Byla e2VP-5082-214/2017
Dėl Europos vykdomojo rašto išdavimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Tvorų pasaulis“ prašymą dėl Europos vykdomojo rašto išdavimo,

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. kovo 10 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1142-638/2010, kuriuo nusprendė ieškinį atmesti, priešieškinį patenkinti iš dalies, priteisti iš ieškovo S. B. atsakovui UAB „Tvorų pasaulis“ 8947,08 Lt žalos atlyginimo ir 1000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, priteisti valstybei iš ieškovo S. B. 15 Lt pašto išlaidų valstybei.

32010 m. birželio 22 d. Kauno apygardos teismo nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 10 d. sprendimas paliktas nepakeistas.

4UAB „Tvorų pasaulis“ pateikė teismui prašymą, kuriuo prašo išduoti Europos vykdomąjį raštą civ. byloje Nr. 2-1142-638/2010, nurodė, kad S. B. deklaravo išvykimą į Švediją.

5Prašymas atmestinas.

6Bendrijos lygmeniu egzistuoja du alternatyvūs vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje priimtų teismų sprendimų įvykdymo kitoje valstybėje narėje būdai, užtikrinantys, kad teismo sprendimas kitoje valstybėje turi būti vykdomas taip pat kaip ir nacionalinio teismo sprendimas. Konkretaus būdo pasirinkimo teisė priklauso kreditoriui (išieškotojui). Tuo tikslu kreditorius gali siekti, kad dėl priimto teismo sprendimo būtų išduotas Europos vykdomasis raštas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 805/2004 (toliau – Reglamentas Nr. 805/2004), sukuriančio neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą arba gauti vykdytinumo patvirtinimą toje valstybėje narėje, kurioje siekiama užtikrinti vykdymą, remiantis procedūra, nustatyta Tarybos reglamente Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo. Nagrinėjamu atveju kreditorius prašė išduoti Europos vykdomąjį raštą.

7Europos vykdomojo rašto išdavimą reglamentuoja 2004 m. balandžio 21 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004 ir Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 2004 m. balandžio 21 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, įgyvendinimo.

8Reglamento tikslas – sukurti Europos vykdomąjį raštą neginčytiniems reikalavimams, kad, nustačius minimalius reikalavimus, teismo sprendimai, susitarimai ir autentiški dokumentai galėtų laisvai judėti visose valstybėse narėse, iki pripažinimo ir sprendimo vykdymo neatliekant tarpinių procedūrų valstybėje narėje, kurioje turi būti vykdomas sprendimas.

9Tokiu būdu, reglamentas dėl Europos vykdomojo rašto gali būti taikomas tik dėl neginčytų reikalavimų – t. y. reikalavimams dėl konkrečios pinigų sumos mokėjimo, kuriems sukako terminas arba kuriems teismo sprendime, susitarime ar autentiškame dokumente yra nustatyta atitinkama data. Nors Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai nenumato atskiros bylų kategorijos – neginčytinos bylos, tačiau pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentą (EB) Nr. 805/2004 neginčytinomis bylomis laikytinos bylos, kuriose atsakovas pripažįsta ieškinį, bylos, kurios baigiamos taikos sutartimi, bylos dėl teismo įsakymo išdavimo, taip pat tos dokumentinio proceso tvarka nagrinėtos bylos, kuriose atsakovui nepateikus prieštaravimų įsiteisėja preliminarus teismo sprendimas, bei bylos, kuriose priimamas sprendimas už akių. Europos vykdomuoju raštu užtikrinama, kad valstybėje narėje būtų vykdomas kitoje valstybėje narėje priimtas sprendimas, susijęs su neginčytinais reikalavimais, t. y. ieškovo reikalavimus atsakovai turi pripažinti. Teismo priimtas sprendimas, kuris turi būti pripažintas Europos vykdomuoju raštu, privalo būti susijęs su neginčytinu ieškovo reikalavimu civilinėse arba komercinėse bylose (2013 m. sausio 10 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-69/2013).

10Atsižvelgiant į Reglamento Nr. 805/2004 preambulės 9 punktą neginčytinų reikalavimų Europos vykdomojo rašto išdavimo procedūra siekiama sukurti procedūrą, turinčią daugiau privalumų palyginti su teisine procedūra, numatyta 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, nes nebūtinas kitos valstybės narės teisėjo patvirtinimas, reikalaujantis papildomo laiko ir išlaidų. Tačiau, kaip minėta, Reglamentas Nr. 805/2004 taikomas tik neginčytinų reikalavimų atžvilgiu, t. y. kai skolininkas su reikalavimu aiškiai sutiko ar niekada jam neprieštaravo (Reglamento Nr. 805/2004 3 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu nagrinėjamu atveju iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovas S. B. su atsakovo pareikštu priešieškiniu nesutiko, be to, Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 10 d. sprendimą skundė apeliacine tvarka, prašydamas priešieškinį atmesti (b. l. 136, 140-142, t. 1). Atsižvelgiant į tokias aplinkybes, teigti, jog ieškovas S. B. su atsakovo pareikšto priešieškinio reikalavimu sutiko ar aiškiai tam neprieštaravo, o reikalavimas nagrinėjamu atveju laikytinas neginčytinu, nėra teisinio pagrindo.

11Todėl vadovaujantis 2004 m. balandžio 21 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004 4 straipsniu, spręstina, kad valstybės narės teismo priimtas sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1142-638/2010 neatitinka reikalavimų, kurių pagrindu gali būti išduotas Europos vykdomasis raštas, todėl prašymas atmestinas.

12Teismas taip pat paaiškina pareiškėjui, jog nagrinėjamu atveju, kai šalių ginčas yra išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, išieškotojui yra suteikta teisė kreiptis dėl sprendimo pripažinimo ir vykdymo 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 44/2001 nustatyta tvarka.

13Remiantis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, Europos parlamento ir tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004 3 ir 6 straipsniais, teismas

Nutarė

14Pareiškėjo UAB „Tvorų pasaulis“ (į. k. 300532593, Rasytės g. 30-37, Kaunas) prašymą dėl Europos vykdomojo dokumento išdavimo atmesti.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai