Byla CIK-1090/2019
Dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. liepos 2 d. nutarties peržiūrėjimo ir prašymu sustabdyti procesinio teismo sprendimo vykdymą

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Virgilijaus Grabinsko, Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Gedimino Sagačio,

2susipažinusi su 2019 m. rugpjūčio 19 d. gautu atsakovų J. P. ir R. P. kasaciniu skundu dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. liepos 2 d. nutarties peržiūrėjimo ir prašymu sustabdyti procesinio teismo sprendimo vykdymą,

Nustatė

3atsakovai padavė kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. liepos 2 d. nutarties peržiūrėjimo.

4Kasaciniame skunde atsakovai nurodo, kad bylą nagrinėję teismai netinkamai taikė ir aiškino servituto nustatymą teismo sprendimu reglamentuojančias teisės normas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.126 straipsnio 1 dalis, 4.111 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 176, 178, 185 straipsnius, taip pat nukrypo nuo teismų praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2004 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2004; ir kt.). Netinkamas proceso teisės normų taikymas ir aiškinimas lėmė tai, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog nenustačius servituto ieškovė neturi kitų galimybių patekti į jai priklausantį žemės sklypą. Apeliacinės instancijos teismas turėjo pareigą išanalizuoti ir įvertinti byloje įrodymų visetą bei kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę atskirai. Bylą nagrinėję teismai padarė nepagrįstą išvadą, kad servitutų nustatymas yra objektyviai būtinas. Be to, teismui nustačius servitutus, nebuvo laikytasi žemės sklypų savininkų interesų pusiausvyros (proporcingumo). Teismas nustatė servitutus, kurie patogesni ieškovei, tačiau tinkamai neįvertino, kad tokie servitutai nepagrįstai varžo atsakovų teisę naudotis jiems priklausančia nuosavybe. Teismui nepagrįstai patenkinus ieškinio reikalavimus dėl servitutų nustatymų, priteistas taip pat nepagrįstai mažas kompensacijos dydis, kuris neproporcingas ieškovės gaunamai naudai bei atsakovų atsiradusiems ribojimams dėl servitutų nustatymo. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas. Teismai neįtraukė visų asmenų į bylą. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos turėjo būti įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu, kadangi byloje sprendžiamas klausimas dėl servituto prijungimo prie esamos nuovažos nuo magistralinio kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai lėtėjimo ir greitėjimo juostų.

5Kasacinis skundas grindžiamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose įtvirtintais kasacijos pagrindais.

6Teisėjų atrankos kolegija pažymi, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, kad kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Taigi kasacinis skundas gali būti priimtas tik tuo atveju, jeigu jame nurodytas bent vienas kasacijos pagrindas, nustatytas CPK 346 straipsnyje, bei nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, patvirtinantys nurodyto kasacijos pagrindo buvimą (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

7Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialiosios ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas yra toks svarbus, jog turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui.

8Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant apskųstuose teismų sprendimuose išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika.

9Susipažinusi su atsakovų kasaciniu skundu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų nors vieną CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytą bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindą. Todėl pateiktą kasacinį skundą, kaip neatitinkantį CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, priimti atsisakytina.

10Pažymėtina, kad atsisakius priimti kasacinį skundą, nespręstinas atsakovų prašymas dėl skundžiamo procesinio teismo sprendimo vykdymo sustabdymo.

11Atsisakius priimti kasacinį skundą, atsakovui R. P. grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis (CPK 350 straipsnio 4 dalis).

12Teisėjų atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 3 punktu ir 4 dalimi,

Nutarė

13Kasacinį skundą atsisakyti priimti ir grąžinti jį padavusiems asmenims.

14Grąžinti atsakovui R. P. (a. k. ( - ) 75 (septyniasdešimt penkis) Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2019 m. rugpjūčio 13 d. AB SEB banke.

15Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Ryšiai