Byla 2S-1681-254/2009
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 4 d. nutarties, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Dalės Burdulienės, kolegijos teisėjų Albino Čeplinsko, Algimanto Kukalio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės mero atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 4 d. nutarties, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas pateikė teismui ieškinį atsakovams A. M., V. M., Kauno apskrities viršininko administracijai, tretiesiems asmenims Kauno miesto savivladybei, A. G., D. R. Kugrinienei, V. M., J. S., A. P., V. K., S. L., R. S., R. B., P.G.Š, D. M., K. G., S. K., R. D., J. K. J., A. S., R. M., UAB “PIX“. VĮ RC Kauno filialui dėl 2004-02-10 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr.19/2004-0023 9 p. panaikinimo, 2004-02-05 Kauno viršininko administracijos įsakymo Nr.02-01-671 panaikinimo, servituto nustatymo. Taip pat ieškovas pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo: iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nustatyti ne siauresnį kaip 4 m. pločio kelio laikiną pravažiavimą ( servitutą), suteikiant teisę neatlygintinai važiuoti transporto priemonėms per sklypą ( - ), unikalus Nr. ( - ) iki žemės sklypo ( - ), Kaunas; iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nustatyti ne siauresnį kaip 4 m. pločio kelio laikiną pravažiavimą ( servitutą), suteikiant teisę neatlygintinai važiuoti transporto priemonėms per sklypą ( - ) Kaunas, unikalus Nr. ( - ), toje dalyje, kur nėra pastatų, iki žemės sklypo ( - ), Kaunas.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas konstatavo, jog ieškovas pateikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iš esmės prašo išspręsti savo patikslinto ieškinio vieną iš reikalavimų, todėl šis prašymas neatitinka CPK numatytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo esmės ir tikslų. Taip pat ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, bei įrodymų, kad pareiškimo pateikimo dienai pravažiavimas yra užtvertas, ir dėl to kilusios kažkokios žalingos pasekmės, kurias būtina šalinti tik taikant laikinąsias apsaugos priemones.

5Atskiruoju skundu tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybės meras prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

6Skunde nurodoma, kad priimant nutartį reikėjo vertinti ir realias faktines aplinkybes, taip pat tai, kokias pasekmes sukeltų tokių laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas, t.y. neapibrėžtam laikui būtų pažeidžiamos eilės trečiųjų asmenų teisės ir interesai, o tuo pačiu būtų pažeistas ir viešas interesas, kadangi atsakovas bet kada savo neteisėtais veiksmais gali sudaryti kliūtis trečiųjų asmenų pravažiavimui iki jiems priklausančių butų ar kitų patalpų. Ieškovas, teikdamas ieškinį, pateikė visą eilę dokumentų, tarp kurių yra 2008-04-10 namų, esančių ( - ), Kaune, gyventojų prašymas Kauno miesto apylinkės Vyriausiajam prokurorui, kuriame nurodyta jog ant pravažiavimo (kuriam yra prašomas nustatyti laikinas servitutas) buvo savavališkai numestas blokas, kuris užtvėrė įvažiavimą; kiemą. Taip pat šiame prašyme yra minimas tas faktas, kad toks pravažiavimo užblokavimas yra padaromas jau nebe pirmą kartą (taip padaryta buvo ir 2007 m. vasarą), o atvykęs pats V. M. pripažino, kad numetė bloką jam priklausančioje žemėje. Atsižvelgiant į tai, kad ne vien ieškovas nurodo, jog įvažiavimas į kiemą yra užtvertas, bet ir į tai, kad pats atsakovas šias aplinkybes patvirtina, laikytina, kad viešasis interesas yra pažeidžiamas ne tariamai, o realiai. Nagrinėjamoje byloje ieškovas yra Kauno miesto apylinkės prokuratūra, kuri, gindama viešą interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu. Todėl teismas, priimdamas nutartį, turėjo atsižvelgti į trečiųjų asmenų ir atsakovo interesų pusiausvyros užtikrinimą. Trečiojo asmens teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo teisių ir interesų neleistinai nesuvaržytų, kadangi prašomas nustatyti laikinas servitutas iš esmės atitiktų nusistovėjusį faktinį naudojimąsi pravažiavimu. Tokia tvarka buvo nusistovėjusi dėl to, kad atsakovė A. M. neįgyvendino 2004-02-10 valstybinės žemės nuomos sutartyje Nr. 19/2004-0023 bei Kauno apskrities viršininko 2004 m. vasario 5 d. įsakyme Nr. 02-01-671 numatyto 147 m servituto -teisės neatlygintinai važiuoti transporto priemonėmis per sklypą ( - ) iki ( - ) (t.y. nenugriovė ir neišregistravo statinio, per kurį buvo numatytas minėtas servitutas).

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Kauno miesto apylinkės prokuratūra sutinka su trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės atskirajame skunde pateiktais motyvais ir laiko juos pagrįstais. Taip pat nurodo, kad šiuo metu ( - ), gyventojai patekti į savo namus gali tik per žemės sklypus, esančius ( - ) ir ( - ). Kadangi atsakovas sistemingai užtveria įvažiavimą į kiemą, tokiu būdu išreikšdamas nepasitenkinimą dėl naudojimosi jam priklausančiu sklypu ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, nėra ir juridinio pagrindo įpareigoti atsakovą kuris bet kada gali užtverti vienintelį pravažiavimą, nekliudyti gyventojams naudotis jam nuosavybės teise priklausančiu sklypu. ( - ) gyventojai, iki bus priimtas sprendimas civilinėje byloje, neturi garantuotos teisės pravažiuoti į jiems priklausančius butus ar patalpas. Tokios garantijos neturi ir spec.tarnybų transportas. Šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas neapibrėžtam laikui sąlygoja trečiųjų asmenų teisių ir interesų pažeidimą ir tuo pačiu viešojo intereso pažeidimą.

8Atsakovas V. M. atsiliepimu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad sklypas Nr.ll ( pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros Ministerijos Kauno teritorinio padalinio kvartalo planą) (( - )) yra asmeninė bendrasavininkų nuosavybė, jis yra išpirktas be jokių pravažiavimo servitutų. Atsakovui taip pat nuosavybės teise priklauso namas ( - ) ir dalis namo ( - ). .Sklype Nr.10 ( - ) yra atsakovo sutuoktinės A. M. pastatas. Atsakovas nurodė, kad ( - ) name yra senas istorinis įvažiavimas (broma) į sklypus esančius ( - ), Kaunas. Bromą buvo užmūryta ir apgaulės būdu priskirta prie parduotuvės patalpų, esančių ( - ). Nuo tada žmonės ir pradėjo važinėti per atsakovui priklausančius sklypus. Šiuo metu atsakovas yra parengęs savo lėšomis visus reikiamus dokumentus, reikalingus atidaryti užmūrytą bromą. Atsižvelgiant į tai, prašo teismo įsigilinti į ieškovo ir trečiųjų asmenų kėslus ir nepritarti prašomam laikinam pravažiavimo servitutui per atsakovų sklypus, nes "laikinas" servitutas pavirs amžinuoju.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovės atstovė advokatė R. G. prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti. Ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė yra netikslinga, nes jos pritaikymas niekaip neįtakotų ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo, jos nesiėmus, nepiniginio pobūdžio teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų, todėl teismas įvertinęs visas reikšmingas aplinkybes pagrįstai atmetė ieškovo prašymą. Ieškinio dalykas šioje byloje - kelio servituto nustatymas, dėl ko pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių ginčas būtų išspręstas jau ieškinio priėmimo stadijoje, kas neginčytinai pažeistų CPK esminius principus bei ginčo šalių ir trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus bei įtakotų naujų teisinių ginčų kilimą. Nepriklausomai nuo tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismo sprendimo įvykdymas net teoriškai negali pasunkėti ar tapti neįmanomas, nes fiziškai žemė neišnyks, nepasikeis jos padėtis.

10Atskirasis skundas netenkinamas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų tikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

12Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

13Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nustatyti ne siauresnį kaip 4 m. pločio kelio laikiną pravažiavimą ( servitutą), suteikiant teisę neatlygintinai važiuoti transporto priemonėms per sklypą ( - ), unikalus Nr. ( - ) iki žemės sklypo ( - ); iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nustatyti ne siauresnį kaip 4 m. pločio kelio laikiną pravažiavimą ( servitutą), suteikiant teisę neatlygintinai važiuoti transporto priemonėms per sklypą ( - ), unikalus Nr. ( - ), toje dalyje, kur nėra pastatų, iki žemės sklypo ( - ), atmetė.

14Ginčydamas teismo išvadas, apeliantas nurodė jog minėta nutartis priimta tik formaliais pagrindais, pažeidžia viešąjį interesą. Teisėjų kolegija atmeta šiuos apelianto teiginius. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teisėjų kolegija pažymi, kad konkrečios rūšies ir masto laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik pareikštų reikalavimų ribose ir tik siekiant užtikrinti teismo sprendimo, priimto būtent pagal pareikštus ieškinio reikalavimus, įvykdymą. Toks laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų aiškinimas teismų praktikoje lemia tai, kad negali būti taikomos tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios, dar neišnagrinėjus ginčo iš esmės, reikštų ieškinio reikalavimo patenkinimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-12-31 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-949/2008). Ieškovas ieškiniu prašė panaikinti 2004-02-10 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr.19/2004-0023 9 p.; panaikinti 2004-02-05 Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymo Nr.02-01-671 4 p.; įpareigoti Valstybinės įmonės registrų centro Kauno filialą panaikinti nekilnojamojo turto registre įrašą dėl kelio servituto, suteikiant teisę neatlygintinai važiuoti transporto priemonėms per sklypą ( - ) iki žemės ( - ); taip pat nustatyti ne siauresnį kaip 4 m. pločio kelio servitutą, suteikiant teisę neatlygintinai važiuoti transporto priemonėms per sklypą ( - ), unikalus Nr. ( - ) iki žemės sklypo ( - ); nustatyti ne siauresnį kaip 4 m. pločio kelio servitutą, suteikiant teisę neatlygintinai važiuoti transporto priemonėms per sklypą ( - ), Kaunas, unikalus Nr. ( - ), toje dalyje, kur nėra pastatų, iki žemės sklypo ( - ), Kaunas. Kolegija konstatuoja, kad ieškovo prašymas taikyti laikinosios apsaugos priemones yra visiškai tapatus jo ieškinio reikalavimams dėl kelio servituto nustatymo, todėl neatitinka CPK 144 str. paskirties, nes juo nebus užtikrintas galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas.

15Asmuo, prašydamas teismo pritaikyti laikinąją apsaugos priemonę, turi pagrįsti priemonės taikymo poreikį, t. y. įrodyti, kad, nepritaikius prašomos priemonės, būsimas teismo sprendimas gali būti neįvykdytas arba apsunkintas jo įvykdymas (CPK 178 str., 179 str. 1 d.). Sprendžiant klausimą dėl tokių priemonių taikymo turi būti įvertinamas pareikšto reikalavimo pobūdis bei atsakovo galimybės patenkinti tokį reikalavimą tuo atveju, jei teismo sprendimas būtų palankus ieškovui. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovo prašomos pritaikyti priemonės yra nepagrįstos ir nėra nustatyta, kad gali sukelti padarinių teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovas, pareikšdamas pirmiau paminėtą ieškinio reikalavimą dėl kelio servituto ir turėdamas duomenų apie aplinkybes ar atsakovų veiksmus, kurių neuždraudus imtis, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas, turi teisę bet kurioje civilinio proceso stadijoje prašyti taikyti laikinosios apsaugos priemones, kurios atitiktų pagrindą laikinosioms apsaugos priemonėms (CPK 144 str.), būtų numatytos CPK 145 str. 1 d., parinktos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.), ir tuo pačiu apsaugotų viešąjį interesą. Tik taip yra išlaikoma šalių interesų pusiausvyra, nepažeidžiami teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principai (CK 1.5 str.). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad pareikštas prašymas neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo esmės ir tikslų.

16Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, todėl atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją panaikinti ar pakeisti (LR CPK 337 str. 1 p.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

18Atskirąjį skundą atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai