Byla 2A-965-253/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Albinos Pupeikienės, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Danguolės Martinavičienės, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, ieškovės atstovams J. L., advokatui Gintui Gustaičiui, atsakovės atstovei L. P. – Š., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Nuaras“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Nuaras“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl paslaugų teikimo sustabdymo, sutarties ir papildomo susitarimo nutraukimo pripažinimo neteisėtais,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašė pripažinti 2004-05-10 sutarties Nr. 15-751 sustabdymą neteisėtu, priteisti iš atsakovės 7 675,71 Lt skolos, 4 746,03 Lt negautų pajamų ir pripažinti 2009-03-05 atsakovės vienašališką 2004-05-10 sutarties Nr. 15-751 ir 2007-03-30 papildomo susitarimo Nr. J4-249 nutraukimą neteisėtu.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010 m. vasario 26 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, kad šalys buvo sudarę atlygintinų paslaugų sutartį, kurią klientas turi teisę bet kada vienašališkai nutraukti ir neprivalo įrodinėti sutarties pažeidimo fakto. Teismas konstatavo, kad šalių sudaryta sutartis ir papildomas susitarimas Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.721 straipsnio 1 dalyje išdėstytos normos pagrindu pasibaigė teisėtai, todėl ieškovės reikalavimas ir dėl 7 675,71 Lt skolos priteisimo, atmestas kadangi atsakovė sumokėjo ieškovei už realiai suteiktas paslaugas pagal 2004-05-10 Nr. 15-751 sutartį. Ieškovės prašymas priteisti iš atsakovės dėl neteisėto atsakovės sutarties sustabdymo 4 746,03 Lt negautas pajamas atmestas dėl to, kad paslaugų teikėjas gali reikalauti tik tiesioginių nuostolių atlyginimo.

4Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Nuaras“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 26 d. sprendimą ir ieškinį tenkinti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nurodyta CK 6.721 straipsnio 1 dalies nuostata dėl teisės vienašališkai nutraukti atlygintinų paslaugų teikimo sutartį nėra imperatyvi, sutartis galėjo būti nutraukta prieš terminą pagal šalių 2004-05-10 sutarties 5.2 punktą rašytiniu šalių susitarimu ar užsakovo vienašališkai, prieš mėnesį įspėjus raštu, vykdytojui nevykdant sutartinių įsipareigojimų. Atsakovė pažeidė šalių pareigos bendradarbiauti ir kooperuotis principą, nes 2008-11-13 raštu ieškovė prašė sustabdyti sutarties vykdymą dėl susidariusių įsiskolinimų, tačiau 2009-07-07 pasirašė sutartį su UAB „Aumura“ dėl tų pačių paslaugų teikimo. Atsakovė neatsiskaitė ieškovei už paslaugas, suteiktas po 2008-11-13.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7Byloje kilo ginčas dėl sutarties nutraukimo teisėtumo – ieškovė nurodo, kad tinkamai vykdė sutartį, todėl atsakovė neturėjo teisės vienašališkai nutraukti sutartį.

8Civilinėje teisėje įtvirtintas sutarties laisvės principas leidžia šalims susitarti dėl sutarties nutraukimo sąlygų ir tvarkos, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties nutraukimo sąlygas ar sutarties nutraukimo tvarkos reikalavimus nustato imperatyviosios teisės normos. Paprastai šalys sutartyje aptaria sutarties nutraukimo faktą, nutraukimo tvarką ir teisines pasekmes. Šalių valia dėl sutarties nutraukimo gali būti išreikšta žodžiu, raštu, veiksmu ar kitokia valios išreiškimo forma.

9Nustatyta, kad 2007-03-30 šalių papildomu susitarimu buvo pratęstas trejų metų 2004-05-10 sutarties vykdymo terminas iki datos, kol konkurso būdu bus parinktas paslaugų teikėjas bei apsirašyta nauja paslaugų teikimo sutartis (t. 1 b. l. 20). 2008-11-13 raštu atsakovė nurodė ieškovei, kad paslaugų teikimas nuo 2008-11-14 būtų sustabdytas. Ieškovė 2009-02-09 paprašė sumokėti už atliktas paslaugas. 2009-02-27 raštu atsakovė grąžino sąskaitas ieškovei ir priminė, kad paslaugų teikimas buvo sustabdytas ir 2009-02-18 atsiuntė ieškovei pasirašyti susitarimą dėl sutarties nutraukimo. Ieškovė 2009-02-24 rašte nurodė, kad pasirašys sutarties nutraukimą tuomet, kai konkurso būdu bus pasirinktas paslaugų teikėjas ir pasirašyta nauja paslaugų teikimo sutartis. Atsakovė 2009-03-05 rašte nurodė, kad sutartis yra vienašališkai nutraukta (t. 1, b. l. 6-19).

10Sutarties nutraukimą reglamentuoja CK 6.217 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatą šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties nevykdo arba ją netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. 2004-05-10 sutarties 5.2 punkte nustatyta, kad sutartis gali būti nutraukta prieš terminą rašytiniu šalių susitarimu ar užsakovo vienašališkai prieš mėnesį įspėjus raštu, vykdytojui nevykdant sutartinių įsipareigojimų (t. 1, b. l. 21-22). Bylos duomenimis, atsakovė 2008-11-13 raštu pareikalavo nutraukti sutartį, nors ieškovė vykdė sutartinius įsipareigojimus.

11Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju svarbi šalių sudarytos sutarties esmė ir jos dalykas. Ieškovė UAB „Nuaras“ sutartimi įsipareigojo teikti atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai laukinių, ūkinės paskirties, beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo paslaugas pagal 2004-05-10 sutartį Nr. 15-751, kurią sudarė 2004-05-05 laimėjusi viešųjų pirkimų konkursą, o atsakovė sutartimi įsipareigojo už suteiktas paslaugas sumokėti. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šalys sudarė atlygintinų paslaugų teikimo sutartį, kurios vykdymui ir nutraukimui taikytinos ne tik bendrosios sutarčių teisės, bet ir specialiosios normos, numatytos XXXV skyriaus pirmajame skirsnyje (CK 6.716 straipsnio 1 dalis). Civilinio kodekso 6.721 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad klientas turi teisę bet kada nutraukti atlygintinų paslaugų sutartį, t. y. neprivalo įrodinėti sutarties pažeidimo fakto, o gali pats nuspręsti, kada atsisakyti jam teikiamų paslaugų ir nutraukti sutartį (pvz., žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 11 d. nutartis UAB ,,Omnitel“ v. UAB „ Marijampolės gelžbetonis“ byloje Nr. 3K-3-235/2007 ir kt.). Klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento.

12Atsakovė 2008-11-13 raštu pareikalavo ieškovės sustabdyti paslaugų teikimą nuo sekančios dienos – t. y. nuo 2008-11-14, tačiau sumokėjo 16 334,64 Lt ir už kitas 2008 m. lapkričio mėnesį apeliantės atliktas paslaugas pagal ieškovės pateiktą 2008-11-28 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 00705: gyvūnų gaudymą nuo 2008-10-28 iki 2008-11-14, sugautų gyvūnų priežiūrą nuo 2008-10-28 iki 2008-11-16, įtartinių gyvūnų karantinavimą nuo 2008-11-07 iki 2008-11-28, eutanaziją ir utilizavimą (t. 2, b. l. 5-24). Pažymėtina, kad ieškovė, gavusi 2008-11-13 raštą dėl paslaugų teikimo sustabdymo, beveik du mėnesius nesiėmė jokių veiksmų – toliau teikė paslaugas ir tik 2009-02-09 paprašė už jas sumokėti, tačiau toks elgesys neatitinka atidaus ir rūpestingo asmens elgesio standarto. Klientui paprašius sustabdyti vykdyti sutartį, o paslaugų teikėjui toliau teikiant paslaugas, tokių veiksmų atlygintinumo rizika tenka pačiam paslaugų teikėjui, nes vienašališkai nustatyti prievoles (mokėti už paslaugas) yra draudžiama. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovės 2004-05-10 sutarties vykdymo 2008-11-13 sustabdymas ir 2009-03-05 nutraukimas yra teisėti (CK 6.271 straipsnio 1 dalis), ji tinkamai atsiskaitė už ieškovės pagal sutartį suteiktas paslaugas, todėl tenkinti ieškinį nėra teisinio pagrindo.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis bei faktinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. Konstatuotina, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas ir priėmė pagrįstą bei teisėtą

142010 m. vasario 26 d. sprendimą, kurį naikinti remiantis ieškovės UAB „Nuaras“ apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai