Byla e2YT-6293-433/2018
Dėl teismo nutarties išaiškinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio A. N. pareiškimą dėl teismo nutarties išaiškinimo.

2Teismas

Nustatė

3Vilniaus miesto apylinkės teisme 2018 m. gegužės 25 d. gautas pareiškėjo antstolio A. N. pareiškimas dėl teismo nutarties išaiškinimo. Pareiškime nurodoma, kad antstoliui A. N. vykdyti yra pateiktas Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 2 d. vykdomasis raštas Nr. 2-1335-803/2017 dėl 512780,89 EUR skolos išieškojimo iš BAB Bankas SNORAS išieškotojo BUAB „Faulana“ naudai. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-6293-433/2018 sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0157/18/00076 iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis procesinis sprendimas civilinėje byloje dėl BAB Bankas SNORAS skundo dėl antstolio veiksmų. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. balandžio 25 d. civilinėje byloje Nr. 2YT-7337-566/2018 skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Antstolio kontoroje 2018 m. gegužės 10 d. gautas atskirasis skundas dėl 2018 m. balandžio 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-7337-566/2018, kuriuo skundžiama teismo nutarties dalis dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų. Antstolio veiksmų teisėtumo klausimas atskirajame skunde neskundžiamas. Pažymi, kad atskirasis skundas yra pateiktas išieškotojo atstovo. Skolininkas minimos teismo nutarties neskundė. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 589 straipsnis numato, kad jeigu teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarka arba įstatymo ar kito teisės akto norma, kurią reikia taikyti vykdymo procese, yra neaiški, antstolis kreipiasi su prašymu į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad šis išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką arba įstatymo ar kito teisės akto normą, kurią reikia taikyti. Antstolio veiksmai Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-7337-566/2018 yra pripažinti teisėtais. Pagal pateiktą atskirąjį skundą bus nagrinėjamas tik bylinėjimosi išlaidų klausimas, o antstolio veiksmų teisėtume klausimas iš esmės liks nepakitęs net ir po apeliacinės instancijos teismo sprendimo. Prašo išaiškinti, ar Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 17 d. nutartimi Nr. e2YT-6293-433/2018 pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės lieka galioti iki bus išnagrinėtas atskirasis skundas, kai antstolio veiksmai atskiruoju skundu nėra skundžiami.

4Pareiškimas atmestinas.

5CPK 589 straipsnyje nustatyta, kad jeigu teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarka arba įstatymo ar kito teisės akto norma, kurią reikia taikyti vykdymo procese, yra neaiški, antstolis kreipiasi su prašymu į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad šis išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką arba įstatymo ar kito teisės akto normą, kurią reikia taikyti.

6Patikrinus Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko (CPK 179 straipsnio 3 dalis) esančius duomenis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2YT-6293-433/2018 nustatė, jog pareiškėjas BAB bankas „Snoras“ 2018 m. sausio 16 d. kreipėsi į teismą, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio A. N. 2018 m. sausio 8 d. Patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-18-157-331, 2018 m. sausio 8 d. Vykdymo išlaidų apskaičiavimo Nr. 2-1335-157-332 ir 2018 m. sausio 8 d. Raginimo įvykdyti sprendimą Nr. S-18-157-333 galiojimą bei sustabdyti antstolio A. N. vykdomąją bylą Nr. 0157/18/00076 iki bus iš esmės išnagrinėtas 2018 m. sausio 16 d. skundas dėl antstolio veiksmų. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 17 d. nutartimi patenkino pareiškėjo BAB banko „Snoras“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė antstolio A. N. vykdomąją bylą Nr. 0157/18/00076 iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis procesinis sprendimas civilinėje byloje dėl pareiškėjo BAB banko „Snoras“ 2018 m. sausio 16 d. skundo dėl antstolio A. N. veiksmų. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, išnagrinėjusi suinteresuoto asmens BUAB „Faulana“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 17 d. nutarties, 2018 m. kovo 28 d. nutartimi atskirąjį skundą atmetė. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko esančių duomenų taip pat nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2YT-7337-566/2018 pagal pareiškėjo (skolininko) BAB bankas „Snoras“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotieji asmenys BUAB „Faulana“, antstolis A. N., 2018 m. balandžio 25 d. nutartimi skundą dėl antstolio A. N. atmetė ir priteisė BUAB „Faulana“ iš pareiškėjo BAB bankas „Snoras“ 1 000,00 EUR bylinėjimosi išlaidų. 2018 m. gegužės 7 d. teisėjos rezoliucija buvo priimtas apelianto (suinteresuoto asmens) BUAB „Faulana“ atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-7337-56/2018. Atskiruoju skundu apeliantas (suinteresuotas asmuo) BUAB „Faulana“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 25 d. nutarties dalį, kuria teismas priteisė BUAB „Faulana“ iš BAB bankas „Snoras“ 1 000,00 EUR bylinėjimosi išlaidų ir priteisti BUAB „Faulana“ iš BAB bankas „Snoras“ 2 556,73 EUR dydžio patirtas bylinėjimosi išlaidas. Dėl kitos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 25 d. nutarties dalies, kuria skundas dėl antstolių veiksmų pripažinimo neteisėtais atmestas, nei BUAB „Faulana“, nei kiti suinteresuotieji asmenys atskirojo skundo nepateikė.

7CPK 279 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismų sprendimai įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui, jeigu sprendimas nėra apskųstas. Teismo sprendimo (nutarties) dalis dėl savarankiškų reikalavimų, kuri neapskundžiama apeliaciniu (atskiruoju) skundu, įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tuo atveju, kai yra paduotas apeliacinis skundas, sprendimas, kuris nėra panaikintas, įsiteisėja apeliacine tvarka išnagrinėjus bylą, o apeliacinės instancijos teismo nutartis ar naujas sprendimas įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos. CK numatytais atvejais byloje priimtas sprendimas ar nutartis, kurie negali būti skundžiami apeliacine tvarka, įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos.

8Taigi, nagrinėjamu atveju, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 25 d. nutartimi skundas dėl antstolio veiksmų yra išnagrinėtas ir įsiteisėjęs, todėl akivaizdu, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 17 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje e2YT-6293-433/2018, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, t. y. sustabdyta antstolio A. N. vykdomoji byla Nr. 0157/18/00076 iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis procesinis sprendimas civilinėje byloje dėl pareiškėjo BAB banko „Snoras“ 2018 m. sausio 16 d. skundo dėl antstolio A. N. veiksmų, – nebegalioja.

9Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad teismo priimtas procesinis sprendimas – Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje e2YT-6293-433/2018, bei jos vykdymo tvarka – yra aiški, todėl pagrindo tenkinti antstolio pareiškimą dėl teismo nutarties išaiškinimo nėra.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 589, 290-291 straipsniais

Nutarė

11antstolio A. N. pareiškimą dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo atmesti.

12Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai