Byla e2-10845-608/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė rašytinio proceso tvarka už akių atsakovo A. O. atžvilgiu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso“ ieškinį atsakovui A. O. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Julianus Inkaso“ pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. O. 1000,00 EUR negrąžintą kreditą, 15,00 EUR adminsitravimo mokesčio ir 80,00 EUR sutarties mokesčio, 215,46 EUR sutartinių palūkanų, 16,00 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo negrąžinto kredito sumos už laikotarpį nuo 2019 m. vasario 23 d. iki visiško kredito grąžinimo dienos, 90,00 EUR delspinigius ir bylinėjimosi išlaidas – 32,00 EUR už žyminį mokestį, 0,84 EUR mokestį už Gyventojų registro tarnybos išrašą ir 75,00 EUR už advokato paslaugas. Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (LR CPK 130 straipsnio 1 dalis.) Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, priimti sprendimą už akių (LR CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, ieškinys tenkinamas visiškai.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017 m. spalio 17 d. atsakovas A. O. ir pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė ,,SB lizingas“ sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią pradinis kreditorius suteikė atsakovui 1000,00 EUR kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis dalimis grąžinti sutarties mokėjimo grafike išdėstytą 1000,00 EUR paskolos sumą, 186,23 EUR palūkanas (metinės paskolos palūkanos 16,00 proc., metinė norma 34,33 proc.), 80,00 EUR sutarties mokesčio bei 72,00 EUR dydžio administravimo mokestį. Atsakovas įsipareigojo per 24 mėnesius mokant kiekvieną mėnesį eilines sutarties mokėjimo grafike nurodyto dydžio ir terminais įmokas sumokėti 1338,33 EUR. Atsakovas, vykdydamas sutartimi prisiimtus įsipareigojimus sumokėjo pradiniam kreditoriui dalį eilinų įmokų, tačiau likusių įmokų laiku nesumokėjo, atsakovo skolos likutį sudaro 1000,00 EUR paskolos sumos, 80,00 EUR sutarties mokesčio ir 15,00 EUR administravimo mokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pradelsė sumokėti eilines įmokas sutartyje numatytas terminais, pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė ,,SB lizingas“, vadovaudamasis sutarties bendrųjų sąlygų 12.1, 12.2.3 ir 14.2 punktais 2018 m. vasario 21 d. vienašališkai nutraukė sutartį su atsakovu, kšsiųsdama atsakovui pranešmą apie sutarties nutraukimą.

6Reikalavimo teisių perleidimo 2017 m. liepos 17 d. sutarties, sudarytos tarp pradinio kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,SB lizingas“ ir ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Julianus Inkaso“ pagrindu ieškovė įgijo teisę į atsakovo skolą pagal sutartį. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010). Nagrinėjamu atveju ieškovė 2018 m. kovo 5 d. išsiuntė atsakovui pranešimą apie reikalavimo perleidimą. Ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių jog minėtas pranešimas atsakovui buvo įteiktas, tačiau išsiuntus atsakovui ieškinio su priedais kopijas, įskaitant ir reikalavimo perleidimo sutartį, laikytina, jog atsakovas tinkamai informuotas apie reikalavimo perleidimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio 7 dalis).

7Tarp šalių susiklostė paskolos (vartojimo kredito) teisiniai santykiai. CK 6.881 str. 1 d. numatyta, kad kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1., 7.1. punktu kredito gavėjas įsipareigojo grąžinti gautą kreditą, sumokėti palūkanas ir įvykdyti kitas sutartyje numatytas prievoles bei laiku sumokėti sutartyje nurodytas mokėtinas sumas. Bendra vartojimo kredito kaina sutartyje yra apibrėžta, remiantis VKĮ 2 str. 3 d. - į bendrą vartojimo kredito kainą įskaičiuojamos visos išlaidos, įskaitant palūkanas, komisinius mokesčius, administravimo mokesčius ir bet kuriuos kitus su vartojimo kredito sutartimi susijusius mokesčius, kuriuos vartojimo kredito gavėjas turi sumokėti ir kurie yra žinomi kredito davėjui. Atsakovas sutarties specialiosiose sąlygose įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis dalimis grąžinti sutarties mokėjimo grafike išdėstytą 1000,00 EUR paskolos sumą, 186,23 EUR palūkanas (metinės paskolos palūkanos 16,00 proc., metinė norma 34,33 proc.), 80,00 EUR sutarties mokesčio bei 72,00 EUR dydžio administravimo mokestį. Kadangi atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų mokėti sutarties mokėjimo grafike nurodyto dydžio įmokas nurodytais terminais, pradinis kreditorius vadovaudamasis sutarties bendrųjų sąlygų 12.1, 12.2.3 ir 14.2 punktais 2018 m. vasario 21 d. vienašališkai nutraukė sutartį su atsakovu. Atsakovas, vykdydamas sutartimi prisiimtus įsipareigojimus sumokėjo pradiniui kreditoriui dalį eilinų įmokų, todėl atsakovo skolos likutis susideda iš 1000,00 EUR paskolos sumos, 80,00 EUR sutarties mokesčio ir 15,00 EUR administravimo mokesčio, ką patvirtina išrašas iš reikalavimo teisių perleidimo sutarties. Sutarties bendrųjų sąlygų 14.6 p. numatyta, kad nutraukus sutartį, kredito gavėjas turi grąžinti kreditą, sumokėti mokėtinas sumas pagal sutartį. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Kadangi atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį, nemokėjo eilinių įmokų, remiantis nurodytomis aplinkybėmis ieškovės reikalavimas tenkinamas ir iš atsakovo priteisiama 1000,00 EUR negrąžintas kreditas, 15,00 EUR adminsitravimo mokestis ir 80,00 EUR sutarties mokesčio, iš viso 1095,00 EUR.

8Ieškovė taip pat prašo priteisti palūkanas, kurios už naudojimąsi kreditu suteiktomis lėšomis turėjo būti mokamos nuo kredito suteikimo dienos iki visiško kredito grąžinimo (6.2 sutarties punktas). Kredito sutartimi buvo nustatytos 16,00 proc. dydžio metinės palūkanos, kurios nuo kredito suteikimo dienos (2017 m. spalio 17 d.) iki ieškinio parengimo teismui dienos (2019 m. vasario 22 d.) sudaro 215,46 EUR. Įvertindama tai, kad pagal šalių sudarytą vartojimo kredito sutartį, palūkanos skaičiuojamos iki visiško kredito grąžinimo kredito davėjui dienos, ieškovė prašo priteisti 16,00 proc. mokėjimo palūkanas nuo 2019 m. vasario 23 d. (kita diena, po ieškinio teismui parengimo dienos) iki visiško kredito grąžinimo dienos. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 1 dalimi, palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Sutarties šalys turi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus tinkamai, vienos sutarties šalies pareigą vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos sutarties šalies reikalavimo teisė, kuri yra ginama įstatymu. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu (CK 6.872 straipsnis). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje, 6.210 straipsnyje nustatytos palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Todėl kompensuojamąsias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenustatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-153-916/2016). Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, iš atsakovo ieškovės naudai priteisiama 215,46 EUR pelno palūkanų, paskaičiuotų nuo kredito suteikimo dienos 2017 m. spalio 17 d. iki ieškinio parengimo teismui dienos 2019 m. vasario 22 d. ir 16,00 proc. dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamas nuo negrąžinto kredito sumos už laikotarpį nuo 2019 m. vasario 23 d. iki visiško kredito grąžinimo dienos.

9Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Vadovaujantis sutarties bendrųjų sąlygų 12.2.2, 13.1, 14.6, 14.7 punktais, šalys susitarė dėl 0,05 proc. dydžio delspinigių mokėjimo sutarties nutraukimo atveju, už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, skaičiuojant nuo pradelstos mokėjimo sumos. Sutartis nutraukta 2018 m. vasario 21 d., todėl nuo šios datos iki bylos iškėlimo teisme dienos delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną dieną po 0,05 proc. nuo visos nesumokėtos sumos, tačiau ne daugiau kaip už 180 dienų. Remiantis tuo, kas išdėstyta, iš atsakovo ieškovės naudai priteisiami 90,00 EUR delspinigiai (1000,00 x 0,05 : 100 x 180 d.).

10Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovo priteistina 107,84 EUR bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 32,00 EUR žyminis mokestis, 0,84 EUR išlaidos už patikrą Gyventojų registre ir 75,00 EUR išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

11Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos.

12Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsniu, 285-288, 307 straipsniais,

Nutarė

13Priimti atsakovo A. O. atžvilgiu sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo A. O. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso“ naudai 1095,00 EUR (vieną tūkstantį devyniasdešimt penkis eurus) skolos, 215,46 EUR (du šimtus penkiolika eurų keturiasdešimt šešis euro centus) palūkanų, 90,00 EUR (devyniasdešimt eurų) delspinigių, iš viso 1400,46 EUR (vieną tūkstantį keturis šimtus eurų keturiasdešimt šešis euro centus).

15Priteisti iš atsakovo A. O. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso“ naudai 16,00 proc. dydžio sutartines mokėjimo palūkanas, skaičiuojamos nuo negrąžinto kredito sumos (1000,00 EUR) nuo 2019 m. vasario 23 d. iki visiško kredito grąžinimo dienos.

16Priteisti iš atsakovo A. O. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso“ naudai 107,84 EUR (vieną šimtą septynis eurus aštuoniasdešimt keturis euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovas neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine tvarka.

18Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per dvidešimt dienų gali skųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė rašytinio... 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Julianus Inkaso“ pareikštu... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (LR CPK 130 straipsnio 1... 4. Atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą,... 5. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017 m. spalio 17 d.... 6. Reikalavimo teisių perleidimo 2017 m. liepos 17 d. sutarties, sudarytos tarp... 7. Tarp šalių susiklostė paskolos (vartojimo kredito) teisiniai santykiai. CK... 8. Ieškovė taip pat prašo priteisti palūkanas, kurios už naudojimąsi kreditu... 9. Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad... 10. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovo priteistina 107,84 EUR... 11. Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija... 12. Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsniu, 285-288,... 13. Priimti atsakovo A. O. atžvilgiu sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti... 14. Priteisti iš atsakovo A. O. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 15. Priteisti iš atsakovo A. O. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 16. Priteisti iš atsakovo A. O. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 17. Atsakovas neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine... 18. Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo... 19. Ieškovė per dvidešimt dienų gali skųsti sprendimą už akių Vilniaus...