Byla 2-1895/2014
Dėl juridinio asmens veiklos tyrimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo East China Automobile Association Ltd atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutarties, kuria ieškovas įpareigotas įmokėti į teismo sąskaitą užstatą bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimui, civilinėje byloje Nr. 2-993-372/2014 pagal ieškovo East China Automobile Association Ltd ieškinį atsakovams ECAA Europe UAB, J. D., A. V., UAB „Vaivorykštė“ dėl juridinio asmens veiklos tyrimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas East China Automobile Association Ltd kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams ECAA Europe UAB, J. D., A. V., UAB „Vaivorykštė“ dėl juridinio asmens veiklos tyrimo.

5Atsakovai ECAA Europe UAB, J. D., A. V., UAB „Vaivorykštė“ pateikė prašymą dėl užstato bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti ir įpareigoti ieškovą įmokėti į teismo sąskaitą 50 000 Lt užstatą. Nurodė, kad ieškovas yra užsienio valstybės juridinis asmuo, Lietuvoje neturi turto, kurio pakaktų atsakovų bylinėjimosi išlaidoms atlyginti. Kitose civilinėse bylose antstoliai negali išieškoti iš ieškovo priteistų bylinėjimosi išlaidų, todėl ieškovui neįmokėjus užstato, pareikšto ieškinio dėl juridinio asmens veiklos tyrimo atmetimo atveju, atsakovams galimai būtų neatlygintos bylinėjimosi išlaidos. Prašomą užtikrinti 50 000 Lt užstato sumą atsakovai grindžia byloje dalyvaujančių asmenų skaičiumi (keturi atsakovai), teiktinų į bylą procesinių dokumentų pobūdžiu (atsiliepimai, kiti prašymai, atskirieji skundai ir kt.), būtinybe teisminio nagrinėjimo metu naudotis advokatų paslaugomis, teise į apeliaciją ir/ar kasaciją.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi tenkino atsakovų ECAA Europe UAB, J. D., A. V., UAB „Vaivorykštė“ prašymą dėl užstato bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimui įmokėjimo ir įpareigojo ieškovą East China Automobile Association Ltd iki 2014 m. rugpjūčio 28 d. įmokėti į Šiaulių apygardos teismo sąskaitą 50 000 Lt užstatą atsakovų bylinėjimo išlaidų atlyginimui užtikrinti.

8Teismas sprendė, kad duomenų, draudžiančių taikyti ieškovo atžvilgiu CPK 794 straipsnio 2 dalyje numatytas sąlygas, nėra.

9Teismas, įvertinęs atsakovų pateiktus preliminarius paskaičiavimus dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjant ginčą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo pagal galimus ateityje teikti procesinius dokumentus ir advokatų paslaugas (atsiliepimai į prašymus, atstovavimas teismo posėdžiuose, prašymai, skundai), ginčo šalių skaičių (4 atsakovai), bylos sudėtingumą, procesinių dokumentų apimtį, pažymėjo, kad prašoma užstato suma – 50 000 Lt yra realiai galima.

10Teismas, atsižvelgęs į tai, kad byloje nustatyti visi įstatyme numatyti pagrindai užtikrinti galimas atsakovų bylinėjimosi išlaidas, įvertinęs teismų praktiką bei atsakovų prašyme nurodytas aplinkybes, sprendė, kad yra pagrindas reikalauti ieškovą sumokėti 50 000 Lt užstatą, pripažino, kad toks užstato dydis neturėtų užkirsti šaliai galimybės pasinaudoti teise į teisminę gynybą (CPK 795 str. 1 d.).

11Teismas nurodė, kad tuo atveju, jei pasibaigus teismo nustatytam terminui užstatas nebus sumokėtas, teismas ieškinį paliks nenagrinėtą (CPK 795 str. 1d.).

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Ieškovas East China Automobile Association Ltd atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti atsakovų prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų užtikrinimo, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas, spręsdamas klausimą dėl užstato atsakovų bylinėjimosi išlaidoms atlyginimui užtikrinti, nepagrįstai sprendė, kad ieškovas neturi turto Lietuvos Respublikoje. Nurodė, kad atsakovas ECAA Europe UAB ieškovui nėra grąžinęs pagal 2012 m. vasario 17 d. trišalę sutartį Nr. 1388/02/12 suteiktos 1 545 272 Lt paskolos, be to, pagal minėtą sutartį atsakovas nepagrįstai pasiskaičiavo 423 744,95 Lt nuolaidą įsigyjant prekes. Ieškovui priklauso 35 vnt. atsakovo ECAA Europe UAB paprastųjų vardinių akcijų. Realios akcijos rinkų vertės nurodyti nėra galimybių, kadangi atsakovas nesutinka atlikti akcijų vertės ekspertizę, jų galima vidutinė rinkos vertė, atsižvelgiant į atsakovo nuosavo kapitalo duomenis, yra 572 033,35 Lt (1 634 381 Lt (nuosavas kapitalas)/ 100 vnt. paprastųjų vardinių akcijų (įstatinis kapitalas) x 35 vnt. paprastųjų vardinių akcijų);
  2. Teismas įpareigojo įmokėti nepagrįstai didelę užstato sumą – 50 000 Lt. Analogiškose civilinėse bylose teismas buvo įpareigoję sumokėti 15 000 Lt dydžio užstatą, o išnagrinėjus ginčus iš esmės atsakovų bylinėjimosi išlaidos neviršijo 13 000 Lt. Paskirta užstato suma turėtų būti mažinama ir nustatoma vadovaujantis ne maksimaliai galimų patirti bylinėjimosi išlaidų dydžiu, o minimaliu;
  3. Teismas prašymą dėl užstato taikymo išnagrinėjo nepranešęs ieškovui, taip apribojo teisę pareikšti nuomonę į atsakovų pateiktą prašymą ir galimybes tinkamai ginti civilines teises, pažeidė rungtyniškumo, dispozytyvumo ir betarpiškumo principus;
  4. Teismas neįvertino aplinkybių, kad atsakovų pateikti duomenys dėl vengimo geruoju padengti bylinėjimosi išlaidas neatitinka tikrovės. Nurodytos bylinėjimosi išlaidos buvo atlygintos atlikus vykdomosiose bylose priešpriešinių reikalavimų užskaitymą;
  5. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai, teikdami akivaizdžiai nepagrįstus prašymus dėl užstato bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimo, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, prašo atsakovams skirti 20 000 Lt baudą, 50 proc. baudos skiriant ieškovui;
  6. Nurodo, kad nurodytiems atskirojo skundo argumentams pagrįsti būtina išreikalauti iš atsakovo ECAA Europe UAB rašytinius įrodymus, patvirtinančius ieškovo suteiktos paskolos 1 545 272 Lt sumai nurašymą, taip pat patvirtinančius 423 744,95 Lt nuolaidos netaikymą bei ieškovui priklausančių 35 vnt. paprastų vardinių akcijų vidutinę rinkos vertę.

14Atsakovai ECAA Europe UAB ir UAB „Vaivorykštė“ atsiliepimais į atskirąjį skundą prašė skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti ir priteisti išlaidas advokato pagalbai už atsiliepimų į atskirąjį skundą surašymą, jas atlyginant iš ieškovo sumokėto užstato. Nurodė, kad ieškovas yra užsienio valstybės – Šeišelių Respublikos juridinis asmuo, su kuria nėra pasirašyta tarptautinių daugiašalių sutarčių dėl teismo ir/ar arbitražo sprendimų pripažinimo ir vykdymo, be to, Šeišėlių Respublika nėra 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvencijos dėl civilinio proceso, kurios 17 straipsnio nuostatos draudžia reikalauti šios konvencijos dalyvių juridinių asmenų sumokėti užstatą bylinėjimosi išlaidoms padengti, ir 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvencijos dėl tarptautinės teisės kreiptis į teismą, kurios 14 straipsnio nuostatos draudžia reikalauti užstato, dalyvė. Ieškovas yra „ofšorinė bendrovė“, kurios registracijos vieta formali, bendrovė neturi jokio turto ir realios atstovybės. Teismas padarė pagrįstas išvadas, kad ieškovas neturi Lietuvos Respublikoje turto pakankamo bylinėjimosi išlaidoms padengti. Ieškovas šių teismo padarytų išvadų nepaneigė, nors būtent jam tenka pareiga įrodyti aplinkybes apie nuosavybės teise turimą turtą Lietuvos Respublikos teritorijoje bei jo realią (rinkos) vertę, kurios pakaktų atsakovų bylinėjimosi išlaidoms padengti. Tarp ieškovo ir atsakovo ECAA Europe UAB nagrinėjamas ginčas Lietuvos arbitražo teisme, kuriame bus sprendžiamas ginčas dėl minimos paskolos ir nuolaidos, todėl ieškovas be pagrindo suteiktą 1 545 272 Lt paskolą atsakovui įvardija kaip turtą. Duomenų, apie ieškovui priklausančių 35 vnt. paprastųjų vardinių akcijų atsakovo ECAA Europe UAB tikrąją (rinkos) vertę, nėra, ieškovo pateikti paskaičiavimai yra preliminarūs ir nepagrįsti objektyviais duomenimis. Akcininkas yra akcijų (vertybinių popierių) savininkas, o ne bendrovės nekilnojamojo, kilnojamojo ar kito turto dalies savininkas, todėl be pagrindo akcijų vertę lygina su atsakovo nuosavu kapitalu. Atsakovų nuomone, 50 000 Lt užstato dydis yra pagrįstas ir protingas, atitinka teismų praktiką, Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimaliaus dydžio, kilusio ginčo pobūdį ir galimą apimtį (nagrinėjimą apeliacine ir kasacine tvarka). Nors klausimas dėl užstato buvo sprendžiamas nepranešus ieškovui, tai nėra pagrindas naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį dėl procesinių pažeidimų CPK 329 str. 1 d. pagrindais. Atskirojo skundo argumentai neįrodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė neteisingas išvadas – neteisingai išsprendė bylą. Nesutikdami su atskirojo skundo prašymu išreikalauti naujus rašytinius įrodymus, pažymėjo, kad CPK 314 str. riboja apeliacinės instancijos teismui teikti naujus įrodymus. Be to, reikalaujami nauji įrodymai skundžiamos nutarties priėmimo metu neegzistavo, todėl negali būti reikšmingi sprendžiant klausimą dėl nutarties pagrįstumo ir teisėtumo, tokie įrodymai yra aktualūs tarp šalių nagrinėjamame ginče Lietuvos arbitražo teisme. Atsakovai į teismą su prašymu dėl įpareigojimo įmokėti į teismo sąskaitą užstatą kreipėsi vadovaudamiesi imperatyvia CPK 794 str. 1 d. nuostata ir tai negali būti pripažįstama piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, todėl atmestini atskirojo skundo argumentai dėl baudos skyrimo kaip nepagrįsti.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskiruoju skundu kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas dėl ieškovo, kaip užsienio šalies juridinio asmens, turtinės padėties Lietuvos Respublikoje, užstato užtikrinti atsakovų galimas bylinėjimosi išlaidas byloje dydžio pagrįstumo, taip pat keliamas klausimas dėl procesinių pažeidimą nagrinėjant klausimą dėl užstato nepranešus ieškovui. Šie klausimai sprendžiami vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinama ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

17Dėl įrodymų išreikalavimo apeliacinės instancijos teisme

18Atskiruoju skundu ieškovas teismo prašo išreikalauti iš atsakovo ECAA Europe UAB rašytinius įrodymus, patvirtinančius ieškovo suteiktos paskolos 1 545 272 Lt sumai nurašymą, taip pat 423 744,95 Lt nuolaidos netaikymą bei ieškovui priklausančių atsakovo 35 vnt. paprastų vardinių akcijų vidutinę rinkos vertę.

19Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsižvelgiant į civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą, būtent bylos šalims numatyta pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis jos grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.), taigi įrodymų surinkimas ir pateikimas bylą nagrinėjančiam teismui yra byloje dalyvaujančio asmens teisė, kurią jis turi aktyviai įgyvendinti, siekdamas įrodyti savo argumentų pagrįstumą (CPK 12 str., 42 str., 178 str.). Tik tuo atveju, jei byloje dalyvaujančiam asmeniui nepavyksta gauti įrodymų dėl objektyvių priežasčių, teismas gali spręsti klausimą dėl atitinkamų įrodymų išreikalavimo būtinumo (CPK 199 str.). Šaliai pareiškus prašymą išreikalauti įrodymus, teismas tokio prašymo gali netenkinti, jeigu akivaizdu, jog prašomi išreikalauti įrodymai nei patvirtins, nei paneigs turinčių reikšmės bylai aplinkybių (CPK 180 str.). Apeliacinio teismo vertinimu, ieškovas, prašydamas išreikalauti nurodytus įrodymus, nepagrindžia tokio procesinio veiksmo būtinybės, be to, įvertinus tai, kad minėti įrodymai esmingai naujų aplinkybių, susijusių su tarp šalių kilusiu ginču, nei patvirtintų, nei paneigtų, nutarus išreikalauti prašomus įrodymus, nepagrįstai būtų užvilkintas atskirojo skundo nagrinėjimas ir į bylą būtų priimti perteklinio pobūdžio įrodymai, kurie yra susiję su tarp šalių nagrinėjamu ginču dėl paskolos suteikimo Lietuvos arbitražo teisme, todėl prašymas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 314 str.).

20Pažymėtina, kad ieškovas Lietuvos apeliaciniam teismui per EPP 2014 m. lapkričio 26 d. pateikė Pasvalio rajono apylinkės teismui adresuotą prašymą dėl papildomų įrodymų prijungimo civilinėje byloje Nr.2-444-500/2014. Įvertinus į tai, kad prašymas nagrinėjamoje byloje buvo gautas per klaidą, 2014 m. gruodžio 3 d. per EPP buvo persiųstas Pasvalio rajono apylinkės teismui.

21Dėl ieškovo turtinės padėties

22CPK 794 straipsnio 2 dalyje numatytos dvi grupės sąlygų, kurioms esant atsakovas gali reikalauti ieškovo sumokėti užstatą atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Pirma, ieškovas turi būti kitos valstybės fizinis ar juridinis asmuo. Antra, ieškovas Lietuvos Respublikoje neturi turėti turto, kurio pakaktų bylinėjimosi išlaidoms padengti; užstato instituto taikymo neturi drausti tarptautinė sutartis; nėra šalių susitarimo dėl ginčo nagrinėjimo Lietuvos Respublikos teismuose; tai neturi būti neturtinio pobūdžio šeimos byla, byla pagal pareiktą priešieškinį bei byla, kurioje prašoma išduoti teismo įsakymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos mėn. 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-734/2012). Pirmosios sąlygos paskirtis yra užtikrinti ne formalią, o realią atsakovų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo iš ieškovo turto galimybę, neapsunkintą trečiųjų asmenų prievolių (ne) vykdymu. Tokiu atveju ieškovas Lietuvos Respublikoje turi turėti realaus turto ir realias galimybes atlyginti atsakovo (-ų) bylinėjimosi išlaidas, nes tik tokiu būdu jų atlyginimas galimai atsakovui (-ams) palankaus teismo sprendimo nebus apsunkintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-644/2014) Nagrinėjamu atveju ieškovas, kvestionuodamas pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas dėl jo turtinės padėties, akcentuoja, kad jis turi 35 vnt. atsakovo paprastąsias vardines akcijas, kurių galima vidutinė rinkos vertė yra 572 033,35 Lt. Kaip žinia, akcijos yra vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų-akcininkų dalyvavimą bendrovės kapitale ir suteikiantys jiems turtines bei neturtines teises (ABĮ 32 str.1d.). Turtinės teisės plačiąja prasme yra turtas, tačiau atsakovų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atveju tokių turtinių teisių (akcijų vertė pinigine išraiška) faktinis realizavimas yra priklausomas ne nuo ieškovo, o tiesiogiai nuo atsakovo turtinės padėties. Ieškovas nurodo, kad pagal atsakovo įstatinį kapitalą akcijų vertė yra 572 033,35 Lt – pakankama atsakovų įvardijamoms 50 000 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidoms padengti. Apeliacinio teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės dėl ieškovo pateiktų argumentų nėra pakankamos pripažinti, kad ieškovas šiuo metu realiai turimo materialaus turto Lietuvos Respublikoje. Pripažinus, kad ieškovo turima turtinė teisė (akcijos), kurios realizavimas yra priklausomas nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, darytina išvada, kad atsakovų galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas šioje byloje taptų abejotinas. Ieškovas, siekdamas pagrįsti savo turtinę padėtį, taip pat nukreipia į atsakovui pagal 2012 m. vasario 17 d. trišalę sutartį Nr.1388/02/12 suteiktą 1 545 272 Lt dydžio paskolą ir atsakovo neteisėtai apskaitytą 423 744,95 Lt nuolaidą. Pažymėtina, kad pagal teismui pateiktus dokumentus minėtos turtinės prievolės yra Lietuvos arbitražo teisme nagrinėjamo teisminio ginčo objektas pagal ieškovo East China Automobile Associotion Ltd patikslintą ieškinį atsakovui ECAA Europe UAB, trečiajam asmeniui Acemark LTD. Kaip žinia, sprendžiant klausimą dėl turtinės padėties teismuose ginčytinos piniginės sumos nėra įskaitomos į bendrą įmonės turtą

23Dėl užstato užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą dydžio

24Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi sprendė, kad 50 000 Lt užstatas bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti yra pakankamas. Apeliacinio teismo vertinimu, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje (pasirengimo nagrinėti bylą stadija) vadovaujantis Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintais maksimaliais dydžiais nėra įmanoma tiksliai apskaičiuoti būsimų atsakovų bylinėjimosi išlaidų preliminaraus dydžio, kadangi nėra žinoma, kiek byloje bus posėdžių, kiek ir kokių procesinių dokumentų atsakovai turės parengti, kokia bus bylos eiga (ar byla bus nagrinėjama apeliacine ir kasacine tvarka) ar atsakovai naudosis advokato paslaugomis. Pagal byloje esančius dokumentus galima daryti pagrįstą prielaidą, kad civilinis ginčas yra sudėtingas ne tik dėl taikytinos teisės, bet ir dėl ginčo šalių galimai konfliktiškų (klausimas dėl juridinio asmens veiklos tyrimo nagrinėjamas ne pirmą kartą) tarpusavio santykių, turi tarptautinį elementą (ieškovas yra užsienio subjektas, registruotas lengvatinėje mokesčių zonoje-Seišėlių Respublikoje), atsakovai nesutinka su pareikštai reikalavimais, nurodo, kad ieškinio tenkinimo atveju neabejotinai naudosis ne tik apeliacijos, bet ir kasacijos teise, be to, byloje gali iškilti ekspertų skyrimo galimybė (CK 2.127-2.129 str.). Įvertinus tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nustatyta 50 000 Lt užstato suma galimų atsakovo bylinėjimosi išlaidų užtikrinimui yra protinga. Pažymėtina, kad ginčą išnagrinėjus iš esmės, nepaskirstyta užstato bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti suma bus grąžinta ieškovui (CPK 797-798 str.).

