Byla 2VP-4305-674/2019
Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Aurelija Petkevičienė, sekretoriaujant Gitanai Liogailienei, dalyvaujant pareiškėjui J. R.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo J. R. prašymą, suinteresuotas asmuo Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, dėl sprendimo vykdymo išdėstymo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Pareiškėjas prašo išdėstyti Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų 2018 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4260-674/2018 dėl priteistos 6 294,43 Eur sumos ir 5 procentų metinių palūkanų nuo Raseinių rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu priteistos 1 621,12 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2017 m. kovo 20 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, įvykdymą 24 mėnesių laikui.

62.

7Pareiškėjas prašo jo pa reiškimą tenkinti, paaiškino, kad jis yra ūkininkas, dėl ūkininkavimo turi daug skolų: įsiskolinimą UAB ,,Agrokoncernas“ – 43 880,35 Eur; Luminor banke turi kreditą 25 000 Eur; Medicinos banke turi dar 25 000 Eur kreditą ir šiame banke turi sutartinę hipoteką. Banko sąskaitose neturi lėšų, išskyrus lėšas kreditiniams įsipareigojimams vykdyti. Be to gavom išankstinio mokėjimo sąskaitą iš sėklininkystės asociacijos, be to antstolė areštavo visą jo turtą. Jo turtinė padėtis yra labai sunki ir neturi galimybės sumokėti iš jo priteistos 6 294,43 Eur sumos ir 5 procentų metinių palūkanų nuo Raseinių rajono apylinkės teismo 2017-11-02 sprendimu priteistos 1 621,12 Eur sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2017-03-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tai visiškai sužlugdytų jo ūkį. Pareiškėjas neturi jokio kito pragyvenimo šaltinio tik ūkį. Jis nurodė, kad jo pajamos yra už grūdus gautos pajamos ir tiesioginės išmokos. Jis paaiškino, kad antstolė G. V. yra areštavusi visą jo turtą, jis norėjo paimti kreditą šiai skolai padengti, tačiau bankas nedavė vien todėl , kad antstolė areštavusi turtą.

83.

9Išieškotojas Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pateikė atsiliepimą, kur nurodė, kad neprieštarauja, jog būtų tenkintas pareiškėjo J. R. prašymas. Prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Tame pačiame prašyme nurodė, kad tenkinus J. R. prašymą, prašo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui uždėti areštą skolininko turtui.

10Prašymą tenkinti

114.

12Iš civilinės bylos Nr. e2-4260-674/2010 medžiagos nustatyta, kad 2018 m. rugpjūčio 14 d. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai priėmė sprendimą, kuriuo Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato naudai iš pareiškėjo J. R. priteista 5 procentai metinių palūkanų nuo Raseinių rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu priteistos sumos – 1 621,12 Eur – nuo bylos iškėlimo teisme (2017-03-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 6 294,43 Eur žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos – 6 294,43 Eur – nuo bylos iškėlimo teisme (2017-03-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. vasario 26 d. nutartimi paliko Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų sprendimą nepakeistu. Įsigaliojus teismo sprendimui, jo vykdymas buvo perduotas antstolei G. V..

135.

14Iš pareiškėjo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad jis yra ūkininkas, pridedama 2017 m. deklaracija, 579,52 Eur gautų pajamų suma (b. l. 10-11) J. R. turi kreditorinių įsipareigojimų Luminor bankui pagal 2018 m. gruodžio 17 d. kredito sutartį Nr. 7272129-K7, suma 25 000,00 Eur (b. l. 4); Medicinos bankui pagal 2018 m. birželio 6 d., kreditavimo sutartį Nr. LOAN-286454, kredito suma 25 000,00 Eur. Įkeisti žemės sklypai: 15,5 ha žemės sklypas ( - )(maksimalios hipotekos sumos dydis 37 500 Eur) ir 7,25 ha žemės sklypas ( - ) (maksimalios hipotekos sumos dydis 37,500 Eur) (b. l. 6) Tarpusavio suderinimo aktu tarp J. R. ir UAB ,,Agrokoncernas“ patvirtintas pareiškėjo skolos likutis 43 880,35 Eur sumoje 2018-12-31 dienai (b. l. 5) Pareiškėjas turi sąskaitas bankuose Luminor – likutis sąskaitoje 350,09 Eur (2019-04-14), Lietuvos kredito unijoje – likutis sąskaitoje 70,81 Eur (2019-03-04), Medicinos banke – likutis sąskaitoje 818,39 Eur (2019-04-14). Lietuvis sėklininkystės asociacija yra pateikusi 161,33 Eur išankstinio apmokėjimo sąskaitą 2019-03-13 A18 Nr. 3146. Iš 2019-04-02 raginimo įvykdyti sprendimą Nr. S-19-112-1672, vykdymo išlaidų apskaičiavimo, patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą matyti, kad sprendimas civilinėje bylos Nr. e2-4260-674/2018 priimtas ir vykdomas antstolės G. V. kontoroje.

156.

16Teismo sprendimo vykdymas yra viena pamatinių civilinio proceso stadijų, užtikrinančių tinkamą proceso dalyvių pažeistų materialinių teisių apgynimą ir įgyvendinimą. Įstatymas numato, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas būtų įvykdytas per įmanomai trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau (CPK 7 str. 1 d.).

177.

18CPK 284 str. 1 d. nustato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Tačiau teismo sprendimo vykdymas gali būti išdėstomas išimtinais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jam įvykdyti, taip pat atsižvelgiama į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo išdėstymas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių.

198.

20Sprendžiant teismo sprendimo vykdymo išdėstymo klausimą yra aktualūs lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai (CK 1.2 str.). Šių principų taikymas reikalauja atsižvelgti ne tik į skolininko, bet ir į išieškotojo interesus, turi būti išlaikyta jų teisėtų interesų pusiausvyra, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (LAT civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006).

219.

22Išieškotojas Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas yra valstybinė įstaiga atliekanti teisėsaugos funkcijas. Tai įstaiga neužsiimanti ūkine komercine veikla, o lėšas gaunanti iš valstybės biudžeto. Ūkininko J. R. skola 6 294,43 Eur kaip fiziniam asmeniui, turinčiam daugybę kitų finansinių įsipareigojimų, yra pakankamai didelė. Išieškotojas neprieštarauja dėl vykdymo išdėstymo. Priteistos žalos vykdymo išdėstymas labai didelės įtakos išieškotojo finansinei padėčiai nepadarytų, o skolininkui, ūkininkui J. R., bent iš dalies padėtų spręsti jo problemas. Todėl, vadovaujantis abiejų šalių interesų pusiausvyros, teisingumo ir sąžiningumo principais, priteistos žalos atlyginimo mokėjimas išdėstytinas.

2310.

24Išieškotojo pasisakymo dėl turtui arešto uždėjimo teismas nesprendžia, nes jis nesuformuluotas ir teismui nepateiktas pagal CPK 144-152 str. taisykles, be to sprendimas jau įsiteisėjęs, jį vykdo antstolis, kuris sprendžia kokiomis priemonėmis sprendimą vykdyti ir turi tam visus reikiamus įgaliojimus.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 284, 290-291 straipsniais, teismas,

Nutarė

26Prašymą tenkinti

27Išdėstyti Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų 2018 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu iš J. R., asmens kodas ( - ) priteistą 6 294,43 Eur žalos atlyginimą ir 5 procentų metinių palūkanų nuo Raseinių rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu priteistų 1 621,12 Eur nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2017 m. kovo 20 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir dar neišieškotų Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, juridinio asmens kodas 190521648, naudai vykdymą, mokant lygiomis dalimis 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui.

28Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai