Byla 2A-1122-115/2012
Dėl skolos išieškojimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Auruškevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Godos Ambrasaitės - Balynienės, Rūtos Burdulienės,

2sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui adv. M. P.,

4atsakovo atstovei S. G.,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės gyvybės draudimo bendrovės „Aviva Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo E. Š. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei gyvybės draudimo ir pensijų bendrovei „Aviva Lietuva“ dėl skolos išieškojimo.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I. Ginčo esmė

8Ginčas byloje yra kilęs dėl sutarties vienašalio nutraukimo teisėtumo, restitucijos taikymo.

9Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 63586,96 Lt įsiskolinimą, 635,87 Lt piniginę kompensaciją, procesines palūkanas bei visas bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad su atsakovu buvo sudaręs Universalaus gyvybės draudimo sutartį, tačiau ją vienašališkai nutraukė, kadangi ieškovas dėl atsakovo veiksmų du kartus atsisakant išmokėti draudimo išmoką dėl skirtingų motyvų, o trečią kartą draudimo išmoką išmokant tik gavus ieškovo pranešimą apie sutarties nutraukimą, prarado juo pasitikėjimą. Nutraukus sutartį, atsakovas privalo grąžinti ieškovui jo sumokėtas draudimo įmokas bei sumokėti piniginę kompensaciją.

10Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Paaiškino, kad ieškovui draudimo išmokos buvo išmokėtos visais atvejais, kai būdavo nustatomas draudiminis įvykis. Ieškovas buvo informuotas, kad atsakovas nesutinka su vienašaliu sutarties nutraukimu, o pats nutraukimas yra nepagrįstas jokiomis aplinkybėmis.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. birželio 1 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, nusprendė išieškoti iš atsakovo ieškovui 63586,96 Lt įsiskolinimą, 635,87 Lt piniginę kompensaciją, procesines palūkanas, 4256 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 1927 Lt žyminį mokestį.

13Ištyręs civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, teismas darė išvadą, kad ieškovas, sudarydamas specifinę Universalaus gyvybės draudimo sutartį ir pasirinkdamas papildomą draudimo objektą stacionarinio gydymo draudimą „Būk sveikas“ bei atsakovui mokėdamas kas mėnesį tikrai ne mažas (t. y. apie 1715 Lt; viso – 63586,96 Lt) įmokas, visiškai pagrįstai tikėjosi iš atsakovo, kad jo ligos ar traumos atveju be jokių kliūčių bus išmokamos draudimo išmokos už draudiminius įvykius. Teismas darė išvadą, kad atsakovo veiksmai draudimo išmoką išmokant tik po trečio kreipimosi, kai ieškovas informavo atsakovą apie ketinimą nutraukti draudimo sutartį visiškai pagrįstai suponavo ieškovo neigiamą nuomonę apie atsakovą ir tai duoda ieškovui pagrindą nesitikėti, jog draudimo sutartis bus tinkamai ir laiku vykdoma ateityje, t. y. atsitikus ieškovo rimtai traumai, kritinei ligai, invalidumo atveju bei mirties atveju atsakovas vėl įvairiai interpretuos tokio pobūdžio faktus ir visomis įmanomomis priemonėmis bei būdais stengsis išvengti draudimo išmokų išmokėjimo, ir tokia rizikos perspektyva ieškovo nėra nei pateisinama, nei pageidaujama. Kadangi atsakovas sutarties nutraukimo neginčijo, anot teismo darytina išvada, kad ginčijama sutartis yra nutraukta ir jos nutraukimo teisėtumas nenuginčytas teisme.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Apeliaciniu skundu atsakovas „Aviva Lietuva“ prašo panaikinti 2011 m. birželio 1 d. Vilniaus mieto 1 apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

16Skundą grindžia tokiais argumentais:

171. Tenkindamas ieškinį teismas klaidingai aiškino tarp šalių sudarytos draudimo sutarties sąlygas, tiksliau Universalių gyvybės draudimo taisyklių Nr. 001/7 37.4. punktą. Pagal šį punktą pagrindas priteisti ieškovui jo prašomas sumas gali būti esminio draudimo sutarties sąlygų pažeidimų iš apelianto pusės nustatymas ir sutarties nutraukimas. Taigi teismas privalėjo nustatyti minėtą aplinkybę ir tik ją nustatęs patenkinti ieškinį. Kad pripažinti esminį draudimo sutarties pažeidimą iš apelianto pusės ir tenkinti ieškinį nebuvo nei teisinio, nei faktinio pagrindo.

182. Teismo padaryta išvada, kad ieškovas tikėjosi, kad jam be jokių kliūčių bus išmokamos draudimo išmokos už draudiminius įvykius neatitinka Draudimo įstatymo 82 str. nuostatų, numatančių draudžiamojo įvykio aplinkybių ir pasekmių tyrimą. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą ieškovas galėjo tikėti draudimo išmokos tik tuo atveju, kai ieškovo liga ar trauma atitiks draudžiamojo įvykio požymius ir tai leis įvykį pripažinti draudžiamuoju, o ne kiekvienos ligos ar traumos atveju. Kitokie ieškovo lūkesčiai būtų nepagrįsti ir neatitiktų draudimo sutarties esmės. Ieškovas iš draudimo sutarties pagrįstai negalėjo tikėtis, kad draudimo išmoka jam ligos ar traumos atveju bus neabejotinai išmokėta, nes draudikai įsipareigoja mokėti draudimo įmoką tik įvykus draudimo sutartyje nurodytam draudžiamajam įvykiui. Draudimo sutartyje, kaip buvo numatyta ir šiuo atveju, gali būti numatyti ir kiti draudiko atleidimo nuo draudimo išmokos išmokėjimo atvejai, kai įvykis atitinka draudžiamojo įvykio požymius, bet draudimo išmoka nemokama.

193. Teismas neįsigilino į ieškovo nurodytas aplinkybes dėl ieškovui nutikusio įvykio tyrimo ir nevertino apelianto pateiktų įrodymų ir paaiškinimų dėl įvykio administravimo eigos bei įvykio aplinkybių tyrimo. Nei ieškovui diagnozuota liga – „miego apnėja, knarkimas“, nei operacija - „uvulopalatopharyngoplastikos“, Ligų sąraše nėra numatytos. Ieškovas tik vėliau papildomai pateikė apeliantui išrašą iš medicininių dokumentų, kuriame nurodyta, kad ieškovui uvulopalatopharyngoplastikos metu buvo atlikta apibusė tonzilektomija, liežuvėlio ektomija, minkštojo gomurio plastika ir ryklės šoninių sienelių plastika. Iš pateiktų duomenų apeliantas padarė išvadą, kad ieškovui buvo taikoma gerklų tonzilektomija ir šią medicininę procedūrą pripažino draudžiamuoju įvykiu, tačiau vadovaudamasis draudimo sutarties sąlygų 4.6 punktu atsisakė išmokėti draudimo išmoką, kadangi pagal šį sąlygų punktą ieškovui jau buvo išmokėta draudimo išmoka ir nuo jos išmokėjimo nebuvo praėję penkeri metai.

204. Teismas nepagrįstai draudžiamojo įvykio tyrimą ir tyrimo atnaujinimą, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, vertino kaip neveikimą, ignoravęs Draudimo įstatymo 82 str. draudikui nustatytas pareigas. Taipogi netinkamai įvertinta ieškovo mokėtų draudimo įmokų paskirtis. Ieškovui buvo teikiama plati draudimo apsaugos mirties ir kritinių ligų atveju. Ieškovo mokamos draudimo įmokos didžiąja dalimi buvo skirtos gyvybės draudimui padengti. Ieškovo mokamos 1715 Lt įmokos draudimo apsaugos pagal stacionarinio gydymo draudimą „Būk sveikas“, dėl kurio ieškovo manymu buvo iš esmės pažeisti jo interesai, dalis buvo tik 54,07 Lt. Taigi teismas nepagrįstai draudimo įmokos paskirtį susiaurino iki atlyginimo už ligos ar traumos atvejais mokėtinas draudimo išmokas. Gyvybės draudimo sutartis buvo vykdoma ir gyvybės draudimo apsauga ieškovui buvo teikiama. Patenkinęs ieškinį, teismas nukrypo nuo teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų, pirmenybę suteikė sutarties nutraukimui, o ne išsaugojimui.

215. Teismas pasisakydamas dėl apelianto veiksmų (neveikimo) visiškai neatsižvelgė į tai, kad pirmą kartą draudimo išmoka ieškovui buvo išmokėta per įmanomai trumpiausią laiką, bei tai, kad apeliantas, nagrinėdamas pranešimą apie įvykį, elgėsi taip, kaip numatyta Draudimo įstatyme ir šalių sudarytoje draudimo sutartyje. Nustatyti apelianto veiksmuose pastangų visomis įmanomomis priemonėmis bei būdais išvengti draudimo išmokų išmokėjimo, teismas neturėjo jokio teisinio pagrindo. Kadangi apeliantas vykdė su ieškovu sudarytą draudimo sutartį, ir pripažinęs įvykius draudžiamaisiais, mokėjo draudimo išmokas ieškovui. Ieškovas iš esmės gavo tai, ko teisėtai ir pagrįstai galėjo tikėtis iš sutarties ir ieškovo asmeniniai interesai nebuvo suvaržyti.

226. Apelianto elgesys patvirtina, kad jis vykdė draudimo sutartį, mokėjo draudimo išmokas laikydamasis Draudimo įstatymo ir draudimo sutartyje numatytos pareigos dėl įvykio visapusiško ištyrimo ir įvertinimo, bei ateityje neabejotinai draudimo sutartį vykdytų. Darydamas išvadą dėl apelianto veiksmų, teismas neįvertino, ar ieškovo interesai buvo iš esmės suvaržyti, ar ieškovas negavo didžiąja dalimi to, ką pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti, taip pat, ar ieškovo teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų liko neįgyvendinti.

237. Apeliantas nuo pareikšto ieškinio gynėsi teikdamas prieštaravimus, nesutikdamas su vienašaliu sutarties nutraukimu dėl savo kaltės, išreiškė nesutikimą, kad sutarties pažeidimas yra esminis ir kad ji yra nutraukta dėl apelianto kaltės. Ieškovas neturi pakankamo nei įstatyminio, nei faktinio pagrindo vienašališkai nutraukti draudimo sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo. Vienašališkas draudimo sutarties nutraukimas iš ieškovo pusės yra nepagrįstas jokiomis faktinėmis aplinkybėmis.

24Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas E. Š. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

25Atsiliepimą motyvuoja tokiais atsikirtimais:

261. Apelianto pozicija yra nenuosekli, kadangi atsiliepime į ieškinį jis tvirtino, kad „uvulopalatopharyngoplastikos sąvoka neapima gomurio tonzilių šalinimo procedūros (kuri vadinama „tonzilektomija“ ir yra atskira medicininė operacija)“. Kitaip tariant, apeliantas patvirtino, jog gomurio tonzilių šalinimo procedūra vadinama tonzilektomija, tačiau faktą, kad buvo atlikta abipusė tonzilektomija, apeliaciniame skunde vertina ne kaip gomurio, o kaip gerklų pašalinimą (tonzilektomiją). Iš byloje pateiktų medicininių dokumentų matyti, kad žmogaus organizme gerklų tonzilių (daugiskaita) iš viso nėra. Taigi apelianto teiginiai, jog jis manė, kad ieškovui pašalintos gerklų tonzilės, netenka jokio loginio paaiškinimo. Ieškovui atlikta tonzilektomija „Ligų sąraše“ aiškiai įvardijama kaip draudiminis įvykis, tačiau apeliantas vis tiek atsisakė mokėti draudimo išmoką.

272. Sudarydamas universalaus gyvybės draudimo sutartį, pasirinkdamas papildomą draudimo objektą stacionarinio gydymo draudimą „Būk sveikas“, ieškovas tikėjosi, jog „Ligų sąraše“ numatytos ligos ar traumos atveju jam neabejotinai bus išmokėta draudimo išmoka. Gyvybės ir/ar sveikatos draudimo sutarties atveju griežtas sutarties sąlygų laikymąsis yra ypatingai svarbus, nes draudimo objektai yra svarbiausios ir brangiausios žmogaus neturtinės vertybės – gyvybė ir sveikata. Apeliantas du kartus atsisakė ieškovui išmokėti draudimo išmoką, nurodydamas skirtingus atsisakymo pagrindus, t.y. pažeidė esminę draudimo sutarties sąlygą, įvykus draudiminiam įvykiui – mokėti draudimo išmoką. Esminė aplinkybė yra ta, kad apeliantas draudimo išmoką ieškovui išmokėjo tik po to, kai gavo jo pranešimą dėl sutarties nutraukimo.

283. Nors apeliantas teigia, kad tonzilektomiją suprato kaip tonzilių pašalinimą, nepaisant to, sprendimą priėmė remdamasis ne pašalinimą, o chirurginį gydymą numatančia „Ligų sąrašo“ nuostata. Toks apelianto sunkiai suprantamas interpretavimas pakerta bet kokį pasitikėjimą draudiku. Ir sudaro pakankamą pagrindą manyti, kad draudikas savo esminės sutartinės pareigos nevykdė tyčia, kaskart motyvuodamas skirtingais pagrindais. Tai suteikė ieškovui pakankamo pagrindo manyti, jog jo traumos, ligos, invalidumo ar net mirties atveju apeliantas taip pat savotiškai interpretuos faktus bei sieks išvengti draudimo išmokos mokėjimo. Akivaizdu, kad tokiu atveju draudimo sutarties tolimesnis vykdymas praranda bet kokią prasmę, kadangi ieškovas nesijaučia saugus ir tarp šalių neliko tarpusavio pasitikėjimo.

294. Viena iš esminių draudimo sutarties sąlygų yra draudimo įmonės įsipareigojimas, įvykus draudiminiam įvykiui, nustatyta tvarka ir sąlygomis mokėti draudimo išmokas. Ši sąlyga liečia visus draudimo objektus/draudiminius įvykius. Draudimo taisyklėse nėra jokių išlygų, taip pat nėra suteikiama jokių prioritetų atskiram draudimo objektui/draudiminiam įvykiui. Kadangi apeliantas pažeidė savo pareigą išmokėti draudimo išmoką, jis turi sumokėti ieškovui pagal taisyklių 37.4. p. investicinę vertę ir didesnę iš šių sumų: draudimo liudijimo vertė draudimo sutarties nutraukimo dieną arba draudėjo sumokėtos periodinės draudimo įmokos.

305. Apeliantas, gavęs ieškovo pranešimą apie vienašalį sutarties nutraukimą, galėjo ginčyti tokį nutraukimą teismo tvarka arba keldamas aiškų materialinį reikalavimą šioje byloje. Tačiau tokių veiksmų apeliantas neatliko, todėl ieškovo teisinis veiksmas – vienašalis sutarties nutraukimas, pirmos instancijos teismo buvo įvertintas tinkamai.

31IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

32Apeliacinis skundas tenkintinas.

33Apeliacijos procesinį teisinį dalyką sudaro apeliacinio skundo faktinio ir teisinio pagrindo įvertinimas bei patikrinimas ar nėra aplinkybių, sudarančių absoliutų pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindą (CPK 320 str.). Apeliacijoje vertinama tai, ar pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo yra patenkintas ieškovo ieškininis reikalavimas, laikytinas pagrįstu ir teisėtu. Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti ginčijamo pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 301 str.). CPK įtvirtinta ribota apeliacija. Jai būdinga, kad šiame procese tikrinama tai, ar teismas turėjo pakankamai įrodymų padarytoms išvadoms pagrįsti, ar juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių. Apeliacinis procesas yra pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma, skirta patikrinti neįsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-12-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-607/2007, 2005-11-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2005), o ne dar kartą išnagrinėti visą bylą iš naujo (de novo).

34Šioje byloje absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

35Kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino byloje esančius įrodymus, aiškino sutartį, taikė įstatymą, todėl skundžiamas sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas, kuriuo ieškinys netenkinamas.

36Bylos medžiaga nustatyta, kad 2007-08-07 šalys sudarė Universalaus gyvybės draudimo sutartį, kurios pagrindu atsakovas įsipareigojo mokėti draudimo išmoką draudimo sutartyje nurodytiems asmenims, jeigu atsitinka draudimo sutartyje numatytas draudiminis įvykis, o ieškovas įsipareigojo laiku mokėti visas draudimo sutartyje nustatytas periodines draudimo įmokas (b.l. 2-35). Taip pat nustatyta, kad 2010-08-31 ieškovui buvo atlikta operacija (uvulopalatofaringoplastika), t. y. sudėtinė operacija, kurios metu atlikta abipusė tonzilektomija, liežuvėlio ektomija, minkštojo gomurio plastika bei ryklės šoninių sienelių plastika, 2010-09-23 ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl draudimo išmokos išmokėjimo, tačiau 2010-10-05 raštu atsakovas atsisakė išmokėti draudimo išmoką ieškovui, motyvuodamas, jog šiai diagnozei stacionarinio gydymo draudimo „Būk sveikas“ sąlygų Ligų sąraše draudimo išmoka nėra numatyta (b.l. 36, 101-103). Ieškovas papildomai kreipėsi į atsakovą dėl draudimo išmokos išmokėjimo, tačiau 2010-10-18 raštu atsakovas pakartotinai atsisakė išmokėti draudimo išmoką ieškovui, motyvuodamas, kad draudimo išmoka šiuo atveju ieškovui nebus skiriama, kadangi už tokį draudžiamąjį įvykį (stacionarinio gydymo draudimo „Būk sveikas" sąlygų Ligų sąrašo 64 str. : Gerklų tonzilių padidėjimas, paratonzilinis abscesas, kai reikalingas chirurginis gydymas) išmoka jau buvo išmokėta 2010-06-16 dieną" (b.l. 36-37). Ieškovas 2010-10-29 trečią kartą kreipėsi į atsakovą, nurodydamas, jog nuo 2010-12-04 jis nutraukia sudarytą sutartį dėl atsakovo kaltės Atsakovas nesutiko su tokiu vienašaliu sutarties nutraukimu ir apie tai 2010-12-30 d. raštu informavo ieškovą (b.l. 38-39, 105). Atsakovas ieškovui tik 2010-11-19 dieną išmokėjo 1749,00 Lt dydžio draudimo išmoką dėl 2010-08-31 draudiminio įvykio (b.l. 43, 104).

37Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovo veiksmai atsitikus draudiminiam įvykiui ir draudimo išmokos išmokėjimas tik po trečio kreipimosi yra esminis sutarties pažeidimas, nes ieškovas turėjo pagrindą nesitikėti, jog draudimo sutartis bus tinkamai ir laiku vykdoma ateityje. Kadangi atsakovas sutarties nutraukimo atskirai neginčijo, teismas padarė išvada, kad ginčijama sutartis yra nutraukta pagrįstai ir ieškinys tenkintinas. Tačiau kolegija su šiais pirmosios instancijos teismo argumentais nesutinka.

38Kaip matyti iš draudimo liudijimo ir sutarties sąlygų, tai ieškovui pagal gyvybės draudimo sutartį turėjo būti teikiama plati draudiminė apsauga apdraustojo mirties, nelaimingo atsitikimo, darbingumo netekimo ir kritinių ligų atveju, numatant už draudiminius įvykius gana ženklias draudimo išmokas (b.l. 7-33). Tačiau pagal stacionarinio gydymo draudimą „Būk sveikas“ sąlygas galėjo būti išmokamos palyginus nedidelės pinigų sumos, be to ne dėl bet kokio susirgimo, o tik dėl tokio, kuris numatytas ligų sąraše (b.l.34-35). ). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio matyti, jog 2010-06-17 ieškovui buvo išmokėta draudimo išmoka dėl draudiminio įvykio, t. y. ligos, įvardintos „Gerklų tonzilių padidėjimas, paratonzilinis abscesas, kai reikalingas chirurginis gydymas" („Ligų sąrašo" Nr. 64). Tuo tarpu 2010-08-31 ieškovui buvo atlikta operacija (uvulopalatofaringoplastika), t. y. sudėtinė operacija, kurios metu atlikta abipusė tonzilektomija, liežuvėlio ektomija, minkštojo gomurio plastika bei ryklės šoninių sienelių plastika Atliktos operacijos metu ieškovui faktiškai buvo pašalintos abi padidėjusios gerklų tonzilės. Šis atvejis yra apibrėžtas kaip „Gomurio tonzilės padidėjimas, kai reikia ją pašalinti" („Ligų sąrašo" Nr. 65) (b.l. 34-35, 37, 42, 104).

39Ieškovas dėl draudimo išmokos į atsakovą kreipėsi 2010-09-23, tačiau ji buvo išmokėta 2010-11-19, t.y. ieškovui pranešus, kad jis vienašališkai nutraukia gyvybės draudimo sutartį (b.l. 100-108). Teismas sprendė, kad keli kreipimaisi į atsakovą yra esminis sutarties pažeidimas, nurodant CK 6.217str.1 ir 2d. Tačiau kolegija su tokia išvada nesutinka, nes viena išmoka ieškovui buvo išmokėta be jokių trikdžių ir nesusipratimų. Tuo tarpu užtrukęs antro susirgimo pripažinimas draudiminiu įvykiu ir draudimo išmokos išmokėjimas negali būti pripažįstamas padarytu tyčia ar dėl didelio neatsargumo (CK 6.217str.2d.3p.), nes tam įtakos galėjo turėti jau turėtas susirgimas ir ieškovo pateiktas išrašas iš medicininių dokumentų, kuris vėliau buvo papildytas (b.l. 36, 102). Be to, antra draudimo išmoka ieškovui išmokėta nesikreipiant dėl jos priteisimo į teismą. Pažymėtina ir tai, kad vadovaujantis CK 6.987str., 6.988str. 2d. bei Gyvybės draudimo liudijimu Nr. 38329EA, pagrindinė draudiminė apsauga ir draudimo išmokos yra susijusios su apdraustojo mirtimi, invalidumu, darbingumo praradimu, o visos draudimo išmokos turi būti vykdomos laikantis Draudimo įstatymo 82str. ir Universalaus gyvybės draudimo taisyklių Nr.001/7. Pagal paminėtų Taisyklių 36.5 draudimo išmoka privalo būti išmokėta ne vėliau kaip per 30d., kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudiminio įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas papildomai išrašą iš medicininių dokumentų atsakovui pateikė 2010-10-12 (b.l. 93, 102), o papildomas aplinkybes dėl atliktos operacijos nurodė raštu 2010-10-29. Tuo tarpu draudimo išmoka ieškovui yra išmokėta 2010-11-19 (b.l. 105), t.y. iš faktiškai per 30d. nuo papildomos informacijos gavimo.

40Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2004-06-29 nutarime civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004 išaiškino, kad, vertinant CK 6.217str.2d. nurodytus kriterijus, į kuriuos turi būti atsižvelgiama nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, turi būti įvertinta, ar nukentėjusi šalis negavo didžiąja dalimi to, ką pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusiosios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl pažeidusio kontrahento veiksmų, ar dėl kitų priežasčių.

41Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad dėl atsakovo veiksmų išmokant antrą draudimo išmoką, ieškovas turėjo pagrindą nesitikėti, jog draudimo sutartis bus tinkamai ir laiku vykdoma ateityje, dėl ko ieškovas turėjo teisę nutraukti sutartį ir reikalauti Taisyklių 37.4p. numatytų išmokų. Kolegija taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad ieškinys yra patenkintas ir dėl to, kad atsakovas atskirai neginčijo vienašališko gyvybės draudimo sutarties nutraukimo.

42Pažymėtina, kad atsakovas su vienašališku gyvybės sutarties nutraukimu nesutiko ir savo prieštaravimus, argumentus nurodė teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose, atsikirsdamas į ieškinį (b.l. 92-95, 169-171, 122-127). Kolegija sutinka su apeliantu, jog tokiu būdu buvo siekiama paneigti ieškovo teisę į ieškinio patenkinimą, todėl nebuvo būtinas priešieškinio pareiškimas, nes juo paprastai yra reiškiamas savarankiškas reikalavimas ieškovui. Tuo tarpu šiuo atveju, kurį teisių ir teisėtų interesų gynimo būdą pasirinkti, sprendžia atsakovas. Šią aplinkybę yra nurodęs ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija 2008-10-27 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-519/218.

43Tokiu būdu kolegija sprendžia, kad ieškovas gyvybės draudimo sutartį vienašališkai nutraukė neteisėtai, t.y. neesant esminio sutarties (37.4p.) ir CK 6.217str. numatytų sąlygų pažeidimo, todėl ieškinys yra patenkintas nepagrįstai (CPK 178str.).

44Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl kolegija dėl jų atskirai nepasisako.

45Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino byloje esančius įrodymus, aiškino sutartį, taikė įstatymą, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą, kuris tenkinant apeliacinį skundą naikintinas ir priimtinas naujas - ieškinys netenkinamas (CPK 326str.1d.2p.).

46Vadovaujantis CPK 93, 96 ir 98 str., perskirstomos ir priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro sumokėtas žyminis mokestis, advokato ir procesinių dokumentų siuntimo (b.l. 1, 160, 189, 214-218).

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

48panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 1 d. sprendimą civilinėje byloje Nr.2-3518-599/2011 ir ieškovo E. Š. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei gyvybės draudimo ir pensijų bendrovei „Aviva Lietuva“ atmesti.

49Priteisti iš ieškovo E. Š. valstybei 13,51Lt procesinių dokumentų siuntimo (pašto) ir 1927,00Lt atsakovui uždarajai akcinei gyvybės draudimo ir pensijų bendrovei „Aviva Lietuva“ žyminio mokesčio išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui adv. M. P.,... 4. atsakovo atstovei S. G.,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Teisėjų kolegija... 7. I. Ginčo esmė... 8. Ginčas byloje yra kilęs dėl sutarties vienašalio nutraukimo teisėtumo,... 9. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 63586,96 Lt įsiskolinimą, 635,87 Lt... 10. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Paaiškino, kad ieškovui draudimo išmokos... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. birželio 1 d. sprendimu ieškinį... 13. Ištyręs civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Apeliaciniu skundu atsakovas „Aviva Lietuva“ prašo panaikinti 2011 m.... 16. Skundą grindžia tokiais argumentais:... 17. 1. Tenkindamas ieškinį teismas klaidingai aiškino tarp šalių sudarytos... 18. 2. Teismo padaryta išvada, kad ieškovas tikėjosi, kad jam be jokių... 19. 3. Teismas neįsigilino į ieškovo nurodytas aplinkybes dėl ieškovui... 20. 4. Teismas nepagrįstai draudžiamojo įvykio tyrimą ir tyrimo atnaujinimą,... 21. 5. Teismas pasisakydamas dėl apelianto veiksmų (neveikimo) visiškai... 22. 6. Apelianto elgesys patvirtina, kad jis vykdė draudimo sutartį, mokėjo... 23. 7. Apeliantas nuo pareikšto ieškinio gynėsi teikdamas prieštaravimus,... 24. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas E. Š. prašo Vilniaus miesto 1... 25. Atsiliepimą motyvuoja tokiais atsikirtimais:... 26. 1. Apelianto pozicija yra nenuosekli, kadangi atsiliepime į ieškinį jis... 27. 2. Sudarydamas universalaus gyvybės draudimo sutartį, pasirinkdamas... 28. 3. Nors apeliantas teigia, kad tonzilektomiją suprato kaip tonzilių... 29. 4. Viena iš esminių draudimo sutarties sąlygų yra draudimo įmonės... 30. 5. Apeliantas, gavęs ieškovo pranešimą apie vienašalį sutarties... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 32. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 33. Apeliacijos procesinį teisinį dalyką sudaro apeliacinio skundo faktinio ir... 34. Šioje byloje absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.... 35. Kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 36. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2007-08-07 šalys sudarė Universalaus gyvybės... 37. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovo veiksmai atsitikus... 38. Kaip matyti iš draudimo liudijimo ir sutarties sąlygų, tai ieškovui pagal... 39. Ieškovas dėl draudimo išmokos į atsakovą kreipėsi 2010-09-23, tačiau ji... 40. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus... 41. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, kolegija sprendžia, kad pirmosios... 42. Pažymėtina, kad atsakovas su vienašališku gyvybės sutarties nutraukimu... 43. Tokiu būdu kolegija sprendžia, kad ieškovas gyvybės draudimo sutartį... 44. Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai reikšmės teisingam... 45. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino... 46. Vadovaujantis CPK 93, 96 ir 98 str., perskirstomos ir priteistinos... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 48. panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 1 d.... 49. Priteisti iš ieškovo E. Š. valstybei 13,51Lt procesinių dokumentų siuntimo...