Byla 2-856/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 14 d. nutarties, kuria patikslintos pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-2908-553/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Saulės sonata“, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Žemkasta“, akcinei bendrovei ,,City Service“, dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „Litesko“ ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovo UAB „Saulės sonata“ 169 690,14 Lt skolos, 3 937,04 Lt delspinigių (iš viso - 173 627,18 Lt) bei procesines palūkanas. Nurodė, kad įvykdė sutartinius įsipareigojimus pagal 2007 m. birželio 22 d. tarp šalių sudarytą sutartį dėl inžinierinių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų tiesimo ir nutiesė šiuos tinklus, tačiau atsakovas nesumokėjo už atliktus darbus visos sutartyje numatytos pinigų sumos. Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį turtą. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Teismas areštavo atsakovui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą bei turtines teises ne didesnei kaip 173 628 Lt sumai, o nesant ar nepakankant tokio turto, areštavo UAB „Saulės sonata“ pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose, uždraudžiant disponuoti ar kitaip suvaržyti turtą, išskyrus teisę atsiskaityti su ieškovu pagal šioje byloje pareikštus reikalavimus.

5Atsakovas UAB „Saulės sonata“ pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pakeitimo, papildant ją prierašu, leidžiančiu areštuotas lėšas naudoti atsikaitymui su darbuotojais, mokėti privalomuosius mokesčius valstybei bei Valstybiniam socialinio draudimo fondui.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 14 d. nutartimi patenkino atsakovo prašymą, patikslino Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutartį, nurodydamas, kad atsakovui leidžiama iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su darbuotojais bei mokėti privalomuosius mokėjimus Valstybiniam socialinio draudimo fondui, Privalomam sveikatos draudimo fondui ir valstybės biudžetui, taip pat atsiskaityti su ieškovu pagal šioje byloje pareikštą ieškinį. Teismas nurodė, kad iš pateikto prašymo matyti, kad atsakovas nesiekia iš esmės pakeisti byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones, o tik patikslinti jomis taikomus apribojimus įmonei. Atsakovas yra ūkinę veiklą vykdantis subjektas, kuriam galiojantys teisės aktai numato pareigas nustatytu laiku mokėti darbuotojams darbo užmokestį ir privalomuosius mokesčius valstybei bei Valstybiniam socialinio draudimo fondui. Teismas pažymėjo, kad pagrindinė asmenų mokesčių paskirtis – fiskalinė, mokesčiai yra naudojami sudaryti valstybės iždui, skirtam visuomenės ir valstybės viešiesiems poreikiams tenkinti. Todėl teismas, įvertinęs šių priemonių svarbą, sprendė, kad atsakovo piniginių lėšų areštas, draudžiant bet kokius mokėjimus, išskyrus atsiskaitymus su ieškovu, laikytinas ne tik neproporcingu laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamiems tikslams, nes gali sutrikdyti normalų UAB ,,Saulės sonata“ ūkinės-komercinės veiklos vykdymą, o tuo pačiu įtakoti ir galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymą, bet ir pažeidžia viešąjį interesą, susijusį su konstitucine pareiga mokėti mokesčius, kurie užtikrina valstybės ir visuomenės normalų funkcionavimą. Teismas pažymėjo, kad toks sprendimas atitinka Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą praktiką.

7Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Litesko“ prašo panaikinti šią teismo nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Įsiteisėjusios nutartys turi res judicata galią ir negali būti keičiamos, todėl skundžiama nutartimi teismas pažeidė CPK 18 straipsnio nuostatas.
  2. Laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – realiai, o ne tariamai užtikrinti ieškovui sprendimo įvykdymą. Kadangi atsakovas nei kilnojamojo, nei nekilnojamojo turto neturi, 2008 m. spalio 20 d. antstolio A. Ch. patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0046/08/00377 buvo areštuotos atsakovo piniginės lėšos bendrai 173 628 Lt sumai. Leidus areštuotas lėšas naudoti atsikaitymui su darbuotojais, mokėti privalomuosius mokesčius valstybei bei Valstybiniam socialinio draudimo fondui, areštuotų pinigų suma bus išeikvota, ko pasėkoje bus neužtikrintas galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo tinkamas įvykdymas.
  3. Siekdamas užtikrinti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, ieškovas 2009 m. sausio 5 d. teismui pateikė AB SEB banko mokėjimo garantinį raštą Nr. 56780A000112. Tai reiškia, buvo išlaikyta skolininko ir kreditoriaus interesų pusiausvyra, kuri, priėmus skundžiamą nutartį buvo išardyta atsakovo naudai. Be to, atsakovas turėjo teisę pasinaudoti CPK 146 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybe įmokėti reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba surasti laiduotoją, tačiau tokia teise nepasinaudojo.
  4. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą praktiką, ginčų sprendimas teisme visada yra susijęs su tam tikrų suvaržymų asmenims, kuriems taikomos laikinosios apsaugos priemonės, atsiradimu.
  5. Nepagrįstas yra teismo argumentas, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešąjį interesą, kadangi atsakovui tapus nemokiu/bankrutavus tiek darbuotojai, tiek valstybė turėtų pirmumo teisę į areštuotas lėšas.
  6. Ieškovas taip pat yra veiklą vykdantis subjektas, todėl atsakovo neįvykdyta prievolė taip pat neigiamai veikia ieškovo galimybes tinkamai ir laiku vykdyti privalomuosius mokėjimus.
  7. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad areštuotų lėšų būtinai reikia atsiskaitymui su darbuotojais bei privalomiesiems mokesčiams mokėti, taip pat įrodymų, kad patenkinus prašymą, teismo sprendimas nepasunkės arba pasidarys neįmanomu. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas nėra sumokėjęs nei dalies realiai ieškovo patirtų išlaidų.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB ,,City Service“ prašo jį tenkinti, nurodo, kad sutinka su visais atskirojo skundo argumentais.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Žemkasta“ taip pat prašo atskirąjį skundą patenkinti ir skundžiamą teismo nutartį panaikinti. Pažymėjo, kad atsakovas savo prašymo dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo nepagrindė jokiais įrodymais. Be to, teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neatsižvelgė į šalyje susiklosčiusią ekonominę situaciją.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,Saulės sonata“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas, skirtingai nei teigia ieškovas, didžiąja dalimi yra atsiskaitęs su ieškovu (avansu sumokėjęs 120 000 Lt), o dėl likusios sumos vyksta ginčas, kuris šiuo metu neišspręstas, todėl bet kokie ieškovo tvirtinimai apie skolos pripažinimą ar piktybinį vengimą sumokėti atmestini, nes teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nesprendžia dėl ieškinio pagrįstumo. Atsakovo nuomone, teismas pagrįstai konstatavo viešąjį interesą, nes viešasis interesas susijęs su konstitucine pareiga mokėti mokesčius, užtikrinančius valstybės ir visuomenės normalų funkcionavimą.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Remiantis šia proceso teisės norma, suinteresuoto asmens prašymu teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio patenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Jeigu teismas padaro išvadą, kad yra teisinės prielaidos pripažinti, jog teismo sprendimo vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas, jis turi teisinį pagrindą taikyti tokio pobūdžio priemones.

13Remiantis CPK 145 straipsnio 6 dalimi, areštavus lėšas, esančias bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje.

14Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi areštavo atsakovo UAB „Saulės sonata“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, nurodydamas, kad turto nesant ar esant jo nepakankamai, areštuotinos skolininkui priklausančios pinigų sumos ir kitas turtas 173 628 Lt sumai ir leido iš areštuotų piniginių lėšų vykdyti tik atsiskaitymus su ieškovu.

15Skundžiama nutartimi teismas pakeitė laikinąsias apsaugos priemones ir leido, areštavus atsakovo pinigines lėšas, atlikti privalomuosius mokėjimus valstybei bei mokėjimus, susijusius su darbo teisiniais santykiais.

16Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas turi ne tik siekti maksimaliai apsaugoti vienos šalies interesus, bet ir įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmes kitai šaliai. Pažymėtina, kad pinigai yra labai svarbus kiekvienos įmonės normalios ūkinės-komercinės veikos pagrindas. Draudimas atsiskaityti su įmonės darbuotojais apsunkina ne tik pačios įmonės veiklą, bet yra susijęs ir su trečiųjų asmenų esmine teise – darbuotojų teise už atliktą darbą laiku gauti atlyginimą. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas pagrįstai leido iš areštuotų piniginių lėšų mokėti darbo užmokestį atsakovo darbuotojams. Be to, pažymėtina, kad viešojo intereso sąvoka apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Toks funkcionavimas yra užtikrinamas būtent savalaikiai surenkant privalomuosius mokėjimus. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija atmeta atskirojo skundo argumentą, jog atsakovui tapus nemokiu/bankrutavusiu tiek darbuotojai, tiek valstybė turėtų pirmumo teisę į areštuotas lėšas, todėl nei darbuotojų, nei viešieji interesai šiuo konkrečiu atveju nebūtų pažeidžiami.

17Apeliantas nepagrįstai teigia, kad leidus atlikti privalomuosius mokėjimus bei atsiskaitymus su darbuotojais buvo pažeista šalių interesų pusiausvyra, atsiradusi taikius atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutą. Remiantis CPK 145 straipsnio 2 dalimi, laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais. Šie principai reiškia, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, kad maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bet kartu nesukeltų atsakovui nuostolių arba šie nuostoliai būtų minimalūs. Atsakovo piniginių lėšų areštas, draudžiant bet kokius mokėjimus, išskyrus atsiskaitymus su ieškovu, laikytinas neproporcingu laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamiems tikslams, nes gali sutrikdyti normalų UAB ,,Saulės sonata“ ūkinės-komercinės veiklos vykdymą, o tai būtų nepalanku ne tik atsakovui, bet ir ieškovui. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog laikinųjų apsaugos priemonių mastas skundžiama teismo nutartimi pakeistas nebuvo, t. y. liko 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi pritaikytas kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto bei turtinių teisių areštas ne didesnei kaip 173 628 Lt sumai, o nesant ar nepakankant tokio turto, UAB „Saulės sonata“ piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose, areštas. Pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi iš esmės išsprendė tik areštuotino turto (lėšų) naudojimo klausimą, todėl teisėjų kolegija atmeta atskirojo skundo argumentus, jog ieškovui palankaus sprendimo atveju, šio sprendimo įvykdymas lieka visiškai neužtikrintas. Teisėjų kolegija dėl šių motyvų taip pat atmeta apelianto argumentus, susijusius su įrodymų, patvirtinančių būtinybę ginčijama nutartimi pakeisti (patikslinti) pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones nebuvimu.

18Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiais, kad atsakovas, siekdamas apsaugoti savo turtinius interesus, turi galimybę pasinaudoti įstatymo suteikiamomis procesinėmis garantijomis (CPK 146 str. 2 d.), tačiau kartu teisėjų kolegija pažymi, kad pasinaudoti kitomis apelianto nurodytomis proceso įstatymo suteikiamomis galimybėmis yra atsakovo teisė, o ne pareiga.

19Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 14 d. nutartį palikti galioti.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas UAB „Litesko“ ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovo UAB... 5. Atsakovas UAB „Saulės sonata“ pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 14 d. nutartimi patenkino atsakovo... 7. Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Litesko“ prašo panaikinti šią teismo... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB ,,City Service“ prašo... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Žemkasta“ taip pat... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,Saulės sonata“ prašo... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje... 13. Remiantis CPK 145 straipsnio 6... 14. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi areštavo... 15. Skundžiama nutartimi teismas pakeitė laikinąsias apsaugos priemones ir... 16. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas turi ne tik siekti... 17. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad leidus atlikti privalomuosius mokėjimus... 18. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiais, kad atsakovas, siekdamas... 19. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329,... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 21. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 14 d. nutartį palikti galioti....