Byla e2S-1601-431/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Liuks NT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Liuks NT“ ieškinį atsakovėms Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir uždarajai akcinei bendrovei „Investmira“ dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, tretieji asmenys, nepareiškiantys reikalavimų, – uždaroji akcinė bendrovė „Archinova“ ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovė prašė panaikinti atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės 2019 m. kovo 3 d. atsakovei statytojai UAB „Investmira“ išduotą statybą leidžiantį dokumentą Nr. ( - ), įpareigoti atsakovę statytoją per 1 (vienerių) metų terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal reikiamai pertvarkytus statinio projektinius dokumentus gauti naują statybą leidžiantį dokumentą ir, jeigu reikalinga, perstatyti ar pertvarkyti pradėtą statyti statinį žemės sklype, esančiame adresu ( - ), taip, kad jis atitiktų teisės aktų reikalavimus bei teritorijų planavimo dokumentus.

62.

7Nurodė, jog ieškovė nuosavybės teise valdo dalį žemės sklypo, esančio ( - ) (toliau – Gretimas sklypas). Šis sklypas ribojasi su statytojai UAB „Investmira“ nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, esančiu ( - ) (toliau – Žemės sklypas). Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. sprendinius, pagal kuriuos numatytas pastatų aukštingumas Žemės sklype yra 35 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-1032 buvo pritarta, kad Žemės sklype nebūtų taikomas bendrajame plane nustatyto aukščio ir užstatymo intensyvumo reglamentas ir leista viršyti aukščio ir užstatymo intensyvumo reglamentus.

83.

9Statytoja kreipėsi į ieškovę, prašydama sutikimo statyti statinį arčiau Gretimo sklypo ribos, nei tą leidžia minimalūs norminiai atstumai. Tačiau ieškovė tokio sutikimo nedavė. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2019 m. kovo 3 d. išdavė statytojai statybą leidžiantį dokumentą, kuriuo leido statyti 84 m aukščio pastatą ir kitus statinius Žemės sklype. Statybą leidžiantis dokumentas yra išduotas neteisėtai, pažeidžiant imperatyvias įstatymo nuostatas, nes nėra pakeistas Vilniaus miesto bendrasis planas, Žemės sklype leidžiantis statyti statinius, aukštesnius nei 35 m, be to, statytoja nėra gavusi Gretimo sklypo bendrasavininkės, ieškovės, sutikimo statyti nesilaikant nustatytų minimalių normatyvinių atstumų iki Gretimo sklypo.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą iki įsiteisės galutinis sprendimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. eI-804-789/2018 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-03720-2017-5).

135.

14Teismas nustatė, jog vienas iš ieškovės ieškinio faktinių pagrindų yra aplinkybė, jog pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą Žemės sklype negali būti statomas 84 m aukščio pastatas. Tuo tarpu Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2017 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-1032 nenumatė keisti ar koreguoti bendrojo plano, tačiau leido viršyti aukščio ir užstatymo intensyvumo reglamentus. Todėl ieškovė teigia, kad plano keitimo ar koregavimo procedūros pagal galiojančius teisės aktus nebuvo atliktos.

156.

16Pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2018 m. spalio 18 d. sprendimu yra išnagrinėta administracinė byla Nr. eI-804-789/2018 pagal pareiškėjos asociacijos Lietuvos architektų rūmų prašymą atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl norminio administracinio akto teisėtumo ir pripažinta, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. dalis – pagrindinio brėžinio tekstinių reglamentų 5 punktas – neprieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 10 straipsniui, 28 straipsnio 1-5 dalims, 20 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 2 ir 6 punktuose, 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 6 straipsnio 19 punkte ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktuose įtvirtintiems įstatymo viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia principams.

177.

18Minėtame sprendime teismas išaiškino, jog Bendrojo plano sprendinių keitimas ir koregavimas privalo būti atliekamas pagal galiojančius bendrojo plano keitimo ir koregavimo procedūrą reglamentuojančius teisės aktus, tačiau pagal Bendrojo plano pagrindinio brėžinio tekstinių reglamentų 5 punktą tam turėtų pritarti savivaldybės taryba. Tokiu būdu teismas išaiškino, kad siekiant viršyti bendrajame plane nustatytus užstatymo reglamentus, nepakanka vien savivaldybės tarybos sprendimo. Dėl minėto sprendimo yra pateiktas apeliacinis skundas ir byla išsiųsta į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą (suteiktas administracinės bylos Nr. eA-3162-822/2019).

198.

20Nagrinėjamoje byloje sprendžiama dėl statybą leidžiančio dokumento teisėtumo, kuris išduotas negavus gretimo sklypo savininko sutikimo statyti mažesniu atstumu statinį nuo gretimo sklypo ribos nei numatyta norminiuose teisės aktuose dėl to, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba sprendimu (o ne pakeičiant bendrąjį planą) leido viršyti bendrojo plano aukščio ir užstatymo intensyvumo reglamentus. Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. eI-804-789/2018 sprendžiamas klausimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. dalies – pagrindinio brėžinio tekstinių reglamentų 5 punkto atitikties teisės aktams. Todėl teismo išaiškinimas minėtoje administracinėje byloje turės įtakos priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje civilinėje byloje.

21II.

22Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

239.

24Ieškovė UAB „Liuks NT“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

259.1.

26Administracinė byla Nr. eI-804-789/2018 nors ir yra susijusi su nagrinėjama byla, tačiau dėl jos nėra būtinybės stabdyti civilinę bylą. Administracinėje byloje teismas išaiškino, kad siekiant viršyti bendrajame plane nustatytus užstatymo reglamentus, nepakanka vien savivaldybės tarybos sprendimo. Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui palikus galioti šį sprendimą, ieškinys turėtų būti patenkintas, remiantis būtent tokiu teisės aiškinimu. Tačiau Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui panaikinus Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. Nr. eI-804-789/2018, nagrinėjamoje byloje teismas turės vertinti ieškovės argumentus, nurodytus ieškinyje. Teismas taip pat turės pasisakyti dėl gretimų sklypų savininkų sutikimų būtinumo išduodant statybos leidimą.

279.2.

28Pagal Statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai" 3 priedą statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų teisėti interesai. Reglamente nustatyti mažiausi atstumai nuo statinių iki gretimo sklypo ribos: visuomeninės paskirties statinių iki 8,5 m aukščio – ne mažesnis kaip 3,0 m. aukštesniems visuomeninės paskirties statiniams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios visuomeninės paskirties statinio dalies. Šis atstumas gali būti sumažintas, je gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu (3 priedo 1.1. punktas).

299.3.

30Pagal STR 2.02.02:2004 3 priedo 1.4. punktą šio priedo 1.1 punkto reikalavimai netaikomi miestų senamiesčiuose, centruose bei kitose miesto dalyse, kur yra istoriškai susiklostęs perimetrinis užstatymas, ir teritorijose, kai šių teritorijų savivaldybės (jos dalies) bendruosiuose ar specialiuosiuose planuose numatyta aukštybinių pastatų statyba. Žemės sklypas, kuriame planuojamos statybos, nepatenka į teritoriją, kurioje pagal Vilniaus bendrąjį planą yra numatyta aukštybinių pastatų statyba. Kitaip tariant, nėra nei vienos sąlygos, įtvirtintos STR 2.02.02:2004 3 priedo 1.4. punkte, kuria vadovaujantis būtų galima statyti aukštybinius pastatus nesilaikant šiame reglamente numatytų mažiausių atstumų.

319.4.

32Išduodant ginčijamą statybos leidimą buvo vadovautasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, kuriuo buvo leista viršyti Bendrajame plane numatytą aukštingumą. Šiuo sprendimu Bendrasis planas nebuvo pakeistas, todėl sprendžiant dėl statybos leidimo išdavimo teisėtumo turi būti vadovaujamasi ne Tarybos sprendimu, o Bendrojo plano sprendiniais. Tarybos sprendimu nebuvo keistas Bendrasis planas ar jo sprendiniai, tai yra ir po Tarybos sprendimo priėmimo, Žemės sklypas pagal Bendrąjį planą nepatenka į teritoriją, kurioje numatyta aukštybinių statinių statyba. Tarybos sprendimu Žemės sklype tebuvo leista nesilaikyti tam tikrų Bendrojo plano sprendinių.

339.5.

34Rengiant Korektūrą ir tvirtinant projektinius pasiūlymus, buvo nustatyta statytojo pareiga gauti gretimų sklypų valdytojų ir savininkų sutikimus statyti mažesniais atstumais iki Žemės sklypo ribos, kadangi pagal Bendrojo plano pagrindinio brėžinio tekstinio reglamento 5 p. numatyta teisė nukrypti nuo Bendrojo plano sprendinių nėra tapati ar lygi bendrojo plano sprendinių keitimui ar koregavimui. Todėl nėra pagrindo netaikyti STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 3 priedo 1.1. punkte numatytos imperatyvios sąlygos. Teritorijų planavimo dokumentas ir jo sprendiniai (grafiniai ir tekstiniai) sudaro vieną visumą ir privalomi valstybės ir savivaldybės institucijoms bei privatiems subjektams, todėl privalomi laikytis priimant sprendimus.

3510.

36Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu prašo ieškovės skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutarties panaikinimo spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

3710.1.

38Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose nurodė, jog tiek nagrinėjama civilinė byla, tiek administracinė byla Nr. eI-804-789/2018 yra susijusios. Ieškovė ieškinyje nurodė, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 18 d. sprendime administracinėje byloje Nr. eI-804-789/2018 išaiškino, kad siekiant leisti statyti pastatus nukrypstant nuo teritorijų planavimo dokumente nustatytų rodiklių, turi būti atliekamos kompleksinio teritorijų planavimo keitimo ar koregavimo procedūros. Tokios procedūros nėra atliktos. Pagal dabar galiojantį Vilniaus miesto bendrąjį planą 84 m pastatas negali būti statomas. Nors sprendimas yra apskųstas ir neįsiteisėjęs, tačiau ginčo neišsprendus iki galo tampa neaiškus ir Korektūros teisėtumas.

3910.2.

40Ieškovė atskiruoju skundu keičia savo poziciją, nurodytą ieškinyje. Atskirajame skunde taip pat yra akivaizdūs prieštaravimai tarp ieškovės pateikiamų argumentų. Ieškovė prašo panaikinti nutartį, nes teismas netinkamai įvertino civilinės bylos ir administracinės bylos Nr. eI-804-789/2018 sąsajas. Tačiau kartu ieškovė teigia, kad administracinėje byloje teismas išaiškino, jog siekiant viršyti bendrajame plane nustatytus užstatymo reglamentus, nepakanka vien savivaldybės tarybos sprendimo. Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui palikus galioti šį sprendimą, ieškovės ieškinys turėtų būti patenkintas, remiantis būtent tokiu teisės aiškinimu. Taigi ieškovė pati atskirajame skunde ginčija teismo nutarties teisėtumą ir kartu jį pagrindžia.

41III.

42Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

4311.

44Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas iki įsiteisės galutinis sprendimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. eI-804-789/2018, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis atskirojo skundo ribų ir ex officio (lot. pagal pareigas) patikrindamas, ar nėra absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis). Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė.

4512.

46Pagal CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011; kt.).

4713.

48Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės 2019 m. kovo 3 d. išduotą statybą leidžiantį dokumentą ir įpareigoti atsakovę statytoją per 1 metų terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal reikiamai pertvarkytus statinio projektinius dokumentus gauti naują statybą leidžiantį dokumentą ir, jeigu reikalinga, perstatyti ar pertvarkyti pradėtą statyti statinį Žemės sklype taip, kad jis atitiktų teisės aktų reikalavimus bei teritorijų planavimo dokumentus. Ieškovė teigia, kad Statybą leidžiantis dokumentas yra išduotas neteisėtai, nes nėra pakeistas Vilniaus miesto bendrasis planas, Žemės sklype leidžiantis statyti statinius, ne aukštesnius nei 35 m, be to, statytoja nėra gavusi Gretimo sklypo bendrasavininkės, ieškovės, sutikimo statyti nesilaikant nustatytų minimalių normatyvinių atstumų iki Gretimo sklypo.

4914.

50Pagal ieškovės pareikštą reikalavimą teismas turi vertinti atsakovei, statytojai, išduotą statybą leidžiantį dokumentą dviem aspektais: ar jo aukštis yra leistinas pagal teisės aktus, taip pat ar statybai yra būtinas Gretimo sklypo savininkų sutikimas dėl statomo statinio atstumo nuo Gretimo sklypo. Šių abiejų aspektų įvertinimas yra būtinas, kadangi teismas turės nustatyti, ar atsakovas gali gauti statybos leidimą statomam statinio projektui, taip pat nustatyti, ar būtina pertvarkyti jau statomą statinį. Vieni iš pagrindinių ieškovės nurodomų galimą Žemės sklype statomo pastato aukštį reglamentuojančių dokumentų yra Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimas Nr. 1-1519 ir 2017 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. 1-1032.

5115.

52Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 18 d. sprendime administracinėje byloje Nr. eI-804-789/2018 buvo vertinama, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. I-1519 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. dalies – pagrindinio brėžinio tekstinių reglamentų 5 punktas atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą. Ginčijamame Bendrojo plano pagrindinio brėžinio tekstinių reglamentų 5 punkte nustatyta, jog teritorijos užstatymo reglamentus galima viršyti esant aiškiai deklaruotam viešajam interesui, esant ypatingai urbanistinei situacijai ir išskirtiniam pagrindui bei pritarus savivaldybės tarybai.

5316.

54Vilniaus miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. I-1519 patvirtinto Bendrojo plano pagrindinio brėžinio tekstinių reglamentų 5 punktu, 2017 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-1032 pripažino, jog Žemės sklypo teritorijoje egzistuoja aiškiai deklaruotas viešasis interesas, ypatinga urbanistinė situacija ir parengtas išskirtinis pagrindimas aukštybinio pastato statybai. Todėl šiuo sprendimu buvo pritarta, kad Žemės sklypo teritorijoje nebūtų taikomas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatyto aukščio ir užstatymo intensyvumo reglamentas ir leista viršyti bendrajame plane nustatytus aukščio ir užstatymo intensyvumo reglamentus.

5517.

56Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog priklausomai nuo galutinio įsiteisėjusio sprendimo administracinėje byloje Nr. eI-804-789/2018 baigties, tai yra nuo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. I-1519 patvirtinto Bendrojo plano pagrindinio brėžinio tekstinių reglamentų 5 punkto teisėtumo ar neteisėtumo pripažinimo priklauso ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-1032 dalies dėl leidimo Žemės sklype viršyti nustatytus aukščio ir užstatymo reglamentus vertinimas. Taigi administracinės bylos Nr. eI-804-789/2018 baigtis tiesiogiai nulemia ir nagrinėjamoje civilinėje byloje analizuotinų įstatymų ir kitų teisės aktų, kurių reikalavimus turi atitikti Žemės sklype statomas statinys, apimtį. Todėl konstatuotina, jog pirmos instancijos teismas pagrįstai sustabdė nagrinėjamą civilinę bylą.

5718.

58Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su bylos sustabdymo pagrindais, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

5919.

60Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 3 Eur sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio ir 96 straipsnio 6 dalį bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

61Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu,

Nutarė

62Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė prašė panaikinti atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės 2019 m.... 6. 2.... 7. Nurodė, jog ieškovė nuosavybės teise valdo dalį žemės sklypo, esančio (... 8. 3.... 9. Statytoja kreipėsi į ieškovę, prašydama sutikimo statyti statinį arčiau... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi sustabdė... 13. 5.... 14. Teismas nustatė, jog vienas iš ieškovės ieškinio faktinių pagrindų yra... 15. 6.... 16. Pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Vilniaus apygardos... 17. 7.... 18. Minėtame sprendime teismas išaiškino, jog Bendrojo plano sprendinių... 19. 8.... 20. Nagrinėjamoje byloje sprendžiama dėl statybą leidžiančio dokumento... 21. II.... 22. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 9.... 24. Ieškovė UAB „Liuks NT“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 25. 9.1.... 26. Administracinė byla Nr. eI-804-789/2018 nors ir yra susijusi su nagrinėjama... 27. 9.2.... 28. Pagal Statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės... 29. 9.3.... 30. Pagal STR 2.02.02:2004 3 priedo 1.4. punktą šio priedo 1.1 punkto... 31. 9.4.... 32. Išduodant ginčijamą statybos leidimą buvo vadovautasi Vilniaus miesto... 33. 9.5.... 34. Rengiant Korektūrą ir tvirtinant projektinius pasiūlymus, buvo nustatyta... 35. 10.... 36. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu prašo... 37. 10.1.... 38. Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose nurodė, jog tiek nagrinėjama... 39. 10.2.... 40. Ieškovė atskiruoju skundu keičia savo poziciją, nurodytą ieškinyje.... 41. III.... 42. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir... 43. 11.... 44. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 45. 12.... 46. Pagal CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą,... 47. 13.... 48. Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės... 49. 14.... 50. Pagal ieškovės pareikštą reikalavimą teismas turi vertinti atsakovei,... 51. 15.... 52. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 18 d. sprendime... 53. 16.... 54. Vilniaus miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi 2007 m. vasario 14 d.... 55. 17.... 56. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog priklausomai nuo galutinio... 57. 18.... 58. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 59. 19.... 60. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 61. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK... 62. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti...