Byla 2-684-265/2019
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kretingalės mėsa“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas, sekretoriaujant J. P., dalyvaujant atsakovės akcinės bendrovės Šiaulių banko atstovei advokatei G. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei Šiaulių bankui dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kretingalės mėsa“.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančia uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Grimeda“ ir akcinės bendrovės (toliau – AB) Šiaulių banko sudarytą 2011 m. birželio 29 d. laidavimo sutartį Nr. LAI-2011-032-05; pripažinti negaliojančia UAB „Grimeda“ ir AB „Šiaulių bankas“ 2012 m. kovo 13 d. laidavimo sutartį (be numerio); priteisti bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Nurodo, kad ieškovė ir atsakovė (toliau – ir Bankas) 2011 m. birželio 29 d. pasirašė laidavimo sutartį LAI-2011-032-05 (toliau – Laidavimo sutartis Nr. 1), kuria ieškovė užtikrino trečiojo asmens UAB „Kretingalės mėsa“ įsipareigojimų pagal 2011 m. birželio 29 d. kreditavimo sutartį Nr. KS-2011-032-05 (toliau – Kreditavimo sutartis Nr. 1) vykdymą. Ieškovė ir atsakovė 2012 m. kovo 13 d. pasirašė dar vieną laidavimo sutartį (be numerio) (toliau – Laidavimo sutartis Nr. 2), kuria ieškovė užtikrino trečiojo asmens įsipareigojimų pagal 2012 m. kovo 13 d. kreditavimo sutartį Nr. EIF-2012-625-05 (toliau – Kreditavimo sutartis Nr. 2) vykdymą. Trečiajam asmeniui Kreditavimo sutartimi Nr. 1 suteikto kredito paskutinis grąžinimo terminas – 2018 m. birželio 29 d., negrąžintas kreditas yra 142 291,44 Eur; Kreditavimo sutartimi Nr. 2 suteikto kredito paskutinis grąžinimo terminas – 2017 m. kovo 13 d., negrąžintas kreditas yra 472 004,33 Eur.

83.

9Ieškovės teigimu Bankas, nepaisydamas, kad trečiasis asmuo Kreditavimo sutarčių įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti Banko naudai buvo įkeitęs pakankamai turto, ėmėsi veiksmų, kad apsaugotų savo verslo riziką ir gautų papildomas užtikrinimo priemonės, t. y. Bankas nurodė, kad UAB „Kretingalės mėsa“ kreditai bus suteikti UAB „Kretingalės mėsa“ prekybos partneriams, šiuo atveju ieškovei suteikus papildomas garantijas ir laidavus už Kreditavimo sutartis visa jų apimtimi. Banko reikalavimas, kad ieškovė laiduotų už savo pirkėjo kreditų gavimą, atitiko tik Banko interesų saugiklio funkcijas, o ieškovė, veikiama ekonominio spaudimo, prieš savo valią buvo priversta sudaryti ekonomiškai nenaudingas Laidavimo sutartis. Laidavimo sutartimis nustatytos sąlygos buvo sudarytos išimtinai tik Banko nurodymu. Bankas, priversdamas pasirašyti Laidavimo sutartis, susikūrė sau neribotas galimybes veikti ieškovės nenaudai. Akcentuoja, kad Laidavimo sutarčių sąlygos, nustatančios, jog jeigu iš esmės pasikeičia prievolė ir dėl to padidėja Laiduotojo atsakomybė; pratęsiamas prievolės įvykdymo terminas; atsiranda kitos Laiduotojui nepalankios sąlygos, kaip tai suprantama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.87 straipsnio 4 dalies prasme: kai skola pagal Kreditavimo sutartį perkeliama kitam asmeniui, nors Laiduotojas ir nebūtų davęs sutikimo Bankui laiduoti ir už naująjį skolininką, įrodo absoliutų Banko pranašumą ieškovės atžvilgiu, sudarantis pagrindą teigti, kad ekonominis spaudimas buvo ypač stiprus. Patiriamą Banko ekonominį spaudimą įrodo ir tai, kad Kreditavimo sutartimi Nr. 1 trečiasis asmuo buvo įpareigotas panaudoti suteiktas kredito lėšas bankui naudinga linkme – refinansuoti ieškovės turimą faktoringą pagal sutartį Nr. SB05-00683/F, nors tokios valios ieškovė savo sutikimu nepatvirtino. Ieškovei dėl patiriamo ekonominio spaudimo teko prisiimti akivaizdžiai per didelius įsipareigojimus, pareikalautus Banko, visiškai neatsižvelgiant į šios pajamas ir turtą, neįvertinus jai, kaip laiduotojai, tenkančios rizikos ir naudos santykio, o taip pat turimo turto ir įsipareigojimų santykio. Ieškovė laidavimo reikalavimą turėjo įvykdyti nedelsiant, kadangi Bankas kategoriškai pareikalavo visiško laidavimo nepriklausomai nuo to, kokia yra ieškovės finansinė padėtis, priešingu atveju UAB „Kretingalės mėsa“ nebus suteiktas gyvybiškai reikalingas kreditas. Todėl ieškovė prašo Laidavimo sutartis pripažinti negaliojančiomis, nes jas ieškovė sudarė dėl Banko ekonominio spaudimo bei buvo priversta sandorius sudaryti dėl susiklosčiusių aplinkybių jai labai nenaudingomis sąlygomis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 1.91 straipsnio 1 dalis).

104.

11Ieškovė taip pat nurodo, kad Laidavimo sutarčių pasirašymą nulėmė specifiniai ekonominiai, socialiniai ir derybiniai faktoriai, o tai, remiantis CK 1.82 straipsnio 1 dalies ir 3 dalies nuostatomis, sudaro pagrindą Laidavimo sutartis laikyti negaliojančiomis. Bankas, būdamas profesionalus finansų rinkos dalyvis, neabejotinai suprato, kad neatlygintinės Laidavimo sutartys prasilenkia su ieškovės, kaip pelno siekiančio juridinio asmens, tikslais ir finansinėmis galimybėmis, tačiau tai nesustabdė Banko nuo tokių sutarčių sudarymo.

125.

13Atsakovė prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovė turėjo ekonominį suinteresuotumą sudaryti ginčijamas Laidavimo sutartis, kadangi sudarius 2011 m. birželio 29 d. Laidavimo sutartį UAB „Grimeda“ įsipareigojimų mastas AB Šiaulių bankui nepadidėjo, priešingai, UAB „Kretingalės mėsa“, sudarius kredito sutartį ir refinansavus įsipareigojimus, kylančius pagal faktoringo sutartį, įsipareigojimų, kylančių iš Laidavimo pagal faktoringo sutartį vykdymas (faktoringo termino pabaiga buvo 2011-05-05), buvo išdėstytas dalimis ir nusikėlė iki 2018 m. birželio 29 d. Pažymi, kad sudarius 2012 m. kovo 13 d. Laidavimo sutartį UAB „Grimeda“, laiduodama kartu su UAB ‚Agrovet“, veikė įmonių grupės interesais, nes gautos kredito lėšos panaudotos atsiskaitant su UAB ‚Agrovet“ ir nedidele dalimi su UAB „Grimeda“. UAB „Grimeda“ šešerius metus neginčijo Laidavimo sutarčių, neįžvelgė savo interesų galimo pažeidimo, UAB „Kretingalės mėsa“ naudojosi kredito lėšomis, ir laidavimo sutartis ginčyti pradėjo tik tuomet, kai AB Šiaulių bankas pareiškė reikalavimus, t. y. pareikalavo vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Teigia, kad UAB „Grimeda“ buvo laisva priimti sprendimus ir vertinti galimas rizikas. AB Šiaulių bankas, gavęs UAB „Kretingalės mėsa“ prašymą suteikti kreditą, pateikė pasiūlymą, buvo priimti akcininkų sprendimai ir sudarytos Kredito bei laidavimo sutartys. Nėra jokių duomenų, kad pasiūlymą AB Šiaulių bankas būtų teikęs įstatymo draudžiamais veiksmais. UAB „Kretingalės mėsa“ finansinė situacija ir akcininkų priimti sprendimai dėl susidariusios situacijos sprendimo būdo negali būti vertinami kaip AB Šiaulių banko ekonominis spaudimas ar realus grasinimas. Pažymi, kad ieškovė ieškinį dėl Laidavimo sutarčių ginčijimo pateikė praėjus šešeriems metams nuo sandorių sudarymo, ir tą pačią dieną, kai teisme vyko posėdis dėl AB Šiaulių banko kreditinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Grimeda“ restruktūrizavimo byloje. Šie ieškovės veiksmai vertintini ne kaip siekis apginti pažeistas teises, o kreditorės AB Šiaulių banko teisių įgyvendinimo ribojimas restruktūrizavimo byloje.

146.

15Trečiasis asmuo UAB „Kretingalės mėsa“ prašo ieškinį tenkinti. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė, veikiama Banko ekonominio spaudimo, buvo verčiama laiduoti apribojant bet kokias galimybes pakeisti stipresnės šalies parengtų sutarčių turinį, reikalaujant besąlygiškai įvykdyti visus, išimtinai tik Banko, reikalavimus, Laidavimo sutartys turi būti pripažintinos negaliojančiomis. Ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad Bankas pareikalavo ieškovės laidavimo už trečiąjį asmenį išimtinai tik Bankui priimtinomis sąlygomis. Patiriamą Banko ekonominį spaudimą įrodo ir tai, kad Kreditavimo sutartimi Nr. 1 trečiasis asmuo buvo įpareigotas panaudoti suteiktas kredito lėšas Bankui naudinga linkme – refinansuoti ieškovės turimą faktoringą pagal sutartį Nr. SB05-00683/F, nors tokios valios ieškovė savo sutikimu nepatvirtino.

167.

17Į teismo posėdį trečiojo asmens atstovas neatvyko. Trečiojo asmens direktorė V. Z. pateikė prašymą atidėti teismo posėdį, kadangi UAB „Kretingalės mėsa“ vadovė išvykusi į suplanuotą komandiruotę.

188.

19Į teismo posėdį ieškovės atstovas neatvyko. Laikinai einantis UAB „Grimeda“ direktoriaus pareigas R. T. pateikė prašymą atidėti teismo posėdį sudarant galimybę pasirūpinti tinkamu atstovavimu. Nurodo, kad UAB „Grimeda“ vadovas, kuriam geriausiai žinomos faktinės bylos aplinkybės, dėl užsitęsusios ligos negali atvykti į paskirtą teismo posėdį. Pažymi, kad tik jis gali atstovauti bendrovės interesus šioje byloje, kadangi jam geriausiai žinoma bylos medžiaga.

209.

21Teismas pažymi, kad CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis). Bylos duomenimis, Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 18 d. nutartimi teismo posėdis žodinio proceso tvarka paskirtas 2018 m. lapkričio 13 d. 09.30 val. 2018 m. lapkričio 12 d. ieškovė pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą dėl UAB „Grimeda“ vadovo ligos. Prašyme nurodyta, jog vadovas serga nuo 2018 m. spalio 30 d. 2018 m. lapkričio 13 d. protokoline nutartimi ieškovės prašymas tenkintas, teismo posėdis atidėtas ir paskirta kita teismo posėdžio data, t. y. 2019 m. sausio 9 d. 09.30 val. 2019 m. sausio 8 d. ieškovės prašymas atidėti teismo posėdį grindžiamas analogiškomis aplinkybėmis, t. y. dėl užsitęsusios bendrovės vadovo ligos. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad teismo posėdis šioje byloje dėl bendrovės vadovo ligos jau buvo atidėtas, įvertinęs, jog iki pasibaigs bendrovės direktoriaus R. A. laikinas nedarbingumas, nuo 2018 m. spalio 30 d. laikinai eiti bendrovės pareigas paskirtas R. T., sprendžia, jog šiuo atveju priežastys, nurodytos prašyme atidėti teismo posėdį, nelaikytinos svarbiomis, todėl teismo posėdis neatidėtas, byla nagrinėjama iš esmės.

22Ieškinys atmestinas.

2310.

24Bylos duomenimis, UAB „Grimeda“ ir AB Šiaulių bankas 2011 m. birželio 29 d. pasirašė laidavimo sutartį LAI-2011-032-05 (b. l. 36), kuria ieškovė užtikrino trečiojo asmens UAB „Kretingalės mėsa“ įsipareigojimų pagal 2011 m. birželio 29 d. kreditavimo sutartį Nr. KS-2011-032-05 (b. l. 13) vykdymą. Ieškovė ir atsakovė 2012 m. kovo 13 d. pasirašė laidavimo sutartį (b. l. 28), kuria ieškovė užtikrino trečiojo asmens įsipareigojimų pagal 2012 m. kovo 13 d. kreditavimo sutartį Nr. EIF-2012-625-05 (b. l. 22) vykdymą. Trečiajam asmeniui Kreditavimo sutartimi Nr. 1 suteikto kredito paskutinis grąžinimo terminas – 2018 m. birželio 29 d., negrąžintas kreditas yra 142 291,44 Eur; Kreditavimo sutartimi Nr. 2 suteikto kredito paskutinis grąžinimo terminas – 2017 m. kovo 13 d., negrąžintas kreditas yra 472 004,33 Eur.

2511.

26Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. UAB „Grimeda“ iškelta restruktūrizavimo byla. 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi bendrovės restruktūrizavimo byla nutraukta, nutartis įsiteisėjo 2018 m. gruodžio 12 d. Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. eB2-825-613/2018 dėl bankroto bylos UAB „Grimeda“ iškėlimo.

2712.

28Ieškovė prašo pripažinti Laidavimo sutartis negaliojančiomis, kadangi jos sudarytos dėl ekonominio spaudimo, susidėjusių aplinkybių labai nenaudingomis sąlygomis (CK 1.91 straipsnis). Ieškovės teigimu, Laidavimo sutartys taip pat pripažintinos negaliojančiomis ir CK 1.82 straipsnio 1 dalies pagrindu, kadangi Bankas neabejotinai suprato, kad neatlygintinės laidavimo sutartys prasilenkia su ieškovės, kaip pelno siekiančio juridinio asmens, tikslais ir finansinėmis galimybėmis.

2913.

30Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies prievolės.

3114.

32CK 1.91 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti sandorio negaliojimo dėl vienos šalies valios trūkumo pagrindai, inter alia (be kita ko) nustatyta, kad dėl ekonominio spaudimo sudarytas sandoris gali būti teismo pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusiojo ieškinį. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sandorį galima pripažinti negaliojančiu kaip sudarytą dėl ekonominio spaudimo tik esant tokių sąlygų visumai: 1) kitas asmuo reikalavo sudaryti sutartį; 2) grasino ekonominiais padariniais, kurių atsiradimas priklausė nuo jo nesąžiningų veiksmų; 3) sandoris sudarytas akivaizdžiai nenaudingomis jį sudariusiam asmeniui sąlygomis; 4) nesant ekonominio spaudimo, sandoris nebūtų sudarytas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2011; 2013-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2013).

3315.

34Ekonominis spaudimas turi būti grindžiamas įrodymais, kuriuos šiuo atveju privalėjo pateikti ieškovė (CPK 178 straipsnis).

3516.

36Bylos duomenimis, 2011 m. birželio 29 d. Laidavimo sutartimi buvo laiduota pagal kredito sutartį, kuria buvo suteiktas 3 000 000 Lt kreditas. Kredito paskirtis – UAB „Grimeda“ suteikto faktoringo refinansavimas. Kaip nurodo atsakovė, pagal 2010 m. gegužės 6 d. faktoringo sutartį (faktoringo termino pabaiga 2011 m. gegužės 5 d.) UAB „Grimeda“ (pardavėjas) įsipareigojo perleisti AB Šiaulių bankui reikalavimą į UAB „Kretingalės mėsa“ (pirkėjo) įsiskolinimą už parduotas prekes ar paslaugas ir sumokėti faktoringo palūkanas ir kitus mokesčius numatytus sutartyje, o AB Šiaulių bankas įsipareigojo mokėti Faktoringo avansą (90 proc. sumą mokėtiną po sąskaitos faktūros akceptavimo) ir faktoringo rezervą (sumą mokėtiną po pirkėjo atsiskaitymo su AB Šiaulių banku). UAB „Grimeda“ laidavo pagal faktoringo sutartį ir įsipareigojo, kad jei UAB „Kretingalės mėsa“ (pirkėjas) neapmoka akceptuotų sąskaitų faktūrų iki apmokėjimo termino, jas apmokėti privalo UAB „Grimeda“ (pardavėjas) (faktoringo avansą ir palūkanas). Taigi, refinansavus UAB „Grimeda“ suteiktą faktoringą pasikeitė skolos reikalavimo pagrindas ir mokėjimo tvarka (grąžinimas išdėstytas dalimis iki 2018 m. birželio 29 d.), bet ne UAB „Grimeda“ ar UAB „Kretingalės mėsa“ įsipareigojimų AB Šiaulių bankui mastas. 2012 m. kovo 13 d. Laidavimo sutartimi buvo laiduota pagal kredito sutartį, kuria buvo suteiktas 2 500 000 Lt kreditas. Kredito paskirtis – apyvartinių lėšų papildymas. Kreditas buvo panaudotas lėšas pervedant UAB „Agrovet“ ir UAB „Grimeda“, kurie buvo pagrindiniai UAB „Kretingalės mėsa“ tiekėjai.

3717.

38Teismo vertinimu, šios nurodytos aplinkybės leidžia spręsti apie UAB Grimeda“ ekonominį suinteresuotumą dėl to, kad UAB „Kretingalės mėsa“ gautų kreditą. Pažymėtina, kad sudarius 2011 m. birželio 29 d. Laidavimo sutartį, UAB „Grimeda“ įsipareigojimų mastas AB Šiaulių bankui nepadidėjo, priešingai, UAB „Kretingalės mėsa“ sudarius kredito sutartį ir refinansavus įsipareigojimus, kylančius pagal faktoringo sutartį, įsipareigojimų, kylančių iš laidavimo pagal faktoringo sutartį, vykdymas (minėta, kad faktoringo termino pabaiga buvo 2011 m gegužės 5 d.), buvo išdėstytas dalimis ir nukeltas iki 2018 m. birželio 29 d. Tai yra, UAB „ Grimeda“ situacija pagerėjo. Taip pat galima pritarti atsakovės nuomonei, jog sudarius 2012 m. kovo 13 d. Laidavimo sutartį, UAB „Grimeda“, laiduodama kartu su UAB „Agrovet“, veikė įmonių grupės interesais, nes gautos kredito lėšos panaudotos atsiskaitant su UAB „Agrovet“ ir nedidele dalimi su UAB „Grimeda“. Teismas mano, kad verta pažymėti, jog UAB „Grimeda“ šešerius metus neginčijo Laidavimo sutarčių, t. y. neįžvelgė savo interesų galimo pažeidimo.

3918.

40Teismas pažymi, jog byloje nėra duomenų, kad atsakovė pasiūlymu sudaryti Laidavimo sutartis, kaip papildomą garantiją, atliko draudžiamus įstatymais veiksmus, darė neteisėtą poveikį, kuris lėmė, kad ieškovė prieš savo valią sudarė Laidavimo sutartis. Teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, kad ieškovei nesutikus sudaryti Laidavimo sutarčių būtų buvusi sutrikdyta trečiojo asmens veikla, mokumas, dėl ko grėsė neigiami ekonominiai padariniai ir ieškovei. Byloje nėra ir įrodymų, kad atsakovė, panaudodama ekonominį spaudimą, ar kaip nors kitaip reikalavo išimtinai ieškovės laidavimo ir dėl šios priežasties ji neturėjusi veiksmų pasirinkimo laisvės.

4119.

42Kaip nurodo atsakovė, AB Šiaulių bankas, gavęs UAB „Kretingalės mėsa“ prašymą suteikti kreditą, pateikė pasiūlymą, buvo priimti akcininkų sprendimai ir sudarytos Kredito bei Laidavimo sutartys. Teismo vertinimu, UAB „Kretingalės mėsa“ finansinė situacija ir akcininkų priimti sprendimai dėl susidariusios situacijos sprendimo būdo negali būti vertinami kaip AB Šiaulių banko ekonominis spaudimas ar realus grasinimas. Byloje nėra jokių duomenų, kad AB Šiaulių bankas pasiūlymą būtų teikęs įstatymo draudžiamais veiksmais. Sutiktina su atsakovės pozicija, jog kiekviena sandorio šalis vertina sandorio sudarymo riziką ir sprendžia, ar tokį sandorį sudaryti.

4320.

44Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju ieškovė neįrodė, jog Laidavimo sutartys buvo sudarytos dėl ekonominio spaudimo.

4521.

46CK 1.91 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taip pat gali būti pripažintas negaliojančiu sandoris, kurį asmuo dėl susidėjusių aplinkybių buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis tik esant šioms sąlygoms: 1) susidėjus nepriklausomoms nuo kitos sandorio šalies aplinkybėms, dėl kurių asmuo buvo priverstas sudaryti sandorį aiškiai nenaudingomis sąlygomis; 2) kitai sandorio šaliai žinant apie šias aplinkybes bei jomis pasinaudojant, primetant kitai sandorio šaliai savo valią (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005; 2008-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-609/2008; 2009-03-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-86/2009).

4722.

48Ieškovė nenaudingomis sąlygomis nurodo tokias aplinkybes: ieškovė sutarčių sudarymo metu neturėjo jokių galimybių savo turimu turtu užtikrinti tokio dydžio prievolių įvykdymą; ieškovei nebuvo naudinga sudaryti Laidavimo sutartis, kurios ieškovės vertinimu, buvo perteklinės, užtikrinant kreditavimo sutartis; Laidavimo sutartys buvo neatlygintinės. Teismo vertinimu, šie argumentai nesuteikia pagrindo išvadai, kad jais remiantis būtų galima pripažinti Laidavimo sutartis negaliojančiomis.

4923.

50Pažymėtina, kad vadovaujantis CK 1.91 straipsnio 1 dalimi sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu tik konstatavus itin reikšmingą sąlygų nenaudingumą, o ne vien dėl to, kad jos nebuvo naudingos. Todėl ieškinio argumentas, kad ginčijamos sutartys pripažintinos negaliojančiomis vien dėl to, kad jos neatlygintinos, laikytinas nepagrįstu. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad laidavimo sutartys būtų atlygintinos, įstatymas nenumato, tokia praktika taip pat netaikoma ir verslo praktikoje.

5124.

52Kaip teisingai pažymėjo atsakovė, tarpusavyje veikla, įsipareigojimais ir per akcininkų struktūrą susijusių įmonių laidavimas kaip papildoma užtikrinimo priemonė yra įprasta praktika, taikoma ne tik tikslu užtikrinti įsipareigojimų vykdymą kai kreditas negrąžinimas, bet ir tikslu užtikrinti tikslingą kredito panaudojimą, atsakingą veiklos vykdymą, rinkos sąlygas atitinkančių tarpusavio sandorių sudarymą bei atsiskaitymą, o tuo pačiu ir kredito grąžinimą. Teismo vertinimu, reikalavimas, kad UAB „Grimeda“ laiduotų už kreditą, kurio lėšos per UAB „Kretingalės mėsa“ iš dalies atiteko ir UAB „Grimeda“, atitinka normalią verslo praktiką.

5325.

54Aplinkybė, kad ieškovė neturėjo pakankamai turto Laidavimo sutartimis prisiimtų įsipareigojimų visa apimtimi įvykdymui, savaime nepatvirtina / nepaneigia, kad laidavimo sutarčių sąlygos buvo nenaudingos ieškovei. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad ieškovė turėjo turto mažiau nei reikalinga užtikrinti kreditą gavusios UAB „Kretingalės mėsa“ įsipareigojimų įvykdymui, nelemia didesnės nei prisiimtos pagal Laidavimo sutartis jos įsipareigojimų apimties.

5526.

56Atsakovė pagrįstai nurodo, kad atsižvelgiant į tai, kad UAB „Kretingalės mėsa“ buvo kredituota turint tikslą papildyti apyvartines lėšas, t. y. atsiskaityti su tiekėjais (šiuo atveju UAB „Grimeda“ ir UAB „Agrovet“), yra logiška reikalauti įsipareigojimus prisiimti solidariai, nes jei produkcijos tiekėjai (UAB „Grimeda“ ir UAB „Agrovet“) atsisakytų tiekti produkciją UAB „Kretingalės mėsa“, pastaroji nebegautų pajamų ir neturėtų jokių galimybių vykdyti įsipareigojimų ir grąžinti kreditus, kurie buvo panaudoti atsiskaityti su tiekėjais (šiuo atveju UAB „Grimeda“ ir UAB „Agrovet“). Vadinasi, naudą iš Laidavimo sutartčių gavo ir trečiasis asmuo, ir ieškovė (kaip su trečiuoju asmeniu susijęs asmuo). Priešingi, ieškovės argumentai apie laidavimo sutarties nenaudingumą atmestini kaip nepagrįsti (CPK 178, 185 straipsniai).

5727.

58Ieškovės argumentus, jog atsakovė privalėjo įvertinti ieškovės galimybes įvykdyti finansinius reikalavimus ir nepagrįstai nevertino ieškovei tenkančios rizikos ir naudos santykio, teismas atmeta kaip nepagrįstus.

5928.

60Teismas sutinka su atsakovės argumentais, kad vadovaujantis Finansų įstaigų įstatymu, aktualia teismų praktika, laiduotojas nėra ir negali būti laikomas banko klientu, kurio atžvilgiu galioja atsakovės (banko) pareiga įvertinti mokumą ir įsitikinti, jog laiduotojas turi pakankamai turto įvykdyti mokėjimo įsipareigojimams. Laiduotojai, laiduodami už kredito gavėjo prievoles, nelaikytini finansinių paslaugų gavėjais (nėra finansų įstaigos klientai arba tarpusavyje susijusi klientų grupė), todėl šiuo atveju netaikytinas Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnyje numatytas reikalavimas finansų įstaigai prieš sudarant sutartį įvertinti kliento galimybes vykdyti finansinius reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2014).

6129.

62Ieškovė taip pat nurodo, kad AB Šiaulių bankas, sudarydamas Laidavimo sutartis, nukrypo nuo teisės aktų ir AB Šiaulių banko kompetentingų organų patvirtintų tvarkų, t. y. Laidavimo sutartis sudarė neteisėtai. Pažymėtina, kad ieškovė nenurodo jokių savo teiginius pagrindžiančių argumentų. Teismas sutinka su atsakovės pozicija, jog kreditai UAB „Kretingalės mėsa“ buvo išduoti kredito sutarčių pagrindu, ginčijamos Laidavimo sutartys taip pat sudarytos kredito sutarčių su UAB „Kretingalės mėsa“ sąlygų pagrindu, todėl šiuo atveju nėra pagrindo vertinti, ar AB Šiaulių banko darbuotojai tinkamai laikėsi jiems nustatytos vidinės tvarkos, nes šios aplinkybės nėra susijusios su ginčijamų sandorių teisėtumu ieškovės nurodytais pagrindais. Laidavimo sutarčių sudarymas reglamentuotas Civiliniame kodekse, šių sutarčių sudarymo neriboja bankinę veiklą reglamentuojantys teisės aktai, todėl minėti UAB „Grimeda“ argumentai laikytini deklaratyviais ir nepagrįstais.

6330.

64Dėl kitų šalių procesiniuose dokumentuose nurodytų argumentų teismas atskirai nepasisako, nes jie yra teisiškai nereikšmingi nagrinėjamoje byloje.

6531.

66Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178, 185 straipsniai).

67Dėl bylinėjimosi išlaidų

6832.

69CPK 93 straipsnio 1, 2 dalyse numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

7033.

71Duomenų apie šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas byloje nėra, todėl jų atlyginimo klausimas nespręstinas.

72Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, teismas

Nutarė

73ieškinį atmesti.

74Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančia... 6. 2.... 7. Nurodo, kad ieškovė ir atsakovė (toliau – ir Bankas) 2011 m. birželio 29... 8. 3.... 9. Ieškovės teigimu Bankas, nepaisydamas, kad trečiasis asmuo Kreditavimo... 10. 4.... 11. Ieškovė taip pat nurodo, kad Laidavimo sutarčių pasirašymą nulėmė... 12. 5.... 13. Atsakovė prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 14. 6.... 15. Trečiasis asmuo UAB „Kretingalės mėsa“ prašo ieškinį tenkinti.... 16. 7.... 17. Į teismo posėdį trečiojo asmens atstovas neatvyko. Trečiojo asmens... 18. 8.... 19. Į teismo posėdį ieškovės atstovas neatvyko. Laikinai einantis UAB... 20. 9.... 21. Teismas pažymi, kad CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos... 22. Ieškinys atmestinas.... 23. 10.... 24. Bylos duomenimis, UAB „Grimeda“ ir AB Šiaulių bankas 2011 m. birželio 29... 25. 11.... 26. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Klaipėdos apygardos teismo... 27. 12.... 28. Ieškovė prašo pripažinti Laidavimo sutartis negaliojančiomis, kadangi jos... 29. 13.... 30. Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už... 31. 14.... 32. CK 1.91 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti sandorio negaliojimo dėl vienos... 33. 15.... 34. Ekonominis spaudimas turi būti grindžiamas įrodymais, kuriuos šiuo atveju... 35. 16.... 36. Bylos duomenimis, 2011 m. birželio 29 d. Laidavimo sutartimi buvo laiduota... 37. 17.... 38. Teismo vertinimu, šios nurodytos aplinkybės leidžia spręsti apie UAB... 39. 18.... 40. Teismas pažymi, jog byloje nėra duomenų, kad atsakovė pasiūlymu sudaryti... 41. 19.... 42. Kaip nurodo atsakovė, AB Šiaulių bankas, gavęs UAB „Kretingalės mėsa“... 43. 20.... 44. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nagrinėjamu... 45. 21.... 46. CK 1.91 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taip pat gali būti pripažintas... 47. 22.... 48. Ieškovė nenaudingomis sąlygomis nurodo tokias aplinkybes: ieškovė... 49. 23.... 50. Pažymėtina, kad vadovaujantis CK 1.91 straipsnio 1 dalimi sandoris gali būti... 51. 24.... 52. Kaip teisingai pažymėjo atsakovė, tarpusavyje veikla, įsipareigojimais ir... 53. 25.... 54. Aplinkybė, kad ieškovė neturėjo pakankamai turto Laidavimo sutartimis... 55. 26.... 56. Atsakovė pagrįstai nurodo, kad atsižvelgiant į tai, kad UAB „Kretingalės... 57. 27.... 58. Ieškovės argumentus, jog atsakovė privalėjo įvertinti ieškovės galimybes... 59. 28.... 60. Teismas sutinka su atsakovės argumentais, kad vadovaujantis Finansų įstaigų... 61. 29.... 62. Ieškovė taip pat nurodo, kad AB Šiaulių bankas, sudarydamas Laidavimo... 63. 30.... 64. Dėl kitų šalių procesiniuose dokumentuose nurodytų argumentų teismas... 65. 31.... 66. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog ieškinys... 67. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 68. 32.... 69. CPK 93 straipsnio 1, 2 dalyse numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 70. 33.... 71. Duomenų apie šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas byloje nėra, todėl jų... 72. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270... 73. ieškinį atmesti.... 74. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...