Byla e2-26701-734/2019
Dėl skolos priteisimo, priimdamas sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė rašytinio proceso tvarka, atsakovei už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Sergel“ ieškinį atsakovui G. R. dėl skolos priteisimo, priimdamas sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „Sergel“ ieškinyje prašo priteisti iš atsakovo 65,36 Eur skolos, 127,43 Eur netesybų, 5,88 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui Civilinio proceso kodekso 130 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Per teismo nustatytą terminą atsakovė be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Atsakovas 2010 m. spalio 3 d. Specialiųjų paslaugų teikimo sąlygų Nr. GSPD/7481/2010 bei 2010 m. spalio 14 d. Specialiųjų paslaugų teikimo sąlygų Nr. GSPR/80736/2010, taip pat 2011 m. vasario mėn. išrašytos PVM sąskaitos faktūros, 2018 m. spalio 31 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. 18-0268LT pagrindu liko skolingas Ieškovei 65,36 Eur skolos už faktiškai suteiktas ryšio paslaugas ir 127,43 Eur įsiskolinimą už neišbūtą pagal sutartį laikotarpį operatoriaus tinkle, kurį sudaro minėtų Specialiųjų paslaugų teikimo sąlygų 48. punktas.: nutraukus sutartį anksčiau nurodyto sutarties termino pabaigos dėl abonento kaltės arba abonento iniciatyva, abonentas privalo sumokėti baudą, kurios dydis lygus nuo pažeidimo dienos iki šioje sutartyje nustatyto įsipareigojimo naudotis paslaugomis termino pabaigos nesumokėtų abonentinių mokesčių arba minimalių mėnesinių mokesčių sumai.

8Pagal Civilinio kodekso 6.716 str. paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Civilinio kodekso 6.205 str.). Padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę (Civilinio kodekso 6.251 str.).

9Remiantis aukščiau aptartais įrodymais ir nurodytais argumentais, darytina išvada, kad atsakovas atsakingas už padarytus nuostolius nevykdydamas pareigos mokėti sutartą kainą už paslaugas bei naudotis paslaugomis sutartyse nurodytą terminą, turi pareigą atlyginti UAB „Bitė Lietuva”patirtus nuostolius. Duomenų, jog atsakovas būtų sumokėjęs UAB „Bitė Lietuva”už suteiktas paslaugas bei atlyginusi nuostolius, byloje nėra.

10Byloje nustatyta, jog UAB „Sergel” (toliau tekste – Ieškovė) pagal 2018 m. spalio 31 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 18-0268LT, perėmė reikalavimo teisę iš UAB „Bitė Lietuva”, į G. R. (toliau tekste – Atsakovas) vardu susidariusią skolą (įskaitant, bet neapsiribojant: palūkanas ir delspinigius, baudas, išieškojimo išlaidas ir kt.). . Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis c. b. Nr. 3K-3-469/2010). CK 6.101 str. 1 d. nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-16 nutartis c. b. Nr. 3K-7-168/2010). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-14 priimtoje nutartyje Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka Civilinio kodekso 6.109 str. 7 d. nuostatas. Kadangi pagal 2010-03-30 reikalavimo perleidimo sutartį pirminis kreditorius AB „Telia“ reikalavimą perleido ieškovui UAB „Sergel“ (naujajam kreditoriui), o atsakovė nesumokėjo už suteiktas paslaugas bei neatlygino nuostolių pirminiam kreditoriui, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 65,36 Eur skolos, 127,43 Eur netesybų yra pagrįstas ir tenkintinas, perėmus iš pirminio kreditoriaus materialųjį reikalavimą (Civilinio kodekso 6.63 str., 6.101 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.716 str.).

11Minėtos Reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. 18-0268LT pagrindu Ieškovė įgijo teisę ir į delspinigius dėl pradelsto atsiskaitymo pagal minėtų Specialiųjų paslaugų teikimo sąlygų 24. punktą. Ieškovė, remdamasi LR CK 1.125 str. 5 d., prašo priteisti 5,88 Eur delspinigių (65,36 Eur/100*0,05%*180 d.= 5,88 Eur). Kadangi atsakovas prievolės laiku ir visiškai atsiskaityti su ieškovu tinkamai neįvykdė, ieškovo reikalavimas priteisti 5,88 Eur delspinigių, paskaičiuotų pagal sutartį, yra pagrįstas ir tenkintinas (Civilinio kodekso 6.71 straipsnis).

12Civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (Civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

13Remiantis Civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 15 Eur žyminis mokestis ir 0,23 Eur už pavedimo mokestį, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 15,23 Eur bylinėjimosi išlaidos (Civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d., 1 p., 7 d., 88 str. 1 d. 9 p.).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija 3 Eur dydžio (Teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“ , Civilinio proceso kodekso 92 straipsnis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Sergel“, įm. kodas 125026242, iš atsakovo G. R., a. k. ( - ) 65,36 Eur (šešiasdešimt penkių eurų 36 ct) skolą, 127,43 Eur (vieno šimto dvidešimt septynių eurų 43 ct) palūkanas, 5,88 Eur (penkis eurus 88 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (198,67 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-07-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,23 Eur (penkiolikos eurų 23 ct) bylinėjimosi išlaidas.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo šalies pridedamos medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, žyminio mokesčio kvitas. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti visi šalies turimi įrodymai, susiję su byla, ir pareikšti prašymai teismui padėti išreikalauti turinčius bylai reikšmės įrodymus, kurių šalis pati negali gauti.

19Papildomai paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir, nepavykus kopijos įteikti paštu, skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

20Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 20 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai