Byla B2-990-460/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Klatera“ pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sauvalda“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja 2017-01-09 kreipėsi į teismą su pareiškimu, juo prašo atsakovei UAB „Sauvalda“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovė skolinga pareiškėjai 457,48 EUR, negali atsiskaityti su kreditoriais. Mano, kad atsakovė yra nemoki.

5Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1–2 punktai numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki, tai yra, kai pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Svarstant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, svarbu nuodugniai ištirti, ar bendrovė yra realiai nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę. Tik išanalizavus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, nurodytus finansinės atskaitomybės bei kituose dokumentuose, galima daryti išvadas apie įmonės mokumą ar nemokumą. Finansinę būklę visa apimtimi parodo finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys, į kurį įeina balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, jog įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Vadinasi, įmonės balansas laikytinas pagrindiniu įrodymu, patvirtinančiu jos finansinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-05-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-440/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1486/2012),

8Analizuojant UAB „Sauvalda“ 2011-12-31 balansą ir pelno–nuostolių ataskaitą (vėlesnių nėra) matyti, kad įmonės turtas 2011-12-31 sudarė 49 648 Lt (14 379,05 EUR), o mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 47 829 Lt (13 852,24 EUR), Taigi, įmonės finansiniai įsipareigojimai (skolos) viršijo ne tik pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, tačiau beveik lygūs visam įmonės turtui. Pažymėtina, kad vėlesnių finansinių ataskaitų įmonė neteikė. Vertinant kitus viešoje erdvėje esančius duomenis paminėtina, kad nuo 2016-08-25 įmonėje nedirba nė vienas darbuotojas,

92017-03-10 duomenimis įmonė skolinga VSDFV biudžetui 859.32 EUR.

10Akivaizdu, jog įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais ir matyti, kad jie nėra laikino pobūdžio (CPK 178 straipsnis).

11Esant anksčiau išdėstytų įrodymų bei aplinkybių visetui, teismas konstatuoja, kad atsakovė UAB „Sauvalda“ yra nemoki, todėl UAB „Sauvalda“ iškeltina bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis, 4 straipsnio 2 punktas, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai, 10 straipsnis).

12Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių.

13Naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa bankroto administratoriumi skirtinas Sergiejus Buta (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalis).

14Teismas pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės valdytojas, turintis įstatymo, įmonės kreditorių susirinkimo suteiktus įgalinimus įmonės bankroto procese, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo skaidrumas bei sklandumas, todėl Įmonių bankroto įstatyme yra numatyta galimybė spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo ar jo pakeitimo (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 10 dalis, 23 straipsnio 13 punktas).

15Atsižvelgiant į Įmonių bankroto įstatymo reglamentavimą, atsakovei taikytinos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotinas atsakovei priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, piniginės lėšos ar turtinės teisės, priklausančios atsakovei ir esančios pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti kitiems asmenims, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, taip pat sustabdyti šio turto realizavimą bei išieškojimą iš atsakovės turto vykdymo procese (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

16Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktu, 9 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalies 1, 5, 6 punktais ir Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

171. Iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sauvalda“, įmonės kodas 141404595, buveinės adresas Kuosų g. 16-32, Klaipėda, dėl nemokumo.

182. Paskirti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Sauvalda“ bankroto administratoriumi Sergiejų Butą, adresas I. Kanto g. 24-1, Klaipėda, sąrašo Nr. B-FA407.

193. Areštuoti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sauvalda“, įmonės kodas 141404595, buveinės adresas Kuosų g. 16-32, Klaipėda, priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti kitiems asmenims, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, taip pat sustabdyti šio turto realizavimą bei išieškojimą iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sauvalda“ turto vykdymo procese.

20Laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sauvalda“ kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

21Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja 14 dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos.

224. Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti Juridinių asmenų registrui.

235. Kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte pavesti atlikti paskirtajam administratoriui, kartu sudarant galimybę administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

246. Nustatyti, kad įmonės kreditoriai turi teisę per 40 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti savo reikalavimus šiai įmonei, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratorei pavesti sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

257. Nustatyti, kad bankrutuojančios įmonės valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta bauda iki 2 896 eurų.

268. Nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajam administratoriui susipažinti

27.

28Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3. Teismas... 4. pareiškėja 2017-01-09 kreipėsi į teismą su pareiškimu, juo prašo... 5. Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1–2 punktai numato, kad... 7. Svarstant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, svarbu nuodugniai ištirti,... 8. Analizuojant UAB „Sauvalda“ 2011-12-31 balansą ir pelno–nuostolių... 9. 2017-03-10 duomenimis įmonė skolinga VSDFV biudžetui 859.32 EUR.... 10. Akivaizdu, jog įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais ir matyti, kad jie... 11. Esant anksčiau išdėstytų įrodymų bei aplinkybių visetui, teismas... 12. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte... 13. Naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa bankroto... 14. Teismas pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės... 15. Atsižvelgiant į Įmonių bankroto įstatymo reglamentavimą, atsakovei... 16. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktu, 9... 17. 1. Iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei... 18. 2. Paskirti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Sauvalda“... 19. 3. Areštuoti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sauvalda“, įmonės... 20. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų atsakovės uždarosios akcinės... 21. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys,... 22. 4. Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti Juridinių asmenų... 23. 5. Kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies... 24. 6. Nustatyti, kad įmonės kreditoriai turi teisę per 40 dienų nuo teismo... 25. 7. Nustatyti, kad bankrutuojančios įmonės valdymo organai (administracijos... 26. 8. Nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajam administratoriui... 27. .... 28. Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...