Byla e2S-1339-614/2018
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens BUAB „Faulana“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 24 d. nutarties, kuria netenkintas suinteresuoto asmens BUAB „Faulana“ prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Pareiškėjas BAB bankas „Snoras“ kreipėsi į teismą, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio Armino Naujokaičio 2018 m. sausio 8 d. Patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-18-157-331, 2018 m. sausio 8 d. Vykdymo išlaidų apskaičiavimo Nr. 2-1335-157-332 ir 2018 m. sausio 8 d. Raginimo įvykdyti sprendimą Nr. S-18-157-333 galiojimą bei sustabdyti antstolio Armino Naujokaičio vykdomąją bylą Nr. 0157/18/00076 iki bus iš esmės išnagrinėtas 2018 m. sausio 16 d. skundas dėl antstolio veiksmų. Pareiškėjas nurodė, kad antstolio 2018 m. sausio 8 d. Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-18-157-331, 2018 m. sausio 8 d. Vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. 2-1335-157-332 ir 2018 m. sausio 8 d. Raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S-18-157-333, kuriais antstolis priėmė vykdymui Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1335-803/2017, buvo priimti neišsiaiškinus, kad vykdomąjį dokumentą išdavęs teismas nenukreipė pareiškėjo skolos BUAB „Faulana“ išieškojimo į pareiškėjui administruoti skirtas lėšas, ir kad BUAB „Faulana“ finansiniai reikalavimai pareiškėjui turi būti tenkinami Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 35 straipsnio nustatyta tvarka. Dėl šios priežasties pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų preliminariai yra pagrįstas.
 2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 17 d. nutartimi pareiškėjo BAB banko „Snoras“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino visiškai ir nutarė sustabdyti antstolio Armino Naujokaičio vykdomąją bylą Nr. 0157/18/00076 iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis procesinis sprendimas civilinėje byloje dėl pareiškėjo BAB banko „Snoras“ 2018 m. sausio 16 d. skundo dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų.
 3. Suinteresuotas asmuo BUAB „Faulana“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 17 d. nutarties ir prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, prašydamas įpareigoti kreditorių BAB banką SNORAS įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 561 754,98 Eur sumą arba pateikti Lietuvos Respublikoje veikiančio banko garantiją dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo analogiškai sumai; kreditoriui BAB bankui SNORAS Vilniaus miesto apylinkės teismo nustatytu terminu nepateikus galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-6293-433/2018 pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, nustatant nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo skubų vykdymą. Suinteresuotas asmuo prašymą grindžia tuo, kad jo galimus nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių sudaro išieškoma jo naudai priteista 512 780,89 Eur suma su apskaičiuotomis 48 974,09 Eur palūkanomis. Pareiškėjas yra bankrutavusi akcinė bendrovė. Pareiškėjo teisinis statusas lemia tai, kad jo turtu disponuoja bankroto administratorius, jį skirstydamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatyta tvarka, todėl bet kuriuo metu pareiškėjo turimas turtas gali būti paskirstytas kreditoriams. Pareiškėjui neteisėtas ir išieškomas mokėjimas buvo atliktas dar 2012 m., t. y. daugiau, nei prieš 5 metus. Be to, bet kuriuo proceso metu gali būti priimta nutartis dėl pareiškėjo likvidavimo ir suinteresuotas asmuo apskritai neteks net ir teorinės galimybės išieškoti priteistą sumą. Vien tik pats pareiškėjo statusas savaime sudaro pagrindą konstatuoti, jog suinteresuoto asmens nuostoliai gali tikėtinai atsirasti, o jų išieškojimas gali tapti neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 24 d. nutartimi suinteresuoto asmens BUAB „Faulana“ prašymo dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo netenkino.
 2. Teismas pažymėjo, kad vykdomosios bylos sustabdymas be jokios abejonės sukelia suvaržymų ir nepatogumų, tačiau vien ši aplinkybė pati savaime nesukelia nuostolių grėsmės, t. y. jog suinteresuotas asmuo būtinai patirs nuostolių. Juolab, kad savo tokiems argumentams pagrįsti suinteresuotas asmuo nepateikė jokių įrodymų, pvz., kad pareiškėjo bankroto administratorius netinkamai atlieka savo funkcijas ar pan., bet remiasi vien deklaratyviais teiginiais.
 3. Teismas padarė išvadą, kad BUAB „Faulana“ neįrodė, jog ji patiria ar yra reali grėsmė, jog patirs nuostolius, kurie lygūs antstoliui vykdyti pateiktame vykdomajame dokumente nurodytai sumai.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Suinteresuotas asmuo BUAB „Faulana“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti suinteresuoto asmens prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo taikymo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Remiantis teismų praktika, teismui, sprendžiančiam klausimą dėl nuostolių atlyginimo taikymo tikslingumo, nebūtina turėti tiek ir tokių įrodymų, kurie neginčijamai patvirtintų, kad konkretaus dydžio nuostolių ateityje neabejotinai atsiras, o pakanka įsitikinti jų atsiradimo galimybe. Nuostolių atlyginimo užtikrinimo priemonės taikomos kai nuostoliai gali atsirasti bei byloje yra duomenų, kad jų atlyginimas gali būti apsunkintas ir atsakovas pateikia informaciją apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą.
  2. Kadangi pareiškėjas yra bankrutavęs, akivaizdu, kad jo turto nepakaks visų kreditorinių reikalavimų patenkinimui. Tai reiškia, kad jeigu iki galutinio skundo išnagrinėjimo momento pareiškėjo turtas bus paskirstytas kreditoriams proporcingai jų reikalavimams, neliks jokio turto, iš kurio apeliantas galėtų patenkinti savo 512 780,89 Eur reikalavimą. Be to, bet kuriuo proceso metu gali būti priimta nutartis dėl pareiškėjo likvidavimo ir apeliantas apskritai neteks net ir teorinės galimybės išieškoti jam priteistą sumą iš pareiškėjo.
  3. Apeliantas nėra pareiškėjo kreditorius, dėl ko nedalyvauja pareiškėjo bankroto procese ir nežino kokie veiksmai buvo ar yra atliekami su jo lėšomis. Apeliantui nėra žinoma, ar pareiškėjas vis dar turi priteistą 512 780,89 Eur sumą, todėl nuostolių suma gali siekti visą 512 780,89 Eur sumą.
  4. Tuo pačiu Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu iš pareiškėjo buvo priteista skola ir Mariui ir Aurikai Rainiams, su kuriais pareiškėjas atsiskaitė, nors nėra nustatyta jokia šių lėšų išieškojimo tvarka.
  5. Pirmosios instancijos teismas skundą įvertino ne preliminariai, o iš esmės, t. y. visiškai pritarė skunde išdėstytiems argumentams, kad suinteresuoto asmens reikalavimas turi būti tenkinamas ĮBĮ tvarka, nors patį skundą iš esmės nagrinės kitos sudėties teismas kitoje civilinėje byloje.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas ar nutartis, kuria netenkintas suinteresuoto asmens BUAB „Faulana“ prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.
 3. CPK 146 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo, pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Nurodytos teismo taikomos priemonės paskirtis – užtikrinti nuostolių, kurie gali būti patirti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, siekiant užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą. Akivaizdu, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, dėl jų paprastai patiriama tam tikrų suvaržymų ir dėl to gali atsirasti nuostolių. Taikant galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, tokie nuostoliai turi būti realiai prognozuojami ir įrodyti, t. y. šalis, prašanti taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą, privalo pateikti įrodymus, kad būtent dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo ji patirs tam tikrų nuostolių ir jų atlyginimas gali būti apsunkintas, nurodant preliminarių nuostolių dydį, jų apskaičiavimą bei ir kitos šalies finansinį nepajėgumą tuos nuostolius atlyginti. Taigi, taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą būtinos dvi sąlygos – nuostoliai, galintys atsirasti, ir jų atlyginimo apsunkinimas. Tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmas turi būti a priori aiškus ir pagrįstas bei priežastiniu ryšiu susijęs su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1399-180/2016).
 4. Bylos duomenimis nustatyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2017-12-21 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-788-407/2017 priteisė bankrutavusiai UAB „Faulana“ iš bankrutavusios AB banko Snoras 512 780,89 Eur ir 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos (512 780,89 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2016-06-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vilniaus apygardos teismas 2018-01-02 išdavė bankrutavusiai UAB „Faulana“ vykdomąjį raštą Nr. 21335-803/2017 dėl 512 780,89 Eur ir 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų išieškojimo iš bankrutavusios AB bankas SNORAS, kurį suinteresuotas asmuo pateikė vykdyti antstoliui Arminui Naujokaičiui. Pareiškėjas pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui 2018-01-16 skundą, prašydamas: panaikinti antstolio 2018-01-08 Patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-18-157-331, 2018-01-08 Vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. 2-1335-157-332 ir 2018-01-08 d. Raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-18-157-333, taip pat nutraukti Antstolio vykdomąją bylą Nr. 0157/18/00076. Skundu iškeltas ginčas, kokia tvarka turi būti vykdomas Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas ir teigiama, kad antstolis priėmė vykdymui Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1335-803/2017 neišsiaiškinęs, kad vykdomąjį dokumentą išdavęs teismas nenukreipė pareiškėjos BUAB „Faulana“ skolos išieškojimo į pareiškėjui administruoti skirtas lėšas, ir kad BUAB „Faulana“ finansiniai reikalavimai pareiškėjui turi būti tenkinami Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnio nustatyta tvarka.
 5. Skundo reikalavimo užtikrinimui pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio Armino Naujokaičio vykdomąją bylą Nr. 0157/18/00076 iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis procesinis sprendimas civilinėje byloje dėl pareiškėjo BAB banko „Snoras“ 2018 m. sausio 16 d. skundą dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-01-17 nutartimi minėtą pareiškėjo prašymą tenkino. Vilniaus apygardos teismas 2018-03-22 nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-01-17 nutartį paliko nepakeistą.
 6. Būtinybę taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą apeliantė grindžia aplinkybėmis, kad pareiškėja yra bankrutavusi įmonė ir jeigu iki galutinio skundo išnagrinėjimo momento pareiškėjas bus likviduotas, jo turtas bus paskirstytas kreditoriams proporcingai jų reikalavimams, neliks jokio turto, iš kurio apeliantė galėtų patenkinti savo 512 780,89 Eur reikalavimą. Tačiau vien aplinkybė, kad pareiškėjas yra bankrutavusi įmonė, savaime nesudaro pagrindo taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą. Įmonės bankroto administratorius yra įpareigotas veikti įstatymo nustatyta tvarka ir užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis). Be to, kaip pagrįstai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, byloje nėra duomenų, kad pareiškėjo bankroto administratorius netinkamai atlieka savo funkcijas. Taip pat pažymėtina, kad remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2017-11-29 nutartimi pratęsė pareiškėjo likvidavimo procedūrų terminą iki 2019-12-31 (imtinai). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, labiau tikėtina, kad iki likvidavimo procedūrų pabaigos pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų turėtų būti išnagrinėtas.
 7. Apeliantės nurodyta aplinkybė, kad su ieškovais Mariumi Rainiu ir Aurika Rainiene pareiškėjas jau atsiskaitė, taip pat nesudaro pagrindą konstatuoti būsimų nuostolių suinteresuotam asmeniui atsiradimą. Lietuvos apeliacinio teismo 2017-12-21 sprendimu iš atsakovo BAB banko SNORAS priteista ieškovui Mariui Rainiui 1 810,50 ir ieškovei Aurikai Rainienei 689,50 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad jei atsakovas, atstovaujamas bankroto administratoriaus, nesutinka su ieškovo jam pareikštais turtiniais reikalavimais, siekdamas sutaupyti įmonės turto, ir patiria išlaidų teisinėms paslaugoms apmokėti, jos priskirtinos įmonės administravimo išlaidoms ir turi būti atlyginamos ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Tuo atveju, jei, išsprendus pareikštus reikalavimus, ieškovo pareikšti reikalavimai yra patenkinami, o atsakovui teismo procesinio sprendimo pagrindu atsiranda prievolė atlyginti kitos šalies bylinėjimosi išlaidas, jos taip pat turi būti atlyginamos iš administravimo išlaidų. Priešingu atveju ieškovas turėtų nepagrįstai prisiimti atsakovo prievolių dėl pareigos atlyginti jo bylinėjimosi išlaidas neįvykdymo riziką, o bankrutuojanti įmonė turėtų nepateisinamą galimybę piktnaudžiauti savo padėtimi, reikšdama nepagrįstus reikalavimus savo skolininkams arba nepagrįstai nesutikdama su kreditorių jai pareikštais reikalavimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013). Remiantis minėta teismų praktika, darytina išvada, kad ieškovams Mariui Rainiui ir Aurikai Rainienei priteistos bylinėjimosi išlaidos turėjo būti atlygintos iš administravimo lėšų, o ne ĮBĮ 35 straipsnio tvarka. Tuo tarpu 512 780,89 Eur suma, priteista iš pareiškėjo apeliantei, nėra bylinėjimosi išlaidos.
 8. Taip pat atmestini kaip nepagrįsti apeliantės argumentai, jog pirmosios instancijos teismas skundą įvertino ne preliminariai, o iš esmės, t. y. visiškai pritarė skunde išdėstytiems argumentams, kad suinteresuoto asmens reikalavimas turi būti tenkinamas ĮBĮ tvarka. Priešingai, nei teigia apeliantė, teismas skundo nenagrinėjo iš esmės, o skundžiamoje nutartyje nurodė, kad aplinkybės dėl pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų reikalavimų pagrįstumo ir su jais susijusias faktinės aplinkybės, bus įvertintos išnagrinėjus skundą dėl antstolio veiksmų iš esmės.
 9. Vadovaudamasis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad suinteresuoto asmens BUAB „Faulana“ atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą nutartį panaikinti ar pakeisti, todėl atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-01-24 nutartis paliktina nepakeista (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

11Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai