Byla 2A-1148-567/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Zitos Smirnovienės ir Aldonos Tilindienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB DNB banko (buvęs AB DnB bankas) ir atsakovo M. A. apeliacinius skundus dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 11 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1686-494/2010 pagal ieškovo AB DNB banko ieškinį atsakovui M. A. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys BUAB „Mitransa“, R. A..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kreditorius 2009-11-13 kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas priteisti iš M. A. 31989,95 Lt negrąžintos paskolos, 488,09 Lt palūkanų, 0,59 Lt delspinigių, 5,75 proc. metinių palūkanų, 469 Lt bylinėjimosi išlaidų. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2009-10-15 išdavė teismo įsakymą išieškoti iš M. A. 61989,95 Lt negrąžintos paskolos, 488,09 Lt palūkanų, 0,59 Lt delspinigių, 5,75 proc. metinių palūkanų nuo negrąžinto 17953,53 Lt kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 469 Lt žyminio mokesčio kreditoriaus naudai bei 6,65 Lt pašto išlaidų valstybės naudai. M. A. pateikė prieštaravimus kreditoriaus pareikštiems reikalavimams ir nurodė, jog su kreditoriaus pareikštais reikalavimais nesutinka.

5Vilniaus rajono apylinkės teismas 2009-11-26 nutartimi nutarė panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-10-15 įsakymą dėl priteisimo iš skolininko M. A. 31989,95 Lt skolos, 488,09 Lt palūkanų, 0,59 Lt delspinigių, 5,75 proc. metinių palūkanų bei 469 Lt bylinėjimosi išlaidų - kreditoriaus naudai, 6,65 Lt pašto išlaidų – valstybei ir priėmė kreditoriaus ieškinį.

6Ieškovas pateiktu ieškiniu, kurį 2010-06-01 patikslino, prašė priteisti iš atsakovo M. A. 84982,94 Lt skolos pagal 2008-07-09 Kredito linijos sutartį Nr. K-2400-2008-300 bei 2008-07-09 Laidavimo sutartį Nr.170-08L, 5,75 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-07-09 Kredito linijos sutartis Nr. K-2400-2008-300, kurios pagrindu kredito gavėjui UAB „Mitransa“ suteikta 96678,40 Lt (28000,00 EUR) kredito linijos limito suma iki 2009-07-09. Vilniaus apygardos teismo 2009-08-13 nutartimi UAB „Mitransa“ iškelta bankroto byla ir ši nutartis įsiteisėjo 2009-08-23. Nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę (Įmonių bankroto įstatymo 16 str.). Likusi negrąžinta UAB „Mitransa“ skola bankui pagal kredito linijos sutartį sudaro: 85287,47 Lt (24411,34 EUR) negrąžinto kredito, 695,46 Lt (201,42 EUR) nesumokėtų palūkanų, iš viso UAB „Mitransa“ įsiskolinimas bankui yra 84982, Lt (24612,76 EUR). Prievolių pagal kredito linijos sutartį įvykdymo užtikrinimui buvo sudaryta 2008-07-09 Laidavimo sutartis Nr.170-08L tarp banko ir laiduotojo M. A.. Vadovaujantis CK 6.81 str. ir 2008-07-09 Laidavimo sutarties Nr.170-08L 1.1, 2.1.1 punktais, laiduotojas M. A. atsako solidariai visu savo turtu, kur jis bebūtų ir iš ko besusidarytų, jeigu skolininkas UAB „Mitransa“ neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievoles bankui. Skolininkas UAB „Mitransa“ savo prievoles bankui įvykdė netinkamai, suėjus prievolės įvykdymo terminui liko negrąžinta 84982,94 Lt (24612,76 EUR) skola. Atsižvelgiant į tai, kad galutinis prievolės įvykdymo terminas suėjo, o skola bankui negrąžinta, todėl ši skola priteistina iš laiduotojo M. A.. Remiantis 2008-07-09 Kredito linijos sutarties Nr. K-2400-2008-300 specialiosios dalies 5 p., už gautą kreditą kredito gavėjas privalo mokėti bankui kintamas palūkanas, kurios keičiamos kiekvienų metų gruodžio 1 d. šešiems mėnesiams į priekį, imant antrą darbo dieną prieš palūkanų keitimo dieną buvusį dvylikos mėnesių termino eurų LIBOR ir pridedant 2,35 proc. dydžio banko maržą. Prieš sueinant mokėjimo terminui (nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę), paskutinė palūkanų keitimo diena buvo 2008-06-01. Antrą darbo dieną prieš palūkanų keitimo dieną, t.y. 2008-05-29, eurų LIBOR norma buvo 1,48 proc. pridėjus banko maržą, palūkanų norma už paimtą kreditą pagal kredito linijos sutarties specialiosios dalies 5 p. sudaro 1,48 + 2,35 = 3,83 proc. Vadovaujantis kredito linijos sutarties bendrosios dalies 14 p., už laiku negrąžintą kredito sumą skaičiuojamos padidintos palūkanos (3,83 proc. +(3,83 proc.:2) =5,75 proc. Kadangi laiduotojui nėra ir negali būti iškelta bankroto byla, todėl iš atsakovo priteistinos 5,75 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, jog procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos, nėra dvigubos palūkanos CK 6.37 str. 4 d. prasme (LR CK 6.37 str. 2 d., 4 d., 6.81 str., 6.657 str.).

7Atsakovas M. A. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, prašydamas jį atmesti visa apimtimi, taikyti 2008-07-09 Laidavimo sutarčiai Nr. 170-08L negaliojančio sandorio teisines pasekmes, priteisti iš ieškovo visas atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad trečiasis asmuo BUAB „Mitransa“ 2008 m. liepos mėn. - 2009 m. rugpjūčio mėn. laikotarpiu ieškovui grąžino 32667,81 Lt sumą iš visos kredito linijoje numatytos 96678,40 Lt sumos. Likusios skolos dydis yra 64010,59 Lt, o ne 84982,94 Lt, kaip neteisingai nurodo ieškovas. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra pažymėjęs, jog sprendžiant laiduotojo, atsakingo už bankrutuojančios įmonės prievoles kreditoriui neįvykdymą, egzistavimo klausimą reikšmingos tiek laidavimo instituto, tiek LR Įmonių bankroto įstatymo normos, kadangi pagrindiniam skolininkui yra iškelta bankroto byla. Trečiojo asmens skola ieškovui yra patvirtinta trečiojo asmens bankroto byloje ir yra vykdomas šios skolos išieškojimas Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Po bankroto bylos iškėlimo trečiajam asmeniui už skolos ieškovui pagal kreditavimo sutartį grąžinimą solidariai atsakingais tapo atsakovas ir tretysis asmuo, tačiau nesikeičia tas faktas, kad ieškovo reikalavimo teisė atsakovui kildinama iš kreditavimo sutarties ir skola yra bankrutuojančio trečiojo asmens, o bankrutuojančio asmens skoloms išieškoti prioritetiškai turi būti taikomos LR Įmonių bankroto įstatymo specialiosios nuostatos. Nėra pagrindo nukreipti trečiojo asmens skolos išieškojimą į atsakovą, kaip solidariąją prievolę turintį bendraskolį, kadangi trečiasis asmuo savo prievolę ieškovui vykdo imperatyviųjų įstatymo normų nustatyta tvarka. Skolininko ir laiduotojo atsakomybė pagal LR CK 6.81 str. 1 d. pasireiškia tuo, kad skolininkui neįvykdžius sutartinės prievolės kreditoriui, skolininkas ir laiduotojas tampa bendrai atsakingais kreditoriui skolininkais, kur kiekvienas iš jų atsako už tos prievolės tinkamą įvykdymą prieš kreditorių, tačiau prievolės objektas, dalykas, šalys ir kitos sąlygos nesikeičia, t.y. pati prievolės kilmė nesikeičia, tik prasiplečia atsakingų už šios prievolės įvykdymą asmenų ratas. Trečiojo asmens skolai pagal Kreditavimo sutartį išieškoti ieškovas turi teisę imtis priemonių, tik nepažeisdamas Įmonių bankroto įstatymo nuostatų. Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. nustato, jog įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo bei išieškoti skolas iš bankrutuojančios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Šioje byloje ieškovas siekia išieškoti bankrutuojančios UAB „Mitransa“ skolą, o ne atsakovo skolą. Pažymėjo, jog, iškėlus bankroto bylą, trečiasis asmuo nekvestionuoja ieškovo teisės atgauti BUAB „Mitransa“ skolą. Įgyvendindamas savo teisę, ieškovas turi laikytis įstatymų, protingumo ir teisingumo principų bei veikti sąžiningai. Ieškovas, siekdamas atgauti savo skolą, pažeidžiant imperatyvias Įmonių bankroto įstatymo ir LR CK nuostatas, pažeidžia kitų trečiojo asmens BUAB „Mitransa“ kreditorių teises ir interesus bei viešąjį interesą. Ieškovas, pažeisdamas LR CK 6.6 str. 4 d., vienu metu pareiškė du atskirus reikalavimus dėl tos pačios prievolės – BUAB „Mitransa“ ir atsakovui. Laidavimo instituto ir solidariosios atsakomybės normų visuma leidžia daryti išvadą, kad jei kreditorius prievolės įvykdymo pareikalauja iš vieno solidariąją atsakomybę turinčio skolininko, tai jis negali reikalauti, t.y. neturi teisės reikalauti, tos pačios prievolės įvykdymo iš kito solidariąją atsakomybę turinčio skolininko tol, kol nepaaiškėja, jog solidariosios prievolės pilnai neįvykdė pirmasis solidariąją atsakomybę turintis skolininkas, kuriam buvo pareikštas reikalavimas ir iš kurio buvo bandoma išinkšti skolą. Laidavimo sutartis yra šalutinė prievolė. Nesudarius laidavimo sutarties, ieškovas nebūtų sudaręs ir kreditavimo sutarties. Laidavimo sutartis buvo sudaryta ne atsakovo laisva valia, o jam patyrus ieškovo apgaulę, ekonominį spaudimą (LR CK 6.6 str. 4 d., 6.14 str. 3 d., 6.76 str., 6.81 str. 1 d., Įmonių bankroto įstatymo 1 str. 3 d., 10 str. 7 d. 3 p., 14 str. 1 p., 11 str. 3 d. 14 p.).

8Tretieji asmenys R. A. ir BUAB „Mitransa“ nepateikė atsiliepimų į patikslintą ieškinį.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010-10-11 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Teismas nusprendė priteisti iš atsakovo M. A. ieškovo naudai 61989,95 Lt negrąžinto kredito ir 286,58 Lt nesumokėtų palūkanų, iš viso 62276,53 Lt skolos, ir 5,75 procentus metinių palūkanų nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2009-10-14) iki sprendimo visiško įvykdymo, 4389,29 Lt bylinėjimosi išlaidų, bei valstybei 12,24 Lt pašto išlaidų. Teismas nustatė, kad ieškovas (toliau – bankas) su UAB „Mitransa“ 2008-07-09 sudarė Kredito linijos sutartį Nr. K-2400-2008-300 (1 t., b.l. 5-13), kurios pagrindu kredito gavėjui UAB „Mitransa“ suteikta 96678,40 Lt (28000 eurų) kredito linijos limito suma iki 2009-07-09. Pagal 2008-07-09 Kredito linijos sutarties Nr. K-2400-2008-300 bendrosios dalies 8-9,13-14 punktus ir specialiosios dalies 4-5,10, 10.1punktus, UAB „Mitransa“ įsipareigojo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus vykdyti laiku pagal kreditavimo sutarties sąlygas ir iki 2009-07-09 grąžinti bankui kreditą, sumokėti priskaičiuotas palūkanas; kredito gavėjo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonė – laidavimo sandoris, sudarytas su M. A.. Prievolių pagal kredito linijos sutartį įvykdymo užtikrinimui tarp banko ir atsakovo – laiduotojo 2008-07-09 buvo sudaryta Laidavimo sutartis Nr. 170-08L, pagal kurios 1.1, 2.1.1 punktus laiduotojas atsako solidariai visu savo turtu, kur jis bebūtų ir iš ko besusidarytų, jeigu skolininkas UAB „Mitransa“ neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievoles bankui; pagal 4.1, 4.2 punktus laiduotojas patvirtina, jog susipažino su kreditavimo sutartimi, sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško skolininko prievolių įvykdymo (1 t., b.l. 14-15). 2009-08-13 Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Mitransa“ buvo iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2009-08-23 (2 t. b.l. 98). 2009-11-23 Vilniaus apygardos teismo nutartimi (1 t., b.l. 50-54) ieškovas yra įtrauktas į BUAB „Mitransa“ kreditorių sąrašą su 62276,53 finansiniu reikalavimu. Įvertinęs ieškovo pateiktų pažymų apie skolos dydį, skolos grafiką, patikslinimą, teismas padarė išvadą, jog ieškovui negrąžinta skola pagal 2008-07-09 Kredito linijos sutartį Nr. K-2400-2008-300 nutarties dėl bankroto bylos įsiteisėjimo dienai (2009-08-23) sudaro 61989,95 Lt negrąžinto kredito ir 286,58 Lt nesumokėtų palūkanų, viso 62276,53 Lt (1 t., b.l. 16-17, 80-147, 2 t., b.l. 1-145). Kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis piniginės lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas (CK 6.881 str. 1 d.). Kreditavimo sutartis privalo būti rašytinė (CK 6.882 str.). Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Jeigu šalys nėra susitarusios dėl palūkanų dydžio, palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu (CK 6.872 str. 1 d.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str. 1 d.). Pagal CK 6.76 str. 1 d., laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Laidavimas atsiranda sudarius laidavimo sutartį arba įstatymų ar teismo sprendimo pagrindu (CK 6.77 str. 1 d.). Laidavimu gali būti užtikrinamas tiek esamos, tiek ir būsimos, tačiau pakankamai apibūdintos prievolės įvykdymas (CK 6.78 str. 1 d.). Laidavimo sutartis turi būti rašytinė (CK 6.79 str.). Pagal CK 6.81 str. 1 d., 2 d., kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laiduotojas atsako tiek pat, kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Įmonių bankroto įstatymo 16 str. nustato, kad nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p., 3 p., įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus; draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą skaičiavimas. Negali būti nustatoma priverstinė hipoteka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad Įmonių bankroto įstatymo 16 straipsnio nuostata dėl skolų mokėjimo terminų suėjimo turi būti aiškinama sistemiškai su kitomis šio įstatymo nuostatomis dėl teismo nutarties įsiteisėjimo teisinių padarinių ir ekonominių pasekmių – pagrindo ir momento atsirasti įmonės skoloms fiksuoti. Teismas padarė išvadą, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 16 straipsnį visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai laikomi pasibaigusiais nuo bankroto bylos iškėlimo dienos, kuri suprantama kaip nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo diena. Kaip patvirtina UAB „Mitransa“ išrašas apie skolą, bankroto administratoriaus 2010-02-05 prašymo, sąskaitos išrašo ir banko 2010-05-10 finansinio reikalavimo (3 t., b.l. 107-110), ieškovas pažeidė paminėto Įmonių bankroto įstatymo normas ir laikotarpyje po nutarties iškelti UAB „Mitransa“ bankroto bylą įsiteisėjimo (įsiteisėjo 2009-08-23) priskaičiavo UAB „Mitransa“ negrąžintos skolos, palūkanų ir nusirašė nuo UAB „Mitransa“ sąskaitos 22706,99 Lt (6576.40 eurų), kuriuos 2010-04-14 bankroto administratoriaus prašymu grąžino į UAB „Mitransa“ sąskaitą. Šias aplinkybes patvirtino ir ieškovo atstovė. Todėl ieškovo reikalavimas prisiteisti šią sumą iš atsakovo yra netenkintinas, nes nepagrįstas. Teismas pažymėjo, kad UAB „Mitransa“ skola ieškovui nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienai sudaro 62276,53 Lt. Tai patvirtina paties ieškovo pateikti pažyma apie skolą, skolos grafikas ir sąskaitų išrašai (1 t., b.l. 16-17, 80-147; 2 t., b.l. 1-145). Teismas konstatavo, jog nepagrįsti ieškovo argumentai, kad bankroto bylos bendrovei iškėlimo faktas nestabdo atsakovo, kaip laiduotojo, įsipareigojimų padengti ieškovui įsiskolinimą pagal kreditavimo sutartį ir lieka galioti visa apimtimi ir po bankroto bylos iškėlimo (LR CK 6.6 str. 4 d., 6.37 str. 4 d., 6.78 str. 1d., 6.81 str., 6.123 str., 6.872 str. 1 d., 6.881 str. 1 d.).

11III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

12Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-10-11 sprendimą toje dalyje, kurioje buvo atmestas ieškovo patikslintas reikalavimas dėl 22706,41 Lt skolos dalies priteisimo, ir ieškinį tenkinti visiškai, priteisti iš M. A. ieškovo naudai visas bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje. Nurodė kad bankroto byla 2009-08-13 Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo iškelta BUAB „Mitransa“, o ne atsakovui, todėl BUAB „Mitransa“, o ne atsakovas, negali toliau vykdyti savo įsipareigojimų. Bankroto bylos iškėlimas BUAB „Mitransa“ nedaro įtakos atsakovo, kaip solidariojo skolininko, įsipareigojimų apimčiai pagal laidavimo sutartį. Įstatymai numato, jog tuo atveju jeigu prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui, kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kito nenustato laidavimo sutartis. Šalių sudarytoje laidavimo sutartyje numatyta, kad BUAB „Mitransa“ ir atsakovo atsakomybė yra solidari, be to, jokių išimčių dėl atsakovo atsakomybės ribojimo nėra numatyta. Ieškovas pažymėjo, jog reikalingus įrodymus dėl 22706,41 Lt nepriteistos skolos dalies yra pateikęs teismui kartu su 2010-05-28 patikslintu ieškiniu, o palūkanos yra paskaičiuotos pagal įstatymo reikalavimus. Esant solidariai prievolei, įstatymas suteikia bankui teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to tiek ją visą, tiek jos dalį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2009-05-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3-7-229/09) nurodė, jog solidarioji skolininkų prievolė tarnauja kreditoriaus teisių apsaugai. Lietuvos apeliacinis teismas 2010-05-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-769/2010 nurodė, kad laidavimo sutartimi kreditoriui užtikrinama, kad pagrindiniam skolininkui neįvykdžius prievolės, už jos įvykdymą atsakys laiduotojas. Byloje yra duomenys, kad bankas būtent 84982,94 Lt ieškinio sumai pareiškė patikslintus finansinius reikalavimus BUAB „Mitransa“ bankroto byloje. Tai patvirtina ir 2010-05-10 patikslinta finansinio reikalavimo kopija, o taip pat ši aplinkybė ieškovo atstovės buvo nurodyta teismui posėdžio metu. Patikslintas reikalavimas pateiktas į BUAB „Mitransa“ bankroto bylą bei patvirtintas 2010-05-27 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, tačiau pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į šias aplinkybes bei nevertino jų. Kredito linijos sutartimi šalys susitarė dėl procesinių palūkanų, todėl iš atsakovo priteistinos kredito linijos sutarties numatytos 5,75 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nepriteisus bankui 22706,41 Lt skolos dalies, kurią sudaro negrąžintas kreditas bei palūkanos, būtų paneigta solidariosios atsakomybės ir laidavimo esmė, taip pat teisėti banko lūkesčiai iš solidaraus skolininko išieškoti BUAB „Mitransa“ įsiskolinimą bankui ir gauti atlyginimą už naudojimąsi banko pinigais (LR CK 6.37 str. 1 d., 6.76 str. 1 d., 6.81 str. 1 d., 6.210 str.).

13Atsakovas M. A. pateikė apeliacinį skundą, prašydami pakeisti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-10-11 sprendimą ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 12037,29 Lt skolos bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas ir priteisdamas iš atsakovo trečiojo asmens skolą, rėmėsi tik ieškovo vienašališkai išrašytomis pažymomis apie skolos dydį, skolos grafikais, kurie neįrodo, kiek skolos buvo grąžinta ir kiek ne. Teismas visiškai nesirėmė bei nesivadovavo ieškovo į bylą kartu su patikslintu ieškiniu pateikto trečiojo asmens 2010-04-14 banko sąskaitos išrašu, kuris įrodo, jog trečiasis asmuo ieškovui yra skolingas ne 62276,53, o 12037,29 Lt, nes didžiąją skolos dalį, dar prieš iškeliant trečiajam asmeniui bankroto bylą, pats ieškovas padengė kitoje trečiojo asmens banko sąskaitoje esančiais trečiojo asmens pinigais. Trečiojo asmens 2010-04-14 banko sąskaitos išrašas patvirtina, kad ieškovas 2009-07-15 - 2009-09-04 laikotarpiu, t.y. iki bankroto bylos iškėlimo, nuo trečiojo asmens banko sąskaitos nurašė 50239,24 Lt sumą, mokėjimų pagal kredito sutartį dengimui. Ieškovui nuo trečiojo asmens banko sąskaitos nurašius 50239,24 Lt sumą skolos pagal kredito sutartį dengimui, trečiasis asmuo ieškovui buvo likęs skolingas ne 62276,53 Lt skolos, o 12037,29 Lt sumą, kuri turėjo būti priteista iš atsakovo. LR CPK 185 str. nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Apeliantas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai ištyrė ieškovo į bylą pateiktą trečiojo asmens 2010-04-14 banko sąskaitos išrašą.

14Atsakovas M. A. pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą, prašydamas jį atmesti, tenkinti atsakovo apeliacinį skundą ir pakeisti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-10-11 sprendimą dalyje dėl priteitos skolos dydžio - iš atsakovo ieškovo naudai priteisti 13037,29 Lt skolos, priteisti atsakovo naudai visas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad LR Įmonių bankroto įstatymo 16 str. nustato, jog nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo prievolė ieškovui yra šalutinė ir todėl priklauso nuo trečiojo asmens prievolės ieškovui. Nutartis iškelti bankroto bylą trečiajam asmeniui įsiteisėjo, todėl nuo šios dienos, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p., sustojo bet koks palūkanų pagal kredito sutartį trečiajam asmeniui skaičiavimas ir mokėjimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pabrėžiama, jog laidavimas yra papildoma prievolė, todėl kreditorius neturintis reikalavimo teisės į pagrindinį skolininką, neturi teisės reikalauti prievolės įvykdymo ir iš laiduotojo. Ieškovas iš atsakovo gali reikalauti sumokėti tik tokią sumą, kokią jam turėtų sumokėti trečiasis asmuo. Be to, atsakovas ieškovui atsakys ne iki visiško prievolių įvykdymo, o tik iki pagrindinės prievolės pabaigos, kuri baigsis tuo momentu, kai išnyks pagrindinis skolininkas t.y. kai trečiasis asmuo bus likviduotas. Ieškovo apeliacinio skundo argumentai dėl to, kad teismas skundžiamu sprendimu nepagrįstai nepriteisė iš atsakovo 22706,41 Lt yra nepagrįsti ne tik dėl atsiliepime išdėstytų motyvų, bet ir dėl to, kad trečiasis asmuo ieškovui yra skolingas ne 84982,94 Lt ir ne 62276,53 Lt, o tik 12037,29 Lt (LR CK 6.76 str., 6.81 str. 2 d., 6.83 str., Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p., 16 str.).

15Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodė, kad atsakovas ne kartą keitė savo paaiškinimus dėl skolos dydžio, o trečiojo asmens atstovas bankroto administratorius Z. J. teismo posėdžio metu nereiškė prieštaravimų dėl skolos dydžio dalyje dėl negrąžinto kredito, delspinigių, tik prieštaravo dėl palūkanų paskaičiavimo po bankroto bylos iškėlimo. Ieškovas teigia, jog remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, t.y. ieškovo banko 2010-05-11 į bylą pateiktais sąskaitų išrašais už laikotarpį nuo 2008-07-09 iki 2009-09-30, 2010-02-05 BUAB „Mitransa“ bankroto administratoriaus prašymu dėl pinigų grąžinimo bei kitais byloje esančiais dokumentais, skola ieškovui bankui pagal kreditavimo sutartį yra 84982,94 Lt. Vadovaujantis LR CK 6.81 str. ir 2008-07-09 Laidavimo sutarties Nr. 170-08L 1.1, 2.1.1 punktais, laiduotojas M. A. atsako solidariai visu savo turtu. 2009-11-23 Vilniaus apygardos teismo nutartimi ieškovas buvo įtrauktas į BUAB „Mitransa“ kreditorių sąrašą su 62276,53 Lt finansiniu reikalavimu. Byloje yra duomenys, jog bankas būtent 84982,94 Lt ieškinio sumai pareiškė patikslintus finansinius reikalavimus BUAB „Mitransa“ bankroto byloje (LR CK 6.81 str.)

16Tretieji asmenys BUAB „Mitransa“ bei R. A. nepateikė atsiliepimų į apeliacinius skundus.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas, o atsakovo apeliacinis skundas atmestinas. Teisėjų kolegija pažymi, kad byla nagrinėjama apeliacinių skundų ribose. Pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas dėl netinkamai taikytų materialinės ir procesinės teisės normų. Šiuo atveju byla nėra grąžinama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas pagal byloje esančius įrodymus gali pakeisti sprendimą, patenkinant ieškinį visiškai (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

19LR CK 6.70 straipsnyje nustatytas pavyzdinis prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų sąrašas. Laidavimas yra vienas iš įstatyme numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 str. 1 d.). Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, bendrai laidavusių asmenų atsakomybė kreditoriui taip pat yra solidarioji, jei ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.6 str. 1 d., CK 6.81 str. 1 ir 3 d.). Laiduotojas atsako tiek pat, kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų mokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laidavimo sutartys yra papildomos (akcesorinės) sutartys, kurių paskirtis – užtikrinti prievolių pagal pagrindinę sutartį tinkamą įvykdymą. Jos negali būti sudarytos ir egzistuoti be pagrindinės sutarties.

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad kai laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško pagrindinės prievolės įvykdymo, tai CK nustatyti laidavimo pabaigos terminai netaikomi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos mėn. 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2009, 2009 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2009). Tai reiškia, kad laidavimas galioja tol, kol bus įvykdyta visa užtikrinta prievolė. Tokia sutartyje nustatyta laidavimo sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136, 6.3 straipsniai, 6.70 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnio 4, 5 dalys). Be to, laidavimo galiojimo iki visiško užtikrintos prievolės įvykdymo nustatymas atitinka laidavimo kaip aksesorinės (papildomos, šalutinės ir nuo pagrindinės prievolės priklausančios) prievolės pobūdį.

21Šiuo atveju pagrindinė sutartis yra 2008-07-09 Kredito linijos sutartis Nr. K-2400-2008-300 (1 t., b.l. 5-12) ir papildoma sutartis - 2008-07-09 Laidavimo sutartis Nr.170-08L (1 t., b.l. 14-15) nėra panaikintos ar nuginčytos nustatyta tvarka, todėl teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo jomis abejoti ir remiasi.

22Laidavimo sutarties sąlygos su atsakovu buvo suderintos ir jo priimtos, nes tokia šalių valia buvo išreikšta pasirašant šią sutartį ir patvirtinant, kad atsakovas turi teisę sudaryti tokią sutartį, prisiimti bei vykdyti visus jose numatytus įsipareigojimus. Byloje neįrodyta, kad atsakovas neturėjo galimybių laisva valia apsispręsti dėl sudaromos laidavimo sutarties sąlygų, įvertinti riziką dėl prisiimamų prievolių apimties bei turinio ir pasinaudoti pasirinkimo teise – sudaryti su ieškovu laidavimo sutartis konkrečiomis atsakomybės sąlygomis, ar jų nesudaryti. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas nepateikė įrodymų dėl jo valios neatitikimo, pasirašant laidavimo sutartį, nereikalavo šią sutartį pripažinti negaliojančia, todėl teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo abejoti laidavimo sutartimi ir ja remiasi, sprendžiant šioje byloje kilusį ginčą.

23Teisėjų kolegija daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas priteisti iš atsakovo, kaip laiduotojo, pagal galiojančią laidavimo sutartį ta apimtimi, už ką atsakovas laidavo, t.y. 84982,94 Lt skolos pagal 2008-07-09 Kredito linijos sutartį Nr. K-2400-2008-300 bei 2008-07-09 Laidavimo sutartį Nr.170-08L, kurioje numatyta 1.1 p., kad laiduotojas prisiima įsipareigojimus atsakyti visu savo turtu, jeigu skolininkas BUAB „Mitransa“ neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai prievoles pagal minėtą kreditavimo sutartį.

24Atsakovas, kaip laiduotojas, ir trečiasis asmuo, kaip skolininkas, pagal minėtas sutartis yra solidarūs skolininkai. Atsakovo atsakomybė atsiranda dėl to, kad jis yra laidavęs, jog BUAB „Mitransa“, kaip kredito gavėjas, tinkamai vykdys prievoles, kylančias iš kredito sutarties.

25Ta aplinkybė, kad atsakovas, kaip laiduotojas, laidavo tik tam tikram laikui, t.y. kiek galioja pagrindinė (kredito) sutartis, savaime nereiškia, kad laidavimo terminas suėjo, nes atsakovo laidavimas, iškėlus skolininkui bankroto bylą, nesibaigė. Atsakovo laidavimo sutartyje (4.2 p.) numatyta, jog laidavimo sutartis galioja iki visiško skolininko prievolių įvykdymo, t.y. iki pagrindinės (kredito) sutarties sąlygų įvykdymo.

26Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalies nuostatas numatyta, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašas ir jų reikalavimų patikslinimai galimi iki nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo. Tai reiškia, kad po bankroto bylos iškėlimo kreditorių reikalavimų tikslinimas nėra ribojamas bankroto bylos iškėlimo momentu. Atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Mitransa“ bankroto byloje buvo patikslintas reikalavimas AB DNB banko reikalavimas, teisėjų kolegija daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas priimti naują įrodymą – įsiteisėjusią 2010-05-27 Vilniaus apygardos teismo nutartį Nr. B2-419-565/2010, kuria nustatytas patikslintas AB DNB banko finansinio reikalavimo dydis 84983,53 Lt BUAB „Mitransa“ bankroto byloje (CPK 314 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2010-05-27 Vilniaus apygardos teismo nutartis Nr. B2-419-565/2010 turi prejudicinę galią nagrinėjamai bylai, nes atsakovo, kaip laiduotojo atsakomybės ribas apibrėžia skolininko BUAB „Mitransa“ nustatyto finansinio reikalavimo dydis. Nagrinėjamoje byloje pareikštu ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovo, kaip laiduotojo, skola 84982,94 Lt sumai neviršija bankroto byloje nustatyto bankrutuojančios įmonės skolos dydžio, todėl atitinka byloje dalyvaujančių asmenų teises ir teisėtus interesus, bei nepažeidžia solidariosios atsakomybės ir laidavimo esmės bei užtikrina ieškovo, kaip kreditoriaus, teisėtus lūkesčius iš solidaraus skolininko – atsakovo, kaip laiduotojo, išieškoti BUAB „Mitransa“ įsiskolinimą ir gauti atlyginimą už naudojimąsi banko pinigais. Teisėjų kolegija pažymi, kad bankroto bylos BUAB „Mitransa“ iškėlimo faktas nestabdo atsakovo, kaip laiduotojo, įsipareigojimų padengti ieškovui įsiskolinimą pagal kreditavimo sutartį ir lieka galioti visa apimtimi ir po bankroto bylos iškėlimo (ar net po BUAB „Mitransa“ likvidavimo ir išregistravimo iš juridinių asmenų registro) iki visiško skolininko prievolių įvykdymo, t.y. iki pagrindinės (kredito) sutarties sąlygų įvykdymo.

27Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo į bylą pateikto trečiojo asmens 2010-04-14 banko sąskaitos išrašas nesudaro teisinio pagrindo mažinti priteistinos skolos dydį iki atsakovo nurodytos 12037,29 Lt sumos, nes iki bankroto bylos iškėlimo atlikti mokėjimai kreditoriaus naudai neturi teisinės reikšmės įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtino finansinio reikalavimo bankroto byloje dydžiui. Tai, kad atsakovas formaliais pagrindais skundė pirmosios instancijos teismo sprendimą parodo, kad jis nėra suinteresuotas operatyviu ir greitu skolos sumokėjimu kreditoriui, nes ir pripažindamas 12037,29 Lt sumai skolą nuo 2010-10-11 sprendimo priėmimo nėra pateikęs jokių įrodymų apie atliktus dalinius mokėjimus banko naudai.

28Ieškovas pagal LR CK 6.37 str. 2 d. ir CK 6.210 str. 1 d. pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 5, 75 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šis ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, nes pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, dėl to kreditorius turėjo kreiptis į teismą. Per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, tuo pažeisdamas kreditoriaus interesus ir pagal CK 6.37 str. 2 d. turi mokėti palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės, kad skolininko prievolė grąžinti priteistą sumą atsirado laidavimo, kaip papildomos (šalutinės) prievolės, pagrindu, nes palūkanų mokėjimas, kaip civilinė atsakomybė, kyla iš laiduotojo neteisėtų veiksmų – pinigų nesumokėjimo geruoju, esant jo galiojančiai prievolei grąžinti pinigus kreditoriui už kitą asmenį (LR CK 6.1 str. - 6.4 str., 6.6 str. 4 d., 6.70 str. 1 d., 6.76 str., 6.81 str., 6.189 str. 1 d., 6.193 str., 6.200 str. 1 d., CPK 7 str., 8 str., 12 str., 177 str. -179 str., 182 str. 2 p., 185 str.). Pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių ir neribojo proceso šalių teisės teikti įrodymus. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui.

29Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-10-15 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (LR CPK 150 str. 3 d.).

30Pirmosios instancijos teismas teisingai sumažino bylinėjimosi išlaidas už advokato teisines paslaugas, priteistinas ieškovo naudai. Ieškinį patenkinus visiškai, atsakovas turi atlyginti ieškovui 2550 Lt žyminio mokesčio (1 t., b.l. 2; 3 t., b. 103, civilinė byla Nr. L2-3880-494/2009, b.l. 3,4).

31Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, atsakovui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos ir jis įgijo pareigą atlyginti ieškovui 1210 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme už advokato teisines paslaugas (4 t., b.l. 57-58) ir 407 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, kurio mokėjimas atsakovui buvo atidėtas (4 t., b.l. 23) iki bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka dienos, bei 14,10 Lt (4 t., b.l. 43) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai (CPK 80 str. 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., 98 str.).

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 3 p., teisėjų kolegija

Nutarė

33Pakeisti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 11 d. sprendimą ir sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

34„Ieškinį patenkinti visiškai.

35Priteisti iš atsakovo M. A. 84982,94 Lt skolos, 5,75 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2009 m. spalio 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2550 Lt žyminio mokesčio ir 2521 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato teisines paslaugas ieškovo AB DNB banko naudai.

36Priteisti iš atsakovo M. A. 12,24 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo valstybės naudai.

37Palikti galioti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 15 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones iki teismo sprendimo įvykdymo“.

38Priteisti iš atsakovo M. A. 1210 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato teisines paslaugas apeliacinės instancijos teisme ieškovo AB DNB banko naudai.

39Priteisti iš atsakovo M. A. 407 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą valstybės naudai.

40Priteisti iš atsakovo M. A. 14,10 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kreditorius 2009-11-13 kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas... 5. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2009-11-26 nutartimi nutarė panaikinti... 6. Ieškovas pateiktu ieškiniu, kurį 2010-06-01 patikslino, prašė priteisti... 7. Atsakovas M. A. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, prašydamas... 8. Tretieji asmenys R. A. ir BUAB „Mitransa“ nepateikė atsiliepimų į... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010-10-11 sprendimu ieškinį tenkino iš... 11. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 12. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus rajono... 13. Atsakovas M. A. pateikė apeliacinį skundą, prašydami pakeisti Vilniaus... 14. Atsakovas M. A. pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą,... 15. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą, prašydamas... 16. Tretieji asmenys BUAB „Mitransa“ bei R. A. nepateikė atsiliepimų į... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas, o atsakovo apeliacinis skundas... 19. LR CK 6.70 straipsnyje nustatytas pavyzdinis prievolių įvykdymo užtikrinimo... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad kai laiduotojas ir... 21. Šiuo atveju pagrindinė sutartis yra 2008-07-09 Kredito linijos sutartis Nr.... 22. Laidavimo sutarties sąlygos su atsakovu buvo suderintos ir jo priimtos, nes... 23. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas priteisti iš... 24. Atsakovas, kaip laiduotojas, ir trečiasis asmuo, kaip skolininkas, pagal... 25. Ta aplinkybė, kad atsakovas, kaip laiduotojas, laidavo tik tam tikram laikui,... 26. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalies nuostatas numatyta,... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo į bylą pateikto trečiojo asmens... 28. Ieškovas pagal LR CK 6.37 str. 2 d. ir CK 6.210 str. 1 d. pareiškė... 29. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-10-15 nutartimi pritaikytos laikinosios... 30. Pirmosios instancijos teismas teisingai sumažino bylinėjimosi išlaidas už... 31. Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, atsakovui nėra atlyginamos jo patirtos... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 3 p., teisėjų kolegija... 33. Pakeisti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 11 d. sprendimą ir... 34. „Ieškinį patenkinti visiškai.... 35. Priteisti iš atsakovo M. A. 84982,94 Lt skolos, 5,75 proc. metinių palūkanų... 36. Priteisti iš atsakovo M. A. 12,24 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių... 37. Palikti galioti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 15 d.... 38. Priteisti iš atsakovo M. A. 1210 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato... 39. Priteisti iš atsakovo M. A. 407 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą... 40. Priteisti iš atsakovo M. A. 14,10 Lt procesinių dokumentų įteikimo...