Byla B2-2277-221/2014

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant pareiškėjui bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Studma plius“ bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui V. K., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Studma plius“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės Panevėžio bankrotų administravimo biuras skundą dėl 2014 m. birželio 30 d. kreditorių komiteto posėdžio Nr. 1 nutarimo Nr. 2 „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“ panaikinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Studma plius“ bankroto byloje, kiti byloje dalyvaujantys asmenys – Kėdainių krašto kredito unija, VSDFV Kauno skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, R. Š., uždaroji akcinė bendrovė „Propanas“, uždaroji akcinė bendrovė „Saulės spektras“, ir

Nustatė

2administratoriaus įgaliotas asmuo V. K. Kauno apygardos teismui pateikė skundą, kuriame prašo panaikinti BUAB „Studma plius“ kreditorių komiteto posėdžio Nr. 1 nutarimą Nr. 2 „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“; siekiant paspartinti bankroto proceso eigą, patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą iki kito kreditorių komiteto posėdžio, leidžiant administravimo išlaidoms naudoti 1 250 Lt (plius PVM) per mėnesį; bendrovės kenksmingoms atliekoms utilizuoti skirti lėšas pagal spec. įmonių išrašytas utilizavimo paslaugų sąskaitas faktūras (b. l. 1–4).

3Skunde, kurį palaikė teismo posėdžio metu, nurodė, kad 2014 m. birželio 30 d. įvyko pirmasis BUAB „Studma plius“ kreditorių komiteto posėdis, kurio metu svarstyti keturi bankroto procedūros klausimai, su vienu iš priimtų nutarimų, t. y. Nr. 2 „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“, nesutinka. Skunde nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 23 d. nutartimi patvirtino 5 635 Lt administravimo išlaidų sumą per mėnesį nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Pirmasis BUAB „Studma plius“ kreditorių susirinkimas įvyko 2014 m. balandžio 17 d. Vadinasi, administratorius turėjo teisę administravimo išlaidoms panaudoti iki 19 726 Lt. Administratoriaus ataskaitoje nurodyta, kad iki pirmojo kreditorių susirinkimo priskaityta 9 274,50 Lt administravimo išlaidų. Pagal administratoriaus sudarytas paslaugų sutartis dalis šių lėšų buvo apmokėtos UAB Panevėžio bankrotų administravimo biuras nuosavomis lėšomis. 2014 m. balandžio 17 d. įvykęs kreditorių susirinkimas patvirtino administratoriaus ataskaitą ir ataskaitoje pateiktas 9 274,50 Lt administravimo išlaidas. Šiame susirinkime svarstytas klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos nuo pirmojo kreditorių susirinkimo patvirtinimo, tačiau, išsiskyrus kreditorių nuomonėms, nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas. Klausimo dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo svarstymas ir nutarimo priėmimas atidėtas. Administratorius naudojo administravimo lėšas ne didesnes nei numatytos Kauno apygardos teismo nutartyje. Administratorius 2014 m. birželio 30 d. BUAB „Studma plius“ kreditorių komiteto posėdžiui pateikė veiklos ataskaitą. Ataskaitoje nurodytos turėtos administravimo išlaidos nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki pirmojo kreditorių komiteto posėdžio, t. y. per du su puse mėnesio. Minėtu laikotarpiu administratorius turėjo teisę panaudoti 14 090 Lt, tačiau panaudojo 4 585,84 Lt. Nurodyta išlaidų suma turėjo būti patvirtinta pirmajame komiteto posėdyje, kartu tvirtinant administratoriaus ataskaitą. Administratoriaus ataskaita nebuvo patvirtinta. Komiteto pirmininkui pakeitus nuomonę, išsiskyrė komiteto narių balsavimo rezultatai dėl būtinybės bylinėtis su buvusiais įmonės direktoriais. 2014 m. liepos 9 d. BUAB „Studma plius“ kreditorių komiteto posėdyje Nr. 2 komiteto nariai patvirtino 2014 m. birželio 30 d. administratoriaus ataskaitą, tarp jų ir administravimo išlaidas nuo 2014 m. balandžio 15 d. iki 2014 m. birželio 30 d. Iš viso nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2014 m. birželio 30 d. kreditorių nutarimais patvirtina 13 860,34 Lt administravimo išlaidos. 2014 m. birželio 30 d. įvykęs pirmasis kreditorių komiteto posėdis balsų dauguma priėmė nutarimą dėl administravimo išlaidų patvirtinimo. Nutarta nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš rejestro, esant įmonėje lėšų patvirtinti 10 000 Lt (plius PVM) sąmatą administravimo išlaidoms. Administratoriaus įgalioto asmens nuomone, nutarimas prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijams. Kreditorių komiteto paskirtos administravimo išlaidos yra per mažos, todėl jų neužteks visam bankroto procesui įvykdyti. Kreditorių patvirtintos išlaidos viršija nutarimu patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą. Administratorius prieštarauja kreditorių išlygoms, skiriant administravimo išlaidas BUAB „Studma plius“ bankroto procedūrai. Nekilnojamo turto priežiūros, saugojimo ir pardavimo išlaidos, išlaidos, skirtos kenksmingoms medžiagoms utilizuoti, visiškai nepriklauso nuo bylinėjimosi rezultatų.

4Atsiliepime į skundą Kėdainių krašto kredito unija nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti (b. l. 46–47). BUAB „Studma plius“ kreditorių susirinkimas 2014 m. birželio 30 d. darbotvarkės klausimu Nr. 2 patvirtino administravimo išlaidų sąmatą – 10 000 Lt (plius PVM), o darbotvarkės klausimu Nr. 3 patvirtino 10 000 Lt (plius PVM) atlyginimą bankroto administratoriui. Pažymėjo, kad bendra administravimo išlaidų sąmata nagrinėjamu atveju yra 20 000 (plius PVM). Kreditorių susirinkimas, patvirtinęs minėtą administravimo išlaidų sąmatą, atsižvelgė į bankrutuojančios įmonės dydį, sandorių skaičių ir objektyviai nustatė išlaidų sąmatą. Pareiškėjo argumentas, kad kreditorių susirinkimas patvirtino mažesnę sąmatą nei buvo nustatęs teismas yra nepagrįstas. Taip pat nepagrįstas pareiškėjo prašymas skirti lėšų kenksmingoms atliekoms utilizuoti, nes pats kreditorių susirinkimas turi teisę dėl atsiradusių naujų aplinkybių (papildomų išlaidų) didinti administravimo išlaidų sąmatą pagal administratoriaus prašymą.

5Atsiliepime į skundą V. I. nurodo, kad su skundu sutinka, prašo administratoriaus įgalioto asmens prašymą tenkinti (b. l. 61–62). Kreditorių patvirtinta bendra administravimo išlaidoms skirta suma per visą bankroto procedūrą viršija jau patirtas administratoriaus išlaidas. Vadovaujantis logiškumo principu, būtina patvirtinti naują administravimo išlaidų sąmatą nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki bendrovės išregistravimo iš juridinių asmenų registro. Taip pat verta atskirai nustatyti išlaidas kenksmingoms atliekoms sutvarkyti.

6UAB „Saulės spektras“ prašė bylą nagrinėti kreditoriui nedalyvaujant, sprendimą priimti pagal byloje esančius įrodymus (b. l. 88).

7Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, administratoriaus skundą atmesti (b. l. 106).

8Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų nustatytu laiku nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo.

9Skundas tenkintinas

10Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis).

11Bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartimi UAB „Studma plius“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB Panevėžio bankrotų administravimo biuras. 2014 m. sausio 23 d. Kauno apygardos teismas patvirtino UAB „Studma plius“ bankroto byloje 5 635 Lt administravimo išlaidų sumą per mėnesį iki bus patvirtinta administravimo išlaidų sąmata pirmajame kreditorių susirinkime. 2014 m. birželio 2 d. įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2014 m. balandžio 17 d. įvykęs kreditorių susirinkimas patvirtino administratoriaus ataskaitą ir ataskaitoje pateiktas 9 274,50 Lt administravimo išlaidas. Šiame susirinkime svarstytas klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos nuo pirmojo kreditorių susirinkimo patvirtinimo iki bendrovės išregistravimo iš juridinių asmenų registro. Išsiskyrus kreditorių nuomonėms, nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas, klausimas paliktas svarstyti kreditorių susirinkimo išrinktam kreditorių komitetui. 2014 m. birželio 30 d. įvyko BUAB „Studma plius“ kreditorių komiteto posėdis. Posėdžio metu svarstyti keturi bankroto procedūros klausimai: administratoriaus ataskaita, administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas, administratoriaus atlyginimo nustatymas, nekilnojamojo turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymas. Visais svarstytais klausimais priimti nutarimai. Kreditorių komitetas nutarė nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš rejestro, esant įmonėje lėšų patvirtinti 10 000 Lt (plius PVM) administratoriaus atlyginimą ir 10 000 Lt (plius PVM) sąmatą administravimo išlaidoms. Nurodė, kad atsiradus pajamų iš priteistų žalų ir užginčytų sandorių, sąmata bus persvarstyta. Bankroto administratorius, nesutikdamas su 2014 m. birželio 30 d. kreditorių susirinkimo priimtu nutarimu Nr. 2 „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“, Kauno apygardos teismui pateikė skundą dėl minėto nutarimo, nurodydamas, kad kreditorių komiteto paskirtos administravimo išlaidos yra per mažos, jų neužteks visam bankroto procesui įvykdyti, be to, jos jau viršija nutarimu patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą. Kreditorės Kėdainių kredito unijos nuomone, išdėstyta atsiliepime į skundą, patvirtinta bendra 20 000 Lt (plius PVM) administravimo išlaidų suma. Pažymėtina, kad į šią sumą įeina ir atskirai svarstytu klausimu patvirtintas 10 000 Lt (plius PVM) bankroto administratoriaus atlyginimas (ĮBĮ 36 straipsnio 4, 5 dalys), dėl kurio byloje ginčo nėra.

12Gavęs skundą dėl kreditorių susirinkimo (komiteto) priimtų nutarimų, visais atvejais teismas turi patikrinti, ar laikytasi kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimo priėmimo tvarkos , o jeigu ši tvarka buvo pažeista, ar pažeidimai buvo tokio pobūdžio, kad galėtų lemti atskirų kreditorių susirinkimų nutarimų kaip kreditorių sprendimų bankroto proceso eigoje neteisėtumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1692/2010) Kadangi įstatymu teismui suteikta prerogatyva patikrinti kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumą, tai teismas, nustatęs jo neatitiktį įstatymo reikalavimams, turi teisę panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje bylos Nr. 3K-3-486/2010).

13Nagrinėjamu atveju iš kreditorių komiteto posėdžio 2014 m. birželio 30 d. protokolo matyti, kad priimant ginčijamą nutarimą posėdyje dalyvavo V. I. atstovas, kiti keturi komiteto nariai balsavo raštu. Ginčijamas nutarimas Nr. 2 priimtas už jį balsuojant trims kreditorių komiteto nariams (b. l. 5–16). Taigi, priimant ginčijamą kreditorių komiteto nutarimą, procedūra nebuvo pažeista (ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalis).

14ĮBĮ 23 straipsnio 5 ir 9 punktuose nustatyta kreditorių susirinkimo teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką, taip pat nustatyti administratoriui atlyginimą. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalį administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalį administravimo išlaidas sudaro: 1) atlyginimas administratoriui ir 2) išlaidos, kurios administratoriaus patiriamos vykdant bankroto procedūras, pavyzdžiui su darbo santykiais susijusios išmokos darbuotojams, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, pašto, ryšių, patalpų nuomos, audito, turto įvertinimo, pardavimo išlaidos ir pan.

15Kreditoriai administravimo išlaidų sąmatą turėtų tvirtinti pagal bankroto administratoriaus pateiktus administravimo išlaidų atskirų rūšių dydžius pagrindžiančius dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Taigi spręsdamas klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, kreditorių susirinkimas negali nustatyti tokios taisyklės, kad teismo paskirtas bankroto administratorius kiekvieną kartą, kai atsiranda tam tikrų išlaidų poreikis, turi gauti kreditorių susirinkimo, kreditorių susirinkimo pirmininko, kreditorių komiteto ar kitų asmenų sutikimą. Tokiu atveju būtų pažeistos bankroto administratoriaus ir kreditorių susirinkimo kompetenciją reglamentuojančios teisės normos, užvilkinamos bankroto procedūros. Tai neatitiktų protingumo, ekonomiškumo ir bankroto proceso operatyvumo principų (CPK 3 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnis).

16Ar administravimo išlaidų sąmatos mažinimas galioja tik perspektyviai (į ateitį), ar (ir) retrospektyviai, priklauso nuo to, kokia administravimo išlaidų sudėtinė dalis mažinama, t. y. atlyginimas administratoriui ar kitos administravimo išlaidos (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1708/2013). Analizuodamas, ar kreditorių susirinkimas gali retrospektyviai keisti kitą administravimo išlaidų sudėtinę dalį, t. y. administratoriaus patiriamas išlaidas vykdant bankroto procedūras (su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo išlaidos ir pan.), Lietuvos apeliacinis teismas išaiškino, kad bankroto administratoriui nepateikus konkrečių pagrįstų duomenų kreditorių susirinkimui apie tai, kas sudarė administravimo išlaidas, nepagrindus šių išlaidų būtinumo, kreditorių susirinkimas turi teisę keisti administravimo išlaidų sąmatą, šias išlaidas mažindamas ne tik į ateitį, tačiau ir retrospektyviai (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-618/2012). Administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).

17Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 23 d. nutartimi patvirtino 5 635 Lt per mėnesį administravimo išlaidų sumą nuo bankroto bylos iškėlimo iki sąmatą patvirtins kreditorių susirinkimas. Pirmasis kreditorių susirinkimas, įvykęs 2014 m. balandžio 17 d., šio klausimo neišsprendė, patvirtino administratoriaus ataskaitą ir ataskaitoje pateiktas 9 274,50 Lt administravimo išlaidas. 2014 m. liepos 9 d. BUAB „Studma plius“ kreditorių komiteto posėdyje Nr. 2 komiteto nariai patvirtino 2014 m. birželio 30 d. administratoriaus ataskaitą, tame tarpe ir administravimo išlaidas nuo 2014 m. balandžio 15 d. iki 2014 m. birželio 30 d. (4 585,84 Lt) (b. l. 6). Taigi, iš viso nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2014 m. birželio 30 d. kreditorių nutarimais patvirtinta 13 860,34 Lt administravimo išlaidų suma. Administratoriaus įgalioto asmens aiškinimu, teismo patvirtinta suma iki šio laiko būtų 33 816 Lt. Administratoriaus įgalioto asmens nuomone, kreditorių komitetas patvirtino mažesnę administravimo išlaidų sąmatą nei buvo nustatęs teismas. Kaip nurodo administratorius, pati bendrovė iki pirmojo kreditorių susirinkimo lėšų neturėjo, jis, siekdamas sumažinti administravimo išlaidas, nesinaudojo banko siūlomomis paskolomis išlaidoms apmokėti, dalis šių išlaidų buvo apmokėtos UAB Panevėžio bankrotų administravimo biuras nuosavomis lėšomis.

18Įvertinus nurodytas aplinkybes, spręstina, kad kreditorių patvirtintos išlaidos viršija administratoriaus ginčijamu nutarimu patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą. Administratoriaus aiškinimu, kreditorių komiteto paskirtų administravimo išlaidų neužteks visam bankroto procesui įvykdyti. Nors kreditorių komitetas numatęs galimybę persvarstyti administravimo išlaidas, atsiradus pajamų iš priteistų žalų ir užginčytų sandorių, tačiau teismas sutinka su pareiškėjo argumentais, kad nekilnojamo turto priežiūros, saugojimo ir pardavimo išlaidos, išlaidos skirtos kenksmingoms medžiagoms utilizuoti, nepriklauso nuo bylinėjimosi rezultatų. Kreditorių susirinkimas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą už visą laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro, privalo atsižvelgti į jau faktiškai patirtų administratoriaus išlaidų dydį, kurį administratorius sugebėjo pagrįsti atitinkamais dokumentais. Nagrinėjamoje byloje pripažinus, kad administratoriaus iki pirmojo kreditorių komiteto posėdžio patirtos 13 860,34 Lt administravimo išlaidos buvo būtinos ir yra pagrįstos finansinės atskaitomybės dokumentais, be to, iš pateiktų įrodymų matyti (b. l. 122), kad už atliekų tvarkymą, bankroto administratorius jau yra patyręs 2 981,20 Lt išlaidų, darytina išvada, kad skundžiamu nutarimu patvirtina 10 000 Lt (plius PVM) administravimo išlaidų sąmata nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro neužtikrina tinkamo BUAB „Studma plius“ administravimo.

19Pažymėtina, kad teismas tik tikrina kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumą, bet pats nesprendžia administravimo išlaidų dydžio nustatymo klausimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Todėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimą iš naujo turėtų svarstyti kreditorių susirinkimas. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovės bankroto administratorius po šios nutarties priėmimo turėtų nedelsiant imtis veiksmų, t. y. surinkti įrodymus apie jau patirtas administravimo išlaidas ir atlikti išsamius paskaičiavimus dėl ateityje būtinų administravimo išlaidų pagal atskiras išlaidų rūšis, operatyviai sušaukti kreditorių susirinkimą ir teikti tvirtinti šių išlaidų sąmatą. Kreditorių susirinkime pakartotinai sprendžiant šį klausimą, būtina atsižvelgti į kasacinio teismo nustatytas teisės taikymo taisykles, pagal kurias įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam atitinkamų administravimo išlaidų dydžių patvirtinimo; administratorius įmonės lėšas turi naudoti atsakingai ir taupiai; administratorius turi prašyti nustatyti tokias išlaidų ribas, kurios užtikrintų bankroto procedūrų sklandų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).

20Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pareiškėjo (administratoriaus įgalioto asmens) skundas dėl 2014 m. birželio 30 d. kreditorių komiteto susirinkimo priimto nutarimo antruoju klausimu tenkintinas ir šis klausimas perduotinas kreditorių komitetui nagrinėti iš naujo.

21Siekiant paspartinti bankroto proceso eigą, tenkintinas bankroto administratoriaus prašymas patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą iki kito kreditorių komiteto posėdžio, leidžiant administravimo išlaidoms naudoti 1 250 Lt (plius PVM) per mėnesį; bendrovės kenksmingoms atliekoms utilizuoti skirti lėšas pagal spec. įmonių išrašytas utilizavimo paslaugų sąskaitas faktūras.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais, ĮBĮ 24, 25 straipsniais, teismas

Nutarė

23Panaikinti 2014 m. birželio 30 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Studma plius“ kreditorių komiteto posėdžio Nr. 1 nutarimą Nr. 2 „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“, kuriuo nutarta patvirtinti 10 000 Lt (plius PVM) administravimo išlaidų sąmatą nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš rejestro ir šį klausimą perduoti iš naujo nagrinėti kreditorių komitetui.

24Patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą iki kito kreditorių komiteto posėdžio, leidžiant administravimo išlaidoms naudoti 1 250 Lt (plius PVM) per mėnesį; bendrovės kenksmingoms atliekoms utilizuoti skirti lėšas pagal spec. įmonių išrašytas utilizavimo paslaugų sąskaitas faktūras.

25Įpareigoti bankroto administratoriaus įgaliotą asmenį supažindinti su šia nutartimi kreditorius.

26Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Editai... 2. administratoriaus įgaliotas asmuo V. K. Kauno apygardos teismui pateikė... 3. Skunde, kurį palaikė teismo posėdžio metu, nurodė, kad 2014 m. birželio... 4. Atsiliepime į skundą Kėdainių krašto kredito unija nurodo, kad su skundu... 5. Atsiliepime į skundą V. I. nurodo, kad su skundu sutinka, prašo... 6. UAB „Saulės spektras“ prašė bylą nagrinėti kreditoriui nedalyvaujant,... 7. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 8. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų nustatytu laiku nepateikė, teismo... 9. Skundas tenkintinas... 10. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas... 11. Bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno... 12. Gavęs skundą dėl kreditorių susirinkimo (komiteto) priimtų nutarimų,... 13. Nagrinėjamu atveju iš kreditorių komiteto posėdžio 2014 m. birželio 30 d.... 14. ĮBĮ 23 straipsnio 5 ir 9 punktuose nustatyta kreditorių susirinkimo teisė... 15. Kreditoriai administravimo išlaidų sąmatą turėtų tvirtinti pagal bankroto... 16. Ar administravimo išlaidų sąmatos mažinimas galioja tik perspektyviai (į... 17. Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 23... 18. Įvertinus nurodytas aplinkybes, spręstina, kad kreditorių patvirtintos... 19. Pažymėtina, kad teismas tik tikrina kreditorių susirinkimo nutarimo... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pareiškėjo... 21. Siekiant paspartinti bankroto proceso eigą, tenkintinas bankroto... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais, ĮBĮ 24, 25... 23. Panaikinti 2014 m. birželio 30 d. bankrutavusios uždarosios akcinės... 24. Patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą iki kito kreditorių komiteto... 25. Įpareigoti bankroto administratoriaus įgaliotą asmenį supažindinti su šia... 26. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos...