Byla e2-3010-1116/2020
Dėl apmokėjimo už šilumos energiją

1Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėja Dalia Staugienė,

2sekretoriaujant Eglei Valikonienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui Bartui Juodikiui,

4atsakovo E. Š. įstatyminiams atstovams L. K. ir V. K.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ patikslintą ieškinį atsakovui E. Š., atstovaujamam globėjų L. K. ir V. K., dėl apmokėjimo už šilumos energiją.

6Teismas

Nustatė

71.

8ieškovė akcinė bendrovė (toliau – ir AB) „Panevėžio energija“ patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo E. Š., atstovaujamo globėjų L. K. ir V. K., 1 121,87 Eur skolą, 60,46 Eur palūkanas, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

92.

10Ieškinyje paaiškina, kad atsakovas iki 2019 m. gegužės 17 d. buvo buto ( - ), savininkas. Butą atsakovas paveldėjo iš 2017 m. liepos 20 d. mirusios N. L.. Ieškovo kreditorinis reikalavimas N. L. įpėdiniams buvo patvirtintas teismui ir apie jį pranešta notarui. AB „Panevėžio energija“ tiekė minėtam butui šilumos energiją, už kurią atsakovas liko skolingas 1121,87 Eur bei 60,46 Eur palūkanų.

113.

12Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas visiškai palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus jame išdėstytais motyvais.

134.

14Atsakovas atsiliepimo teismui nepateikė. Teismo posėdyje atsakovo atstovai su patikslintu ieškiniu nesutiko, kadangi priimant palikimą buvo sudarytas turto apyrašas, į kurį nebuvo įtrauktas ieškovo kreditorinis reikalavimas.

15Teismas

16konstatuoja:

17Ieškinys atmestinas.

185.

19Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad 2017 m. liepos 20 d. mirė N. L., kuriai nuosavybės teise priklausė butas, esantis ( - ). Ieškovė tiekė butui, esančiam Panevėžyje, ( - ), šilumos energiją. 2017 m. rugpjūčio 21 d. Panevėžio miesto apylinkės teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-7506-488/2017 pagal AB „Panevėžio energija“ pareiškimą patvirtino 436,45 Eur dydžio turtinį reikalavimą N. L. įpėdiniams. Atsakovas E. Š. yra N. L. anūkas, įpėdinis, gimęs 2003 m. balandžio 30 d., t. y. nepilnametis asmuo. Jo globėjais yra paskirti L. K. ir V. K. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 23 d. nutartimi. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Panevėžio apylinkės teismas įsiteisėjusia 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartimi E. Š. atnaujinęs terminą palikimui priimti išdavė jo globėjams leidimą priimti palikimą globotinio E. Š. vardu priimti palikimą pagal turto apyrašą. Dėl N. L. palikimo priėmimo 2019 m. vasario 12 d. buvo sudarytas turto apyrašas (vykdomosios bylos Nr. 0025/18/02532) (b. l. 8-9), į kurį AB „Panevėžio energija“ reikalavimas atsakovui nebuvo įtrauktas, ką teismui patvirtino Panevėžio miesto 3-iasis notaro biuras 2020 m. sausio 6 d. rašte Nr. S-1 (b. l. 7). Teismo posėdyje tiek ieškovės atstovas, tiek atsakovo atstovai patvirtino teismui, kad neturi duomenų, kad 2019 m. vasario 12 d. turto apyrašas būtų buvęs tikslinamas. 2019 m. birželio 27 d. Testamentų registro išrašas patvirtina, kad E. Š. priėmė N. L. palikimą, pateikdamas pareiškimą Panevėžio miesto 3-šiojo notaro biuro notarei. 2019 m. gegužės 17 d. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas Nr. S-19-25-13059 patvirtina, kad butas, esantis Panevėžyje, ( - ), kurio nuosavybės teisės buvo įregistruotos E. Š. vardu, buvo parduotas skolininko pasiūlytam pirkėjui (b. l. 15-16). Ieškovo atstovas paaiškino, kad kreipėsi į antstolį, siekdamas išsiaiškinti aplinkybes, kodėl ieškovės reikalavimas atsakovui nebuvo įtrauktas į turto apyrašą, bet antstolis paaiškino, kad realizavus butą ir gautas lėšas proporcingai paskirsčius į apyrašą įtrauktiems kreditoriams, vykdomosios bylos buvo užbaigtos. Šiuos ieškovės atstovo paaiškinimus patvirtina ir atsakovo atstovų pateikta 2020 m. vasario 14 d. pažyma apie vykdymo eigą Nr. 0025/05/00754 (b. l. 15-16). Ieškovės atstovas patvirtino teismui, kad jis į notarą, kuriam perdavė informaciją apie kreditorinio reikalavimo patvirtinimą nesikreipė ir pas jį nesiaiškino aplinkybių, kodėl ieškovės kreditorinis reikalavimas nebuvo įtrauktas į turto apyrašą.

206.

21Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 5.50 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jį turi priimti. įpėdinis, priėmęs palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu (CK 5.53 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 5.53 straipsnio 5 dalį turto apyraše turi būti nurodomas visas daiktų, sudarančių palikimą, sąrašas, nurodant jų vertę ir aplinkybes, reikalingas jų vertei nustatyti; įvardijamos visos žinomos skolinės palikėjo teisės ir pareigos, nurodant palikėjo kreditorius ir skolininkus. Visus minėtus duomenis apyrašui sudaryti privalo pateikti įpėdinis (CK 5.53 straipsnio 4 dalis), kuris apyrašo pabaigoje pasirašo liudijimą, tolygų priesaikai, jog apyraše nurodytas visas įpėdiniui žinomas palikėjo turtas, jo skoliniai reikalavimai ir skolinės pareigos (CK 5.53 straipsnio 6 dalis). Tokia įstatymo nuostata reiškia, kad būtent įpėdinis yra atsakingas už aptartų duomenų teisingumą. CK 5.54 straipsnis įtvirtina reikalavimo dėl sudaromo apyrašo duomenų teisingumo nesilaikymo teisines pasekmes. Minėta norma nustato, kad jeigu sudarant turto apyrašą įpėdinis dėl savo kaltės nurodė ne visą turtą, sudarantį palikimą, nuslėpė palikėjo skolininkus, įpėdinio iniciatyva į palikimo sudėtį buvo įrašyta nesanti skola, šio kodekso 5.53 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka nepapildytas turto apyrašas, įpėdinis neįvykdė šio kodekso 5.53 straipsnio 4 dalyje nustatytos pareigos, tai šis įpėdinis už palikėjo skolas atsako visu savo turtu. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir LAT) praktiką (LAT 2016 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-444-611/2016), jeigu teismas nustato, kad įpėdinis žinojo apie palikėjo palikimą sudarantį turtą, jo skolines teises ir pareigas, bet sąmoningai ar dėl didelio neatsargumo, sudarant turto apyrašą ar vėliau jį papildant, nenurodė, dėl ko palikimą sudarantis konkretus turtas, teisės ir pareigos nebuvo įtraukti į turto apyrašą, tokiu atveju teismas konstatuoja įpėdinio kaltę ir taiko CK 5.54 straipsnyje įtvirtintas pasekmes – įpėdinio atsakomybę už palikėjo skolas visu savo turtu. CK 5.54 straipsnyje įtvirtinta įpėdinio atsakomybė netaikoma tik tuo atveju, jeigu į turto apyrašą nebuvo įtrauktas toks palikimą sudarantis turtas, paveldėtojo skolinės teisės ir pareigos, kurie nebuvo žinomi įpėdiniui turto apyrašo sudarymo metu, o jiems paaiškėjus, įpėdinis, laikydamas CK 5.53 straipsnio 7 dalyje įtvirtintos tvarkos, nedelsdamas inicijuoja turto apyrašo papildymą.

227.

23Iš ieškinio turinio ir ieškovės atstovo paaiškinimų matyti, kad ieškovė tos aplinkybes, kad palikimas nepilnamečio vaiko vardu buvo priimtas pagal apyrašą, nelaiko kliūtimi priteisti jai įsiskolinimą už butui, esančiam Panevėžyje, ( - ), tiekiamą šilumos energiją. Ieškovės atstovas teismui patvirtino, kad ieškovė laiko pakankamu pagrindu jai priteisti įsiskolinimą tą aplinkybę, kad ji kreipėsi dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo ir apie patvirtintą kreditorinį reikalavimą pranešė notarui.

248.

25Atsakovo atstovai paaiškino teismui, kad yra nepilnamečio E. Š. globėjai. Pats E. Š. su savo mirusia senele N. L. nebendravo, jokių ryšių nepalaikė. Nepilnametis ir jo globėjai jokių žinių apie palikėją ir jos turėtą turtą neturėjo iki to laiko, kai jiems buvo pranešta apie palikimą. Paaiškino, kad paveldėtas butas yra Panevėžyje, o jie su nepilnamečiu sūnumi gyvena Kėdainiuose. Teigė, kad maždaug praėjus 2 mėn. po to laiko, kai sužinojo apie palikimą, jie gavo raktus iš mirusiosios sūnaus. Tuo metu, kai užėjo į butą nematė jokių sąskaitų ir pranešimų apie įsiskolinimą AB Panevėžio energija“. Mirusiosios sūnus rakto nuo pašto dėžutės neturėjo, pašto dėžutė jiems nebuvo atrakinta. Notarui išdavus vykdomąjį pavedimą ir nuvykus pas antstolį dėl turto apyrašo sudarymo jiems antstolis pasakė, kad mirusioji turėjo daug skolų, bet globėjai tiksliai nežinojo, kokios tai skolos, ir nesiaiškino, kokie konkretūs kreditoriai. Antstolis pats sudarė turto apyrašą. Teigė, kad apie skolą AB „Panevėžio energija“ jie sužinojo pavėluotai, gavę teismo procesinius dokumentus.

269.

27Teismas, siekdamas užtikrinti nepilnamečio asmens teisių ir teisėtų interesų apsaugą šioje byloje, savo iniciatyva patikrino Lietuvos teismų informacinėje sistemoje esančius duomenis ir nustatė, kad Panevėžio apylinkės teismas įsiteisėjusia 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-8544-1026/2018 E. Š. atnaujinęs terminą palikimui priimti išdavė jo globėjams leidimą priimti palikimą globotinio E. Š. vardu priimti palikimą pagal turto apyrašą.

2810.

29Atsakovo įstatyminių atstovų paaiškinimai šiems davus priesaiką byloje, laikytina viena iš Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso numatytų įrodinėjimo priemonių (toliau – ir CPK) (186 straipsnio 1 ir 5 dalys). Teismas įvertinęs L. K. ir V. K. paaiškinimus šioje civilinėje byloje, daro išvadą, kad jie yra nuoseklūs, išsamūs, logiški, neprieštaraujantys byloje surinktiems rašytiniams įrodymams. Be to, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų atsakovo atstovų paaiškinimus, duotus šioje byloje.

3011.

31Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad AB „Panevėžio energija“ ieškinys dėl skolos priteisimo ir jo priedai globėjai L. K. buvo įteikti 2019 m. gruodžio 11 d. (b. l. 3). Įrodymų, kurie patvirtintų aplinkybę, kad apie skolą ieškovei atsakovo atstovams buvo žinoma anksčiau nei nurodyta data, ieškovė nepateikė. Pagal LAT praktiką (LAT 2017 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-436-611/2017), nesant duomenų, kad įpėdinis gavo sąskaitas (pvz., įpėdinis gali gyventi kitu adresu, būti išvykęs į užsienį), vien tik sąskaitų siuntimo palikėjai priklaususio buto adresu faktas nepatvirtina, kad kreditorė tinkamai pranešė įpėdiniui apie palikėjos skolas. Šiuo atveju kreditorei tenka pareiga įrodyti, kad įpėdinis nurodytas sąskaitas gavo per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo.

3212.

33Įvertinus tai, kas išdėstyta, laikytina, kad apie AB „Panevėžio energija“ įsiskolinimą atsakovas sužinojo ne anksčiau nei 2019 m. gruodžio 11 d. Iš atsakovo pateiktos antstolio Andriaus Bespalovo 2020 m. vasario 14 d. pažymos apie vykdymo eigą Nr. 0025/05/00754 (b. l. 15-16) matyti, kad realizavus butą ir gautas lėšas proporcingai paskirsčius į apyrašą įtrauktiems kreditoriams, vykdomosios bylos buvo užbaigtos. Šias aplinkybes teismo posėdyje patvirtino ir ieškovės atstovas. Kadangi apie skolą globėjai sužinojo jau po turto realizavimo, laikytina, kad jie pareigos kreiptis dėl turto apyrašo papildymo neįgyvendino dėl objektyvių, nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, t.y. dėl to, kad vykdymo veiksmai jau buvo užbaigti.

3413.

35Įvertinęs nurodytas aplinkybes, taip pat atsižvelgęs į tai, kad atsakovas šioje byloje yra nepilnametis asmuo, kuriam atstovauja jo globėjai, teismas daro išvadą, kad šiuo atveju nenustatyta būtinų sąlygų CK 5.54 straipsnio taikymui atsakovo atžvilgiu, t. y. nenustatyta, kad įpėdinis ar jo globėjai žinojo apie palikėjo skolinius įsipareigojimus AB “Panevėžio energija”, bet sąmoningai ar dėl didelio neatsargumo, sudarant turto apyrašą ar vėliau jį papildant, nenurodė skolos, o paaiškėjus aplinkybėms apie skolą atsakovas nesikreipė dėl apyrašo papildymo dėl nepateisinamų priežasčių.

3614.

37Ieškovės atstovas teismo posėdyje taip pat paaiškino, kad ieškinys taip pat yra grindžiamas ta aplinkybe, kad atsakovas po palikėjos mirties momento atsako už įsiskolinimą AB „Panevėžio energija“ kaip šį turtą privalantis išlaikyti jo savininkas. Taigi prašo priteisti įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2017 m. liepos 20 d. iki 2019 m. gegužės 17 d., kurį grindžia atsakovo, kaip turto savininko, pareigos išlaikyti turtą nevykdymu.

3815.

39Pagal CK 5.3 straipsnio 1 dalį, palikimas atsiradimo laikas yra palikėjo mirties momentas. Iš CK 5.53 straipsnio formuluotės matyti, kad turto apyrašas apriboja įpėdinio atsakomybę tik už palikėjo skolas, tačiau neapriboja įpėdinio kaip, turto savininko, atsakomybės už turto išlaikymo prievolės nevykdymą.

4016.

41Teismas, įvertinęs šios bylos aplinkybes, daro išvadą, kad atsakovo kaip, turto savininko, atsakomybė šiuo atveju netaikytina. Tokia išvada darytina atsižvelgus į tai, kad atsakovas yra nepilnametis, savo teises įgyvendinantis ne tiesiogiai, bet per savo įstatyminius atstovus (globėjus). Be to, atsakovas yra silpnesnioji teisinio santykio šalis (vartotojas), todėl visos abejonės byloje vertintinos vartotojo naudai. Rašytiniais bylos įrodymais nustatyta, kad N. L. mirė 2017 m. liepos 20 d., o paveldėjimo procedūros buvo užbaigtos tik 2019 m. vasario 12 d. antstoliui surašius turto apyrašą (b. l. 15-16). Praėjus kiek daugiau nei trims mėnesiams po turto apyrašo sudarymo (2019 m. gegužės 17 d.) buvo realizuotas vienintelis turto apyraše nurodytas turtas – butas, esantis ( - ), Panevėžyje. Iš šių aplinkybių matyti, kad turtas buvo realizuotas netrukus po to, kai buvo užbaigtos paveldėjimo procedūros. Tai patvirtina aplinkybę, kad butas nebuvo valdomas ar (ir) naudojamas atsakovo ar jo globėjų. Atsakovai teigė, kad visą laiką manė, kad esant sudarytam turto apyrašui, jie negali atsakyti didesne apimtimi, nei apyraše nurodytas turtas. Kaip nustatyta sprendimo 12 punkte, apie AB „Panevėžio energija“ įsiskolinimą atsakovas sužinojo ne anksčiau nei 2019 m. gruodžio 11 d. Todėl nors formaliai palikimą priėmęs atsakovas E. Š. yra laikytinas turto savininku laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 20 d. iki 2019 m. gegužės 17 d., tačiau ieškovei neįrodžius, kad nurodytu laikotarpiu jis žinojo ar turėjo žinoti apie savo pareigos mokėti už paslaugas vykdymą atsakovei, laikytina, kad jis neturi teisinės pareigos atsakyti už nurodytu laikotarpiu susidariusį įsiskolinimą. Tokią išvadą teismas daro ypač atsižvelgęs į tai, kad Panevėžio apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 11 d. civilinėje byloje Nr. e2YT-8544-1026/2018, leidimą priimti palikimą išdavė padaręs išvadą, kad palikimo priėmimas atitinka nepilnamečio E. Š. teises ir teisėtus interesus. Todėl vėlesnis šioje civilinėje byloje skolos priteisimas iš atsakovo neatitiktų teisingumo ir protingumo principų (CK 1.5 straipsnio 4 dalimi).

4217.

43Įvertinus nurodytas aplinkybes, atsižvelgus į teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, darytina išvada, kad patikslintas ieškinys atmestinas.

4418.

45Ieškinį atmetus, netenkintinas ieškovės prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

4619.

47Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei iš atsakovo nepriteisiamos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (aktuali redakcija) (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalis).

48Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 – 270 straipsniais, teismas,

Nutarė

49patikslintą ieškinį atmesti.

50Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėja Dalia Staugienė,... 2. sekretoriaujant Eglei Valikonienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui Bartui Juodikiui,... 4. atsakovo E. Š. įstatyminiams atstovams L. K. ir V. K.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. 1.... 8. ieškovė akcinė bendrovė (toliau – ir AB) „Panevėžio energija“... 9. 2.... 10. Ieškinyje paaiškina, kad atsakovas iki 2019 m. gegužės 17 d. buvo buto ( -... 11. 3.... 12. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas visiškai palaikė patikslinto... 13. 4.... 14. Atsakovas atsiliepimo teismui nepateikė. Teismo posėdyje atsakovo atstovai su... 15. Teismas... 16. konstatuoja:... 17. Ieškinys atmestinas.... 18. 5.... 19. Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad 2017 m. liepos 20 d. mirė N. L.,... 20. 6.... 21. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 5.50 straipsnio 1... 22. 7.... 23. Iš ieškinio turinio ir ieškovės atstovo paaiškinimų matyti, kad ieškovė... 24. 8.... 25. Atsakovo atstovai paaiškino teismui, kad yra nepilnamečio E. Š. globėjai.... 26. 9.... 27. Teismas, siekdamas užtikrinti nepilnamečio asmens teisių ir teisėtų... 28. 10.... 29. Atsakovo įstatyminių atstovų paaiškinimai šiems davus priesaiką byloje,... 30. 11.... 31. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad AB „Panevėžio... 32. 12.... 33. Įvertinus tai, kas išdėstyta, laikytina, kad apie AB „Panevėžio... 34. 13.... 35. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, taip pat atsižvelgęs į tai, kad atsakovas... 36. 14.... 37. Ieškovės atstovas teismo posėdyje taip pat paaiškino, kad ieškinys taip... 38. 15.... 39. Pagal CK 5.3 straipsnio 1 dalį, palikimas atsiradimo laikas yra palikėjo... 40. 16.... 41. Teismas, įvertinęs šios bylos aplinkybes, daro išvadą, kad atsakovo kaip,... 42. 17.... 43. Įvertinus nurodytas aplinkybes, atsižvelgus į teisinį reglamentavimą ir... 44. 18.... 45. Ieškinį atmetus, netenkintinas ieškovės prašymas priteisti bylinėjimosi... 46. 19.... 47. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei iš atsakovo... 48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 49. patikslintą ieškinį atmesti.... 50. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...