis turtas buvo parduotas už didžiausią pasiūlytą kainą, nenustatyta, kad turtas buvo parduotas už ženkliai mažesnę nei rinkos kainą. Antstolio veiksmai įkainojant turtą laikytini teisėtais.

18Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad antstolės veiksmai parduodant nekilnojamąjį turtą buvo neteisėti. Turtas teisėtai priklauso UAB „Intractus“, pagrindo 2011-05-10 vykusias varžytynes pripažinti neteisėtomis ir taikyti restituciją nėra.

192011-05-13 turto pardavimo iš varžytinių akto pagrindu UAB „Intractus“ teisėtai įgijo nekilnojamąjį turtą. UAB „Intractus“ nuosavybė įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.95 str. nurodyta, kad savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Zenonas V. Ž. ir G. Ž. iškeldintini iš UAB „Intractus“ priklausančio nekilnojamojo turto.

20Zenono V. Ž. ieškinys atmestinas, UAB „Intractus“ ieškinys tenkintinas.

21Iš Zenono V. Ž. ir G. Ž. priteistinos UAB „Intractus“ turėtos bylinėjimosi išlaidos.

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.95 str. ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

23Zenono V. Ž. ieškinį atmesti.

24UAB „Intractus“ ieškinį patenkinti. Iškeldinti Zenoną V. Ž., a. k. ( - ) ir G. Ž., a.k. ( - ) iš UAB „Intractus“, į. k. ( - ), nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto: 20.7700 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 100.99 m2 gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), sandėlio, unikalus Nr. ( - ), sandėlio, unikalus Nr. ( - ), sandėlio, unikalus Nr. ( - ), viralinės, unikalus Nr. ( - ), tvarto, unikalus Nr. ( - ), daržinės, unikalus nr. ( - ), ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), karvidės, unikalus nr. ( - ), kitų statinių – kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ).

25Iš Zenono V. Ž. priteisti UAB „Intractus“, į. k. ( - ), 1281,00 (vieną tūkstantį du šimtus aštuoniasdešimt vieną) Lt. bylinėjimosi išlaidų.

26Iš G. Ž. priteisti UAB „Intractus“, į. k. ( - ), 1281,00 (vieną tūkstantį du šimtus aštuoniasdešimt vieną) Lt. bylinėjimosi išlaidų.

27Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Irena Narbutienė, sekretoriaujant... 2. Raseinių rajono apylinkės teismo 2013-06-06 nutartimi atnaujintas civilinės... 3. Ieškovas Zenonas V. Ž. prašė 2011-05-10 vykusias varžytynes pripažinti... 4. Atsakovė antstolė V. Š. prašė netenkinti ieškovo Zenono V. Ž. ieškinio... 5. UAB „Intractus“ prašė Zenono V. Ž. ieškinį atmesti, priteisti iš... 6. AB DNB bankas prašė ieškovo Zenono V. Ž. ieškinį atmesti, o ieškovo UAB... 7. Ieškinyje UAB „Intractus“ prašė iškeldinti atsakovus Zenoną V. Ž.,... 8. Atsakovai Zenonas V. Ž. ir G. Ž. prašė UAB „Intractus“ ieškinį... 9. Zenono V. Ž. ir G. Ž. atstovė advokato padėjėja E. D. paaiškino, kad... 10. Antstolė V. Š. paaiškino, kad 2010-03-01 jos kontoroje gauta Hipotekos... 11. UAB „Intractus“ atstovas advokato padėjėjas V. J. paaiškino, kad UAB... 12. DnB banko atstovas V. J. paaiškino, kad DnB bankas su ieškovo Z.V. Ž.... 13. Zenonas V. Ž., vadovaujantis CPK 681 straipsnio 3 dalimi turėjo pareikšti... 14. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad remiantis 2009-12-07 Hipotekos... 15. Vertinant vykdomosios bylos medžiagą, matyti jog neįvykus nei pirmosioms,... 16. Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis c. b. Nr.... 17. Vertinant parduoto nekilnojamojo turto perkainojimą matyti, kad po... 18. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad antstolės veiksmai parduodant... 19. 2011-05-13 turto pardavimo iš varžytinių akto pagrindu UAB „Intractus“... 20. Zenono V. Ž. ieškinys atmestinas, UAB „Intractus“ ieškinys tenkintinas.... 21. Iš Zenono V. Ž. ir G. Ž. priteistinos UAB „Intractus“ turėtos... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.95 str. ir Lietuvos... 23. Zenono V. Ž. ieškinį atmesti.... 24. UAB „Intractus“ ieškinį patenkinti. Iškeldinti Zenoną V. Ž., a. k. ( -... 25. Iš Zenono V. Ž. priteisti UAB „Intractus“, į. k. ( - ), 1281,00 (vieną... 26. Iš G. Ž. priteisti UAB „Intractus“, į. k. ( - ), 1281,00 (vieną... 27. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per...