Byla 2A-390-194/2010

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolantos Badaugienės, kolegijos teisėjų: Rasos Bartašienės ir Laisvės Aleknavičienės,

2sekretoriaujant Violetai Paskočinienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Saurida“ atstovui advokatui G. G.,

4atsakovo Dainiaus Čiriko IĮ „Dankuras“ atstovui advokatui P. L., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Dainiaus Čiriko IĮ „Dankuras“ apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 16 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-440-715/2010 pagal ieškovo UAB „Saurida“ ieškinį atsakovui Dainiaus Čiriko IĮ „Dankuras“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas UAB „Saurida“ ieškiniu kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 32 912,43 Lt skolos, 7 306,56 Lt delspinigių; priteisti metines palūkanas, vieno mėnesio VILIBOR, padidintą 7 procentiniais punktais, nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007 m. gruodžio 10 d. tarp šalių buvo sudaryta sutartis Nr. 264 dėl naftos produktų pirkimo-pardavimo. Pagal šios sutarties 3.4 punktą atsakovas už nupirktą kurą turėjo atsiskaityti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Remiantis sutarties 3.5 ir 3.6 punktais už pavėluotą terminą atsiskaityti buvo skaičiuojami delspinigiai, o taip pat numatyta įmokų, gautų vykdant prievolę, paskirstymo tvarka. Ieškovė tinkamai įvykdžiusi savo įsipareigojimus pagal sutartį ir iki 2008 m. spalio 31 d. pardavė atsakovei prekių už 233 791,08 Lt. Atsakovė netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, nuo 2008 m. kovo 2 d. nuolat vėlavo atsiskaityti. Atsakovei ne kartą žodžiu priminta apie skolos bei delspinigių sumokėjimą gera valia. 2009 m. vasario 4 d. ieškovė atsakovei išsiuntė pretenziją su prašymu padengti įsiskolinimą už parduotas prekes bei pagal sutartį paskaičiuotus delspinigius (iš viso 60 612,66 Lt). Pretenzijoje ieškovė informavo atsakovę, jei ji neatsiskaitys, bus kreiptasi į teismą dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Kartu su pretenzija atsakovei buvo išsiųsta įsiskolinimo už prekes ir delspinigių paskaičiavimas bei sąskaita dėl delspinigių, išskaičiuotų iš sumokėtų sumų bei pirmąją eile užskaitytų jiems padengti iki 2009 m. sausio 16 d. imtinai. Atsakovas po pretenzijos pateikimo atsiskaitė tik iš dalies, atsakovas yra skolingas ieškovui 32 912,43 Lt skolos ir 7 306,56 Lt delspinigių. Nurodė, jog nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško prievolės įvykdymo atsakovas turi mokėti metines palūkanas, vieno mėnesio VILIBOR, padidinta 7 procentiniais punktais.

7Atsakovas Dainiaus Čiriko IĮ „Dankuras“ atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad skola susidarė dėl to, kad ieškovas visas pervedamas sumas užskaitė pirma kaip delspinigius ir tik po to kaip esamos skolos mokėjimą. Atsakovas mokėjimuose nurodė, jog apmoka tam tikrą PVM sąskaitą-faktūrą, taigi mokėjimai buvo skirti pagrindinei prievolei vykdyti – padengti skolą už prekes, bet ne netesyboms – papildomai prievolei mokėti. Ieškovas nereiškė pretenzijų dėl tokio prievolės vykdymo, o tai reiškia, jog sutiko, jog įmokos būtų paskirstytos tokiu būdu kaip nurodyta atsakovės pavedimuose. Nesutikdamas su tokiu įmokų paskirstymu, ieškovas, pagal sutarties 3.5 punktą, turėjo teisę vienašališkai be įspėjimo sustabdyti kuro teikimą atsakovui, turėjo teisę vienašališkai panaikinti taikomą nuolaidą, pateikus debeto pavedimus, pirkėjo mokėtiną sumą nurašyti nuo kitų atsakovės sąskaitų, nutraukti sutartį, tačiau nei viena iš šių teisių nepasinaudojo, taip pat, remdamasi inventorizacijos tvarkos 60 punktu, ieškovas turėjo imtis iniciatyvos ir pateikti atsakovui suderinti skolų suderinimo aktus, tačiau nei 2007, nei 2008 m. pabaigoje to nepadarė, taip pripažindamas, jog atsakovas jai neskolingas. Be to, iki 2009-02-06 PVM sąskaitos-faktūros išrašymo ieškovas susilaikė nuo teisės reikalauti delspinigių ir priėmė atsakovo įmokas pagrindinei prievolei padengti, todėl atsakovas pagrįstai manė, kad ieškovo teisės reikalauti netesybų atsisakė ir jų nemokėjo. Toks ieškovo neveikimas vertintinas klaidingu valios išreiškimu. Ieškovas piktnaudžiavo ir delsė reikalauti delspinigių, neinformuodamas atsakovo apie augančius delspinigius, o tai laikytina nesąžiningu elgesiu. Atsakovas mokėjimais padengė skolą, todėl reikalavimas dėl skolos priteisimo visiškai nepagrįstas. Ieškovas prašė taikyti ieškinio senatį delspinigiams ir mažinti netesybas. Nurodė, jog būtina atsižvelgti į tai, kad perskaičiavus delspinigių dydį į metines palūkanas, jos siektų 109,5 proc.; sutartis sudaryta pagal standartines ieškovo sąlygas, prisijungiant atsakovui; atsakovas dalimis vykdė prievolę; byloje nėra ieškovo nuostolius pagrindžiančių įrodymų; nupirkto kuro kainos ir skolos dydžio santykis rodo atsakovą elgusis sąžiningai, bendradarbiavus su ieškovu, todėl delspinigiai turėtų būti mažinanti iki 0,04 proc., o tai sudarytų 897,20 Lt, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas konkliudentiniais veiksmais išreiškė atsisakymą nuo reikalavimo mokėti delspinigius, neteko teisės jų reikalauti ateityje.

8Mažeikių rajono apylinkės teismas 2010 m. kovo 16 d. sprendimu ieškovo UAB „Saurida“ ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovui UAB „Saurida“ iš atsakovo Dainiaus Čiriko IĮ „Dankuras“ 32 912,43 Lt skolos; 487,10 Lt delspinigių; 12,70 procento metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2009-07-13 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 1001,81 Lt žyminio mokesčio,1399,38 Lt advokato pagalbai apmokėti. Priteisė atsakovui Dainiaus Čiriko IĮ „Dankuras“ iš ieškovo UAB „Saurida“ 404,60 Lt advokato pagalbai apmokėti. Likusioje dalyje ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovo veiksmai paskirstant įmokas atitiko šalių pasirašytos sutarties 3.6 punktą, todėl atsakovo argumentą, kad visi jo mokėjimai turėjo būti užskaityti pagrindinės prievolės padengimui, teismas laikė nepagrįstu. Atsakovas nepagrįstai tvirtino, jog ieškovas elgėsi nesąžiningai ir nepagrįstai atliktais mokėjimais sumokėtomis sumomis dengdavo paskaičiuotus delspinigius, tačiau šios sąlygos buvo aptartos pasirašytoje sutartyje ir atsakovui buvo žinoma apie numatytą atsiskaitymo tvarką. Ieškovas pagal sutartį teisėtai ir tinkamai paskirstė atsakovo įmokas, remiantis LR CP 6.73 str. nuostata, teismas konstatavo, jog atsakovo sumokėtų delspinigių mažinti nebegalima. Pripažino, jog atsakovas sumokėjo ieškovui 32 912,43 Lt delspinigių, ieškovo reikalavimą priteisti 32 912,43 Lt skolos už parduotą kurą laikė pagrįstu ir ieškinį šioje dalyje tenkino.

9CK 1.125 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas sutrumpintas 6 mėnesių senaties terminas netesyboms išieškoti. Teismas atsižvelgė į tai, kad užskaičius atsakovo įmokas kaip delspinigius, ir nepadengus visos skolos sumos, ieškovas kaskart pradeda skaičiuoti delspinigius iš naujo, senaties terminas dėl delspinigių nėra praleistas, todėl atsakovo prašymas dėl senaties taikymo atmestas.

10Kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006, 2006 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2006 ir kt.). Atsakovas dalį skolos sumokėjo iki ieškinio pateikimo teismui dienos, gavęs pretenziją kreipėsi į ieškovą dėl netesybų sumažinimo, ir nors šalys netesybų dydį – 0,3 % - nustatė tarpusavio susitarimu, siekiant užtikrinti sąžiningą, protingą ir teisingą bylos šalių ginčo išsprendimą, atsižvelgiant į netesybų (delspinigių) instituto tikslus, teismas laikė tikslinga mažinti šalių sutartą delspinigių dydį nuo 0,3 proc. už kiekvieną uždelstą dieną iki - 0,02 procentų, todėl iš atsakovo ieškovui priteisė 487,10 Lt delspinigių (0,02 proc. x 7306,56 Lt/0,3 proc.).

11Iš atsakovo ieškovui priteisė 12,70 procento dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-07-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (2009-06-30 VILIBOR 5,70 proc. + 7 proc.) (LR CK 6.37 str. 2 d., LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 4 d.).

12Atsakovas Dainiaus Čiriko IĮ „Dankuras“ apeliaciniu skundu prašo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 16 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti dalinai, priteisti ieškovui UAB „Saurida“ 448,60 Lt dydžio delspinigius; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

131. Pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti panaikintinas dėl faktinių aplinkybių neteisingo nustatymo, jog ieškovas gautas įmokas įskaitė priskaičiuotiems delspinigiams padengti ir tai yra pagrįsta. Toks teismo sprendimas pažeidžia CPK 270 str. 4 d. 3 p., taip pat nukrypsta nuo susiformavusios teismų praktikos (LAT CBS teisėjų kolegijos 2001-05-28 nutartis c.b. UAB „Vilnamisa" v. AB „Šeškinės Širvinta" b.Nr. Sk-3-613/2001), kadangi sprendimu, kuriame teismas nepasisakė dėl daugumos atsikirtimo į ieškinį pagrindu nurodytų aplinkybių, turinčių reikšmę teisingam bylos išsprendimui, ar kuriame teismas šias aplinkybes nustatė remdamasis spėjimais ir prielaidomis, nėra vykdomas teisingumas.

142. Ieškovas, nepranešdamas apeliantui, jog gautomis įmokomis nuolatos dengia neprotingai didelius delspinigius, pažeidė bendradarbiavimo pareigą (6.200 str). Pažymėtina, kad toks ieškovo bendradarbiavimo prievolės pažeidimas reikšmingai įtakojo apelianto elgesį, kadangi dėl ieškovo kaltės, nežinodamas apie egzistuojančią skolą ir augančius delspinigius, apeliantas negalėjo jos apmokėti. Todėl, atsižvelgiant į CK 6.64 str. 1 d. ir 3 d. ir 6.259 str., laikytina, jog šioje byloje ieškovas, yra laikomas pažeidusiu prievolę, ir todėl skolininkas negali būti laikomas ją pažeidusiu. Kadangi apeliantas dėl ieškovo kaltės mokėdamas už prekes kartu nemokėjo priskaičiuotų delspinigių, apeliantas nelaikomas pažeidusiu savo prievolę sumokėti delspinigius, kadangi ieškovui nepareikalavus, nežinojo, jog privalo juos mokėti. Kadangi apeliantas nebuvo pažeidęs prievolės mokėti delspinigius, ieškovas neturėjo teisės jų reikalauti. Vadinasi, ieškovas neturėjo teisės perskirstyti apelianto mokamų įmokų, kadangi tuo metu dėl savo kaltės neįgijo teisės gauti delspinigių apmokėjimo. Teisę į delspinigių padengimą ieškovas įgijo tik 2009-02-04, kada informavo apeliantą apie savo ketinimą pasinaudoti nurodyta, sutartimi suteikta teise. Kadangi apeliantas mokėjimus atliko anksčiau, ieškovas jau buvo įskaitęs šias įmokas, kaip apmokėjimą už naftos produktus, todėl negalėjo pakeisti jau priimtų įmokų paskirties be apelianto sutikimo (CK 1.63 str. 4d.). Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog delspinigiai nebuvo sumokėti, todėl gali būti mažinami iki teismo nurodyto dydžio - 0,02 procento.

153.

16CK 1.125 str. 5d. l p. numato, jog delspinigiams išieškoti taikomas sutrumpintas šešerių mėnesių terminas. Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys teismui pateiktas tik 2009 m. liepos 10 dieną, o atsakovas prašo teismo ieškovo reikalavimams priteisti delspinigius taikyti ieškinio senatį, ieškovas turi teisę reikalauti tik delspinigių priskaičiuotų po 2009 m. sausio 9 d. Ieškovas turėjo teisę reikalauti tik delspinigių už skolas, įformintas PVM sąskaitomis -faktūromis Nr. ( - ) ir ( - ). Todėl, teismui priėmus apelianto argumentą, jog ieškovas neturėjo teisės ir nebuvo įskaitęs pirma eile netesybų, ieškovui priteistini delspinigiai tik už šias dvi PVM sąskaitas-faktūras. Atsižvelgiant į teismo nustatytą iki 0,02% sumažintą delspinigių dydį, ir į atsakovo reikalavimą taikyti ieškinio senatį, ieškovui priteistini tokio dydžio delspinigiai:

176d. x (31 000 Lt x 0,02%)=37,20 Lt 31d. x (27 000 Lt x 0.02%)=167.40 Lt 38d. x (20 000 Lt x 0.02%)=152,00 Lt 15d. x (10 000 Lt x 0.02%)=30,00 Lt 31d. x (10 000 Lt x 0.02%)=62.00 Lt

18Iš viso 448,60 Lt bendra delspinigių suma.

19Ieškovas UAB „Saurida“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Ieškovas mano, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą (b.l. 41-45, 2 t).

20Apeliacinis skundas netenkintinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

22Remdamasi bylos medžiaga, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, atlikdamas teisinį tyrimą, pilnai ir visapusiškai ištyrė šiam ginčui svarbias aplinkybes, teisingai įvertino surinktus įrodymus, tinkamai aiškino bei taikė įstatymą ir teisingai išnagrinėjo tarp šalių kilusį ginčą (CPK 263 str.1 d.). Apeliacinės instancijos teisme apelianto išdėstyti argumentai nepaneigia teismo padarytų išvadų pagrįstumo (CPK 178 str.,185 str.).

23Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo UAB „Saurida“ ir atsakovo D. Čiriko IĮ „Dankuras“ 2007 m. gruodžio 10 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. ( - ) (b. l. 20-21, t. 1). Sutartimi šalys susitarė dėl kuro pirkimo pardavimo (sutarties 1.1 p.), t.y. ieškovas įsipareigojo parduoti benziną, dyzeliną ir dujas iš sutarties 1.1 punkte nurodytų degalinių, o atsakovas – už nupirktą kurą apmokėti sutartyje nustatyta tvarka. Sutarties 3.4 punkte numatyta, kad už nupirktą kurą atsakovas su ieškovu atsiskaito pagal faktiškai atsakovo nupirktą kiekį, kuris yra nurodomas ieškovo pateikiamoje PVM sąskaitoje faktūroje, bankiniu pavedimu į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą šioje sutartyje. Ieškovas turi teisę išrašyti PVM sąskaitą faktūrą atsakovui kas 14 kalendorinių dienų faktiškai atsakovo nupirktam kuro kiekiui, o atsakovas privalo atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Sutarties 3.5 punktu šalys susitarė dėl netesybų, kurias atsakovas privalo mokėti, jei praleidžia sutartyje numatytus atsiskaitymo terminus. Netesybų (delspinigių) dydis yra 0,3 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Sutarties 3.6 punkte nustatyta, jog pavėluoto atsiskaitymo atveju, kiekviena atsakovo pervedama suma yra užskaitoma kaip delspinigiai; sumokėjus delspinigius, sekančios sumos skaičiuojamos kaip apmokėjimas už naftos produktus. Ieškovas, vykdydamas sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, parduodavo atsakovui kurą. Atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, nustatytais terminais už pateiktą kurą neatsiskaitydavo, todėl nuolat susidarydavo skola ir delspinigiai.

24Sutarties 3.6 punkte nustatyta atsakovo įmokų už įsigytus naftos produktus paskirstymo tvarka. Tokia sutarties nuostata yra pagrįsta, kadangi ir CK 6.54 str. numatyta galimybė tokia tvarka paskirstyti skolininko įmokas. Tokia įmokų paskirstymo tvarka užtikrina, kad dėl skolininko vėlavimo atsiskaityti patirti kreditoriaus nuostoliai tikrai bus atlyginti. Pateiktos į bylą skolos ir delspinigių skaičiuotės rodo, kad atsakovas nuolat vėluodavo apmokėti ieškovo išrašytas sąskaitas (b. l. 5-6, 25-26, t. 1). Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutartyje nustatyto dydžio delspinigius, kurie laikytini ir minimaliais kreditoriaus nuostoliais. Tai, kad atsakovas mokėjimo pavedimuose nurodydavo, jog moka už kurą pagal konkrečią PVM sąskaitą – faktūrą (b. l. 52-111, t. 1), nereiškia, jog mokėjo už pagrindinę prievolę, nes tokiu atveju, atsakovas, laiku neatsiskaitęs su ieškovu, apmokėjęs visus mokėjimus už pirktą kurą, išvengtų delspinigių sumokėjimo. Ieškovas šiuo atveju laikėsi šalių susitarimu nustatytos įmokų paskirstymo tvarkos. Kad ieškovas kiekvieną kartą pavėluoto mokėjimo atveju atsakovo pervedamas sumas užskaitydavo delspinigių dengimui, patvirtina ir ieškovo buhalterinės apskaitos dokumentai – sąskaitos, buhalterinės apskaitos sistemos delspinigių apskaičiavimas (b. l. 5-6, 7-13, 25-26, t. 1). Ieškovas neprivalėjo ir pranešti apie įmokų įskaitymą, nes tai yra sutartinė norma, ieškovas laikėsi šalių susitarimu nustatytos įmokų paskirstymo tvarkos, todėl nesinaudojo CK 6.54 str. 5 d. numatyta teise. Šalių susitarimas dėl įmokų paskirstymo tvarkos (sutarties 3.6. p.), priešingai nei nurodo apeliantas savo argumentuose apeliaciniame skunde, nėra siejamas su atsakovo nuorodomis mokėjimo dokumentuose. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad sutartyje esant imperatyviai reglamentuotam įmokų paskirstymui, ieškovas pervestas sumas turėjo teisę užskaityti kaip delspinigius, nežiūrint, kokia buvo nurodyta mokėjimo paskirtis mokėjimo dokumentuose. Mokėjimo pavedimas negali pakeisti šalių pasirašytos sutarties. Aplinkybė, jog atsakovas, atlikdamas pavedimą nurodė mokėjimo paskirtį, vertintina kaip atsakovo siekis vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas, bandymas nesilaikyti sutarties 3.6 punkte nustatytos įmokų paskirstymo tvarkos. Atsakovo vienašališki veiksmai dėl sutartimi nustatytos įmokų paskirstymo tvarkos keitimo neturi teisinės reikšmės ir pasekmių. Todėl, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad, sutartyje esant imperatyviai reglamentuotam įmokų paskirstymui, ieškovas atsakovo pervestas sumas teisėtai užskaitydavo kaip delspinigius, nežiūrint to, kokia buvo mokėjimo paskirtis atsakovo nurodyta mokėjimo dokumentuose.

25Atsakovas neginčijo tarp šalių apsirašytos Sutarties 3.5p. nuostatų, kurios numato, jog pirma yra dengiami delspinigiai ir tik po to skaičiuojama skola. Šios Sutarties nuostata taikytina abiems šios Sutarties šalims, todėl ieškovas turėjo teisę ir yra pagrįstas jo reikalavimas reikalauti skolos iš atsakovo, kuri suskaičiuota po to, kai pirma padengti delspinigiai. Apylinkės teismas tinkamai taikė LR CK 6.73 str. 2 dalies nuostatas, todėl padarė tinkamas ir teisėtas išvadas dėl skolos dydžio, todėl nėra kitų teisinių argumentų, kurių pagrindu reikėtų kitaip suskaičiuoti atsakovo skolą ieškovui, nei ji yra priteista teismo sprendimu.

26Ieškovas tinkamai naudojosi savo procesine teise reikalauti skolos priteisimo, remiantis tarp šalių pasirašyta sutartimi bei jos 3.5p. nuostatomis. Jokių papildomų įrodymų, kai galioja tarp šalių tokio pobūdžio rašytinė sutartis, jos 3.5p., ieškovui ir nereikėjo. Jei atsakovo netenkino tokio pobūdžio degalų tiekimo sąlygos, jis galėjo ieškoti kitų tiekėjų ir su UAB „ Saurida“ sutartį nutraukti.

27Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, jog teismas turėjo atsižvelgti į faktą, kad šalys bendradarbiauja ilgą laiką, tačiau ieškovas neinformavo atsakovo apie skaičiuojamus delspinigius ir tokią įmokų paskirstymo tvarką. Atsakovo pareiga laiku neatsiskaičius mokėti delspinigius nustatyta 2007 m. gruodžio 10 d. sutarties 3.5 punkte, o įmokų paskirstymo tvarka – 3.6 punkte. Pasirašydamas sutartį, atsakovas išreiškė savo sutikimą dėl joje numatytų tarpusavio teisių ir pareigų. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Sutarties sąlygos, tame tarpe ir įsipareigojimų nevykdymo pasekmės, atsakovui buvo žinomos. Dėl įgyvendinimo savo teisės atsakovo vykdomus apmokėjimus užskaityti sutarties 3.6 punkte nustatyta tvarka ieškovas neprivalėjo atskiru pranešimu informuoti atsakovo, nes tokia teisė numatyta sutartyje.

28Apylinkės teismas pagrįstai ir tinkamai įvertino aplinkybes dėl netesybų mokėjimo pareigos.

29Netesybos negali būti mažinamos tos, kurios jau sumokėtos. Skaičiuojant skolą pagal Sutarties 3.5p. yra laikoma, kad delspinigiai, kurie yra pirma įskaityti, yra sumokėti, todėl jie nemažintini. Apylinkės teismas tai įvertino tinkamai. Sumažinto dydžio delspinigiai priteisti tinkamai, sumažinti iki protingo dydžio. Delspinigių skaičiavimą numatė ir Sutartis, todėl, esant nesumokėtai skolai, buvo pagrindas skaičiuoti ir reikalauti netesybų.

30Apylinkės teismas, tinkamai bei pilnai ir visapusiškai ištyrė visus įrodymus byloje ir tinkamai juos įvertino. Įrodymų vertinimo procesinių pažeidimų nenustatyta . ( LR CPK 185 str.)

31Dėl senaties termino reikalavimui dėl delspinigių priteisimo, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog senaties terminas nėra suėjęs. Delspinigiai nuo 2008 metų nuolat buvo mokami, nes apeliantui kiekvieną kartą padarius įmoką, delspinigiai ar jų dalis buvo užskaitomi, t. y., tam tikra prievolės mokėti delspinigius dalis atsakovo buvo įvykdyta ir tai daliai senaties terminai nebesiskaičiuoja. Pradelsimas įvykdyti piniginę prievolę yra tęstinis pažeidimas, todėl, vadovaujantis CK 1.127 str. 5 d., ieškinio senaties terminas dėl veiksmų ar neveikimo, neatliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną. Paskutinė atsakovo įmoka padaryta 2009-04-10. Kadangi ieškovas, kaip numatyta sutarties 3.6. p., pirmiausia atsakovo atliktus mokėjimus užskaito kaip delspinigius, laikytina, kad tą dieną atsakovas sumokėjo dalį delspinigių. Kadangi sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, tęsiantis pažeidimui, prasideda tą kiekvieną dieną, tai ieškinio senatis iš naujo prasideda 2009-04-10, 2009-04-11, 2009-04-12 ir t.t. iki sueina šešių mėnesių terminas.

32Tiek ieškovas, tiek atsakovas yra privatūs ūkio subjektai, užsiimantys verslu. Jiems taikomas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Jame reguliuojamos palūkanų normos, atsižvelgiant į pusmečio VILIBOR normas. Metinės palūkanos nustatytos tinkamai.

33Pagal pareikštą reikalavimą ir taikytas teisės normas ginčo santykiams reguliuoti, apylinkės teismas nustatė visas būtinas faktines bylos aplinkybes ir tinkamai išsprendė teisinį ginčą tarp šalių. Apeliacinio skundo argumentų pagrindu keisti teismo sprendimą nėra pagrindo.

34Apeliacinio skundo netenkinus, iš atsakovo priteistinos atstovavimo išlaidos advokato pagalbai apmokėti (b.l. 50,51 2 t.) ( LR CPK 93 str., 88 str. 1d. 6p.).

35Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 str. 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

37Priteisti iš atsakovo Dainiaus Čiriko IĮ „Dankuras“ ieškovui UAB „ Saurida“ 1210 Lt išlaidų, susijusių su advokato pagalbos paslauga apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Violetai Paskočinienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Saurida“ atstovui advokatui G.... 4. atsakovo Dainiaus Čiriko IĮ „Dankuras“ atstovui advokatui 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Ieškovas UAB „Saurida“ ieškiniu kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės... 7. Atsakovas Dainiaus Čiriko IĮ „Dankuras“ atsiliepimu į ieškinį su... 8. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2010 m. kovo 16 d. sprendimu ieškovo UAB... 9. CK 1.125 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas sutrumpintas 6 mėnesių senaties... 10. Kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir... 11. Iš atsakovo ieškovui priteisė 12,70 procento dydžio metinės palūkanos už... 12. Atsakovas Dainiaus Čiriko IĮ „Dankuras“ apeliaciniu skundu prašo... 13. 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti panaikintinas dėl... 14. 2. Ieškovas, nepranešdamas apeliantui, jog gautomis įmokomis nuolatos dengia... 15. 3.... 16. CK 1.125 str. 5d. l p. numato, jog delspinigiams išieškoti taikomas... 17. 6d. x (31 000 Lt x 0,02%)=37,20 Lt 31d. x (27 000 Lt x 0.02%)=167.40 Lt 38d. x... 18. Iš viso 448,60 Lt bendra delspinigių suma.... 19. Ieškovas UAB „Saurida“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 20. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Remdamasi bylos medžiaga, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios... 23. Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo UAB „Saurida“ ir atsakovo D. Čiriko... 24. Sutarties 3.6 punkte nustatyta atsakovo įmokų už įsigytus naftos produktus... 25. Atsakovas neginčijo tarp šalių apsirašytos Sutarties 3.5p. nuostatų,... 26. Ieškovas tinkamai naudojosi savo procesine teise reikalauti skolos priteisimo,... 27. Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, jog teismas turėjo atsižvelgti į... 28. Apylinkės teismas pagrįstai ir tinkamai įvertino aplinkybes dėl netesybų... 29. Netesybos negali būti mažinamos tos, kurios jau sumokėtos. Skaičiuojant... 30. Apylinkės teismas, tinkamai bei pilnai ir visapusiškai ištyrė visus... 31. Dėl senaties termino reikalavimui dėl delspinigių priteisimo, pirmosios... 32. Tiek ieškovas, tiek atsakovas yra privatūs ūkio subjektai, užsiimantys... 33. Pagal pareikštą reikalavimą ir taikytas teisės normas ginčo santykiams... 34. Apeliacinio skundo netenkinus, iš atsakovo priteistinos atstovavimo išlaidos... 35. Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 str. 1 dalies 1 punktu,... 36. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 16 d. sprendimą palikti... 37. Priteisti iš atsakovo Dainiaus Čiriko IĮ „Dankuras“ ieškovui UAB „...