25Dėl užstato bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimo klausimo nagrinėjimo nepranešant ieškovui

26Atskirajame skunde akcentuojama, kad klausimas dėl užstato taikymo buvo nagrinėjamas nepranešant ieškovui. CPK 794-795 straipsnių nuostatos nedetalizuoja klausimo dėl užstato nagrinėjimo tvarkos. Pagal CPK 133 str., 153 str. įtvirtintas bendrąsias taisykles procesiniai klausimai byloje nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, dalyvaujantiems byloje asmenims apie teismo posėdį pranešama specialiame interneto tinklalapyje apie bylos ar procesinio klausimo nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka tik Kodekse numatytais atvejais. Įvertinus tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nagrinėjo klausimą dėl užstato rašytinio proceso tvarka apie tai atskirai neinformuodamas byloje dalyvaujančių asmenų. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas ieškinyje dėl juridinio veiklos tyrimo pasisakė dėl galimo užstato, skirto atsakovų galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimui. Taigi, pirmosios instancijos teismui, svarstant klausimą dėl užstato bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimui iš esmės, byloje dalyvaujančių asmenų nuomonė, tame tarpe ir ieškovo, buvo žinoma. Įvertinus tai, atmestini atskirojo skundo argumentai, kad galėjo būti pažeisti rungtyniškumo, dispozytivumo ir betarpiškumo principai, ieškovui apribota galimybė tinkamai ginti civilines teises. Tai, kad teismas skundžiamoje nutartyje tiesiogiai nenurodė vienų ar kitų aplinkybių, kurios ieškovo nuomone svarbios ginčo klausimui, nėra pakankamas pagrindas pripažinti procesinių normų pažeidimą (CPK 185 str.).

27Dėl baudos už atsakovų piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo

28Ieškovas prašo atsakovams už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti 20 000 Lt baudą. CPK 95 straipsnio prasme piktnaudžiaujančia procesinėmis teisėmis šalimi yra pripažįstama tokia šalis, kuri nesąžiningai pareiškia nepagrįstą reikalavimą. Nesąžiningai pareikštu nepagrįstu reikalavimu, kuriuo piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis, pripažintinas tik toks reikalavimas, kurį išnagrinėjus teisme galima padaryti išvadą, kad normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrą reikalų padėtį, panašioje situacijoje teisinės padėties negalėtų įvertinti kaip savo materialinės subjektinės teisės ar įstatymo saugomų interesų pažeidimo ar ginčijimo ir reikalauti ginti jo teises teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. birželio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2010). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovai teikdami prašymą dėl užstato bylinėjimosi išlaidos atlyginti užtikrinimo, įgyvendino CPK 42 straipsnyje, 794 straipsnyje įtvirtintą teisę, kurią garantuoja procesinis dispozityvumo principas, pagal kurį šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi šio Kodekso nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.). Ieškovo nurodyta aplinkybė, kad atsakovai kaip ir kitose civilinėse bylose, kuriose dalyvauja tiek ieškovas, tiek atsakovas, reiškia nepagrįstus reikalavimus dėl užstato, savaime negali būti piktnaudžiavimo teise patvirtinimas. Kiekvienas asmuo pasirenka savo galimai pažeistų teisių ir interesų būdą (CK 1.138 str., CPK 5 str.). Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad nėra pagrindo taikyti CPK 95 straipsnį ir skirti atsakovams baudą, todėl prašymas atmestinas.

29Dėl atskirojo skundo ir pirmosios instancijos teismo nutarties

30Apibendrinęs nurodytas nustatytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas atsakovų prašymą dėl užstato bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimui, tinkamai bei teisingai įvertino bylos aplinkybes, teisingai taikė ir aiškino teisės normas, atskirajame skunde nurodyti argumentai nepaneigia teismo padarytų išvadų, todėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

31Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi ieškovui nustatytas terminas įmokėti užstatą yra pasibaigęs, todėl vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais (CPK 7 str.) šia nutartimi nustatytinas naujas terminas užstatui į teismo sąskaitą įmokėti (CPK 795 str. 1d.), nurodant, kad jeigu užstatas nėra sumokėtas pasibaigus apeliacinės instancijos teismo nustatytam terminui, ieškinys paliekamas nenagrinėtas.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teisme

33Atskiruoju skundu ieškovas, taip pat atsakovai atsiliepimas į atskirąjį skundą prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas už procesinių dokumentų parengimą. Atsižvelgiant į tai, kad iki bylos nagrinėjimo iš esmės teismui nebuvo pateikti ginčo šalių bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys įrodymai, todėl prašymai atmestini (CPK 93 str., 98 str., 302 str.).

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Palikti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartį nepakeistą.

36Atmesti ieškovo East China Automobile Association Ltd prašymą dėl už atsakovų piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo.

37Nustatyti ieškovui East China Automobile Association Ltd terminą iki 2014 m. gruodžio 11 d. (imtinai) įmokėti į Šiaulių apygardos teismo pavedimų lėšų sąskaitą Nr. LT 45 7300 0100 0240 8047, esančią „Swedbank“ AB, 50 000 Lt (penkiasdešimt tūkstančių litų) užstatą atsakovų ECAA Europe UAB, J. D., A. V., UAB „Vaivorykštė“ bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas East China Automobile Association Ltd kreipėsi į teismą su... 5. Atsakovai ECAA Europe UAB, J. D., A. V., UAB „Vaivorykštė“ pateikė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi tenkino... 8. Teismas sprendė, kad duomenų, draudžiančių taikyti ieškovo atžvilgiu CPK... 9. Teismas, įvertinęs atsakovų pateiktus preliminarius paskaičiavimus dėl... 10. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad byloje nustatyti visi įstatyme numatyti... 11. Teismas nurodė, kad tuo atveju, jei pasibaigus teismo nustatytam terminui... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Ieškovas East China Automobile Association Ltd atskiruoju skundu prašo... 14. Atsakovai ECAA Europe UAB ir UAB „Vaivorykštė“ atsiliepimais į... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskiruoju skundu kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo nutarties... 17. Dėl įrodymų išreikalavimo apeliacinės instancijos teisme... 18. Atskiruoju skundu ieškovas teismo prašo išreikalauti iš atsakovo ECAA... 19. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsižvelgiant į civiliniame... 20. Pažymėtina, kad ieškovas Lietuvos apeliaciniam teismui per EPP 2014 m.... 21. Dėl ieškovo turtinės padėties... 22. CPK 794 straipsnio 2 dalyje numatytos dvi grupės sąlygų, kurioms esant... 23. Dėl užstato užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą dydžio... 24. Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi sprendė, kad 50 000 Lt... 25. Dėl užstato bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimo klausimo... 26. Atskirajame skunde akcentuojama, kad klausimas dėl užstato taikymo buvo... 27. Dėl baudos už atsakovų piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo... 28. Ieškovas prašo atsakovams už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis... 29. Dėl atskirojo skundo ir pirmosios instancijos teismo nutarties... 30. Apibendrinęs nurodytas nustatytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas... 31. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi ieškovui nustatytas... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teisme... 33. Atskiruoju skundu ieškovas, taip pat atsakovai atsiliepimas į atskirąjį... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 35. Palikti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartį... 36. Atmesti ieškovo East China Automobile Association Ltd prašymą dėl už... 37. Nustatyti ieškovui East China Automobile Association Ltd terminą iki 2014 m....