Byla 2-1111-407/2016
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Agro“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-599-267/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Agro“ ieškinį atsakovams Ž. J. ir uždarajai akcinei bendrovei „Žvalguva“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Baltic Agro“ padavė teismui ieškinį atsakovams Ž. J. ir UAB „Žvalguva“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu. Byloje prašoma pripažinti negaliojančiu Ž. J. 2014 m. liepos 1 d. UAB „Žvalguva“ išrašytą paprastąjį neprotestuotiną vekselį ir panaikinti 2015 m. sausio 16 d. išduotą vykdomąjį įrašą dėl 852 288 Eur skolos pagal vekselį išieškojimo, taikyti restituciją ir iš atsakovės UAB „Žvalguva“ ieškovės naudai priteisti visas pagal vekselį išieškotas sumas, t. y. 347 440,54 Eur.

5Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 1) areštuoti atsakovei UAB „Žvalguva“ priklausančias pinigines lėšas, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 347 440,54 Eur sumai; 2) sustabdyti išieškojimą iš atsakovo Ž. J. antstolio R. K. vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 98-202/2015, pagal UAB „Žvalguva“ pateiktą 2014 m. liepos 1 d. vekselį bei 2015 m. sausio 16 d. išduotą vykdomąjį įrašą dėl 852 288 Eur skolos išieškojimo. Prašymą motyvavo tuo, kad ieškinio suma yra didelė, todėl savaime laikytina grėsme, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Be to, išieškojimo vykdymo procese sustabdymas užkirstų kelią papildomų kliūčių atsiradimui būsimo teismo sprendimo realiam įvykdymui.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2016 m. kovo 15 d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.

8Teismas nurodė, kad ieškovė nepagrindė aplinkybės, jog atsakovei ieškinio suma yra didelė ir ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju, tokio sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovė ieškinio faktines aplinkybes tikėtinai pagrindė, tačiau neįrodė grėsmės būsimo sprendimo įvykdymui.

9Išieškojimas vykdymo procese būtų sustabdytas neapibrėžtam terminui ir tai neatitiktų ekonomiškumo bei proporcingumo principų, todėl teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskirajame skunde ieškovė UAB „Baltic Agro“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta taikyti laikinąją apsaugos priemonę – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą, ir klausimą šioje dalyje išspręsti iš esmės – prašymą tenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

121. Nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę lemia ieškiniu siekiamos teisinės pasekmės, nes be kitų reikalavimų, ieškovė prašo ir taikyti restituciją, dėl ko atsakovė UAB „Žvalguva“ privalėtų grąžinti viską, ką yra gavusi prašomo pripažinti negaliojančiu vekselio pagrindu.

132. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nebus sustabdytas vykdomas išieškojimas, todėl prašoma priteisti suma bylos nagrinėjimo metu gali kisti, jeigu antstolis išieškos papildomų sumų iš atsakovo Ž. J. ir perves jas atsakovei UAB „Žvalguva“. Po kiekvieno tokio pinigų pervedimo ieškovė būtų priversta tikslinti ieškinio reikalavimo sumą, kuri taikant restituciją turėtų būti priteista iš UAB „Žvalguva“.

143. Siekiant išvengti tolimesnių ginčų dėl išieškotojų reikalavimų procentinio dydžio ir išieškotų lėšų paskirstymo bei galimų su tuo susijusių naujų teisinių ginčų, išieškojimą tikslinga sustabdyti.

154. Skundžiamoje teismo nutartyje nebuvo atsižvelgta į ieškovės interesus, todėl kyla abejonės dėl bylą nagrinėjančio teismo objektyvumo bei nešališkumo.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Ž. J. prašo skundą atmesti, skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

171. Kol neišspręstas vekselio ir vykdomojo įrašo negaliojimo klausimas, UAB „Žvalguva“ reikalavimo teisė atsakovui yra galiojanti ir vykdytina, o išieškojimo sustabdymas pažeistų šalių interesų pusiausvyrą.

182. Ieškovė neįrodė, kad yra reali grėsmė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

19Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Žvalguva“ teismo prašo skundą atmesti, o skundžiamos nutarties dalį palikti nepakeistą. Atskirajame skunde nurodomi šie argumentai:

201. Ieškovė nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o prašymą grindė deklaratyviais teiginiais. Be to, išieškojimo vykdymo procese sustabdymas pažeistų bylos šalių interesų pusiausvyrą.

212. Byloje nėra įrodymų, kad UAB „Žvalguva“ vengtų išieškotų sumų grąžinimo ieškovei.

223. Ieškinio dalyko ir pagrindo suformulavimas yra ieškovo prerogatyva, todėl nepagrįsti ieškovės argumentai, susiję su ieškinio tikslinimu.

234. Išieškojimo vykdymo procese sustabdymas sąlygotų atsakovės UAB „Žvalguva“ nuostolius.

245. Vien dėl to, kad teismas netenkino prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemonės, jis negali būti laikomas šališku ar neobjektyviu.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Atskirasis skundas tenkinamas.

27Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai byloje netenkino ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdyti išieškojimą vykdymo procese pagal išduotą vykdomąjį įrašą.

28Įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas bei nustatyta grėsmė, kad teismo sprendimas gali būti neįvykdytas ar jo įvykimas gali būti apsunkintas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje. Viena iš jų yra išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad vienas iš šios laikinosios apsaugos priemonės tikslų yra užtikrinti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, t. y. restitucijos tinkamą įgyvendinimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-534/2014).

29Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi atmesdamas ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones sustabdyti išieškojimą vykdymo procese iš esmės motyvavo tuo, jog išieškojimas būtų sustabdytas neapibrėžtam laikui. Be to, teismas prašymą sustabdyti vykdymo išieškojimą vertino kaip perteklinį bei neatitinkantį proporcingumo ir ekonomiškumo principų.

30Ieškovė pareikštu ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu atsakovo Ž. J. 2014 m. liepos 1 d. atsakovei UAB „Žvalguva“ išrašytą paprastąjį neprotestuotiną vekselį ir panaikinti 2015 m. sausio 16 d. Šiaulių miesto 4 – ojo notarų biuro notarės N. M. išduotą vykdomąjį įrašą dėl 852 288 Eur skolos pagal vekselį išieškojimo, taikyti restituciją ir iš atsakovės UAB „Žvalguva“ ieškovės naudai priteisti visas pagal vekselį iš atsakovo Ž. J. išieškotas sumas, t. y. 347 440,54 Eur.

31Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad apeliantė ieškinio faktines aplinkybes tikėtinai pagrindė, todėl ieškinys preliminariai yra pagrįstas. Tačiau netinkamai vertino bylos faktines aplinkybes ir dėl to nenustatė būsimo ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės.

32Sutiktina su atskirojo skundo argumentais, jog toliau vykdant išieškojimą, yra grėsmė, kad atsakovei UAB „Žvalguva“ iš atsakovo Ž. J. išieškotų lėšų suma gali kisti, todėl vis reikėtų tikslinti ieškinio reikalavimą priteistinos sumos dalyje arba kelti naujas civilines bylas. Be to, nurodytų ieškinio reikalavimų galimo patenkinimo atveju, tačiau jau esant įvykdytam išieškojimui pagal pirmiau nurodytą vykdomąjį dokumentą, ieškovei gali atsirasti objektyvi būtinybė kelti naujas civilines bylas dėl atsakovei UAB „Žvalguva“ išieškotų lėšų pagal panaikintą vykdomąjį dokumentą atgręžtinio išieškojimo. Šie motyvai rodo esant grėsmę, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo vykdymas gali būti apsunkintas.

33Atsižvelgiant į byloje pareikštus reikalavimus, iš kurių vienas yra ir restitucijos taikymas, bei šiuos reikalavimus pagrindžiančias aplinkybes, pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje ieškinio tenkinimo pasekmių nevertino. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesustabdžius vykdymo proceso ir vėliau priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą, vykęs priverstinis išieškojimas galėtų būti traktuojamas kaip žalos padarymas ne tik ieškovei, bet ir kitiems atsakovo Ž. J. kreditoriams. Siekiant atitaisyti žalą, reikėtų inicijuoti naujus teisinius procesus, neišvengiant rizikos, kad tam tikras turtas natūra gali būti ir negrąžintas (CPK 760 straipsnio 3 dalis). Taigi šios aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą sustabdyti išieškojimą vykdymo procese (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas).

34Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai teisinės reikšmės neturi ir apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

35Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atmestas prašymas sustabdyti išieškojimą vykdymo procese, naikintina ir klausimas šioje dalyje išsprendžiamas iš esmės – prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

37panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutarties dalį, kuria atmestas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Agro“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą.

38Tenkinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Agro“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą iš atsakovo Ž. J., a. k. ( - ) antstolio R. K. vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 98-202/2015, pagal UAB „Žvalguva“, j. a. k. 175848895, pateiktą 2014 m. liepos 1 d. vekselį bei 2015 m. sausio 16 d. išduotą vykdomąjį įrašą dėl 852 288 Eur skolos išieškojimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „Baltic Agro“ padavė teismui ieškinį atsakovams Ž. J. ir... 5. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. kovo 15 d. nutartimi ieškovės prašymą... 8. Teismas nurodė, kad ieškovė nepagrindė aplinkybės, jog atsakovei ieškinio... 9. Išieškojimas vykdymo procese būtų sustabdytas neapibrėžtam terminui ir... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskirajame skunde ieškovė UAB „Baltic Agro“ prašo panaikinti Šiaulių... 12. 1. Nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę lemia ieškiniu... 13. 2. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nebus sustabdytas vykdomas... 14. 3. Siekiant išvengti tolimesnių ginčų dėl išieškotojų reikalavimų... 15. 4. Skundžiamoje teismo nutartyje nebuvo atsižvelgta į ieškovės interesus,... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Ž. J. prašo skundą atmesti,... 17. 1. Kol neišspręstas vekselio ir vykdomojo įrašo negaliojimo klausimas, UAB... 18. 2. Ieškovė neįrodė, kad yra reali grėsmė, jog nesiėmus laikinųjų... 19. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Žvalguva“ teismo prašo... 20. 1. Ieškovė nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų būtinybę taikyti... 21. 2. Byloje nėra įrodymų, kad UAB „Žvalguva“ vengtų išieškotų sumų... 22. 3. Ieškinio dalyko ir pagrindo suformulavimas yra ieškovo prerogatyva, todėl... 23. 4. Išieškojimo vykdymo procese sustabdymas sąlygotų atsakovės UAB... 24. 5. Vien dėl to, kad teismas netenkino prašymo taikyti laikinąsias apsaugos... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Atskirasis skundas tenkinamas.... 27. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir... 28. Įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti... 29. Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi atmesdamas ieškovės... 30. Ieškovė pareikštu ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu atsakovo Ž.... 31. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad apeliantė ieškinio... 32. Sutiktina su atskirojo skundo argumentais, jog toliau vykdant išieškojimą,... 33. Atsižvelgiant į byloje pareikštus reikalavimus, iš kurių vienas yra ir... 34. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai teisinės reikšmės neturi ir... 35. Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 37. panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 15 d. nutarties dalį, kuria... 38. Tenkinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Agro“ prašymą...