Byla 2S-533-390/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algimanto Kukalio, kolegijos teisėjų Arvydo Žibo, Rūtos Palubinskaitės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo V. V. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. vasario 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal V. V. ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybei, tretiesiems asmenims R. N. J., Z. E. A., R. A., J. V., A. V., M. I. R. dėl Kauno miesto savivaldybės potvarkio panaikinimo, kuria priimtas ieškovo atsisakymas nuo ieškinio ir iš ieškovo trečiajam asmeniui priteistos atstovavimo išlaidos, išlaidos su susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas V. V. kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Kauno m. valdybos 1993-01-19 potvarkį Nr. 71-v bei atnaujinti praleistą terminą dokumentams dėl nuosavybės teisių atkūrimo po M. V. mirties, paduoti. Teismo posėdžio metu buvo pateiktas ieškovo prašymas, kuriame nurodyta, kad ieškovas V. V. atsisako nuo ieškinio, kadangi teismas nepatvirtino jo senelės M. V. testamento, kuriuo ji 1978-04-05 nacionalizuoto turto grąžinimo atveju, paliko įpėdiniams nekilnojamąjį turtą (b.l. 85).

4Kauno miesto apylinkės teismas 2008m. vasario 19 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino. Priėmė ieškovo V. V. atsisakymą nuo ieškinio ir civilinę bylą nutraukė. Priteisė iš ieškovo trečiajam asmeniui R. N. J. 1200 Lt išlaidų už atstovavimo paslaugas, priteisė iš ieškovo valstybei – 49,35 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas sprendė, kad atsisakymas nuo ieškinio įstatymui neprieštarauja, šalių ir kitų asmenų teisių ir įstatymo saugomų interesų nepažeidžia, todėl ieškovo atsisakymą nuo ieškinio priėmė ir bylą nutraukė.

5Atskiruoju skundu ieškovas V. V. prašo pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2008-02-19 nutartį ir dalyje dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti nutartį panaikinti. Apeliantas nesutinka su teismo nutartimi dalyje dėl priteistų išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Nurodo, kad teismas nepagrįstai nesivadovavo CPK 88 str. 2 d. ir LR Teisingumo ministro 2004-04-02 Į sakymu Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisto užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugą) maksimalaus dydžio patvirtinimo.“ Šių taisyklių 8.18 p. nustato, kad už kiekvieną atstovavimo teisme valandą priteistinas maksimalus užmokesčio dydis yra LR Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, taikant koeficientą 0,15. Apelianto nuomone, sprendžiant išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį, turėtų būti įvertintas advokato atliktas darbas ir turėtos išlaidos. Nurodo, kad trečiojo asmens advokatė dalyvavo tik dviejuose teismo posėdžiuose.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo R. N. J. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2008-02-19 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad trečiojo asmens patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra visiškai teisingos, realios ir protingos, kadangi teikiant paslaugas šioje byloje advokatui teko susipažinti su dar trimis procesais, susijusiais su šia byla.

7Atsiliepimu atsakovas Kauno miesto savivaldybė nurodo, kad gali būti priteisiamos tokios bylinėjimosi išlaidos, kurios susijusios su bylos nagrinėjimu, teismui įvertinus išlaidų dydį pagal būtinumo ir pagrįstumo kriterijus ir atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes. Ieškovui atsisakius ieškinio, tretysis asmuo R.N. J. LR CPK 98 str. normų pagrindu įgijo teisę į jos turėtų bylinėjimosi išlaidų (už atstovavimą ir kitas teisines) atlyginimą.

8Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.

9Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 ,,Dėl rekomendacijų civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – ir Rekomendacijos) II skyriaus 8 punkte rekomenduojami užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą dydžiai apskaičiuojami pagal koeficientus (pagrindas - Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA).

10Byloje nustatyta, kad ieškovas V. V. kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Kauno m. valdybos 1993-01-19 potvarkį Nr. 71-v bei atnaujinti praleistą terminą dokumentams dėl nuosavybės teisių atkūrimo po M. V. mirties, paduoti. Teismo posėdžio metu buvo pateiktas ieškovo prašymas, kuriame nurodyta, kad ieškovas V. V. atsisako nuo ieškinio. Apylinkės teismas ieškovo atsisakymą nuo ieškinio priėmė ir bylą nutraukė, iš ieškovo trečiajam asmeniui priteisė 1200 Lt atstovavimo išlaidų.

11Teismas, priimdamas bet kokį procesinį sprendimą, kuriuo yra užbaigiama byla – ar nutartį nutraukti bylą, ar sprendimą, kuriuo byla išnagrinėjama iš esmės, ar nutartį, kuria ieškinys paliekamas nenagrinėtas, privalo išspręsti bylinėjimosi išlaidų, tarp jų ir išlaidų advokato pagalbai apmokėti, paskirstymo klausimą. Nutartis, kuria byla nutraukiama kai ieškovas atsisakė ieškinio, nors atsakovas ieškovo ieškinio reikalavimų nepatenkino, ir teismas priėmė ieškovo ieškinio atsisakymą, iš esmės priimama atsakovo ar trečiojo asmens, gynusio atsakovo interesus, naudai, nes ieškinys nėra tenkinamas. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas ieškinio atsisakė, nors atsakovas ieškovo ieškinio reikalavimų nepatenkino. Todėl bylinėjimosi išlaidas privalo atlyginti ieškovas (CPK 94, 96, 98 str.). CPK 98 straipsnio pirmoji dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Byloje pateiktas pinigų priėmimo kvitas patvirtina, kad tretysis asmuo R. N. J., už paslaugas yra sumokėjusi 1200 Lt ( b.l. 86).

12Kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo posėdžiai, kuriuose dalyvavo trečiojo asmens atstovė advokatės padėjėja R. Petrylaitė, truko 1 valandą. Rekomendacijų 8.18 punkte nurodytas maksimalus advokato užmokesčio dydis už atstovavimą teisme yra 0,15 MMA (minimalios mėnesinės algos – 800 Lt), t.y. 120 litų už vieną valandą. Rekomendacijų 5 punkte nustatyta, kad už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio. Todėl už vieną atstovavimo teisme valandą maksimaliai gali būti priteista 96 litai išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Rekomendacijų 10 punktas numato, kad už advokato teisinių paslaugų, nenumatytų šiose rekomendacijose, teikimą priteistino užmokesčio dydis nustatomas kaip už analogiškas teisines paslaugas. Rekomendacijose nėra numatyta atlyginimo už susipažinimą su byla, todėl, vadovaujantis Rekomendacijų 10 punktu, už susipažinimą su byla atlyginama kaip už atstovavimą teisme. Rekomendacijos taip pat nekonkretizuoja užmokesčio už advokato konsultacijas bylos klausimais, tačiau, vadovaujantis Rekomendacijų 10 punktu, už konsultacijas priteistina kaip už atstovavimą teisme (Rekomendacijų 8.18 p.). Prašyme dėl išlaidų atlyginimo nedetalizuotas susipažinimo su byla laikas, konsultacijų kiekis, pobūdis bei trukmė.

13Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į bylos apimtį, proceso trukmę bei specialiųjų žinių reikalingumą nagrinėjant šią konkrečią bylą, 1200 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra per didelės ir neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų ( CK 1.5 straipsnis). Esant aukščiau nurodytiems argumentams, pirmosios instancijos teismo priteistų trečiajam asmeniui iš ieškovo išlaidų dydis advokato pagalbai apmokėti mažintinas iki 700 Lt, o atskirasis skundas tenkintinas iš dalies ir teismo nutartis išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu dalyje, pakeistina ( CPK 329 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 4 punktu, kolegija,

Nutarė

15Atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

16Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. vasario 19 d. nutartį pakeisti.

17Teismo nutartimi priteistas iš ieškovo V. V. trečiojo asmens R. N. J. naudai atstovavimo išlaidas, sumažinti iki 700 Lt.

18Kitų teismo nutarties dalių nekeisti.

Proceso dalyviai