Byla 2-2573-772/2013
Dėl kelio servituto pakeitimo, dalyvaujant Institucijoms, duodančioms išvadas byloje: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriui (NŽT) ir VĮ Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriui (VŽF)

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2sekretoriaujant Erikai Andrulienei,

3dalyvaujant ieškovams: G. T., L. A., R. K. ir jų bei ieškovės L. T. (T.) atstovui advokatui Zigmui Šatui, atsakovams: I. Ž. ir S. Ž., neatvykus Institucijų, duodančių išvadą byloje atstovams, gautas prašymas bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų: G. T., L. A., R. K. ir L. T. (T.) ieškinį atsakovams: I. Ž. ir S. Ž. dėl kelio servituto pakeitimo, dalyvaujant Institucijoms, duodančioms išvadas byloje: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriui (NŽT) ir VĮ Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriui (VŽF).

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6ieškovai 2013-03-05 su ieškiniu kreipėsi į teismą nurodydami, kad ieškovė G. T. apskrities valdytojo 1995-06-23 sprendimo Nr. 31-3729 ir apskrities viršininko 2007-12-07 įsakymo Nr. V-5720 pagrindu turi nuosavybės teisę į žemės sklypą, kurio adresas: ( - )., unikalus Nr. ( - ), kadastrinis numeris: ( - ) Šiame žemės sklype Žemės sklypo padalijimo sutartimi, patvirtinta 2008-01-21 Šiaulių rajono 2-ojo notaro biuro notarės B. Š., notarinio registro Nr. 630, yra nustatytas 0.1242 ha ploto kelio servitutas - teisę važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis daiktas) ir nustatytas 0.0329 ha ploto kelio servitutas - teisę važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas).

7Plečiant ūkininko ūkio sodybą yra parinkta pastatų statybos vieta. Atstumas nuo pastatų statybos vietos iki dabar esančio nustatyto tarnaujančio servitutinio kelio yra tik 5 metrai. Dalis šio kelio trukdys pastatų statybos darbams atlikti, todėl būtina uždaryti ištisinį pravažiavimą. Dėl šiuo keliu važiuojančių transporto priemonių keliamų dulkių ir triukšmo šis kelias trukdys naudoti pastatus pagal jų paskirtį. Dėl dabar esančio nustatyto servitutinio kelio ieškovės G. T. interesai yra pažeidžiami tiek, kad ji sutinka vietoj dabar esančio 77,41 m ilgio servitutinio kelio įrengti tokios pačios būklės dvigubai ilgesnį - 157,00 m ilgio servitutinį kelią kitoje jos žemės sklypo vietoje pagal pateiktą planą.

8Ieškovė L. A. apskrities valdytojo 1995-06-23 sprendimo Nr. 31-3726 ir apskrities viršininko 2007-12-07 įsakymo Nr. V-5720 pagrindu turi nuosavybės teisę į žemės sklypą, kurio adresas: ( - )., unikalus Nr. ( - ), kadastrinis numeris: ( - ). Šiame žemės sklype Žemės sklypo padalijimo sutartimi, patvirtinta 2008-01-21 Šiaulių rajono 2-ojo notaro biuro notarės B. Š., notarinio registro Nr. 630, yra nustatytas 0.109 ha ploto kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis daiktas) ir yra nustatytas šiam žemės sklypui 0.0152 ha ploto kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas).

9Kadangi tarnaujančio daikto kelio servitutas yra nustatytas skersai šio žemės sklypo ir tik 25 m atstumu nuo esančių pastatų, dėl šiuo keliu važiuojančių transporto priemonių keliamų dulkių ir triukšmo ieškovės L. A. interesai yra pažeidžiami daugiau, nei jie būtų pažeisti, jeigu reikalingas kelio servitutas būtų nustatytas šio žemės sklypo krašte, nors naujas kelias būtų ir ilgesnis. Ieškovė L. A. sutinka vietoj dabar esančio servitutinio kelio įrengti tokios pačios būklės ilgesnį servitutinį kelią kitoje jos žemės sklypo vietoje.

10Ieškovė R. K. 2008-03-17 pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu turi nuosavybės teisę į žemės sklypą, kurio adresas: ( - )., unikalus Nr. ( - ), kadastrinis numeris: ( - ). Šiame žemės sklype Žemės sklypo padalijimo sutartimi, patvirtinta 2008-01-21 Šiaulių rajono 2-ojo notaro biuro notarės B. Š., notarinio registro Nr. 630, yra nustatytas 0.0516 ha ploto kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) ir yra nustatytas šiam žemės sklypui 0.0574 ha ploto kelio servitutas (viešpataujantis daiktas).

11Kadangi tarnaujančio daikto 0.0516 ha ploto kelio servitutas yra nustatytas skersai šio žemės sklypo dėl šiuo keliu važiuojančių transporto priemonių keliamų dulkių ir triukšmo ieškovės R. K. interesai yra pažeidžiami daugiau, nei jie būtų pažeisti, jeigu reikalingas kelio servitutas būtų nustatytas šio žemės sklypo krašte, nors naujas kelias būtų ir ilgesnis. Todėl ieškovė R. K. nori perkelti nustatytą servitutinį kelią į savo žemės sklypo pakraštį. Ieškovė R. K. sutinka vietoj dabar esančio servitutinio kelio įrengti tokios pačios būklės ilgesnį servitutinį kelią kitoje jos žemės sklypo vietoje.

12Ieškovė L. T. (ikisantuokinė pavardė K.) 2009-04-29 pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu turi nuosavybės teisę į žemės sklypą, kurio adresas: ( - )., unikalus Nr. ( - ), kadastrinis numeris: ( - ). Šiame žemės sklype Žemės sklypo padalijimo sutartimi, patvirtinta 2008-01-21 Šiaulių rajono 2-ojo notaro biuro notarės B. Š., notarinio registro Nr. 630, yra nustatytas 0.0574 ha ploto kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas).

13Kadangi kelio servitutas yra nustatytas skersai šio žemės sklypo ir tik už 22 m nuo esančių pastatų, o šalia šio žemės sklypo yra kitas kelias, ieškovė kenčia nepatogumus dėl servitutiniu keliu važiuojančių transporto priemonių keliamų dulkių ir triukšmo nepagrįstai. Todėl ieškovė reikalauja panaikinti jos žemės sklype nustatytą servitutinį kelią.

14Pagal išvardintas aplinkybes ieškovės G. T., L. A., R. K. ir L. T. yra pagrįstai suinteresuotos pakeisti Žemės sklypo padalijimo 2008-01-21 sutartimi nustatyto servitutinio kelio vietą. G. T. 2008-01-21 pasirašydama šią sutartį negalėjo žinoti apie būsimą (paruoštas 2011 m.) sodybos vietai parinkti žemės sklype projektą. Todėl šia sutartimi nustatomam kelio servitutui neprieštaravo. L. A., pasirašydama šią sutartį, nežinojo savo būsimo namo statybos vietos. 2012 m. pradėjusi namo statybą suprato, kad dėl sutartimi nustatyto servitutinio kelio, kuriuo naudojasi dar keturių žemės sklypų savininkai, atsirado daug nepatogumų. R. K. ir L. T. įsigijo žemės sklypus vėliau, jos savo valios dėl šio servituto niekada nėra pareiškusios. Pakeitus servitutinio kelio vietą atsakovams pasikeistų tik šios aplinkybės:

151. Nepailgėtų kelias privažiavimui prie atsakovų žemės sklypo, tačiau privažiuotų prie savo žemės sklypo kitoje vietoje (SI - ,1, 2, 3 taškai).

162. Privažiuotų prie savo žemės sklypo toje pačioje vietoje, kurioje privažiuoja dabar, tačiau pailgėtųjų kelias privažiavimui 256 metrais (SI - 1, 2, 3, 4 taškai, S2 - 4, 5 taškai ir S3 - 5, 6 taškai).

17Pagal šias aplinkybes yra akivaizdu, kad pakeitus servitutinio kelio vietą atsakovų S. Ž. ir I. Ž. interesai nukentėtų daug mažiau, nei naudojantis 2008-01-21 sutartimi nustatytu servitutiniu keliu patiria nepatogumus ieškovės G. T., L. A., R. K. ir L. T. Atsakovai privalo įvertinti aplinkybę, kad servitutiniu keliu per ieškovų žemės sklypus jie naudojasi, o ieškovai per atsakovų žemės sklypus servitutiniu keliu nesinaudoja, t. y. atsakovų atžvilgiu ieškovai yra tarnaujančio daikto savininkai, o atsakovai ieškovų žemės sklypų atžvilgiu yra viešpataujančio daikto savininkai. Ši aplinkybė, vertinant pagal protingumo kriterijų, reiškia, kad atsakovai, būdami korektiški, neturėtų reikalauti teisių į svetimus žemės sklypus, neatsižvelgdami į šių žemės sklypų savininkų interesus. Atkreiptinas dėmesys, kad ir pagal įstatymo (CK 4.121 str.) nuostatas kelio vietą turi teisę parinkti daikto savininkas.

18Žemės sklypo padalijimo sutartis, patvirtinta 2008-01-21 Šiaulių rajono 2-ojo notaro biuro notarės B. Š., notarinio registro Nr. 630, kuria ieškovų žemės sklypuose yra nustatytas kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, yra pasirašyta S. Ž., I. Ž., Z. S., G. T. ir L. A.. Kadangi ne visi ieškovai yra šios sutarties šalys ir šią sutartį pasirašiusi Z. S. nebeturi nuosavybės teisės į žemės sklypą, o sutartis gali būti pakeista tik šalių susitarimu (CK 6.223 str. 1 d.), pakeisti servitutinį kelią, atliekant 2008-01-21 sutarties pakeitimą, nebegalima.

19Nustačius naują servitutinį kelią išnyktų 2008-01-21 sutartimi nustatyto servitutinio kelio būtinumas, t. y. atsirastų šio servituto pasibaigimo pagrindas (CK 4.130 str. 1 d. 5 p.). Pagal įstatymą (CK 4.124 str. 1 d.) servitutą galima nustatyti sandoriais, o jeigu savininkai nesutaria, servitutas nustatomas teismo sprendimu (CK 4.126 str. 1 d.). Ieškovai 2013-02-13 įteikė atsakovams pasiūlymą dėl kelio servituto pakeitimo, tačiau atsakovai atsakė, kad jie nesutinka su pasiūlymu keisti kelio servitutą. Atsiradus ieškovų ir atsakovų nesutarimui, ieškovai turi prašyti teismo nustatyti jų žemės sklypuose naują kelio servitutą ir panaikinti 2008-01-21 sutartimi nustatytą kelio servitutą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.135 straipsnio pagrindu.

20Kadangi visų ieškovų reikalavimai yra dėl to paties dalyko, pagal faktines aplinkybes su ieškiniu dalyku ieškovų pareigos ir atsakovų teisės negali būti pakeistos atskirai (gali būti pakeistas tik visas kelias, esantis visų ieškovų žemės sklypuose), yra privalomas bendrininkavimas (CPK 43 str.), todėl ieškovės G. T., L. A., R. K. ir L. T. reiškia bendra ieškinį atsakovams S. Ž. ir I. Ž..

21Šalims sutarus dėl servitutinio kelio pakeitimo ir sudarius sutartį, kurią patvirtintų notaras, būtų galima šią bylą baigti taikos sutartimi.

22Remdamiesi aukščiau aprašytomis aplinkybėmis ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.124, 4.126, 4.130 ir 4.135 straipsniais, bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 5, 25, 29, 43, 51, 93, 98 ir 135 straipsniais, ieškovai teismo prašė:

231. Pakeisti kelio servitutą žemės sklype, kurio adresas: ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), taip:

241.1. Nustatyti kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis ir eiti pėstiesiems (tarnaujantis daiktas) 606 kv. m plote, pagal plane pažymėtus taškus ir koordinates: taško Nr. 5, kodas S3, koordinatės: x-6210228,92, y-465884,42; taško Nr, 6, kodas S3, koordinatės: x-6210319,46, y-465767,47; taško Nr. 7, kodas S3, koordinatės: x-6210322,06, y-465764,11; taško Nr. 8, kodas S3, koordinatės: x-6208509,71, y-465767,73 ir taško Nr. 9, kodas S3, koordinatės: x-6208509,71, y-462443,72 dėl tinkamo naudojimo žemės sklypo, kurio adresas: ( - )., unikalus Nr. ( - ), kadastrinis numeris: ( - ) (viešpataujantis daiktas).

251.2. Dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), tinkamo naudojimo nustatyti kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis ir eiti pėstiesiems (viešpataujantis daiktas) šiuose ( - )esančiuose žemės sklypuose:

261.2.1. Žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )., - 279 kv. m ploto (tarnaujantis daiktas).

271.2.2. Žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )., - 880 kv. m ploto (tarnaujantis daiktas).

281.3. Panaikinti žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), 0.1242 ha ploto kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis daiktas), nustatytą Žemės sklypo padalijimo sutartimi, patvirtinta 2008-01-21 Šiaulių rajono 2-ojo notaro biuro notarės B. Š., notarinio registro Nr. 630, pripažįstant išnykus šio servituto būtinumui (CK 4.130 str. 1 d. 5 p.).

291.4. Panaikinti žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), 0.0329 ha ploto kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas), nustatytą Žemės sklypo padalijimo sutartimi, patvirtinta 2008-01-21 Šiaulių rajono 2-ojo notaro biuro notarės B. Š., notarinio registro Nr. 630, pripažįstant išnykus šio servituto būtinumui (CK 4.130 str. 1 d. 5 p.).

302. Pakeisti kelio servitutą žemės sklype, kurio adresas: ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )., taip:

312.1. Nustatyti kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis ir eiti pėstiesiems (tarnaujantis daiktas) 279 kv. m plote, pagal plane pažymėtus taškus ir koordinates: taško Nr. 4, kodas S2, koordinatės: x-6210186,14, y-465939,68; taško Nr. 5, kodas S2, koordinatės: x-6210228,92, y-465884,42; taško Nr. 9, kodas S2, koordinatės: x-6210232,02, y-465886,94 ir taško Nr. 10, kodas S2, koordinatės: x-6210189,30, y-465942,13 dėl tinkamo naudojimo šiuo adresų esančių žemės sklypų, kurių unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) (viešpataujantis daiktas) ir unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), (viešpataujantis daiktas).

322.2. Dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )., tinkamo naudojimo (viešpataujantis daiktas) nustatyti 880 kv. m plote kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis ir eiti pėstiesiems žemės sklype, kurio adresas: ( - ) unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ). (tarnaujantis daiktas).

332.3. Panaikinti žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), 0.109 ha ploto kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis daiktas), nustatytą Žemės sklypo padalijimo sutartimi, patvirtinta 2008-01-21 Šiaulių rajono 2-ojo notaro biuro notarės B. Š., notarinio registro Nr. 630, pripažįstant išnykus šio servituto būtinumui (CK 4.130 str. 1 d. 5 p.).

342.4. Panaikinti žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )., 0.0152 ha ploto kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas), nustatytą Žemės sklypo padalijimo sutartimi, patvirtinta 2008-01-21 Šiaulių rajono 2-ojo notaro biuro notarės B. Š., notarinio registro Nr. 630, pripažįstant išnykus šio servituto būtinumui (CK 4.130 str. 1 d. 5 p.).

353. Pakeisti kelio servitutą žemės sklype, kurio adresas: ( - )., unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )., taip:

363.1. Nustatyti kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis ir eiti pėstiesiems (tarnaujantis daiktas) 880 kv. m plote, pagal plane pažymėtus taškus ir koordinates: taško Nr. 1, kodas SI, koordinatės: x-6210306,97, y-466087.81; taško Nr. 2, kodas SI, koordinatės: x-6210302,31, y-466084,02; taško Nr. 3, kodas SI, koordinatės: x-6210162,46, y-465970,27; taško Nr. 4, kodas SI, koordinatės: x-6210186,14, y-465939,68; taško Nr. 10, kodas SI, koordinatės: x-6210189,30, y-465942,13; taško Nr. 11, kodas SI, koordinatės: x-6210168,01, y-465969,63; taško Nr. 12, kodas SI, koordinatės: x-6210249,68, y-466036,05; taško Nr. 13, kodas SI, koordinatės: x-6210272,52, y-466006,55; taško Nr. 14, kodas SI, koordinatės: x-6210275,68, y-466009,00; taško Nr. 15, kodas SI, koordinatės: x-6210252,78, y-466038,58 ir taško Nr. 16, kodas SI, koordinatės: x-6210307,94, y-466083.44, dėl tinkamo naudojimo šiuo adresų esančių žemės sklypų, kurių unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) (viešpataujantis daiktas), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), (viešpataujantis daiktas) ir unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr.: ( - )., (viešpataujantis daiktas).

373.2. Panaikinti žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )., 0.0516 ha ploto kelio servitutą (tarnaujantis daiktas), nustatytą Žemės sklypo padalijimo sutartimi, patvirtinta 2008-01-21 Šiaulių rajono 2-ojo notaro biuro notarės B. Š., notarinio registro Nr. 630, pripažįstant išnykus šio servituto būtinumui (CK 4.130 str. 1 d. 5 p.).

383.3. Panaikinti žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )., 0.0574 ha ploto kelio servitutą (viešpataujantis daiktas), nustatytą Žemės sklypo padalijimo sutartimi, patvirtinta 2008-01-21 Šiaulių rajono 2-ojo notaro biuro notarės B. Š., notarinio registro Nr. 630, pripažįstant išnykus šio servituto būtinumui (CK 4.130 str. 1 d. 5 p.).

394. Pakeisti kelio servitutą žemės sklype, kurio adresas: ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )., taip:

40Panaikinti 0.0574 ha ploto kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas), nustatytą Žemės sklypo padalijimo sutartimi, patvirtinta 2008-01-21 Šiaulių rajono 2-ojo notaro biuro notarės B. Š., notarinio registro Nr. 630, pripažįstant išnykus šio servituto būtinumui (CK 4.130 str. 1 d. 5 p.).

415. Priteisti ieškovėms G. T., L. A., R. K. ir L. T. iš atsakovų S. Ž. ir I. Ž. ieškovių turėtas bylinėjimosi išlaidas, proporcingai šio ieškinio reikalavimų patenkinimui.

42Ieškovai savo reikalavimus atsakovams grindė į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais.

43Ieškovai ir jų atstovas teismo posėdžio metu pakartojo ieškinio motyvus ir prašė teismo jų ieškinį tenkinti visiškai, bei priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

44Atsakovai pateikė teismui atsiliepimą nurodydami šiuos atsikirtimus.

45Pažymėtina, kad ieškovai savo ieškinį grindžia aplinkybėmis, jog neva servitutiniu keliu važiuojančios transporto priemonės kelia dulkes ir triukšmą, ir servituto kelias yra nustatytas skersai ieškovams priklausančių sklypų.

46Atsakovai mano, kad ieškovų nurodytos aplinkybės nesudaro teisinio pagrindo panaikinti kelio servitutą dėl šių aplinkybių:

471. Nepakito iš servituto kylančios teisės ir pareigos.

48Ginčo atveju atsakovams teisė naudotis servitutu atsirado pasirašius 2008-01-21 žemės sklypo padalijimo sutartį ir servitutą įregistravus.

49Nuo pat servituto nustatymo nepakito iš servituto kylančios tarnaujančiųjų daiktų savininkių (ieškovių) ir viešpataujančiojo daikto savininkų (atsakovų) teisės ir pareigos, todėl neatsirado būtinumo keisti servitutą.

502. Ieškovės nenurodė ir neįrodė jokių servituto pasibaigimo pagrindų.

51Ieškovai ieškinyje nenurodo ir neįrodinėja įstatyme nurodytų servituto pasibaigimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių servituto suteikiamų teisių įgyvendinti neįmanoma, neprašo pakeisti servituto turinio. Taigi galima daryti išvadą, kad nesant šių pagrindų, ieškovų ieškinys yra nepagrįstas.

523. Ieškovų ieškinio faktinis pagrindas nėra pagrįstas objektyviais įrodymais.

53Konkrečią žalą tarnaujančiųjų daiktų savininkai (ieškovės) turi įrodyti (CPK 178 straipsnis), tačiau ieškovių ieškinys yra paremtas išimtinai deklaratyviais samprotavimais.

54Ieškovė G. T. nurodė, kad jos planuojamos statyti pastatų vieta yra tik 5 metrų atstumu nuo servitutinio kelio ir dalis šio kelio trukdys pastatų statybų darbams atlikti, todėl neva būtina uždaryti ištisinį pravažiavimą. Atkreiptinas dėmesys, kad šios ieškovės pateiktas Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti sprendinių brėžinys ne tik nepatvirtina ieškovės G. T. samprotavimų, bet net juos paneigia. Sprendinių brėžinys patvirtina, kad brėžinys parengtas, įvertinus servitutinio kelio buvimą ir jo lokalizaciją, ir brėžinyje yra įgyvendinti visi STR reikalavimai. Pažymėtina, kad vien šio brėžinio buvimas nepatvirtina jokių statybų ieškovei priklausančiame žemės sklype buvimo fakto, todėl šiuo metu nėra jokių objektyvių kliūčių atsakovams naudotis servitutiniu keliu. Ieškovė nepagrindė aplinkybių, kad dėl planuojamų statybų būtina uždaryti kelią ir, jog tokie drastiški statybų sprendimai yra neišvengiami.

55Ieškovių L. A. ir R. K. tvirtinimus, kad kelio servitutas yra nustatytas skersai jiems priklausančių žemės sklypų, paneigia ieškovės G. T. pateiktas brėžinys, servitutų planas, kadangi aiškiai matyti, jog servitutinis kelias yra ieškovių sklypų pakraštyje, ir VĮ Registrų cento Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai, iš kurių matyti, kad ieškovių žemės sklypams taikomi apribojimai ir nustatytos specialios naudojimo sąlygos - paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos, t. y. servitutas buvo nustatytas įvertinus nustatytus suvaržymus, šių ribojimų lokalizaciją ir konfigūraciją. Ieškovė L. A. taip pat nurodė, kad pasirašydama 2008-01-21 sutartį nežinojo savo būsimo namo statybos vietos ir 2012 m. pradėjo namo statybą. Šie ieškovės argumentai yra neįrodyti, kadangi jokie duomenys apie vykdomas statybas nėra pateikti ir tai stokoja teisinės logikos. Kalbant apie ieškovę R. K., pažymėtina, kad ji 2008-03-17 pagal pirkimo - pardavimo sutartį įgydama žemės sklypą žinojo apie servitutą, jis įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, todėl nustatyto servituto privalo laikytis (CK 4.111 straipsnio 2 dalis).

564. Servituto priverstinis nustatymas nėra būtinas.

57Pažymime, kad nustatant servitutą, turi būti laikomasi tarnaujančiojo ir viešpataujančiojo daikto savininkų interesų proporcingumo. Servitutas priverstinai gali būti nustatytas tik įrodžius, jog jis objektyviai būtinas ir objektyvus būtinumas yra įrodytas.

58Ginčo atveju, atsakovai turi galimybę naudotis savo žemės sklypu nepažeisdami ieškovių (viešpataujančiųjų daiktų savininkių) interesų tinkamą įgyvendinimą ir naujo servituto nustatymas nėra būtinas.

59Pagal CK 4.126 straipsnio 1 dalį teismo sprendimu servitutas nustatomas, jeigu savininkai nesusitaria, o nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį.

60Ieškovių pateikti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtina, kad ieškovėms priklausantys žemės sklypai yra žemės ūkio paskirties ir ieškovės yra sudariusios nuomos sutartis su Naisių žemės ūkio bendrove. Akivaizdu, kad dėl servitutinio kelio ieškovių žemės sklypai gali būti naudojami pagal jų žemės ūkio paskirtį, atsakovams (viešpataujančiojo daikto savininkams) suteiktos teisės naudotis tarnaujančiais daiktais tiek, kiek būtina objektyviai viešpataujančiajam daiktui naudoti pagal paskirtį ir ieškovės nepatvirtino naujo kelio servituto nustatymo objektyvaus būtinumo. Ieškovės nepateikė jokių duomenų, kad dėl servitutinio kelio buvimo tarnaujančiųjų daiktų negalima panaudoti pagal racionalią paskirti.

61Atkreipiame teismo dėmesį, kad ieškovės ieškinyje nutyli esmines aplinkybes, kad jos pačios naudojasi servitutiniu keliu, ieškovės neturi kitų privažiavimų prie jiems priklausančių sklypų ir net panaikinus servitutinį kelią, kelias būtų naudojamas ir toliau. Ieškovė G. T. pati pažymėjo, kad šis kelias bus naudojamas planuojamiems statybos darbams. Akivaizdu, kad kelias dėl jo lokalizacijos yra patogus naudoti ir ieškovei L. A., kuri teigia, jog kelias yra 25 metrų atstumu nuo jos pastatų.

625. Naujo servitutinio kelio įrengimas būtų neracionalus ir sunkiai įgyvendinamas sprendimas.

63Ieškovių nurodoma nauja vieta servitutiniam keliui įrengti yra netinkama, nes ji yra pelkėta. Manome, kad nustatyto kelio servituto panaikinimas šiuo atveju negali būti pateisinamas, kadangi jį panaikinus viešpataujančiojo daikto tinkamo naudojimo galimybė bus prarasta, o jo tinkamo naudojimo užtikrinimui bus reikalinga nustatyti naują kelio servitutą, kurio įrengimas kol kas yra tik hipotetinis.

64Atkreipiame teismo dėmesį į tai, kad atsakovas S. Ž. turi invalidumą ir, nustačius naują servitutinį kelią, jis pailgėtų mažiausiai dvigubai (nuo 77,41 m iki 157,00 m), tai pasunkintų atsakovo galimybes keliu naudotis kaip pėsčiųjų taku, kadangi dėl atsakovo sveikatos būklės kelio ilgis jam turi esminę reikšmę.

656. Ieškovų pateiktas servitutų planas nėra tinkamai parengtas.

66Servituto objektais esantys žemės sklypai ar jų dalys yra nekilnojamieji daiktai - nekilnojamojo turto kadastro objektai (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 str.). Teismui priimant sprendimą, rezoliucinėje dalyje turėtų būti nurodyta, kad servitutas nustatytas pagal konkretų planą, įrašant, plano parengimo ar patvirtinimo datą, numerį ar kitus plano identifikavimo duomenis, planas turi būti suderintas valstybės žemėtvarkos institucijose. Ieškovių servitutų plane nurodytas tik plano rengėjas UAB „Eurometras“, todėl manome, kad prašomo nustatyti servituto turinys neaiškiai nustatytas, neatitinka CK 4.112 straipsnio nuostatų, o planas neatitinka jam keliamų reikalavimų.

677. Servitutinio kelio panaikinimas prieštarautų servituto esmei.

68Akivaizdu, kad ieškovių nurodomos servituto naikinimo priežastys (neva keliamos dulkės ir triukšmas, servituto vieta), įvertinant tai, jog pačios ieškovės naudojasi servitutiniu keliu, nėra nekilnojamųjų daiktų savininkų (ieškovių) teisių ribojimai, prieštaraujantys objektyvumo, proporcingumo, civilinių teisinių santykių dalyvių interesų derinimo principams. Atsakovai mano, kad šiuo metu nustatytas kelio servitutas yra nedidelis, atsižvelgiant į ieškovėms priklausančių žemės sklypo dydžius, lokalizaciją, įvertinant žemės sklypams taikomus apribojimus ir nustatytas specialios naudojimo sąlygas, yra optimalus ir naujo servituto nustatymas tikrai nelems didesnio patogumo naudotis žemės sklypais.

69Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis bei vadovaujantis LR CPK 142 str, atsakovai teismo prašė:

701. Ieškovų ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

712. Priteisti iš ieškovų visas jų turėtas bylinėjimosi išlaidas.

72Atsakovai savo atsikirtimus grindė į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais.

73Teismo posėdžio metu atsakovai ir jų atstovė pakartojo atsiliepime nurodytus atsikirtimus į ieškovų ieškinį ir prašė teismo jį atmesti kaip nepagrįstą, bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

74Institucija duodanti išvadą byloje Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) iš pradžių 2013-05-08 pateikė vieną išvadą, o vėliau 2013-10-07 kita. Ši Institucija procesiniuose dokumentuose nurodė, kad dėl šalių ieškovų prašymų ir atsakovų atsikirtimų palieka spręsti teismui. Papildomai nurodė, jog siekdami pateikti išvadą dėl servitutinio kelio vietos pakeitimo, išnagrinėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriuje saugomus Meškuičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektus. Nustatyta, kad ( - ), išvažiuojamojo teismo posėdžio metu kartu su ieškovais ir atsakovais apžiūrėtoje vietoje, dar 1999 metais parengtame žemės reformos žemėtvarkos projekte, o taip pat visuose kituose, vėliau rengtuose žemės reformos žemėtvarkos projektuose yra pažymėtas 3 - 5 metrų pločio lauko keliukas. Tačiau apžiūrėtą (išvažinėtą) vietą palyginus su valstybės įmonės Registrų centro parengtame nekilnojamojo turto kadastro ortofotožemėlapyje įbraižytomis užregistruotų aplinkinių žemės sklypų ribomis, tenka konstatuoti, kad natūroje esanti keliuko vieta šiuo metu nesutampa su tarp privačių žemės sklypų palikta laisvos valstybinės žemės juosta - išvažinėta vieta yra gretimame privačios žemės sklype. Beje, nuo pagrindinio kelio palikta neprivatizuotos valstybinės žemės juosta yra daug trumpesnė, nei žemėtvarkos projekte parodytasis keliukas. Teritorijoje, kurioje pagal kadastro žemėlapį turėtų būti palikta keliukui siaura neprivatizuotos valstybinės žemės juosta, šiuo metu yra suversti akmenys, auga piktžolės ir pravažiavimui ši vieta nėra tinkama. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pakeitus servitutinio kelio vietą į sklypo pakraštį ir servitutinį kelią sutrumpinus (palikus ne iki pagrindinio kelio, bet tik iki sklypo šone pažymėtos bendro naudojimo valstybinės žemės juostos), servitutinio kelio „iškėlimu“ į žemės sklypo pakraštį suinteresuoti asmenys, Institucijos nuomone, pablogintų dabartinę servitutinių teisių turėtojų padėtį, kadangi tuo atveju, jei kaimyninio žemės sklypo savininkas nebesutiktų, kad būtų važinėjama per jo privatų žemės sklypą, servitutinių teisių turėtojai nuo natūroje realiai esančio bendro naudojimo kelio iki plane pažymėto (sutrumpinto) servitutinio kelio pradžios būtų priversti važinėti valstybinės žemės juosta per joje suverstų akmenų krūvas, ir, kol savivaldybės administracija kelio neįrengtų, realiai privažiavimui naudotis (kaip lauko keliu) tarp privačių žemės sklypų palikta neprivatizuota valstybinės žemės juosta nebegalėtų.

75Reali (išvažinėta) lauko kelio vieta ir Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje įbraižytos žemės sklypų ribos (ribų nesutapimai) akivaizdžiai matyti VĮ Registrų centro prižiūrimame viešo naudojimo interneto tinklalapyje adresu www.regia.lt, kuriame (atitinkamuose meniu punktuose) galima surasti konkretų rajoną ir nustatyti, kad pageidaujama matyti ortofotografinį žemėlapį, registruotų žemės sklypų ribas, taip pat galima greitai surasti konkretų žemės sklypo adresą. Institucija pateikė fragmentą iš šio žemėlapio su paryškinta laisvos žemės juosta ir greta matoma (šviesesnė spalva) natūroje išvažinėta realia važiavimui naudojama vieta (vietomis).

76Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus specialistas 2013 m. spalio 4 d. buvo nuvažiavęs patikrinti esamą būklę natūroje, todėl galima konstatuoti, kad akmenys iš valstybinės žemės juostos tarp sklypų iki šiol nėra pašalinti, ir šia žemės juosta kaip keliu naudotis nėra galimybių.

77Teismo posėdžio metu NŽT atstovas pakartojo išvados motyvus. Pastebėtina, kad NŽT atstovas dalyvavo ir teismui atliekant vietos apžiūrą (T.1, 191-193 b.l.).

78Institucija, duodanti išvadą byloje, VĮ Valstybės žemės fondas (VŽF) pateikęs išvadą nurodė, kad išanalizavus pateiktus dokumentus ir duomenis bei išvažiuojamojo teismo posėdžio metu apžiūrėjus ginčo vietą pastebėtina, jog žemės reformos žemėtvarkos projekte pažymėto 3-5 metrų pločio bendro naudojimo lauko kelio vieta, ties žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), riba nesutampa su natūroje išvažinėta kelio juosta. Teritorija, kurioje turėtų būti 3-5 metrų pločio bendro naudojimo lauko kelias šiuo metu nėra tinkama pravažiavimui, nes yra suversti akmenys, auga piktžolės, kt. Tik tuo atveju, jei būtų sutvarkytas tinkamam naudojimui 3-5 metrų pločio bendro naudojimo lauko kelias ir sutvarkytas tinkamam naudojimui siūlomas nustatyti servitutinis kelias, kuriuo būtų galima patekti į žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), galėtų būti pakeista dabar nustatyto kelio servituto vieta.

79Teismo posėdžio metu VŽF atstovė pakartojo išvados motyvus. Pastebėtina, kad VŽF atstovė dalyvavo ir teismui atliekant vietos apžiūrą (T.1, 191-193 b.l.).

80Dėl šalių ginčo papildomus duomenis atsižvelgiant į ieškovų ieškinį ir atsakovų atsikirtimus teismui pateikė ir VĮ Registrų centras Šiaulių filialas. 2013-10-25 atsakyme teismui registratorius nurodė, kad UAB „Eurometras“ 2013 m. spalio 14 d. parengtame servitutų plane M 1:2000 pateikti kelio servitutai, nustatyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.124 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais, galėtų būti registruojami Nekilnojamojo turto registre tik teritorinio registratoriaus įgaliotam darbuotojui išnagrinėjus prašymą įregistruoti daiktines teises į žemės sklypą, bei prie jo pridėtus dokumentus ir priėmus sprendimą prašymą tenkinti.

81Pažymėjo, kad UAB „Eurometras“ 2013 m. spalio 14 d. parengto servitutų plano M 1:2000 sprendinių lentelė turėtų būti patikslinta ir pilnai užpildyta.

82UAB ,,Kelprojektas“ atsakydama į teismo paklausimą dėl duomenų apie ieškovų pateikto naujo servitutinio plano įrengimą nurodė, kad išanalizavus 2013 m. vasario mėnesio pridedamą servituto planą, nurodytas servitutinis kelias, kuris pagal paskirtį turi būtų priskiriamas IIIv kategorijai. Remiantis UAB „Sistela“ statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamaisiais ekonominiais rodikliais pagal 2013 m. kovo mėnesio statinių statybos skaičiuojamąsias kainas IIIv kategorijos naujo kelio įrengimo 1 km kaina yra 335 000 Lt su PVM. Pagal pateiktą planą ir norimo įrengti kelio ilgį, kuris yra apie 436,76 m., šio ruožo darbai kainuotų apie 146 314,6 Lt su PVM.

83Ieškovų ieškinys atmestinas.

84Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ginčo šalys asmeninės nuosavybės teise valdo 14,5541 ha ploto žemės sklypą (T.1, 8-9, 11-18 b.l.). Žemės savininkai 2008-01-21 Šiaulių raj. 2- ojo notaro biure pagal Žemės sklypo padalijimo sutartį nurodytą žemės sklypą padalijo į atskirus penkis žemės sklypus ir susisiekimui tarp žemės sklypų buvusiam lauko keliukui, nustatė sutartinį servitutinio kelio statusą su jiems tenkančiomis konkretaus žemės ploto dalimis (T.1, 20-23 b.l.). Šio servituto rūšis yra važiuoti transporto priemonėmis. VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre 14,5541 ha ploto žemės sklype buvo pažymėtas bendro naudojimo 4 metrų pločio kelias, kuris ginčo šalių iniciatyva po minėtos 2008-01-21 sutarties sudarymo įgavo žemės sklypo savininkų servitutinio kelio statusą (T.1, 118 b.l.). Ieškovai savo reikalavimui pagrįsti iš pradžių į bylą pateikė 2013 metų 02 mėnesį UAB ,,Eurometras“ parengtą Servitutų planą, kurį vėliau du kartus, atsižvelgiant į iš duomenų registratoriaus gautas pastabas tikslino pateikdami 2013-10-14 ir 2013-11-04 planą (T. 2, 24 b.l.). Ieškovų reikalavimas pakeisti sutartinio servitutinio kelio vietą yra grindžiamas tuo, kad esamas šios rūšies kelias jiems sukelia higienos, saugumo, privatumo ir kitų problemų, o tuo pačiu trukdo būsimų statybos darbų projektavimui ir vykdymui.

85Atsakovai ginčija ieškovų reikalavimą tuo pagrindu, kad nepakito iš kelio servituto kylančios dalyvių teisės ir pareigos, todėl nėra būtinumo jį keisti. Be to nėra servituto pasibaigimo pagrindų ir aplinkybių, todėl esą nėra būtinumo priverstinai teismo sprendimu nustatyti servitutą. Pagal atsakovus naujo servitutinio kelio įrengimas būtų neracionalus ir sunkiai įgyvendinamas, o pats pateiktas planas nėra tinkamai parengtas.

86Pagal ieškovų užsakymą UAB „Eurometras“ 2013-11-04 parengtame Servituto plane numatyta, kad panaikinus sutartinį servitutinį kelią yra siūlomas naujas servitutinis kelias, kuriuo naudosis ieškovai ir atsakovai (T. 2, b.l. 78-79). Iš teismui pateikto plano neaišku ar juo naudosis ieškovės L. T. ir R. K., bei kodėl jos abi negali naudotis senuoju sutartiniu servitutiniu keliu. Numatoma, kad naujojo servitutinio kelio ilgis bus ilgesnis nei senasis servitutinis kelias (T.1, 3 b.l.). UAB ,,Kelprojektas“ atsakydama į teismo paklausimą dėl būsimų sąnaudų naujojo kelio įrengimui nurodė, kad šie darbai kainuotų apie 146 314,60 Lt su PVM (T.1, 157 b.l.). Institucijos, duodančios išvadas byloje, atskirai nurodė, kad ieškovų siūloma naujojo servitutinio kelio vieta ribojasi su neprivatizuota valstybinės žemės juosta, tačiau ieškovai viso bylos nagrinėjimo metu neprašė teismo į bylos nagrinėjimą įtraukti bent trečiuoju asmeniu Šiaulių raj. savivaldybę, atsižvelgiant į paminėtą aplinkybę. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas faktines aplinkybes, teismui nėra pagrindo laikyti ieškovų ieškinio reikalavimo atsakovams dėl servitutinio kelio pakeitimo pagrįstu. Tokia išvada seka, atsižvelgiant ir į ydingą ieškinio reikalavimą, kuomet teismui patvirtinus ieškovų pateiktą naujausią Servitutų planą ir panaikinus senąjį servitutinį kelią, kai dar nėra įrengtas naujas kelias, šalims vėl tektų iš naujo spręsti jo įrengimo klausimą, kas manytina taip pat peraugtų į teisminį ginčą. Tokia naujo kelio būklė kokia yra šiuo metu, negali būti laikoma tinkama naudojimui, atsižvelgiant į visus byloje esančius įrodymus. Tuo pačiu teismas sutinka ir su ieškovų motyvų, jog dabartinė senojo servitutinio kelio būklė irgi nėra tinkamą važiuoti visomis transporto priemonėmis, tačiau tai nesietina su šio ieškinio reikalavimu atsakovams. Kaip jau teismas yra aukščiau nurodęs, būtent pačios šalys tarpusavio susitarimu pasidalindamos valdomą žemės sklypą ir sutariusios nustatyti servitutinį kelią, privalo ir toliau rūpintis jo būkle.

87Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą (CK 4.111straipsnio 1 dalis). Servitutas gali būti nustatomas tiek šalių susitarimu, tiek be tarnaujančiojo daikto savininko valios – teismo sprendimu. Kadangi servituto nustatymu ribojama tarnaujančiojo daikto savininko nuosavybės teisė, servituto nustatymas teismo sprendimu yra išimtinė priemonė, kurios, vadovaujantis CK 4.126 straipsnio 1 dalimi, gali būti imamasi tik esant dviem būtinoms sąlygoms: 1) jeigu savininkai nesusitaria, ir 2) nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį.

88Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad servitutas priverstinai gali būti nustatytas tik tokiu atveju, kai jis yra objektyviai būtinas, t. y. bylą dėl servituto nustatymo nagrinėjantys teismai pirmiausia turi įvertinti, ar daikto savininkas, įgyvendindamas savo nuosavybės teisę ir siekdamas, kad dėl daikto tinkamo naudojimo būtų nustatytas servitutas, išnaudojo visas objektyvias ir įmanomas galimybes, jog nuosavybės teisę būtų galima įgyvendinti neapribojant kitų savininkų (valdytojų) teisių ir interesų. Taigi kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi nuostatos, kad servituto būtinumas turi būti objektyvus, įrodytas ir vienintelis būdas išspręsti daikto savininko interesų įgyvendinimą (Žr. pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2007; 2005 m. spalio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2005; 2005 m. gegužės 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2005; 2002 m. gruodžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-1524/2002; 2007 m. birželio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2007; 2009 m. balandžio 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2009; kt.). Atsižvelgiant į nuosavybės teisės svarbą, jos ribojimas pateisinamas tik esant svarbioms priežastims, todėl nėra pagrindo taikyti servitutą ir riboti tarnaujančio daikto savininko nuosavybės teisę vien todėl, kad savininkas (valdytojas), siekiantis servituto nustatymo, nori naudotis svetimu daiktu, nes jam taip yra naudingiau ar patogiau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2007).

89Kita vertus, įstatymas nereikalauja, kad siekiant nustatyti servitutą būtų įrodyta, jog jo nenustačius daikto apskritai nebūtų galima naudoti. Servituto nustatymą įstatymas sieja su negalimumu daiktą naudoti pagal paskirtį normaliomis sąnaudomis. Sąvoka „normalios sąnaudos“ yra vertinamoji ir apie jos egzistavimą sprendžiama pagal konkrečios bylos faktines aplinkybes. Iš paminėtos sąlygos taip pat akivaizdu, jog vertinant servituto nustatymo būtinybę turi būti atsižvelgiama į įprastinę viešpataujančiojo daikto naudojimo paskirtį, o ne į jo naudojimo ypatumus, sąlygotus konkretaus savininko valios.

90Nustatant servitutą svarbu laikytis tarnaujančiojo ir viešpataujančiojo daikto savininkų interesų proporcingumo. Vienas iš proporcingumo reikalavimų yra tas, kad tarnaujančiajam daiktui gali būti nustatomi tik tokie ir tokios apimties ar dydžio suvaržymai, kurie būtini siekiant užtikrinti viešpataujančiojo daikto tinkamą naudojimą. Nustatant servitutą turi būti orientuojamasi į kuo mažesnius tarnaujančiojo daikto savininko teisių ribojimus. Jeigu tarnaujantysis daiktas yra žemės sklypas, tai būtina tiksliai apibrėžti žemės sklypo savininko teisių ribojimo turinį ir teritoriją, kurioje ribojimai yra taikomi. Teritorija turi būti apibrėžta žemės sklypo plane (schemoje), kuriame būtų duomenys apie apribojimų išsidėstymą sklype, pavyzdžiui, ribojimų ribos, plotas ir kita. Jeigu servitutą daliai žemės sklypo nustato teismas, tai į bylą turi būti pateiktas planas (schema) su šiais duomenimis, o teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje turi būti nurodyta, kad šis servitutas nustatytas pagal konkretų planą (schemą), įrašant, kas yra plano (schemos) rengėjas, parengimo ar patvirtinimo data, numeris ar kiti šio dokumento identifikavimo duomenys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2009).

91Ginčo atveju šalys susitarimu dar 2008-01-21 pagal Žemės sklypo padalijimo sutartį pasidalintame žemės sklype nustatė kelio servitutą, kuris suteikia ir atsakovams teisę privažiuoti prie jų žemės sklype, esančių pastatų. Servitutas nustatytas pagal Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti sprendimų brėžinį (T.1, 10 b.l.).

92Bylos medžiaga nustatyta, kad ginčas tarp šalių kilo dėl servituto vietos pakeitimo, prašant ieškovams pakeisti anksčiau nustatyto kelio servituto vietą į naują jo vietą pagal UAB ,,Eurometras“ parengtą 2013-11-04 servitutų planą. Tuo pačiu darytina išvada, kad ieškovų reikalavimas atsakovams siejasi su naujo servitutinio kelio nustatymu.

93Nors servitutas yra daiktinė teisė, bet ir tokiu atveju ji siejasi su pačiu daiktu, ginčo atveju su keliu, kurio esmė geriausiai atskleidžiama per servituto turinį.

94Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad nors ieškovai ir siekė pagrįsti servituto turinio pakeitimo būtinumą, tačiau per visą bylos nagrinėjimo teisme laiką, nepateikė teismui į bylą su šiuo reikalavimu susijusių tinkamų įrodymų. Kaip jau aukščiau nurodyta, kad jie ne tik keitė pateikto Servituto plano duomenis, bet neįrodė, kad būsimas servitutinis kelias yra tinkamos būklės. Nors ieškovai teigė, kad būsima naujai nustatyto kelio servituto vietą yra tinkamai parengta ir atsakovai gali ne tik eiti, bet ir juo privažiuoti į jų namų valdos esančios jiems priklausančiame žemės sklype, tačiau byloje faktiškai pateikti įrodymai šias aplinkybes paneigia, tai yra nėra užtikrintas pats kelio naudojimas ir jo funkcionavimas.

95Pirmiausia, skirtinga šalių pozicija šioje byloje patvirtina, kad egzistuoja esminių nesutarimų ne tik dėl naudojimosi esamu servitutiniu keliu, bet ir dėl naudojimosi būsimu servitutiniu keliu, todėl šis atsakovų argumentas turi teisinę reikšmę, vertinant ieškovų reikalavimą teismo sprendimu pakeisti kelio servituto vietą teisėtumo, bei pagrįstumo aspektais.

96Iš byloje esančių duomenų nėra pagrindo išvadai, kad nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atsakovai galės naudotis naujuoju servitutiniu keliu (T.1, 191-193 b.l., T. 2., 41-48 b.l.).

97Ieškovai nepateikė į bylą pakankamai įrodymų, kurie paneigtų atsakovų atsikirtimus byloje, neįrodė, kad būsimas servitutinis kelias yra visiškai tinkamas eksploatacijai pagal tokios rūšies keliui nustatytus reikalavimus ir, jog atsakovai juo gali naudotis, bet kuriuo metu laiku (CPK 178 str.). Be to, teismas pažymi, patenkinus ieškovų ieškinio reikalavimą ir nustačius naują kelio servituto vietą būtų pažeistos atsakovų kaip gretimo žemės sklypo savininkų teisės, kadangi jie negalėtų dabartiniu momentu tinkamai naudotis šiuo keliu patekdami į jiems priklausantį žemės sklypą su statiniais. Pažymėtina ir tai, jog ieškovai prašydami teismo pakeisti kelio servituto vietą negali atsidurti geresnėje padėtyje nei atsakovai, kurie irgi vykdo ūkinę veiklą savo žemės sklype. Tiek senojo kelio, tiek ir naujojo kelio eksploatacija, reikalauja nuolatinės priežiūros.

98Tam, kad atsakovai galėtų tinkamai naudotis naujuoju keliu ir įgyvendinti savo teises, jie turi turėti galimybę ne tik praeiti, bet ir pravažiuoti būsimu keliu prie jų sklypo ir jame esančių pastatų, tam kad juos galėtų tinkamai valdyti, naudoti ir jais disponuoti. Siekiant užtikrinti šią atsakovų teisę, jiems turi būti garantuota ir tinkama naujojo kelio eksploatacija. Tik tokiu atveju atsakovai negalėtų paneigti jiems suteiktos teisės naudotis naujuoju keliu. Pirmiausia, turi būti tinkamai įrengtas naujasis kelias, o tik po to jame gali būti nustatytas ir servitutas. Ieškovai įrodinėdami ieškinio reikalavimą rėmėsi tik pačia servituto sampratą ir visiškai ignoravo kelio, kaip objekto būklę, nors reikalavimą atsakovams kildino būtent dėl kelio servituto vietos pakeitimo. Atsakovams naudojantis naujuoju keliu jų teisės negali būti varžomos daugiau, nei šiuo metu yra jiems naudojantis senuoju keliu. Teismas pripažįsta, kad atsižvelgiant į tai, jog tarp šalių ilgą laiką vyksta asmeniniai ginčai ir nesutarimai, teismo sprendimu gali būti pakeista senojo kelio vietą, tačiau tai turi būti daroma tik esant tinkamai įrengtam naujajam keliui, kadangi sutartimi nustatyto kelio servituto vietos pakeitimas yra stabiliausias bylos šalių tarpusavio santykių sureguliavimo būdas. Tačiau toks pakeitimas turi būti grindžiamas tinkamais įrodymais, o ne vien servituto planu, kadangi pastarasis tėra tik ieškinio reikalavimo formos, o ne turinio išraiška. Todėl ieškovų prašymas teismo sprendimu nustatyti naujo kelio servitutą atsakovams važiuoti transporto priemonėmis pagal UAB ,,Eurometras“ 2013-11-04 parengtą planą dar negali būti patenkintas, nes pats kelias nėra tinkamas tokiai eksploatacijai ir naudojimui. Dėl to ieškovų ieškinio reikalavimas atsakovams laikytinas nepagrįstu ir atmestinas.

99Nors atsakovai nesutinka su servitutinio kelio vietos pakeitimu, tačiau iš bylos medžiagos akivaizdu, kad esant teismo sprendimu nustatytam servitutui, ieškovai galės gauti atlyginimą ir už jo įrengimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje servituto nustatymo bylose nurodoma, kad civilinių teisinių santykių teisingumo ir interesų derinimo principai suponuoja servituto atlygintinumo prezumpciją – tarnaujančiojo daikto savininkui turi būti kompensuojami dėl servituto patirti netekimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2009). Civiliniams teisiniams santykiams būdingas atlygintinumo principas. Tai reiškia, kad įgydama naudos viena šalis turi suteikti ekvivalentinę naudą kitą šaliai, nebent šalių susitarimu būtų nustatyta kitaip. Servituto turėtojas įgyja teisę naudotis svetimu daiktu, o šio daikto savininkas patiria atitinkamų teisių ribojimų, kurie turi būti kompensuojami. Taigi procesinė viešpataujančiojo daikto savininko pareiga kelti kompensacijos dydžio klausimą logiškai išplaukia iš reikalavimo siekti abiejų daiktų savininkų interesų pusiausvyros. Šio reikalavimo turės laikytis ne tik bylą nagrinėjantis teismas, bet ir sąžininga proceso šalis, prašanti pakeisti servituto vietą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2011; 2012 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-2010/2012).

100Teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad, nagrinėjamas ginčas tarp šalių nors ir yra iš dalies privataus pobūdžio, t. y. kiekviena iš šalių privalėjo įrodyti aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 178 str.). Todėl ateityje sprendžiant atlygintinumo klausimą turės būti atsižvelgiama į turtinius ir neturtinius tarnaujančiojo daikto savininkų netekimus: išlaidas naujo kelio įrengimui, galimybės naudotis daikto dalimi netekimu, nepatogumų atsiradimą dėl bendro naudojimosi daiktu ar jo dalimi, ilgalaikį tokių nepatogumų pobūdį ir kita, įvertinta pinigais. Servitutinis kelias yra reikalingas atsakovams, nes jie neturi kitų būdų (kelių) kaip patekti prie savo žemės valdos, todėl ir jie negali besąlygiškai remtis tuo, kad jie nori naudoti tik senuoju keliu, kadangi nustatant servitutą tarnaujančio daikto savininko teises turi būti siekiama apriboti kaip galima mažiau ir tik tiek, kiek būtina užtikrinti viešpataujančio daikto tinkamą naudojimą. Tuo pačiu neatmestina ir prielaida, kad ateityje augs ir naujojo kelio priežiūros išlaidos dėl jo eksploatacijos. Nors šalių 2008-01-21 sutartimi nustatytas neatlygintinis servitutas, tačiau tai nereiškia, kad toks pat servituto požymis gali likti ir pakeitus servituto vietą. Be to ieškovams atlikus ir esamo senojo kelio remontą, atsakovai negalės būti atleisti nuo jiems tenkančios dalies remonto išlaidų atlyginimo.

101Atskirai pažymėtina, kad ieškovai pasirinkdami servituto plano rengėją turi būti irgi susipažinę ir su teisės aktų keliamais reikalavimais kuomet yra projektuojamas naujas kelias pvz., LR Kelių įstatymu, LRV 2004-02-11 nutarimu patvirtinu Kelių priežiūros tvarkos aprašu, LR Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymu Nr. 207 patvirtinta metodika Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo ar LR Žemės ir miškų ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, bei kitais lokaliniais teisės aktais.

102Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu 2013-10-14 antstolis T. Ubartas konstatavo tik dalies būsimo naujo kelio būklę, nurodydamas, kokia viso kelio būklė pagal ieškovų pateiktą Servituto planą nuo lauko kelio pradžios iki atsakovų žemės sklypo ribos. Todėl šis ieškovų pateiktas rašytinis įrodymas nelaikytinas tinkamu vertinant tai, jog jis neturi vieno iš svarbiausių savo požymių sąsajumo (CPK 180 str.) (T. 2, 28-32 b.l.). Taip pat pastebėtina, kad ieškovai kelio įrengimo darbus pradėjo ne iki ieškinio pateikimo dienos, o tik šių metų rudenį, kurie liko neužbaigti iki teismo sprendimo priėmimo dienos.

103Įvykio vietos apžiūros metu irgi buvo nustatyta, kad būsimo naujo kelio būklė dar nėra tinkama eksploatacijai dėl galimos kelio dangos kuri yra prasta, kelias sunkiai pravažiuojamas (T. 1, b.l. 23-24), į jį patenkama einant per dalies ieškovų žemės sklypus, apaugusius žole atsakovų žemės sklypo link. Apžiūros metu nustatyta, kad siūlomo servitutinio kelio, vedančio per dalies ieškovų žemės sklypus danga iš vis neįrengta ir atsakovai kol kas negalės tinkamai patekti į jų žemės sklypą, kuris ribojasi su ieškovų žemės sklypais (T. 1, b.l. 23-24).

104Servituto vietos pakeitimo galimybė, kai išnyksta servituto būtinumas vienoje vietoje yra siejama su tuo, kad turi iš esmės pasikeisti konkrečios šalių sutartos ar objektyviai egzistavusios aplinkybės, dėl kurių servitutas buvo nustatytas ir jis keistinas į kitą vietą.

105Byloje nustatyta, kad servituto – teisė naudotis nauju keliu, einančiu per ieškovams priklausančius žemės sklypus dar neatsirado, tai yra neišnyko atsakovams būtinybė naudotis senuoju keliu, nes jie neturi realios galimybės naudotis naujuoju keliu ir įvažiuoti juo į savo žemės sklypą dėl prastos būsimo kelio kokybės. Be to tokia galimybė pagal ieškovų pateiktus įrodymus neatsirado atsakovams iki bylos nagrinėjimo pabaigos.

106Tokiu būdu byloje nėra nustatyta, kad aplinkybės pasikeitė taip, jog viešpataujantysis daiktas gali būti tinkamai naudojamas nesinaudojant tarnaujančiuoju daiktu ankstesnėje vietoje (CK 4.135 str.).

107Ieškovų nurodytas aplinkybes, kad dėl esamo servituto jie patiria daug tiek asmeniniu, tiek turtinių nepatogumų, teismas laiko tik iš dalies įrodytomis, kadangi byloje esančiais ištirtais įrodymais nėra nustatyta, kad ieškovų patiriami nepatogumai, jog atsakovai naudojasi senuoju servitutiniu keliu yra nuolatinio pobūdžio ir darantys jiems pastovią žalą. Tik jiems tokiu atveju ne tik įrengus tinkamos būklės naują kelią, bet ir pateikus papildomus įrodymus dėl atsakovams naudojantis esamu servitutu sukeliamo neigiamo poveikio, gali būti sprendžiamas klausimas, jog reikia spręsti klausimą dėl senojo servitutinio kelio panaikinimo ir naujos kelio vietos nustatymo. Pastebėtina, kad ieškovai bandė šią savo teisę realizuoti, tačiau netinkamu procesinių būdu dėl ko teismui nebuvo pagrindo tenkinti ir šį jų prašymą (T. 1, 207-212, 218-221 b.l.).

108Ieškovai siekdami servituto pakeitimo, kaip matyti iš ieškovės L. A. Šiaulių raj. savivaldybės administracijai 2013-10-02 pateikto prašymo nebuvo visiškai aktyvūs, nors ir naudojosi teisine advokato pagalba. Šios aplinkybės rodo, kad objektyviai ieškovams nebuvo kliūčių realizuoti įstatymo numatytas teises.

109Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių teismui nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovų ieškinio reikalavimo dėl Kelio servituto pakeitimo pagal teismui pateiktą 2013-11-04 servitutų planą, panaikinant esamą servitutinį kelią.

110Kiti ieškovų argumentai dėl jų privatumo pažeidimo, atmestini, kaip šiame ginče teisiškai nereikšmingi.

111Pastebėtina, kad ginčo vietovėje atkuriant nuosavybės teises visų šalių iniciatyva buvo atsisakyta viešojo kelio, keičiant jo statusą ir jį laikant žemės sklypų savininkų naudojamų privačiu keliu (T.2, 13-14 b.l.). Todėl teismas laiko, kad ir toliau nustatant naują servitutinio kelio vietą turi būti suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybių ir valstybės interesai dėl žemės sklypų naudojimo įrengiant naują kelio atkarpą, nes ir senuoju keliu buvo išspręstas įvažiavimas per 5 žemės sklypus.

112Bylos šalims anksčiau, formuojant žemės sklypus kaimo vietovėje, vietinės reikšmės kelias tapo jiems priklausančiu servitutiniu keliu, o naujas servitutinis kelias irgi yra suprojektuotas taip, kad būtų važiuojama ir vietinės reikšmės keliu, bei šalia laisvo valstybinės žemės sklypo. Todėl keičiant senojo kelio vietą į naują ir atliekant su jo įrengimu susijusius darbus, turi būti įtraukti ir kiti asmenys, pvz. Šiaulių raj. savivaldybės administracija, kadangi teisės aktai nustato, jog ginčo atveju bendrų sklypų kelias turi būti derinimas prie sklypų, o ne sklypai prie kelio. Pažymėtina, kad po šalių žemės sklypo padalijimo iki tol buvęs lauko keliukas, teisiškai nustojo egzistavęs, todėl ir ateityje priimant spendimus dėl naujo kelio būtina atsižvelgti į paminėtų visų suinteresuotų asmenų nuomonę.

113Dėl nurodytų aplinkybių ieškovų reikalavimas patvirtinti UAB ,,Eurometras“ 2013-11-04 parengtą servitutinio kelio planą, numatantį pravažiavimą tarp žemės sklypų ribų, įskaitant ir valstybinės žemės sklypą, turi būti suderintas su visais jų valdytojais, o to nesant yra dar vienas iš pagrindų ieškovų ieškinį atmesti.

114Esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog servituto kelio naujos vietos nustatymas kol kas objektyviai nėra galimas, todėl ieškovų ieškinys atmestinas visiškai.

115Iš ieškovų lygiomis dalimis atsakovei priteistinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos, o valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str., 93 str.).

116Teismas, vadovaudamasis LR CPK 268, 270 str.,

Nutarė

1171. ieškovų G. T., L. A., R. K. ir L. T. (T.) ieškinį atmesti.

1182. Priteisti atsakovei I. Ž. (a/k ( - ) iš kiekvieno ieškovo G. T. (a/k ( - ) L. A. (a/k ( - ) R. K. (a/k ( - ) ir L. T. (T.) (a/k ( - ) po 250,00 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) atstovavimo išlaidų atlyginimui.

1193. Priteisti į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660) iš kiekvieno ieškovo G. T. (a/k ( - ) L. A. (a/k ( - ) R. K. (a/k ( - ) ir L. T. (T.), (a/k ( - ) po 5,00 Lt (penkis litus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidoms atlyginti.

120Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. sekretoriaujant Erikai Andrulienei,... 3. dalyvaujant ieškovams: G. T., L. A., R. K. ir jų bei ieškovės L. T. (T.)... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. ieškovai 2013-03-05 su ieškiniu kreipėsi į teismą nurodydami, kad... 7. Plečiant ūkininko ūkio sodybą yra parinkta pastatų statybos vieta.... 8. Ieškovė L. A. apskrities valdytojo 1995-06-23 sprendimo Nr. 31-3726 ir... 9. Kadangi tarnaujančio daikto kelio servitutas yra nustatytas skersai šio... 10. Ieškovė R. K. 2008-03-17 pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu turi... 11. Kadangi tarnaujančio daikto 0.0516 ha ploto kelio servitutas yra nustatytas... 12. Ieškovė L. T. (ikisantuokinė pavardė K.) 2009-04-29 pirkimo - pardavimo... 13. Kadangi kelio servitutas yra nustatytas skersai šio žemės sklypo ir tik už... 14. Pagal išvardintas aplinkybes ieškovės G. T., L. A., R. K. ir L. T. yra... 15. 1. Nepailgėtų kelias privažiavimui prie atsakovų žemės sklypo, tačiau... 16. 2. Privažiuotų prie savo žemės sklypo toje pačioje vietoje, kurioje... 17. Pagal šias aplinkybes yra akivaizdu, kad pakeitus servitutinio kelio vietą... 18. Žemės sklypo padalijimo sutartis, patvirtinta 2008-01-21 Šiaulių rajono... 19. Nustačius naują servitutinį kelią išnyktų 2008-01-21 sutartimi nustatyto... 20. Kadangi visų ieškovų reikalavimai yra dėl to paties dalyko, pagal faktines... 21. Šalims sutarus dėl servitutinio kelio pakeitimo ir sudarius sutartį, kurią... 22. Remdamiesi aukščiau aprašytomis aplinkybėmis ir vadovaudamiesi Lietuvos... 23. 1. Pakeisti kelio servitutą žemės sklype, kurio adresas: ( - ), unikalus Nr.... 24. 1.1. Nustatyti kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis ir... 25. 1.2. Dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ),... 26. 1.2.1. Žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )., - 279... 27. 1.2.2. Žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )., - 880... 28. 1.3. Panaikinti žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( -... 29. 1.4. Panaikinti žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( -... 30. 2. Pakeisti kelio servitutą žemės sklype, kurio adresas: ( - ), unikalus Nr.... 31. 2.1. Nustatyti kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis ir... 32. 2.2. Dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ).,... 33. 2.3. Panaikinti žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( -... 34. 2.4. Panaikinti žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( -... 35. 3. Pakeisti kelio servitutą žemės sklype, kurio adresas: ( - )., unikalus... 36. 3.1. Nustatyti kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis ir... 37. 3.2. Panaikinti žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( -... 38. 3.3. Panaikinti žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( -... 39. 4. Pakeisti kelio servitutą žemės sklype, kurio adresas: ( - ), unikalus Nr.... 40. Panaikinti 0.0574 ha ploto kelio servitutą - teisę važiuoti transporto... 41. 5. Priteisti ieškovėms G. T., L. A., R. K. ir L. T. iš atsakovų S. Ž. ir... 42. Ieškovai savo reikalavimus atsakovams grindė į bylą pateiktais rašytiniais... 43. Ieškovai ir jų atstovas teismo posėdžio metu pakartojo ieškinio motyvus ir... 44. Atsakovai pateikė teismui atsiliepimą nurodydami šiuos atsikirtimus.... 45. Pažymėtina, kad ieškovai savo ieškinį grindžia aplinkybėmis, jog neva... 46. Atsakovai mano, kad ieškovų nurodytos aplinkybės nesudaro teisinio pagrindo... 47. 1. Nepakito iš servituto kylančios teisės ir pareigos.... 48. Ginčo atveju atsakovams teisė naudotis servitutu atsirado pasirašius... 49. Nuo pat servituto nustatymo nepakito iš servituto kylančios tarnaujančiųjų... 50. 2. Ieškovės nenurodė ir neįrodė jokių servituto pasibaigimo pagrindų.... 51. Ieškovai ieškinyje nenurodo ir neįrodinėja įstatyme nurodytų servituto... 52. 3. Ieškovų ieškinio faktinis pagrindas nėra pagrįstas objektyviais... 53. Konkrečią žalą tarnaujančiųjų daiktų savininkai (ieškovės) turi... 54. Ieškovė G. T. nurodė, kad jos planuojamos statyti pastatų vieta yra tik 5... 55. Ieškovių L. A. ir R. K. tvirtinimus, kad kelio servitutas yra nustatytas... 56. 4. Servituto priverstinis nustatymas nėra būtinas.... 57. Pažymime, kad nustatant servitutą, turi būti laikomasi tarnaujančiojo ir... 58. Ginčo atveju, atsakovai turi galimybę naudotis savo žemės sklypu... 59. Pagal CK 4.126 straipsnio 1 dalį teismo sprendimu servitutas nustatomas, jeigu... 60. Ieškovių pateikti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 61. Atkreipiame teismo dėmesį, kad ieškovės ieškinyje nutyli esmines... 62. 5. Naujo servitutinio kelio įrengimas būtų neracionalus ir sunkiai... 63. Ieškovių nurodoma nauja vieta servitutiniam keliui įrengti yra netinkama,... 64. Atkreipiame teismo dėmesį į tai, kad atsakovas S. Ž. turi invalidumą ir,... 65. 6. Ieškovų pateiktas servitutų planas nėra tinkamai parengtas.... 66. Servituto objektais esantys žemės sklypai ar jų dalys yra nekilnojamieji... 67. 7. Servitutinio kelio panaikinimas prieštarautų servituto esmei.... 68. Akivaizdu, kad ieškovių nurodomos servituto naikinimo priežastys (neva... 69. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis bei vadovaujantis LR CPK 142 str,... 70. 1. Ieškovų ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.... 71. 2. Priteisti iš ieškovų visas jų turėtas bylinėjimosi išlaidas.... 72. Atsakovai savo atsikirtimus grindė į bylą pateiktais rašytiniais... 73. Teismo posėdžio metu atsakovai ir jų atstovė pakartojo atsiliepime... 74. Institucija duodanti išvadą byloje Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) iš... 75. Reali (išvažinėta) lauko kelio vieta ir Nekilnojamojo turto kadastro... 76. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių... 77. Teismo posėdžio metu NŽT atstovas pakartojo išvados motyvus. Pastebėtina,... 78. Institucija, duodanti išvadą byloje, VĮ Valstybės žemės fondas (VŽF)... 79. Teismo posėdžio metu VŽF atstovė pakartojo išvados motyvus. Pastebėtina,... 80. Dėl šalių ginčo papildomus duomenis atsižvelgiant į ieškovų ieškinį... 81. Pažymėjo, kad UAB „Eurometras“ 2013 m. spalio 14 d. parengto servitutų... 82. UAB ,,Kelprojektas“ atsakydama į teismo paklausimą dėl duomenų apie... 83. Ieškovų ieškinys atmestinas. ... 84. Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 85. Atsakovai ginčija ieškovų reikalavimą tuo pagrindu, kad nepakito iš kelio... 86. Pagal ieškovų užsakymą UAB „Eurometras“ 2013-11-04 parengtame Servituto... 87. Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama... 88. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad servitutas... 89. Kita vertus, įstatymas nereikalauja, kad siekiant nustatyti servitutą būtų... 90. Nustatant servitutą svarbu laikytis tarnaujančiojo ir viešpataujančiojo... 91. Ginčo atveju šalys susitarimu dar 2008-01-21 pagal Žemės sklypo padalijimo... 92. Bylos medžiaga nustatyta, kad ginčas tarp šalių kilo dėl servituto vietos... 93. Nors servitutas yra daiktinė teisė, bet ir tokiu atveju ji siejasi su pačiu... 94. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad nors ieškovai ir siekė pagrįsti... 95. Pirmiausia, skirtinga šalių pozicija šioje byloje patvirtina, kad egzistuoja... 96. Iš byloje esančių duomenų nėra pagrindo išvadai, kad nuo teismo sprendimo... 97. Ieškovai nepateikė į bylą pakankamai įrodymų, kurie paneigtų atsakovų... 98. Tam, kad atsakovai galėtų tinkamai naudotis naujuoju keliu ir įgyvendinti... 99. Nors atsakovai nesutinka su servitutinio kelio vietos pakeitimu, tačiau iš... 100. Teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad, nagrinėjamas ginčas tarp... 101. Atskirai pažymėtina, kad ieškovai pasirinkdami servituto plano rengėją... 102. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu 2013-10-14 antstolis T. Ubartas... 103. Įvykio vietos apžiūros metu irgi buvo nustatyta, kad būsimo naujo kelio... 104. Servituto vietos pakeitimo galimybė, kai išnyksta servituto būtinumas... 105. Byloje nustatyta, kad servituto – teisė naudotis nauju keliu, einančiu per... 106. Tokiu būdu byloje nėra nustatyta, kad aplinkybės pasikeitė taip, jog... 107. Ieškovų nurodytas aplinkybes, kad dėl esamo servituto jie patiria daug tiek... 108. Ieškovai siekdami servituto pakeitimo, kaip matyti iš ieškovės L. A.... 109. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių teismui nėra teisinio pagrindo tenkinti... 110. Kiti ieškovų argumentai dėl jų privatumo pažeidimo, atmestini, kaip šiame... 111. Pastebėtina, kad ginčo vietovėje atkuriant nuosavybės teises visų šalių... 112. Bylos šalims anksčiau, formuojant žemės sklypus kaimo vietovėje, vietinės... 113. Dėl nurodytų aplinkybių ieškovų reikalavimas patvirtinti UAB... 114. Esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog servituto... 115. Iš ieškovų lygiomis dalimis atsakovei priteistinos jos patirtos... 116. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 268, 270 str.,... 117. 1. ieškovų G. T., L. A., R. K. ir L. T. (T.) ieškinį atmesti.... 118. 2. Priteisti atsakovei I. Ž. (a/k ( - ) iš kiekvieno ieškovo G. T. (a/k ( -... 119. 3. Priteisti į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas... 120. Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...