Byla 2-8326-841/2013
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovui T. G. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 494,43 Lt skolą, 510,81 Lt palūkanas, 1695,05 Lt delspinigius, 5 procentų metines palūkanos nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašė priimti sprendimą už akių.

3Ieškinys atsakovui su priedais buvo įteiktas viešo paskelbimo būdu, tačiau atsakovas per nustatytą 20 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl sprendimo nepriėmimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2006-09-26 atsakovas su ieškovu AB SEB banku vartojimo kredito sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 10000 Lt vartojimo kreditą. Vartojimo kreditas buvo suteiktas iki 2011-09-25 ir turėjo būti grąžinamas dalimis kartu mokant nustatyto dydžio palūkanas už naudojimąsi vartojimo kreditu kiekvieną mėnesį nustatyta tvarka. Atsakovas savo prievolės tinkamai neįvykdė ir yra skolingas ieškovui 494,43 Lt negrąžinto kredito, 510,81 Lt palūkanų ir 1695,05 Lt delspinigių.

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.881 straipsnį, kreditavimo sutartimi bankas įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas, o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.886 straipsnio 1 dalies 1 punktu, vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui kreditą mokėjimo išdėstymo būdu. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.200 str., 6.205 str., 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.123 str.). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.256 str. 2 d.). Kadangi atsakovas nevykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų, iš jo ieškovui priteistina 494,43 Lt negrąžinto kredito ir 510,81 Lt palūkanų.

7Už nesavalaikį sutartinių prievolių vykdymą ieškovas yra paskaičiavęs 1695,05 Lt delspinigių, skaičiuojant po 0,1 procento už kiekvieną vėlavimo dieną. Savo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo ieškovas grindžia vartojimo kredito sutarties sąlygomis. Pažymėtina, jog teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, tokiu atveju jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Sprendžiant, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“, turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiamasi CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (LAT 2007 10 12 nutartis c.b.Nr.3K-7-304/2007). Netesybos (bauda ar delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją, tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturėti kitos šalies sąskaita (LAT 2007 06 22 nutartis c.b. Nr.3K-3-290/2007). Teismas atsižvelgia į tai, kad nagrinėjamu atveju, prašoma priteisti netesybų suma yra daugiau kaip tris kartus didesnė už negrąžinto kredito dalį, sutartis buvo sudaryta tarp juridinio ir fizinio asmens – silpnesnės šalies - vartotojo, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, todėl prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini.

8Įvertinęs visas nurodytas aplinkybes, teismas tenkina ieškovo prašymą dėl netesybų priteisimo, tačiau prašomus priteisti delspinigius mažina iki 250 Lt. Tokia netesybų suma laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju (CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 6.71 str., 6.258 str., 6.261 str.).

9Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš jo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės sutartinės palūkanos už priteistą 1255,24 Lt sumą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-10-15) iki teismo sprendimo įvykdymo.

10Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 81 Lt žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.). Sutinkamai su CPK 93 straipsniu iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys dėl 2700,29 Lt skolos priteisimo tenkinamas 46 procentais priteisiant 1255,24 Lt, todėl atitinkamai ieškovo naudai iš atsakovo priteisiama 37 Lt bylinėjimosi išlaidų.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti ieškovui AB SEB bankui (į.k. 112021238) iš atsakovo T. G. (a. k. ( - ) 494,43 Lt (keturių šimtų devyniasdešimt keturių litų 43 centų) skolą, 510,81 Lt (penkių šimtų dešimties litų 81 cento) palūkanas, 250 Lt (dviejų šimtų penkiasdešimt litų) delspinigius, 5 procentų dydžio sutartines metines palūkanas už 1255,24 Lt dydžio sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-10-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 37 Lt (trisdešimt septynių litų) bylinėjimosi išlaidas.

14Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

15Išaiškinti atsakovui, kad jis negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatyta tvarka.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai