Byla 2-297-357/2010

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Dalum“ atstovui advokato padėjėjui M. R.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Dalum“ ieškinį atsakovei V. M. P., trečiajam asmeniui K. J. dėl avanso grąžinimo, netesybų, procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovas UAB „Dalum“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės V. M. P. 330000 Lt negrąžintų avansų, sumokėtų sutarčių pasirašymo dieną, 330000 Lt baudą, 113763,20 Lt negrąžinto avanso, sumokėto 2005-10-28, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad ieškovas su atsakove V. M. P. per jos įgaliotą asmenį K. J. 2005 m. birželio mėn., 2005 m. liepos 14 d., 2005 m. rugsėjo 22 d., 2005 m. spalio 10 d. buvo sudaręs keturias preliminariąsias žemės pirkimo-pardavimo sutartis, kuriomis buvo ketinama ateityje sudaryti pagrindines žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis, pardavimo objektas buvo nurodytas pagal Kauno apskrities viršininko administracijos 2005-05-10 išvadą Nr. B-454-4320, suteikiančią atsakovei V. M. P. teisę atkurti nuosavybę į 94,59 ha žemės ir 13,42 ha miško. A. V. M. P. įgaliotas asmuo K. J. sudarė su ieškovu sutartis, kuriomis įsipareigojo atkurti nuosavybės teisę pagal turimą išvadą ir parduoti ieškovui žemės sklypus už sutartą kainą. Sudarant kiekvieną iš paminėtų preliminarių sutarčių, ieškovas atsakovės atstovui K. J. perdavė sutartyse nurodyto dydžio avansus: pagal 2005 m. birželio mėn. sutartį sumokėtas 50000,00 Lt avansas, pagal 2005 m. liepos 14 d. sutartį sumokėtas 100000,00 Lt avansas, pagal 2005 m. rugsėjo 22 d. sumokėtas 150000,00 Lt avansas, pagal 2005 m. spalio 10 d. sutartį sumokėtas 30000,00 Lt avansas. Avansai buvo mokami, siekiant, kad atsakovas atliktų parengiamuosius veiksmus, reikalingus pagrindinei sutarčiai sudaryti, t.y. parengtų dokumentus, projektus, sklypų planus nuosavybės atkūrimui ir kitoms būtinoms išlaidoms. Papildomai dar ieškovo įmonės akcininkas iš savo sąskaitos pervedė atsakovei į sąskaitą 113763,00 Lt per JYSKE BANK. Parengus visus reikiamus dokumentus ir atkūrus atsakovei nuosavybės teises į žemę, pagrindinė sutartis (ar sutartys) su ieškovu nesudarytos iki šiol, todėl mano, kad atsakovė yra gavusi pinigus be įstatyme ar sutartyje nustatyto pagrindo, jai atsirado pareiga grąžinti ieškovui avansus – 330000,00 Lt, kuriuos buvo gavusi per savo įgaliotą asmenį pagal visas sudarytas preliminarias sutartis, ir papildomai pervestus 113763,00 Lt.

5Atsiliepimu į ieškinį atsakovė V. M. P. su ieškiniu nesutiko. Nurodė kad jokių įgaliojimų trečiajam asmeniui K. J. atsakovės vardu sudarinėti preliminariąsias sutartis ir prisiimti jos vardu įsipareigojimus V.M. P. nėra davusi. Su trečiuoju asmeniu K. J. V.M. P. yra sudariusi 2005-09-21 Preliminariąją žemės pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią K. J. pats ketino pirkti iš V.M. P. žemės sklypus, į kuriuos turėjo būti atkurtos nuosavybės teisės, taip pat duotas įgaliojimas tvarkyti nuosavybės teisių atkūrimo klausimus. Įgaliojimo galiojimo terminas pasibaigė iki nuosavybės teisių atsakovei atkūrimo. Jokių ieškinyje minimų avansų V.M. P. nėra gavusi, išskyrus avansinį apmokėjimą pagal su K. J. sudarytą Preliminariąją žemės pirkimo-pardavimo sutartį. Kaip matyti iš ieškovo pateiktų sutarčių, jas sudarydamas K. J. veikė savo vardu.

6Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo K. J. prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad pagal minėtas preliminariąsias sutartis ieškovas, skirtingai nei teigiama ieškinyje, 443763,20 Lt nei trečiajam asmeniui K. J., nei atsakovei neperdavė, o buvo sutarta, kad šiuos pinigus sumokės vėliau. Ieškovui nesumokėjus pinigų, buvo vedamos derybos, ko pasėkoje, nepasibaigus pagrindinės sutarties sudarymo terminui, 2005-12-31 su UAB „Tritho” buvo sudaryta kita sutartis dėl įsipareigojimo parduoti kitus žemės sklypus, tarp jų ir pagal 2005-05-10 išvadą Nr. B-454-4320 būsimai atkurtos nuosavybės pardavimo UAB „Tritho" už 1422.888 Lt.

7Į 2010 m. lapkričio 17 d., 9.15 val. paskirtą teismo posėdį neatvyko atsakovė Violetta M. P. bei jos atstovas advokato pad. Giedrius Skrinska, neatvyko tretysis asmuo K. J. bei jo atstovas advokatas Alvydas Buta, apie teismo posėdį pranešta. Byloje gautas trečiojo asmens K. J. atstovo advokato Alvydo Butos prašymas atidėti bylos nagrinėjimą dėl atstovo ligos. Gautas atsakovės V. M. P. atstovo advokato pad. Giedriaus Skrinska pranešimas, kuriame nurodoma, kad jis sužinojo, jog teismo posėdyje nedalyvaus dėl ligos trečiojo asmens atstovas, todėl ir jis neatvyksta į teismo posėdį.

8Ieškovo UAB „Dalum“ atstovas prašo priimti sprendimą už akių, kuriuo ieškinį patenkinti.

9Vadovaujantis LR CPK 246 str. 1 d. nuostatomis, svarbia priežastimi paprastai nelaikomas atstovo neatvykimas į teismo posėdį dėl ligos, juolab negali būti pateisinta atsakovės atstovo neatvykimo priežastis, nes į teismo posėdį neatvyko trečiojo asmens atstovas. Pažymėtina, kad trečiojo asmens atstovas nepateikė į bylą įrodymų, patvirtinačių, jog jis tikrai negali dalyvauti teismo posėdyje dėl ligos, todėl teismas pripažįsta atsakovės atstovo ir trečiojo asmens atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastis nesvarbiomis, ieškovui prašant, priimtinas spendimas už akių (LR CPK 246 str. 2 d.)

10Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad 2005 m. birželio mėn., 2005 m. liepos 14 d., 2005 m. rugsėjo 22 d., 2005 m. spalio 10 d. preliminariosios žemės pirkimo-pardavimo sutartys yra sudarytos ir pasirašytos tarp ieškovo UAB „Dalum“ ir trečiojo asmens K. J. (t. b.l. 10-16, 169). Sutartyse nėra jokios užuominos, kad K. J. veikia atsakovės V. M. P. vardu. Iš šių preliminariųjų sutarčių turinio ir teksto akivaizdu, jog tai susitarimas tarp K. J. ir UAB „ Dalum“. Tik šios sandorio šalys tarėsi ir pasirašė šį susitarimą. Ieškovas ieškinio reikalavimus dėl 330000,00 Lt avanso ir 330000,00 Lt baudos priteisimo kildina iš minėtų preliminariųjų sutarčių, todėl atsakovė V. M. P., nebūdama sandorio šalimi, sandorio nesudariusi ir jo nepasirašiusi, negali būti atsakinga už šio sandorio pasekmes. Be to, ieškovas, siekdamas prisiteisti sandoryje nurodytą avansą ir baudą už sutarties nevykdymą, privalo įrodyti to avanso išmokėjimo faktą ir atsakovės kaltę dėl pagrindinės sutarties neįvykdymo. Teismas daro išvadą, jog ieškovas yra juridinis asmuo, todėl jo pinigų išmokėjimo – apskaitymo įrodymai privalo būti įrodyti ir pagrįsti buhalterinės apskaitos dokumentais - kasos išlaidų orderiu, kasos apyskaita ir kt. buhalteriniais dokumentais, kurie įrodytų grynų pinigų išmokėjimą iš juridinio asmens UAB „Dalum“ kasos atsakovei V. M. P.. Tokie buhalterinės apskaitos reikalavimus atitinkantys dokumentai byloje nėra pateikti. Pažymėtina, kad atsakovės V. M. P. įgaliojimas trečiajam asmeniui K. J. išduotas 2005 m. rugsėjo 21 d. (t. 1, b.l. 131), todėl konstatuotina, jog 2005 m. birželio mėn., 2005 m. liepos 14 d. preliminariosios sutartys buvo pasirašytos, K. J. neturint atsakovės įgaliojimo ir pasirašydamas šias sutartis jis negalėjo negalėjo veikti atsakovės V. M. P. vardu ir interesais. Dėl išdėstyto, ieškinys dalyje 330000 Lt negrąžintų avansų, sumokėtų sutarčių pasirašymo dieną, 330000 Lt baudos priteisimo atmestinas.

12Iš byloje esančio mokėjimo pavedimo matyti, kad 2005 m. spalio 28 d. atsakovei V. M. P. buvo pervesta 113763,20 Lt (t. 1, b.l. 17, 18, 166). Atsakovė nepaneigė ieškovo argumentų, jog 113763,20 Lt sumą ji gavo.

13Asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta, išskyrus šio kodekso nustatytas išimtis (LR CK 6.237 str. 1 d.).Įstatymas be teisinio pagrindo turto gavimą apibrėžia kaip turto įgijimą, kurio negalima pateisinti nei konkrečiu teisės aktu, nei sandoriu.

14Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Dalum“ klaidingai tikėjosi, jog ateityje bus sudaryta žemės, pirkimo – pardavimo sutartis su atsakove V. M. P., kuri pagal 2005 m. gegužės 10 d. Kauno apskrities išvadą turėjo teisę atkurti nuosavybės teisę į 94,59 ha žemės ir 13,42 ha miško. Tokią išvadą teismas daro dėl to, kad iš 2005 m. birželio mėn., 2005 m. liepos 14 d., 2005 m. rugsėjo 22 d., 2005 m. spalio 10 d. preliminariųjų sutarčių turinio matyti, jog ieškovas UAB „Dalum“ ir tretysis asmuo K. J. tarėsi dėl galimybės ateityje sudaryti žemės, į kurios nuosavybės atkūrimą teises turėjo atsakovė V. M. P., pirkimo – pardavimo sutartis (t. 1, b.l. 10-16, 169). Todėl konstatuotina, kad ieškovas 2005 m. spalio 28 d., pervesdamas 113763,20 Lt sumą į atsakovės V.M. P. sąskaitą (t. 1, b.l. 17,18, 166) klaidingai manė, kad sudarytų minėtų preliminariųjų sutarčių pagrindu galės ateityje sudaryti ir pagrindinę pirkimo – pardavimo sutartį, nors, kaip jau anksčiau minėta, atsakovė V. M. P. nebuvo preliminariųjų sutarčių šalimi ir jų nepasirašinėjo, nebuvo davusi įgaliojimų ir trečiajam asmeniui sutartis pasirašinėti jos vardu.

15Dėl išdėstyto konstatuotina, kad atsakovė V. M. P. be pagrindo gavo iš ieškovo 113763,20 Lt sumą, todėl ją privalo grąžinti, ši suma priteistina ieškovui iš atsakovės (LR CK 6.237 str. 1 d.).

16Nuo priteistos 113763,20 Lt sumos iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 proc. metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2009-10-19, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

17Ieškovas yra sumokėjęs 22897,79 Lt advokato pagalbos išlaidų (t. 1, b.l. 124, 127, 130), kurios, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, surašytų procesinių dokumentų skaičių, byloje vykusių teismo posėdžių skaičių, pripažintinos pagrįstomis, todėl ieškinį patenkinus iš dalies, t.y. patenkinus 15 proc. ieškovo reikalavimų, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės priteistina ieškovui 3435 Lt advokato pagalbos išlaidų bei 3275,26 Lt žyminio mokesčio, viso 6710,26 Lt bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

18Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš ieškovo priteistina Valstybei 5,83 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, iš atsakovės priteistina Valstybei 1,02 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (LR CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p.,96 str. 1 d.)

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 246 str. 2 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

20Ieškinį patenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovės V. M. P. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ieškovui UAB „Dalum“ (įmonės kodas 110863935, buveinė – Liūdėnų k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav.) 113763,20 Lt (vieną šimtą trylika tūkstančių septynis šimtus šešiasdešimt tris litus 20 ct) negrąžinto avanso, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 113763,20 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-10-19) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 6710,26 Lt (šešis tūkstančius septynis šimtus dešimt litų 26 ct)bylinėjimosi išlaidų.

22Priteisti iš atsakovės V. M. P. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) Valstybei 1,02 Lt (vieną litą 2 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

23Priteisti iš ieškovo UAB „Dalum“ (įmonės kodas 110863935, buveinė – Liūdėnų k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav.) Valstybei 5,83 Lt (penkis litus 83 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

24Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

25Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas UAB „Dalum“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti... 4. Nurodė, kad ieškovas su atsakove V. M. P. per jos įgaliotą asmenį K. J.... 5. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė V. M. P. su ieškiniu nesutiko. Nurodė kad... 6. Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo K. J. prašė ieškinį atmesti.... 7. Į 2010 m. lapkričio 17 d., 9.15 val. paskirtą teismo posėdį neatvyko... 8. Ieškovo UAB „Dalum“ atstovas prašo priimti sprendimą už akių, kuriuo... 9. Vadovaujantis LR CPK 246 str. 1 d. nuostatomis, svarbia priežastimi paprastai... 10. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2005 m. birželio mėn., 2005 m. liepos 14 d.,... 12. Iš byloje esančio mokėjimo pavedimo matyti, kad 2005 m. spalio 28 d.... 13. Asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Dalum“ klaidingai tikėjosi,... 15. Dėl išdėstyto konstatuotina, kad atsakovė V. M. P. be pagrindo gavo iš... 16. Nuo priteistos 113763,20 Lt sumos iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 proc.... 17. Ieškovas yra sumokėjęs 22897,79 Lt advokato pagalbos išlaidų (t. 1, b.l.... 18. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš ieškovo priteistina Valstybei... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 246 str. 2 d.,... 20. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovės V. M. P. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ieškovui UAB... 22. Priteisti iš atsakovės V. M. P. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) Valstybei 1,02 Lt... 23. Priteisti iš ieškovo UAB „Dalum“ (įmonės kodas 110863935, buveinė –... 24. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 26. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...