Byla 2-534/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vėgėlė“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. sausio 2 d. nutarties, kuria ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vėgėlė“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkintas iš dalies, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-845-479/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vėgėlė“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Žydrutis“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys – J. S., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, notarė D. S..

2Išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Vėgėlė“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Žydrutis“, prašydamas pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2005 m. lapkričio 4 d. tarp jų sudarytą sutartį (notarinio registro Nr. ( - )), taikyti restituciją: iš ieškovo atsakovui priteisti 700 000 Lt, iš atsakovo ieškovo nuosavybėn priteisti ieškinyje nurodytą turtą (hidrotechninės paskirties statinius – tvenkinius Nr. 6, 7, 8, 9). Sandorio negaliojimą įrodinėjo tuo, kad jis buvo sudarytas pažeidžiant ieškovo įstatų reikalavimus.

5Ieškovas taip pat prašė ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti ieškinyje nurodytus atsakovui priklausančius hidrotechninės paskirties statinius – tvenkinius Nr. 6, 7, 8, 9, bei sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ).

6Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovas motyvavo tuo, kad jo teigimu, didelė ieškinio suma ir faktas, jog sužinojęs apie iškeltą bylą, atsakovas gali parduoti ginčijamu sandoriu įgytą nekilnojamąjį turtą ir taip išvengti teismo sprendimo įvykdymo. Taip pat teigė, kad ginčijamo sandorio pagrindu mokesčių administratorius ieškovui buvo apskaičiavęs sumokėti 181 290 Lt mokesčių valstybės biudžetui. Kadangi sandoris, kurio pagrindu buvo apskaičiuoti mokesčiai, yra neteisėtas, iš jo negali kilti teisėtos pasekmė – mokesčių priskaičiavimai ir mokėjimai.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. sausio 2 d. nutartimi ieškovo UAB „Vėgėlė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies ir nutarė areštuoti atsakovui UAB „Žydrutis“ priklausančius statinius, esančius ( - ), tai yra tvenkinį Nr. 6, kurio unikalus Nr. ( - ), tvenkinį Nr. 7, kurio unikalus Nr. ( - ), tvenkinį Nr. 8, kurio unikalus Nr. ( - ), tvenkinį Nr. 9, kurio unikalus Nr. ( - ), uždraudžiant šį turtą perleisti, įkeisti ar kitaip apsunkinti, iš esmės sumažinti turto vertę.

8Teismas sutiko su ieškovo teiginiu, kad neareštavus turto, atsakovas turimą ginčo turtą gali paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitokiu būdu apsunkinti disponavimą jais, todėl nutarė pritaikyti ginčo tvenkinių areštą, uždraudžiant šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę. Dėl prašymo sustabdyti vykdymo veiksmus teismas sprendė, jog vykdymo veiksmų sustabdymas vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) nėra būtinas ir būtų neproporcingas. Pažymėjo, kad išieškojimas yra vykdomas pagal teisėtus valstybinių institucijų priimtus sprendimus, be to, teismas gali sustabdyti išieškojimo veiksmus tuo atveju, kai paduodamas skundas dėl antstolio veiksmų, tačiau tokių duomenų byloje nėra.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Vėgėlė“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. sausio 2 d. nutarties dalį, kuria teismas netenkino prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir

11Nr. ( - ), ir dėl šios dalies klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovo prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir

12Nr. ( - ). Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai argumentavo, kad antstolis vykdo teisėtus VMI reikalavimus. VMI reikalavimai yra kildinami būtent iš sandorio, kurį ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu. Iš neteisės teisė negali atsirasti, todėl iš neteisėto sandorio negali kilti teisėtos pasekmės - mokesčių priskaičiavimai ir mokėjimai.
  2. Sustabdžius išieškojimą vykdomosiose bylose, valstybės interesai nenukentės, nes prašoma ne panaikinti VMI išieškojimą, o sustabdyti. Jei ieškovas pralaimėtų bylą, išieškotojas VMI turėtų teisę toliau tęsti išieškojimus iš ieškovo turto. Tuo tarpu įvykdžius išieškojimo veiksmus ir patenkinus ieškovo ieškinį, ieškovui gali nepakakti turto įvykdyti restituciją – sumokėti atsakovui 700 000 Lt.

13Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:

14Atskirasis skundas netenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. sausio 2 d. nutartis paliktina nepakeista.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 str.).

17Nagrinėjamu atveju sprendžiama, ar yra pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – vykdymo veiksmų vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) sustabdymą.

18Ieškovo prašoma laikinoji apsaugos priemonė iš esmės atitinka CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatytą priemonę – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą.

19Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 145 straipsnio, įtvirtinančio laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą, 1 dalies 10 punkte numatyta procesinė galimybė teismui sustabdyti išieškojimą vykdymo procese, nėra absoliuti. CPK yra numatyti atvejai, kada teismas gali sustabdyti išieškojimą vykdymo procese. Pavyzdžiui, išieškojimas gali būti sustabdomas, kai paduodamas skundas dėl antstolio veiksmų ir teismas nutaria sustabdyti vykdymo veiksmus (CPK 510 str. 3 d.), sustabdyti įsiteisėjusio teismo spendimo ar nutarties vykdymą gali kasacinės instancijos teismas iki kol byla bus išnagrinėta kasacine tvarka (CPK 363 str.), sprendimo ar nutarties vykdymo sustabdymas galimas taip pat tuo atveju, kada sprendžiamas proceso atnaujinimo klausimas (CPK 372 str. 2 d.). Tačiau nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti esant vienam iš minėtų pagrindų, kai galima sustabdyti išieškojimo vykdymą vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ).

20Esminiu argumentu taikyti prašomą laikinąją apsaugos priemonę ieškovas apeliaciniame skunde nurodo tai, kad vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) vykdomas išieškojimas pagal VMI sprendimus, kurie kildinami iš ieškiniu ginčijamos 2005 m. lapkričio 4 d. sutarties, kurią šioje byloje galimai ieškovui palankiu įsiteisėjusiu sprendimu pripažinus negaliojančia, būtų pagrindas pripažinti negaliojančiais ir VMI sprendimus.

21Ieškinyje ieškovas nurodė, kad sudarius ginčijamą sandorį Tauragės apskrities mokesčių inspekcija 2008 m. liepos 2 d. patikrinimo aktu Nr. 2-3-21 UAB „Vėgėlė“ papildomai priskaičiavo mokėti į valstybės biudžetą: 91 135 Lt pelno mokesčio; 23 242 Lt pelno mokesčio delspinigių; 48 773 Lt nekilnojamojo turto mokesčių; 18 140 Lt nekilnojamojo turto mokesčio delspinigių. Valstybinė mokesčių inspekcija 2009 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. 69-5 patvirtino Tauragės apskrities VMI 2008 m. spalio 1 d. sprendimą Nr. 2-3-21. 2009 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. S-92(7-40/2009) mokestinių ginčų komisija prie LR Vyriausybės patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansinių ministerijos 2009 m. sausio 13 d. sprendimą Nr. 69-5. Nurodė, kad mokesčių inspekcijos sprendimai yra įsiteisėję ir priverstinai vykdomai antstolio K. K. kontoroje (vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir

22Nr. ( - )).

23Iš byloje esančių 2012 m. lapkričio 15 d. ir 2012 m. balandžio 20 d. antstolio patvarkymų priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (48, 49 b. l.) matyti, jog antstolis K. K. vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) vykdo Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą Nr. (23.17-08)-320-55162, išduotą 2012 m. lapkričio 8 d. dėl 19 263,99 Lt išieškojimo iš skolininko UAB „Vėgėlė“ Valstybinės mokesčių inspekcijos naudai, ir Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą Nr. (23.17-08)-320-20494, išduotą 2012 m. balandžio 16 d. dėl 251 532,37 Lt išieškojimo iš skolininko UAB „Vėgėlė“ Valstybinės mokesčių inspekcijos naudai. Šių sprendimų kopijų ieškovas į bylą nepateikė, todėl nėra aišku, koks yra jų turinys. Kita vertus, jei ir pasitvirtintų apelianto teiginiai, jog šie vykdomi Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimai Nr. (23.17-08)-320-55162 ir Nr. (23.17-08)-320-20494 yra susiję su ginčijamu sandoriu tuo aspektu, kad jo pagrindu buvo paskaičiuoti mokesčiai, tai nesudarytų pagrindo taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

24Visų pirma, sprendžiant ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės taikymo galimybę konkrečiu atveju, svarbu atsižvelgti į tai, kad išieškojimo procesas bylose

25Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) vykdomas pagal įsiteisėjusius sprendimus, todėl šie sprendimai laikytini teisėtais, o teisėtus valstybės institucijų sprendimus privaloma vykdyti. Todėl išieškojimo vykdymo procese sustabdymo teisinio instituto specifika įpareigoja teismą šias laikinąsias apsaugos priemones taikyti tik neabejotinai įsitikinus, jog nepritaikius šių laikinųjų apsaugos priemonių, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes, priešingu atveju, būtų paneigtas valstybės institucijos priimto sprendimo vykdymo privalomumo principas.

26Tai, kad nagrinėjamoje byloje yra ginčijamas sandoris, nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog šis sandoris yra neteisėtas, nes šis faktas turi būti konstatuotas įsiteisėjusiu galutiniu sprendimu. Todėl kol įstatymo nustatyta tvarka VMI sprendimų, kurių pagrindu vykdomas išieškojimas vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), teisėtumas nėra nuginčytas, jie yra privalomai vykdytini.

27Taip pat galimas būsimo teismo sprendimo turinys turėtų būti vertinamas pagal byloje pareikštus materialinius teisinius reikalavimus, todėl teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios susijusios su pareikštais reikalavimais ir gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo, jei šie reikalavimai būtų patenkinti, įvykdymą.

28Šioje byloje pareikštu ieškiniu ieškovas prašo pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2005 m. lapkričio 4 d. sutartį (notarinio registro Nr. ( - )), kurios pagrindu ieškovas UAB „Vėgėlė“ atsakovui UAB „Žydrutis“ pardavė hidrotechninės paskirties statinius – tvenkinius, taikyti restituciją, iš ieškovo atsakovui priteisiant 700 000 Lt, iš atsakovo ieškovo nuosavybėn priteisiant sandorio pagrindu perduotą turtą (hidrotechninės paskirties statinius – tvenkinius). Tuo tarpu vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) vykdomas, kaip teigia apeliantas, nesumokėtų mokesčių išieškojimas iš UAB „Vėgėlė“. Taigi laikinoji apsaugos priemonė su šioje byloje pareikštais materialiniais teisiniais reikalavimais nėra susijusi, nes jos taikymas neturės jokios įtakos šioje byloje priimto galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Todėl iš esmės yra pagrindas sutikti su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad šiuo atveju nėra pagrindo taikyti ieškovo prašomą laikinąją apsaugos priemonę, nes ji būtų neproporcinga priemonė, įvertinus valstybės teisėtus interesus.

29Ta aplinkybė, kad priėmus galimai ieškovui palankų teismo sprendimą ir pripažinus negaliojančia 2005 m. lapkričio 4 d. sutartį, būtų pagrindas pripažinti negaliojančiais ir VMI priimtus sprendimus, pagal kuriuos, anot ieškovo, vykdomi išieškojimai, nesudaro pagrindo taikyti laikinąją apsaugos priemonę, nes, kaip minėta, vykdomųjų bylų Nr. ( - ) ir

30Nr. ( - ) sustabdymas neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių tikslo (paskirties), nes išieškojimo vykdymo procese sustabdymu nebūtų užtikrintas galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas – t. y. restitucijos tinkamas įgyvendinimas.

31Įvertinęs šioje nutartyje išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė nėra susijusi su galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo šioje byloje tinkamo įvykdymo užtikrinimu, todėl pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai išsprendė klausimą ir pagrįstai atsisakė tenkinti ieškovo prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir

32Nr. ( - ). Todėl nenustačius pagrindų, nurodytų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. sausio 2 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.).

33Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

34Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. sausio 2 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Vėgėlė“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su... 5. Ieškovas taip pat prašė ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti... 6. Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovas motyvavo tuo,... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. sausio 2 d. nutartimi ieškovo UAB... 8. Teismas sutiko su ieškovo teiginiu, kad neareštavus turto, atsakovas turimą... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Vėgėlė“ prašo panaikinti Klaipėdos... 11. Nr. ( - ), ir dėl šios dalies klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti... 12. Nr. ( - ). Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:
    13. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:... 14. Atskirasis skundas netenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. sausio 2... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 16. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 17. Nagrinėjamu atveju sprendžiama, ar yra pagrindas taikyti laikinąją apsaugos... 18. Ieškovo prašoma laikinoji apsaugos priemonė iš esmės atitinka CPK 145... 19. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 145 straipsnio,... 20. Esminiu argumentu taikyti prašomą laikinąją apsaugos priemonę ieškovas... 21. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad sudarius ginčijamą sandorį Tauragės... 22. Nr. ( - )).... 23. Iš byloje esančių 2012 m. lapkričio 15 d. ir 2012 m. balandžio 20 d.... 24. Visų pirma, sprendžiant ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos... 25. Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) vykdomas pagal įsiteisėjusius sprendimus, todėl šie... 26. Tai, kad nagrinėjamoje byloje yra ginčijamas sandoris, nesudaro pagrindo... 27. Taip pat galimas būsimo teismo sprendimo turinys turėtų būti vertinamas... 28. Šioje byloje pareikštu ieškiniu ieškovas prašo pripažinti negaliojančia... 29. Ta aplinkybė, kad priėmus galimai ieškovui palankų teismo sprendimą ir... 30. Nr. ( - ) sustabdymas neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių tikslo... 31. Įvertinęs šioje nutartyje išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 32. Nr. ( - ). Todėl nenustačius pagrindų, nurodytų CPK 329 bei 330... 33. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 34. Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. sausio 2 d. nutartį nepakeistą....