Byla 2-3160-262/2012
Dėl 2009 m. vasario mėnesio sutarties, sudarytos tarp uždarosios akcinės bendrovės ,,Res Optima“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, pripažinimo negaliojančia ir skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiaurės miestelis“ ir atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bei uždarosios akcinės bendrovės ,,Res Optima“ taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiaurės miestelis“ ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai bei uždarajai akcinei bendrovei ,,Res Optima“ dėl 2009 m. vasario mėnesio sutarties, sudarytos tarp uždarosios akcinės bendrovės ,,Res Optima“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, pripažinimo negaliojančia ir skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Šiaurės miestelis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, UAB „Res Optima“, kuriuo prašė pripažinti 2009 m. vasario mėn. sutartį tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Res Optima“ dėl įnašų inžinerinei infrastruktūrai įrengti ir susisiekimo komunikacijų įrengimo prie gyvenamosios ir/ar komercinės paskirties objektų S.Žukausko g. 9, 10, 12, 14, Vilniuje, prieštaraujančia imperatyvioms įstatymų nuostatoms, todėl neteisėta ir negaliojančia nuo sudarymo momento; priteisti iš atsakovo UAB „Res Optima“ 9.320.371 Lt skolos su delspinigiais už Šiaurės miestelio teritorijoje įrengtą inžinerinę infrastruktūrą ir 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Bylos eigoje šalys pateikė taikos sutartį, prašo ją patvirtinti ir bylą nutraukti.

4Prašymas tenkintinas.

5Įstatymas suteikia teisę šalims bet kurioje proceso stadijoje ginčą baigti taikos sutartimi (toliau - Taikos sutartis) (CPK 140 str. 3 d.). LR CK 6.983 straipsnio 1 dalis nustato, jog Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia sprendimo įvykdymo klausimą. Laikytina, kad Taikos sutartimi šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

6Šalys tiek prašyme dėl Taikos sutarties patvirtinimo, tiek Taikos sutarties 15 punkte nurodė, kad joms yra žinomos CPK 293 ir 294 straipsniuose numatytos taikos sutarties pasirašymo pasekmės.

7Išnagrinėjus šalių sudarytos Taikos sutarties sąlygas, darytina išvada, kad taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Esant šioms aplinkybėms, 2012 m. kovo 29 d. šalių sudaryta Taikos sutartis tvirtintina joje numatytomis sąlygomis.

8CPK 87 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu šalys sudaro Taikos sutartį, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Kaip matyti iš byloje esančio 2012 m. sausio 6 d. AB ,,Swedbank“ mokėjimo nurodymo Nr. P201215 ieškovas už pareiškiamą ieškinį yra sumokėjęs 30 000 Lt žyminį mokestį. Todėl ieškovui UAB ,,Šiaurės miestelis“ grąžintina 75 proc. jų sumokėto žyminio mokesčio, t.y. 22 500 Lt (b.l. 1).

9Taikos sutarties 12 punkte šalys susitarė, kad atsisako nuo bet kokių išlaidų, kurias patyrė besirengdamos civilinės bylos iškėlimui, konsultacijoms dėl bylos, bylos vedimui Teisme, ir/ar kitų su nagrinėjama civiline byla susijusių išlaidų priteisimo iš kitų proceso Šalių, jei kitaip nenumatyta šioje Taikos sutartyje. Dėl to teismas šalių patirtų virš nurodytų bylinėjimosi išlaidų nepriteisia nė vienai iš šalių.

10Kadangi Taikos sutarties 13 punktu šalys susitarė, kad teismo išlaidas susijusias su šios bylos nagrinėjimu padengia atsakovas UAB ,,Res Optima“, teismo patirtos išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu priteistinos iš atsakovo UAB ,,Res Optima“. Teismas patyrė 16,50 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu šalims, todėl jos priteistinos iš atsakovo UAB ,,Res Optima“. Atsakovas UAB ,,Res Optima“ tame pačiame Taikos sutarties punkte įsipareigojo padengti ieškovui UAB ,,Šiaurės miestelis“ sumokėtą žyminio mokesčio dalį (25 proc.), kuri nebus grąžinta ieškovui patvirtinus Šią Taikos sutartį.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsniu, 290 - 291 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 5 punktu, teismas

Nutarė

12Patvirtinti tokio turinio taikos sutartį tarp ieškovo UAB ,,Šiaurės miestelis“ ir atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bei UAB ,,Res Optima“:

131. Ieškovas ir Atsakovai pripažįsta negaliojančia 2009 m. vasario mėn. sutartį tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Res Optima“ „Dėl įnašų inžinierinei infrastruktūrai įrengti ir susisiekimo komunikacijų įrengimo prie gyvenamosios ir/ar komercinės paskirties objektų S. Žukausko g. 9, 10, 12 ir 14, Vilniuje“ nuo jos pasirašymo momento.

142. Ieškovas ir Atsakovai pripažįsta galiojančiomis toliau išvardintas sutartis tiek, kiek jos nėra pakeistos šia Taikos sutartimi: (i) 2007-07-30 Sutartį dėl inžinierinės infrastruktūros įnašo sumokėjimo prie žemės subnuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. 24-1; (ii) 2007-07-30 Sutartį dėl inžinierinės infrastruktūros įnašo sumokėjimo prie žemės subnuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. 16-8-1; (iii) 2007-07-30 Sutartį dėl inžinierinės infrastruktūros įnašo sumokėjimo prie žemės subnuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. 16-5-1; (iv) 2007-07-30 Sutartį dėl inžinierinės infrastruktūros įnašo sumokėjimo prie žemės subnuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. 29-1-1.

153. Ieškovas ir Atsakovai pripažįsta Atsakovo UAB „Res Optima" pareigą sumokėti Ieškovui UAB „Šiaurės miestelis" likusią nesumokėtą 8.550.800 Lt (aštuonių milijonų penkių šimtų penkiasdešimties tūkstančių aštuonių šimtų litų ) dydžio įnašą Šiaurės miestelio teritorijos inžinierinei infrastruktūrai įrengti, kilusią iš 2007-07-30 Sutarties Nr. 24-1, 2007-07-30 Sutarties Nr. 16-8-1, 2007-07-30 Sutarties Nr. 16-5-1 ir 2007-07-30 Sutarties Nr. 29-1-1.

164. Atsakovas UAB „Res Optima" sumokės Ieškovui UAB „Šiaurės miestelis“ 8.550.800 Lt (aštuonių milijonų penkių šimtų penkiasdešimties tūkstančių aštuonių šimtų litų ) dydžio įnašą Šiaurės miestelio teritorijos inžinierinei infrastruktūrai įrengti tokia tvarka:

17a. 225.000 Lt (dviejų šimtų dvidešimt penkių tūkstančių litų) sumą Atsakovas UAB „Res Optima" sumokės Ieškovui UAB „Šiaurės miestelis" per 3 (tris) darbo dienas nuo Taikos sutarties pasirašymo dienos. Teismui atsisakius patvirtinti šią Taikos sutartį, Ieškovas per 3 (tris) darbo dienas grąžins pagal šį Taikos sutarties punktą sumokėtą sumą Atsakovui UAB „Res Optima";

18b. 1.575.000 Lt (vieno milijono penkių šimtų septyniasdešimt penkių tūkstančių litų) sumą Atsakovas UAB „Res Optima" sumokės Ieškovui UAB „Šiaurės miestelis" lygiomis dalimis per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius, pradedant mokėti ketvirtą mėnesį po Teismo nutarties patvirtinti šią Taikos sutartį įsiteisėjimo dienos. Mokėjimo diena laikoma paskutinė atitinkamo mėnesio darbo diena;

19c.

20likusią 6.750.800 Lt (šešių milijonų septynių šimtų penkiasdešimties tūkstančių aštuonių šimtų litų) sumą Atsakovas UAB „Res Optima" sumokės Ieškovui UAB „Šiaurės miestelis“ (i) iki pirmojo statinio kiekviename žemės sklype (S. Žukausko g. 9 ir 14, Žygio g. 88 ir 89, Vilniuje, unikalūs Nr. 4400-1700-4954, 4400-1700-4600, 4400-1700-5640, 4400-1700-3092) pripažinimo tinkamu naudoti, jei Atsakovas UAB „Res Optima" žemės sklypuose statytų statinius arba (ii) iki žemės sklypų (S. Žukausko g. 9 ir 14, Žygio g. 88 ir 89, Vilniuje, unikalūs Nr. 4400-1700-4954, 4400-1700-4600, 4400-1700-5640, 4400-1700-3092) perleidimo sandorio dienos, jei Atsakovas UAB „Res Optima" žemės sklypus perleistų.

21d.

22Patikslinant šios Taikos sutarties 4 c punktą, Šalys susitaria, kad Taikos sutarties 4 c punkte nurodytos sąlygos galioja tiek visiems žemės sklypams (S. Žukausko g. 9 ir 14, Žygio g. 88 ir 89, Vilniuje, unikalūs Nr. 4400-1700-4954, 4400-1700-4600, 4400-1700-5640, 4400-1700-3092) kartu, tiek atskirai kiekvienam iš jų.

23e.

24Įvykus Taikos sutarties 4 c punkte nurodytoms sąlygoms su vienu ar dalimi žemės sklypų, Atsakovo „Res Optima" piniginių prievolių vykdymas kiekvieno iš nurodytų žemės sklypų atžvilgiu vertinamas 1/4 (viena ketvirtąja) dalimi visos Taikos sutarties 4 c punkte numatytos sumos.

255. Atsakovui UAB „Res Optima" laiku nesumokėjus šia Taikos sutartimi nustatytų mokėjimų, skaičiuojami 0,05 % nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą mokėjimo dieną.

266. Atsakovui UAB „Res Optima" pradelsus sumokėti šia Taikos sutartimi nustatytus mokėjimus ilgiau kaip 5 (penkias) dienas, Ieškovas UAB „Šiaurės miestelis" turi teisę raštu nustatyti Atsakovui UAB „Res Optima" ne mažesnį, kaip 10 (dešimties) dienų terminą pradelstai mokėjimo prievolei įvykdyti. Atsakovui UAB „Res Optima" neįvykdžius pradelstos mokėjimo prievolės per Ieškovo UAB „Šiaurės miestelis" nustatytą terminą, Ieškovas turi teisę savo nuožiūra pareikalauti, kad Atsakovas sumokėtų visą pagal Taikos sutartį likusią nesumokėtą sumą arba jos dalį per terminą, ne mažesnį, kaip 30 (trisdešimties) dienų terminą.

277. Užtikrinant šios Taikos sutarties vykdymą civilinėje byloje Nr. 2-3160-262/2012 Vilniaus apygardos teismo 2012-01-13 nutartimi paskirtos laikinosios apsaugos priemonės galios iki visiško Taikos sutarties įvykdymo.

288. Ieškovas UAB „Šiaurės miestelis" besąlygiškai ir neatlygintinai atsisako nuo reikalavimo priteisti iš Atsakovo UAB „Res Optima" delspinigius pagal 2007-07-30 Sutartį Nr. 24-1, 2007-07-30 Sutartį Nr. 16-8-1, 2007-07-30 Sutartį Nr. 16-5-1 ir 2007-07-30 Sutartį Nr. 29-1-1.

299. Ieškovas UAB „Šiaurės miestelis" ir Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija įsipareigoja:

30a. leisti Atsakovui UAB „Res Optima" teisės aktų nustatyta tvarka keisti žemės sklypų (S. Žukausko g. 9 ir 14, Žygio g. 88 ir 89, Vilniuje, unikalūs Nr. 4400-1700-4954, 4400-1700-4600, 4400-1700-5640, 4400-1700-3092) detalųjį planą, derinant jį su visomis projektus derinančiomis institucijomis;

31b.

32atsakovui UAB „Res Optima" statant statinius žemės sklypuose (S. Žukausko g. 9 ir 14, Žygio g. 88 ir 89, Vilniuje, unikalūs Nr. 4400-1700-4954, 4400-1700-4600, 4400-1700-5640, 4400-1700-3092) ir laiku vykdant šioje Taikos sutartyje nustatytus įsipareigojimus, leisti atsakovui UAB „Res Optima" be papildomo mokesčio prisijungti prie visų įrengtų inžinierinių tinklų ir/ar nutiestų gatvių bei kelių;

33c.

34įstatymų nustatyta tvarka Šalių suderintomis sąlygomis ir laiku leisti Atsakovui UAB „Res Optima" įrengti sklypų (S. Žukausko g. 9 ir 14, Žygio g. 88 ir 89, Vilniuje, unikalūs Nr. 4400- 1700-4954, 4400-1700-4600, 4400-1700-5640, 4400-1700-3092) įsisavinimui reikalingus inžinierinius tinklus ir/ar ryšių bei elektros tiekimo linijas.

3510. Šalys pareiškia, kad nuo Teismo nutarties patvirtinti šią Taikos sutartį įsiteisėjimo dienos neturės viena kitai jokių turtinių ir/ar neturtinių pretenzijų ir/ar reikalavimų, išskyrus šia Taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

3611. Jei dėl (i) valstybės ir/ar valdžios institucijų veiksmų, įskaitant teisės aktų pakeitimus, bet tuo neapsiribojant; (ii) nenugalimos jėgos aplinkybių; (iii) trečiųjų asmenų veiksmų ir/ar (iv) kitų veiksnių dalis šios Taikos sutarties nuostatų neteks galios, tuo pat momentu ši Taikos sutartis lieka galioti visa likusia apimtimi.

3712. Šalys pareiškia ir užtikrina, kad atsisako nuo bet kokių išlaidų, kurias patyrė besirengdamos civilinės bylos iškėlimui, konsultacijoms dėl bylos, bylos vedimui Teisme, ir/ar kitų su nagrinėjama civiline byla susijusių išlaidų priteisimo iš kitų proceso Šalių, jei kitaip nenumatyta šioje Taikos sutartyje.

3813. Šalys susitaria, kad visas procesinių dokumentų siuntimo išlaidas padengs Atsakovas „Res Optima". Atsakovas UAB „Res Optima" padengs Ieškovui UAB „Šiaurės miestelis" sumokėtą žyminio mokesčio dalį (25%), kuri nebus grąžinta Ieškovui patvirtinus šią Taikos sutartį.

3914. Šalys pareiškia ir užtikrina, kad (i) ši Taikos sutartis buvo rengta ir redaguota bendrai visų Šalių atstovų; (ii) visos jos nuostatos pagrįstos bendru Šalių derybose pasiektu sutarimu; (iii) Šalims buvo sudaryta galimybė pasikonsultuoti su kvalifikuotais teisės patarėjais; (iv) Taikos sutartį pasirašę Šalių atstovai turi visus reikalingus įgalinimus veikti Šalių vardu; (v) Taikos sutarties pasirašymas neprieštarauja Šalių veiklą reglamentuojantiems teisės aktams ir/ar jų veiklos tikslams.

4015. Šalys pareiškia ir užtikrina, kad joms yra žinomos LR civilinio proceso kodekso 293 ir 294 straipsniuose numatytos Taikos sutarties pasirašymo pasekmės.

4116. Ši Taikos sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais - po vieną Taikos sutarties Šalims ir Teismui.

42Geranoriškai išsprendusios ginčą civilinėje byloje Nr. 2-3160-262/2012 ir pasiekusios visoms Šalims priimtiną rezultatą UAB „Šiaurės miestelis", UAB „Res Optima" ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipiasi į Teismą prašydamos patvirtinti šią Taikos sutartį ir nutraukti civilinę bylą.

43Taikos sutarties tvirtinimo klausimą Šalys prašo Teismo spręsti rašytinio proceso tvarka.

44Šalys prašo Teismo Ieškovui UAB „Šiaurės miestelis" grąžinti 75 % sumokėto žyminio mokesčio, o likusią žyminio mokesčio dalį priteisti Ieškovui UAB „Šiaurės miestelis" iš Atsakovo UAB „Res optima“.

45Šalių parašai.

46Bylą nutraukti.

47Nustatyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. nutartimi paskirtos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki visiško Taikos sutarties įvykdymo.

48Grąžinti ieškovui UAB ,,Šiaurės miestelis“ (kodas 122238215) iš Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 75 procentus 2012 m. sausio 6 d. mokėjimo nurodymu Nr. P201215 per AB ,,Swedbank“ sumokėto žyminio mokesčio t.y. 22 500 Lt (dvidešimt du tūkstančius penkis šimtus litų, 00 cnt.).

49Priteisti iš atsakovo UAB ,,Res Optima“ ieškovui UAB ,,Šiaurės miestelis“ 7500 Lt (septynis tūkstančius penkis šimtus litų,00 cnt) žyminio mokesčio.

50Priteisti iš atsakovo UAB ,,Res Optima“ (kodas 300649269) 16,50 Lt (šešiolika litų ir penkiasdešimt centų) išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

51Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas UAB „Šiaurės miestelis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 3. Bylos eigoje šalys pateikė taikos sutartį, prašo ją patvirtinti ir bylą... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. Įstatymas suteikia teisę šalims bet kurioje proceso stadijoje ginčą baigti... 6. Šalys tiek prašyme dėl Taikos sutarties patvirtinimo, tiek Taikos sutarties... 7. Išnagrinėjus šalių sudarytos Taikos sutarties sąlygas, darytina išvada,... 8. CPK 87 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu šalys sudaro Taikos sutartį,... 9. Taikos sutarties 12 punkte šalys susitarė, kad atsisako nuo bet kokių... 10. Kadangi Taikos sutarties 13 punktu šalys susitarė, kad teismo išlaidas... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2... 12. Patvirtinti tokio turinio taikos sutartį tarp ieškovo UAB ,,Šiaurės... 13. 1. Ieškovas ir Atsakovai pripažįsta negaliojančia 2009 m. vasario mėn.... 14. 2. Ieškovas ir Atsakovai pripažįsta galiojančiomis toliau išvardintas... 15. 3. Ieškovas ir Atsakovai pripažįsta Atsakovo UAB „Res Optima" pareigą... 16. 4. Atsakovas UAB „Res Optima" sumokės Ieškovui UAB „Šiaurės... 17. a. 225.000 Lt (dviejų šimtų dvidešimt penkių tūkstančių litų) sumą... 18. b. 1.575.000 Lt (vieno milijono penkių šimtų septyniasdešimt penkių... 19. c.... 20. likusią 6.750.800 Lt (šešių milijonų septynių šimtų penkiasdešimties... 21. d.... 22. Patikslinant šios Taikos sutarties 4 c punktą, Šalys susitaria, kad Taikos... 23. e.... 24. Įvykus Taikos sutarties 4 c punkte nurodytoms sąlygoms su vienu ar dalimi... 25. 5. Atsakovui UAB „Res Optima" laiku nesumokėjus šia Taikos sutartimi... 26. 6. Atsakovui UAB „Res Optima" pradelsus sumokėti šia Taikos sutartimi... 27. 7. Užtikrinant šios Taikos sutarties vykdymą civilinėje byloje Nr.... 28. 8. Ieškovas UAB „Šiaurės miestelis" besąlygiškai ir neatlygintinai... 29. 9. Ieškovas UAB „Šiaurės miestelis" ir Atsakovas Vilniaus miesto... 30. a. leisti Atsakovui UAB „Res Optima" teisės aktų nustatyta tvarka keisti... 31. b.... 32. atsakovui UAB „Res Optima" statant statinius žemės sklypuose (S. Žukausko... 33. c.... 34. įstatymų nustatyta tvarka Šalių suderintomis sąlygomis ir laiku leisti... 35. 10. Šalys pareiškia, kad nuo Teismo nutarties patvirtinti šią Taikos... 36. 11. Jei dėl (i) valstybės ir/ar valdžios institucijų veiksmų, įskaitant... 37. 12. Šalys pareiškia ir užtikrina, kad atsisako nuo bet kokių išlaidų,... 38. 13. Šalys susitaria, kad visas procesinių dokumentų siuntimo išlaidas... 39. 14. Šalys pareiškia ir užtikrina, kad (i) ši Taikos sutartis buvo rengta ir... 40. 15. Šalys pareiškia ir užtikrina, kad joms yra žinomos LR civilinio proceso... 41. 16. Ši Taikos sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais - po vieną Taikos... 42. Geranoriškai išsprendusios ginčą civilinėje byloje Nr. 2-3160-262/2012 ir... 43. Taikos sutarties tvirtinimo klausimą Šalys prašo Teismo spręsti rašytinio... 44. Šalys prašo Teismo Ieškovui UAB „Šiaurės miestelis" grąžinti 75 %... 45. Šalių parašai.... 46. Bylą nutraukti.... 47. Nustatyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. nutartimi... 48. Grąžinti ieškovui UAB ,,Šiaurės miestelis“ (kodas 122238215) iš... 49. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Res Optima“ ieškovui UAB ,,Šiaurės... 50. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Res Optima“ (kodas 300649269) 16,50 Lt... 51. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...