Byla e2A-1047-254/2020
Dėl apmokėjimo už šilumos energiją

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3010-1116/2020 pagal ieškovės akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ patikslintą ieškinį atsakovui E. Š., atstovaujamam globėjų L. K. ir V. K., dėl apmokėjimo už šilumos energiją.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė akcinė bendrovė „Panevėžio energija“ patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo E. Š., atstovaujamo globėjų L. K. ir V. K., 1 121,87 Eur skolą, 60,46 Eur palūkanas, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad atsakovas iki 2019 m. gegužės 17 d. buvo buto, esančio (duomenys neskelbtini), savininkas. Butą atsakovas paveldėjo iš (duomenys neskelbtini) mirusios N. L.. Ieškovo 436,45 Eur kreditorinis reikalavimas N. L. įpėdiniams buvo patvirtintas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini). 2017 m. rugpjūčio 23 d. raštu Nr. (duomenys neskelbtini) palikimo vietos atsiradimo notarui buvo pranešta apie šį reikalavimą. AB „Panevėžio energija“ tiekė minėtam butui šilumos energiją, už kurią atsakovas liko skolingas 1121,87 Eur bei 60,46 Eur palūkanų.

93.

10Atsiliepimo į ieškinį atsakovas nepateikė.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

134.

14Kauno apylinkės teismas 2020 m. kovo 2 d. sprendimu patikslintą ieškinį atmetė. Sprendimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

151.1.

16Teismas nustatė, kad (duomenys neskelbtini) mirė N. L., kuriai nuosavybės teise priklausė butas, esantis (duomenys neskelbtini). Ieškovė minėtam butui teikė šilumos energiją. 2017 m. rugpjūčio 21 d. Panevėžio miesto apylinkės teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) pagal AB „Panevėžio energija“ pareiškimą patvirtino 436,45 Eur dydžio turtinį reikalavimą N. L. įpėdiniams. Atsakovas E. Š. yra N. L. anūkas, įpėdinis, gimęs (duomenys neskelbtini), t. y. nepilnametis asmuo. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 23 d. nutartimi jo globėjais yra paskirti L. K. ir V. K.. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Panevėžio apylinkės teismas įsiteisėjusia 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartimi E. Š. atnaujinęs terminą palikimui priimti išdavė jo globėjams leidimą priimti palikimą globotinio E. Š. vardu pagal turto apyrašą. Dėl N. L. palikimo priėmimo 2019 m. vasario 12 d. buvo sudarytas turto apyrašas (vykdomosios bylos Nr. (duomenys neskelbtini)), į kurį AB „Panevėžio energija“ reikalavimas atsakovui nebuvo įtrauktas, ką teismui patvirtino Panevėžio miesto 3-iasis notaro biuras 2020 m. sausio 6 d. rašte Nr. (duomenys neskelbtini) (b. l. 7). (duomenys neskelbtini) Testamentų registro išrašas patvirtina, kad E. Š. priėmė N. L. palikimą, pateikdamas pareiškimą Panevėžio miesto 3-šiojo notaro biuro notarei. 2019 m. gegužės 17 d. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas Nr. (duomenys neskelbtini) patvirtina, kad butas, esantis (duomenys neskelbtini), kurio nuosavybės teisės buvo įregistruotos E. Š. vardu, buvo parduotas skolininko pasiūlytam pirkėjui.

171.2.

18Teismas, įvertinęs atsakovo atstovų L. K. ir V. K. paaiškinimus apie tai, kad atsakovas su savo mirusia senele N. L. nebendravo, jokių ryšių nepalaikė, jiems nebuvo žinoma apie palikėjos turtą, turto apyrašą sudarė pats antstolis, o apie skolą AB „Panevėžio energija“ jie sužinojo tik gavę teismo procesinius dokumentus, laikė nuosekliais, išsamiais, logiškais, neprieštaraujančiais byloje surinktiems rašytiniams įrodymams. Teismas nurodė, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų atsakovo atstovų paaiškinimus.

191.3.

20Teismas konstatavo, kad rašytiniai įrodymai patvirtina, jog AB „Panevėžio energija“ ieškinys dėl skolos priteisimo ir jo priedai globėjai L. K. buvo įteikti 2019 m. gruodžio 11 d. T. y. apie AB „Panevėžio energija“ įsiskolinimą atsakovas sužinojo ne anksčiau nei 2019 m. gruodžio 11 d.

211.4.

22Nurodė, kad nenustatyta būtinų sąlygų CK 5.54 straipsnio taikymui atsakovo atžvilgiu, nes apie skolą ieškovei globėjai sužinojo jau po turto realizavimo, todėl laikė, kad jie pareigos kreiptis dėl turto apyrašo papildymo neįgyvendino dėl objektyvių, nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, t. y. dėl to, kad vykdymo veiksmai jau buvo užbaigti.

231.5.

24Turto apyrašas apriboja įpėdinio atsakomybę tik už palikėjo skolas (CK 5.53 straipsnis), tačiau neapriboja įpėdinio kaip turto savininko, atsakomybės už turto išlaikymo prievolės nevykdymą. Tačiau teismas sprendė, kad atsakovo, kaip turto savininko, atsakomybė šiuo atveju netaikytina, nes atsakovas yra nepilnametis asmuo, savo teises įgyvendinantis ne tiesiogiai, bet per savo įstatyminius atstovus. Be to, atsakovas yra silpnesnioji teisinio santykio šalis (vartotojas).

251.6.

26N. L. mirė (duomenys neskelbtini), o paveldėjimo procedūros užbaigtos 2019 m. vasario 12 d. antstoliui surašius turto apyrašą. Praėjus kiek daugiau nei trims mėnesiams po turto apyrašo sudarymo (2019 m. gegužės 17 d.) buvo realizuotas vienintelis turto apyraše nurodytas turtas – butas, esantis (duomenys neskelbtini). Iš šių aplinkybių matyti, kad turtas buvo realizuotas netrukus po to, kai buvo užbaigtos paveldėjimo procedūros. Tai patvirtina aplinkybę, kad butas nebuvo valdomas ar (ir) naudojamas atsakovo ar jo globėjų. Apie AB „Panevėžio energija“ įsiskolinimą atsakovas sužinojo ne anksčiau nei 2019 m. gruodžio 11 d. Todėl nors formaliai palikimą priėmęs atsakovas E. Š. yra laikytinas turto savininku laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 20 d. iki 2019 m. gegužės 17 d., tačiau ieškovei neįrodžius, kad nurodytu laikotarpiu jis žinojo ar turėjo žinoti apie savo pareigos mokėti už paslaugas vykdymą atsakovui, laikytina, kad jis neturi teisinės pareigos atsakyti už nurodytu laikotarpiu susidariusį įsiskolinimą.

271.7.

28Teismas atsižvelgė ir į tai, kad Panevėžio apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 11 d. civilinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), leidimą priimti palikimą išdavė padaręs išvadą, kad palikimo priėmimas atitinka nepilnamečio E. Š. teises ir teisėtus interesus. Todėl vėlesnis šioje civilinėje byloje skolos priteisimas iš atsakovo neatitiktų teisingumo ir protingumo principų (CK 1.5 straipsnio 4 dalimi).

29III.

30Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

315.

32Apeliaciniu skundu ieškovė AB „Panevėžio energija“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

331.1.

34AB „Panevėžio energija“ tiekia šilumos energiją butui, adresu (duomenys neskelbtini), kuris nuosavybės teise priklausė N. L., mirusiai (duomenys neskelbtini). Kadangi iki mirties momento buvo susidariusi skola už tiektą šilumos energiją, AB „Panevėžio energija“ įgyvendino savo, kaip kreditoriaus teisę, numatytą CK penktojoje knygoje, ir nepraleisdama nustatyto 3 mėnesių termino, kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Panevėžio apylinkės teismas 2017 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) pagal AB „Panevėžio energija“ pareiškimą patvirtino 436,45 Eur dydžio turtinį reikalavimą N. L. įpėdiniams. Šį kreditorinį reikalavimą ieškovė pateikė palikimo atsiradimo vietos notarui. T. y. ieškovė ėmėsi visų teisės aktuose numatytų veiksmų dėl kreditorinio reikalavimo pateikimo ir patvirtinimo.

351.2.

36Ieškiniu prašoma priteisti įsiskolinimą, susidariusį iki N. L. mirties, kuris patvirtintas Panevėžio apylinkės teismo nutartimi, ir įsiskolinimą, kuris susidarė po N. L. mirties iki to momento, kai atsakovas pardavė butą. Ieškinys pareikštas paaiškėjus, kad N. L. palikimą atsakovas E. Š. priėmė pagal turto apyrašą, o turtas realizuotas.

371.3.

38Kad ieškovės reikalavimas nebuvo įtrauktas į antstolio sudarytą apyrašą, ieškovė sužinojo tik antstoliui jau užbaigus visas vykdomąsias bylas, taigi, objektyviai neturėjo galimybės prašyti antstolio papildyti sudarytą turto apyrašą. Dėl kokių priežasčių (veikimo ar neveikimo) šis reikalavimas nebuvo įtrauktas į turto apyrašą, ieškovė informacijos neturi.

391.4.

40Atmesdamas ieškinį teismas neigiamas pasekmes dėl skolos, susidariusios iki N. L. mirties, perkėlė kreditoriui, nepaisydamas to, kad kreditorius elgėsi rūpestingai ir atidžiai bei laikydamasis visų teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

411.5.

42Sprendžiant dėl įsiskolinimo po buvusios turto savininkės mirties visiškai nesvarbu, kad turtas priimtas pagal apyrašą, nes atsakovas už įsipareigojimus po palikėjos mirties atsako savo turtu kaip už savo, kaip naujo turto savininko, prievoles.

431.6.

44Nepagrįstas teismo argumentas, kad atsakovas neturi pareigos atsakyti už susidariusį įsiskolinimą laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 20 d. iki 2019 m. gegužės 17 d., nes ieškovė neįrodė, jog nurodytu laikotarpiu atsakovas žinojo ar turėjo žinoti apie savo pareigos mokėti už paslaugas vykdymą atsakovui. Ieškovė, nežinodama apie tai, kas yra įpėdinis, neturėdama jokios informacijos apie palikimo priėmimo faktą, neturėjo jokių objektyvių galimybių informuoti E. Š. apie pareigą mokėti už paslaugas.

451.7.

46Atsakovas, nors ir yra nepilnametis asmuo, turi globėjus, kurie savo pareigas globotinio atžvilgiu turi vykdyti lygiai taip pat atidžiai ir rūpestingai.

476.

48Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas, E. Š., atstovaujamas globėjų L. K. ir V. K., prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 2 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

49Teismas

konstatuoja:

50IV.

51Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

527.

53Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl teismas bylą nagrinėja tik apeliacinio skundo ribose.

548.

55Byloje kilo ginčas dėl įpėdinio atsakomybės už palikėjos skolas, kai buvo sudarytas neteisingas apyrašas (CK 5.54 straipsnis). Taip pat ieškovė prašė priteisti už šilumos energiją, patiektą butui (duomenys neskelbtini), iki 2019 m. gegužės 17 d. iš atsakovo kaip iš šio turto savininko.

569.

57Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 dalį palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems įpėdiniams, testamento vykdytojui arba pareikšti ieškinį teisme dėl paveldimo turto. Vadovaujantis kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-10-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-546/2006), šia tvarka pareikštas reikalavimas nėra ieškinio reikalavimas – jis reiškiamas CPK XXXIX skyriuje nustatyta ypatingosios teisenos tvarka. Jis sukelia tokius pačius padarinius kaip ir reikalavimas, pareikštas tiesiogiai įpėdiniui – tai yra informacija apie palikėjo kreditoriaus pretenzijas į paveldimą turtą. Teismas, jį tvirtindamas, turtinio reikalavimo pagrįstumo nevertina, nes tuo metu nėra palikėjo įpėdinių, kurie galėtų reikšti atsikirtimus į reiškiamą kreditorinį reikalavimą, ir tik atsiradus palikėjo įpėdiniams ir jiems tokio reikalavimo netenkinant ir nepripažįstant, kreditorius turi teisę pareikšti ieškinį įpėdiniui dėl skolos priteisimo pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. Nagrinėjamu atveju skundžiamu sprendimu buvo atmestas ieškovės ieškinys palikėjos įpėdiniui – atsakovui E. Š., dėl ko ji pateikė apeliacinį skundą.

58Dėl atsakomybės už neteisingą apyrašą 10.

59Byloje nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) mirė N. L., kuriai nuosavybės teise priklausė butas, esantis (duomenys neskelbtini). Panevėžio apylinkės teismas įsiteisėjusia 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartimi atsakovui E. Š. atnaujino terminą palikimui priimti ir išdavė jo globėjams leidimą priimti palikimą globotinio E. Š. vardu pagal turto apyrašą. Dėl N. L. turto paveldėjimo 2019 m. vasario 12 d. buvo sudarytas paveldimo turto apyrašas (vykdomosios bylos Nr. (duomenys neskelbtini)).

6011.

61CK 5.53 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto instituto paskirtis – apriboti įpėdinio atsakomybę už palikėjo skolas. Palikimo priėmimas pagal apyrašą yra vienintelis palikimo priėmimo būdas, kuris sudaro sąlygas įpėdiniui apsisaugoti nuo rizikos, kad palikėjo skolos viršys paveldėtą turtą ir todėl įpėdiniui kils pareiga jas grąžinti iš asmeninio turto (CK 5.53 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014). Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo, kad palikimą sudaręs turtas – butas, esantis (duomenys neskelbtini), 2019 m. gegužės 17 d. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktu Nr. (duomenys neskelbtini) buvo parduotas skolininko pasiūlytam pirkėjui. Iš byloje esančios 2020 m. vasario 14 d. antstolio A. B. pažymos apie vykdymo eigą matyti, kad iš palikėjos turto buvo vykdomas išieškojimas pagal tris vykdomąsias bylas dėl trijų skolinių palikėjos pareigų kreditoriams. Pardavus butą (duomenys neskelbtini), gautos piniginės lėšos buvo paskirstytos tik kreditoriams ir antstoliui. Todėl nagrinėjamu atveju atsakovas nedisponuoja turtu, kuris sudarė palikėjos palikimą, nes palikėjos skolos viršijo paveldėtą turtą.

6212.

63Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal CK 5.53 straipsnio 5 dalį turto apyraše turi būti nurodomas visas daiktų, sudarančių palikimą, sąrašas, nurodant jų vertę ir aplinkybes, reikalingas jų vertei nustatyti; įvardijamos visos žinomos skolinės palikėjo teisės ir pareigos, nurodant palikėjo kreditorius ir skolininkus. Visus minėtus duomenis apyrašui sudaryti privalo pateikti įpėdinis (CK 5.53 straipsnio 4 dalis), kuris apyrašo pabaigoje pasirašo liudijimą, tolygų priesaikai, jog apyraše nurodytas visas įpėdiniui žinomas palikėjo turtas, jo skoliniai reikalavimai ir skolinės pareigos (CK 5.53 straipsnio 6 dalis). Tokia įstatymo nuostata reiškia, kad būtent įpėdinis yra atsakingas už aptartų duomenų teisingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-444-611/2016).

6413.

65Nagrinėjamu atveju ieškovės AB „Panevėžio energija“ reikalavimas atsakovui nebuvo įtrauktas į antstolio sudarytą paveldimo turto apyrašą ir šią aplinkybę patvirtina Panevėžio miesto 3-iasis notaro biuro 2020 m. sausio 6 d. raštas Nr. (duomenys neskelbtini). Ieškovė laiko, kad tokiu atveju atsakovui turi būti taikomos sudaromo turto apyrašo duomenų neteisingumo teisinės pasekmės.

6614.

67CK 5.54 straipsnis įtvirtina reikalavimo dėl sudaromo apyrašo duomenų teisingumo nesilaikymo teisines pasekmes: įpėdinis atsako už palikėjo skolas visu savo turtu. Tam, kad kiltų įpėdinio atsakomybė už palikėjo skolas visu savo turtu, turi būti nustatomi ne tik CK 5.54 straipsnyje nurodyti veiksmai, bet ir tai, dėl kokių priežasčių įpėdinis neatliko šių veiksmų, t. y. ar dėl savo kaltų veiksmų, pavyzdžiui, tyčios ar didelio neatsargumo, ar dėl kitų priežasčių. Įpėdinio kaltė preziumuojama. Konstatavus, jog įpėdinis kaltas dėl neteisingo apyrašo sudarymo, vėlesnis turto apyrašo papildymas nepašalina įpėdinio atsakomybės už palikėjo skolas visu savo turtu. Priešingas aiškinimas sudarytų įpėdiniui galimybę piktnaudžiauti savo teisėmis ir pareigomis, CK 5.53 straipsnyje įtvirtintos įpėdinio pareigos taptų deklaratyvios, o CK 5.54 straipsnio norma – neveiksminga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-444-611/2016).

6815.

69Byloje nėra duomenų, kurie teiktų pagrindą konstatuoti, kad atsakovas tyčia ar dėl didelio neatsargumo nenurodė antstoliui apie palikėjos skolą ieškovei ir ji nebuvo įtraukta į turto apyrašą. Įpėdinis yra nepilnametis, jis nepalaikė ryšio su palikėja (senele) ir buvo globojamas globėjų, kurių gyvenamoji vieta yra kitoje vietovėje, nei buvo palikėjos gyvenamoji ir turto buvimo vieta. Ieškovė nenurodo, kad informavo atsakovą ar jo globėjus apie palikėjos skolinę prievolę. Pastebėtina, kad byloje taip pat nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad ieškovė domėjosi paveldėjimo bylos eiga tiek, kiek tai susiję su jos kreditorinio reikalavimo tenkinimu, nors jai buvo žinoma kur ji yra vedama. Būtina pažymėti, kad ieškovė, kaip kreditorė, turėjo teisę pati dalyvauti sudarant turto apyrašą arba įgalioti kitą asmenį dalyvauti sudarant turto apyrašą (CK 5.53 straipsnio 8 dalis). Sprendime nurodyta, kad apie AB „Panevėžio energija“ įsiskolinimą atsakovas sužinojo ne anksčiau nei 2019 m. gruodžio 11 d. ir apeliaciniame skunde nėra argumentų, kurie šią išvadą paneigtų. Todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamo teismo sprendimo išvada, kad atsakovui nebuvo žinoma apie palikėjos skolinę prievolė ieškovei, todėl ji ir nebuvo įtraukta į paveldimo turto apyrašą. Tai suponuoja išvadą, kad teismas, netaikydamas atsakovui CK 5.54 straipsnyje nustatytų teisinių pasekmių ir ieškovės ieškinį atmesdamas priėmė šioje dalyje teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį panaikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

70Dėl prievolių, atsiradusių po palikėjo mirties

7116.

72Pažymėta, kad prievolės, atsiradusios po palikėjo mirties, nėra palikėjo prievolės. Tai yra naujo turto savininko (įpėdinio) prievolės, atsiradusios dėl jo, kaip turto savininko, ir kitų asmenų prievolinių teisinių santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014). Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-14 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2011, yra pasisakęs, kad palikėjui mirus, jo turtinės teisės ir pareigos nepasibaigia, bet įvyksta universalus jo turtinių teisių ir pareigų bei kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams. Teisių perėjimo universalumas reiškiasi tuo, kad palikėjo teisės ir pareigos pereina palikimą priėmusiam įpėdiniui nepaisant to, žinojo jis ar nežinojo esant atitinkamas palikėjo teises ar pareigas. Įpėdinis negali atsisakyti dalies palikimo ar priimti tik dalį palikimo (CK 5.50 straipsnio 1 dalis). Pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismas sprendimą atmesti ieškovės ieškinį dėl skolos už butui (duomenys neskelbtini), tiektą šilumos energiją už laikotarpį nuo 2017 m. liepos 20 d. iki 2019 m. gegužės 17 d., kai atsakovas jau buvo turto savininku, priėmė ne todėl, kad jam nebuvo žinoma pirmiau paminėta kasacinio teismo praktika, tačiau todėl, kad šioje konkrečioje byloje susidarė tokios aplinkybės, kad skolos priteisimas ieškovei iš nepilnamečio asmens (vartotojo), neatitiktų teisingumo ir protingumo principų (CK 1.5 straipsnio 4 dalimi).

7317.

74Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje susiklosčiusias faktines aplinkybes ir pritaria jo motyvams, nurodytiems skundžiamo sprendimo 16 punkte, bei jų nekartoja. Pažymėtina, kad ieškovė šių teismo argumentų apeliaciniame skunde net nekvestionavo. Neabejotina, jog elgtasi ne visiškai taip, kaip nustatyta teisės aktuose. Formaliuoju požiūriu net ir nesant labai svarių kontraargumentų, Konstitucijos 30, 109 straipsniais teismas įpareigotas siekti, kad jo sprendimas būtų ne tik teisėtas, bet ir teisingas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2001). Nagrinėjamu atveju skundžiamas sprendimas dalyje dėl atsakovo prievolių, atsiradusių po palikėjos mirties, pripažintinas teisingu, todėl paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas šioje dalyje atmetamas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

75Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

76Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

77Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė akcinė bendrovė „Panevėžio energija“ patikslintu ieškiniu... 7. 2.... 8. Nurodė, kad atsakovas iki 2019 m. gegužės 17 d. buvo buto, esančio... 9. 3.... 10. Atsiliepimo į ieškinį atsakovas nepateikė.... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 4.... 14. Kauno apylinkės teismas 2020 m. kovo 2 d. sprendimu patikslintą ieškinį... 15. 1.1.... 16. Teismas nustatė, kad (duomenys neskelbtini) mirė N. L., kuriai nuosavybės... 17. 1.2.... 18. Teismas, įvertinęs atsakovo atstovų L. K. ir V. K. paaiškinimus apie tai,... 19. 1.3.... 20. Teismas konstatavo, kad rašytiniai įrodymai patvirtina, jog AB „Panevėžio... 21. 1.4.... 22. Nurodė, kad nenustatyta būtinų sąlygų CK 5.54 straipsnio taikymui atsakovo... 23. 1.5.... 24. Turto apyrašas apriboja įpėdinio atsakomybę tik už palikėjo skolas (CK... 25. 1.6.... 26. N. L. mirė (duomenys neskelbtini), o paveldėjimo procedūros užbaigtos 2019... 27. 1.7.... 28. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad Panevėžio apylinkės teismas 2018 m.... 29. III.... 30. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 31. 5.... 32. Apeliaciniu skundu ieškovė AB „Panevėžio energija“ prašo panaikinti... 33. 1.1.... 34. AB „Panevėžio energija“ tiekia šilumos energiją butui, adresu (duomenys... 35. 1.2.... 36. Ieškiniu prašoma priteisti įsiskolinimą, susidariusį iki N. L. mirties,... 37. 1.3.... 38. Kad ieškovės reikalavimas nebuvo įtrauktas į antstolio sudarytą apyrašą,... 39. 1.4.... 40. Atmesdamas ieškinį teismas neigiamas pasekmes dėl skolos, susidariusios iki... 41. 1.5.... 42. Sprendžiant dėl įsiskolinimo po buvusios turto savininkės mirties visiškai... 43. 1.6.... 44. Nepagrįstas teismo argumentas, kad atsakovas neturi pareigos atsakyti už... 45. 1.7.... 46. Atsakovas, nors ir yra nepilnametis asmuo, turi globėjus, kurie savo pareigas... 47. 6.... 48. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas, E. Š., atstovaujamas globėjų... 49. Teismas... 50. IV.... 51. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 52. 7.... 53. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 54. 8.... 55. Byloje kilo ginčas dėl įpėdinio atsakomybės už palikėjos skolas, kai... 56. 9.... 57. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 dalį palikėjo... 58. Dėl atsakomybės už neteisingą apyrašą 10.... 59. Byloje nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) mirė N. L., kuriai nuosavybės... 60. 11.... 61. CK 5.53 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto instituto paskirtis – apriboti... 62. 12.... 63. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal CK 5.53 straipsnio 5 dalį turto... 64. 13.... 65. Nagrinėjamu atveju ieškovės AB „Panevėžio energija“ reikalavimas... 66. 14.... 67. CK 5.54 straipsnis įtvirtina reikalavimo dėl sudaromo apyrašo duomenų... 68. 15.... 69. Byloje nėra duomenų, kurie teiktų pagrindą konstatuoti, kad atsakovas... 70. Dėl prievolių, atsiradusių po palikėjo mirties... 71. 16.... 72. Pažymėta, kad prievolės, atsiradusios po palikėjo mirties, nėra palikėjo... 73. 17.... 74. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 75. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 76. Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 77. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....