Byla 2-1083-881/2020
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SRTP“ kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Sėkmės industrija“ ir G. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutarties, kuria nutraukta civilinė byla pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Sėkmės industrija“, G. B. ir E. G. skundus dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SRTP“ kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjai UAB „Sėkmės industrija“, G. B. ir E. G. pateikė teismui skundus dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SRTP“ kreditorių komiteto 2018 m. gegužės 3 d. ir 2018 m. birželio 6 d. priimtų nutarimų.

72.

8Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 13 d. nutartimi civilines bylas sujungė, suteikdamas joms atsakovės UAB „SRTP“ bankroto bylos numerį (Nr. B2-125-431/2019).

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 7 d. nutartimi civilinę bylą pagal pareiškėjų UAB „Sėkmės industrija“, G. B. ir E. G. skundus nutraukė.

124.

13Teismas nustatė, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-451-881/2020 pagal trečiojo asmens A. A. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. B2-125-431/2019, kuriuo pripažinta bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SRTP“ pabaiga, nutarta bylą nutraukti. Sprendimas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SRTP“ pabaigos įsiteisėjo.

145.

15Teismas nurodė, kad juridinio asmens likvidavimas, kaip tokio asmens pasibaigimo būdas, reiškia, jog juridinio asmens veikla nutrūksta, o teisės ir pareigos nepereina kitiems asmenims, nes juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš juridinių asmenų registro nustoja egzistuoti kaip civilinių teisinių santykių subjektas. Todėl skundų dėl BUAB „SRTP“ kreditorių komiteto posėdžių nutarimų panaikinimo nagrinėjimas nėra galimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 293 straipsnio 8 punktu byla nutrauktina.

16III. Atskirojo skundo argumentai

176.

18Atskiruoju skundu pareiškėjos UAB „Sėkmės industrija“ ir G. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartį, atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. B2-2479-431/2020, grąžinti bylą pagal pareiškėjų UAB „Sėkmės industrija“, E. G. ir G. B. skundus dėl kreditorių komiteto sprendimų pripažinimo negaliojančiais pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

196.1.

20Teismas skundžiama nutartimi paneigė Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. balandžio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-704-407/2020, turinčią res judicata (galutinio teismo sprendimo) galią.

216.2.

22Teismui priėmus nagrinėti pareiškėjų skundus, faktiškai buvo patvirtinta, jog byloje paaiškėjo naujos aplinkybės, ir nurodyti asmenys, turintys teisinį suinteresuotumą, įgijo teisę apginti savo pažeistus interesus teismine tvarka. Tačiau skundžiama nutartis faktiškai užkerta kelią suinteresuotiems asmenims teismine tvarka apginti savo pažeistas teises.

236.3.

24Bankroto bylos nagrinėjimas privalo būti atnaujintas ir suinteresuotų asmenų skundai dėl kreditorių komiteto sprendimų pripažinimo negaliojančiais bei neteisėtos bankroto administratoriaus veiklos turi būti išnagrinėti iš esmės, nes egzistuoja poreikis šios kategorijos ginčuose apsaugoti pamatines vertybes ir apginti viešąjį interesą. Teismas ne tik nesiekė spręsti ginčą iš esmės ir taip apsaugoti pamatines vertybes bei apginti viešąjį interesą, bet ir visokeriopai vilkino bylą.

256.4.

26Teismas skundžiama nutartimi nutraukė procesą tik tuo pagrindu, jog buvo nutrauktas apeliacinis procesas dėl savo paties sprendimo dėl įmonės pabaigos. Nors formaliai sprendimas dėl įmonės pabaigos, nutraukus apeliacinį procesą dėl apelianto mirties, įsiteisėjo, jokios kitos bankroto pasekmės šioje stadijoje nėra atsiradusios – kaip yra pažymėjęs kasacinis teismas, tik „atlikus visus formalius su įmonės pabaiga susijusius veiksmus ir išregistravus ją iš Juridinių asmenų registro, objektyviai nebeįmanomas tokios įmonės veiklos atkūrimas. Būtent todėl CPK 366 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtintas draudimas atnaujinti procesą bankroto bylose.

276.5.

28Draudimas atnaujinti procesą šioje bankroto bylos stadijoje, esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams, pažeistų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje įtvirtintą asmens teisės į teisingą teismą principą, būtų neproporcinga priemonė, atsižvelgiant į įmonės bankroto proceso tikslus ir paskirtį. Kreditoriaus pateikta skundas, kuris buvo priimtas nagrinėti, sudaro savarankišką pagrindą atnaujinti bankroto bylos nagrinėjimą iš esmės.

296.6.

30Skunduose keliamas reikšmingas klausimas, jog bankroto administratorius, vykdydamas neteisėtus kreditorių komiteto sprendimus, pažeidė imperatyviąsias bankroto įstatymo normas bei tuo pačiu viešąjį interesą, todėl teismas privalėjo ne tik priimti nagrinėti kreditoriaus skundą, tačiau ir ex officio (pagal pareigas) panaikinti kreditorių susirinkimo sprendimus, prieštaraujančius imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui.

31Teismas

konstatuoja:

32IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

337.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

358.

36Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutraukta civilinė byla pagal pareiškėjų skundus dėl bankrutavusios įmonės kreditorių komiteto nutarimų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, bei pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

379.

38Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad įsiteisėjo teismo sprendimas dėl UAB „SRTP“ pabaigos, padarė išvadą, kad skundų dėl šios įmonės kreditorių komiteto nutarimų nagrinėjimas nėra galimas, todėl, vadovaudamasis CPK 293 straipsnio 8 punktu, bylą nutraukė.

3910.

40Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjų skundai dėl kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo buvo pateikti ir teismo priimti nagrinėti jau po to, kai buvo priimtas (2019 m. rugpjūčio 20 d.) (bet dar neįsiteisėjęs) teismo sprendimas dėl įmonės pabaigos. Vis dėlto teismo procesinių veiksmų teisėtumas, priimant nagrinėti pareiškėjų skundus, esant priimtam teismo sprendimui dėl įmonės pabaigos, nėra apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl to nepasisako.

4111.

42Teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos užbaigiama bankroto byla. Bankroto byloje įsiteisėjus teismo sprendimui dėl įmonės pabaigos, per 5 darbo dienas pateikiamas prašymas Juridinių asmenų registrui išregistruoti įmonę ir per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo gavimo dienos įmonė išregistruojama iš jo (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 32 straipsnio 5–6 dalys). Užbaigus bankroto bylą ir įmonę išregistravus iš Juridinių asmenų registro, įmonė pasibaigia (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.95 straipsnio 3 dalis). Nuo šio momento juridinis asmuo nustoja egzistuoti ir praranda CK 2.33 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus juridinio asmens požymius.

4312.

44Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog, išregistravus bankrutavusį juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro, pasibaigia bankroto bylos nagrinėjimas ir tolesni ginčai dėl neegzistuojančios įmonės bankroto procedūrų negali būti inicijuojami (ĮBĮ 32 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005, Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-784-781/2020).

4513.

46Taigi, nustatęs, kad teismo sprendimas dėl įmonės pabaigos įsiteisėjo, o, remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „SRTP“ yra ir išregistruota iš Juridinių asmenų registro (CPK 179 straipsnio 3 dalis), pirmosios instancijos teismas padarė teisiškai pagrįstą išvadą, kad skundų dėl šios įmonės kreditorių komiteto nutarimų nagrinėjimas nėra galimas, nes tai yra sudėtinė bankroto proceso dalis (vienas iš bankroto procedūros etapų).

4714.

48Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip teisiškai nepagrįstus apeliančių argumentus, kad skundžiama nutartimi buvo paneigta Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. balandžio 7 d. nutarties res judicata galia. Pastarojoje nutartyje apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, pasisakė dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria byla buvo sustabdyta, teisėtumo ir pagrįstumo, tačiau nenagrinėjo klausimo, ar galimas skundų dėl kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo nagrinėjimas, esant priimtam ir įsiteisėjusiam teismo sprendimui dėl įmonės pabaigos, dėl ko buvo sprendžiama skundžiama nutartimi. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiamos nutarties priėmimo metu jokių kitų res judicata galią turinčių teismo procesinių sprendimų aptariamu klausimu nebuvo priimta.

4915.

50Atskirajame skunde apeliantės taip pat cituoja teisės normas ir teismų praktiką dėl proceso užbaigtoje civilinėje byloje atnaujinimo, tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso atnaujinimo klausimai nėra šios apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas, o CPK 312 straipsnyje įtvirtintas draudimas apeliaciniame skunde kelti reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

5116.

52Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

5317.

54Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nutraukdamas civilinę bylą pagal pareiškėjų skundus dėl kreditorių komiteto nutarimų, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

55Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

56Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjai UAB „Sėkmės industrija“, G. B. ir E. G. pateikė teismui... 7. 2.... 8. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 13 d. nutartimi civilines bylas... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 7 d. nutartimi civilinę bylą... 12. 4.... 13. Teismas nustatė, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. gegužės 7 d.... 14. 5.... 15. Teismas nurodė, kad juridinio asmens likvidavimas, kaip tokio asmens... 16. III. Atskirojo skundo argumentai... 17. 6.... 18. Atskiruoju skundu pareiškėjos UAB „Sėkmės industrija“ ir G. B. prašo... 19. 6.1.... 20. Teismas skundžiama nutartimi paneigė Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m.... 21. 6.2.... 22. Teismui priėmus nagrinėti pareiškėjų skundus, faktiškai buvo patvirtinta,... 23. 6.3.... 24. Bankroto bylos nagrinėjimas privalo būti atnaujintas ir suinteresuotų... 25. 6.4.... 26. Teismas skundžiama nutartimi nutraukė procesą tik tuo pagrindu, jog buvo... 27. 6.5.... 28. Draudimas atnaujinti procesą šioje bankroto bylos stadijoje, esant CPK 366... 29. 6.6.... 30. Skunduose keliamas reikšmingas klausimas, jog bankroto administratorius,... 31. Teismas... 32. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 33. 7.... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 35. 8.... 36. Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo... 37. 9.... 38. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad įsiteisėjo teismo sprendimas... 39. 10.... 40. Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste apeliacinės instancijos teismas... 41. 11.... 42. Teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos užbaigiama bankroto byla. Bankroto... 43. 12.... 44. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog, išregistravus bankrutavusį... 45. 13.... 46. Taigi, nustatęs, kad teismo sprendimas dėl įmonės pabaigos įsiteisėjo, o,... 47. 14.... 48. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip teisiškai nepagrįstus... 49. 15.... 50. Atskirajame skunde apeliantės taip pat cituoja teisės normas ir teismų... 51. 16.... 52. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės skundžiamos... 53. 17.... 54. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 55. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 56. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartį palikti nepakeistą....