Byla e2-486-301/2017
Dėl žalos atlyginimo ir metinių palūkanų priteisimo

1

2Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresė Klimienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „K“ ieškinį atsakovui D. P. dėl žalos atlyginimo ir metinių palūkanų priteisimo ir

Nustatė

3Ieškiniu ieškovė prašo priteisti iš atsakovo D. P. 215,49 Eur žalos atlyginimą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priimant sprendimą už akių.

4Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovas be pateisinamų priežasčių per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl teismas, esant ieškovo prašymui ieškinyje priima sprendimą už akių (( - ) straipsnis).

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos rašytiniai duomenys (elektroninės bylos ieškinio priedai: Kauno apygardos teismo 2016m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. ( - ), Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. ( - ), Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, metinių finansinių ataskaitų teikimas, balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, apdraustųjų asmenų sąrašas, apdraustųjų asmenų draudžiamosios pajamos ir valstybinio socialinio draudimo įmokos už nurodytą laikotarpį, Valstybinio socialinio draudimo fondo M. M. skyriaus 2016 m. gegužės 9 d. raštas, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo kopija, mokesčių mokėtojo aktualūs duomenys, pridėtinės vertės mokesčio deklaracija, žalos paskaičiavimas) liudija, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. balandžio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „K“ ir bankroto administratoriumi paskyrė S. G.. Minėta nutartimi uždarosios akcinės bendrovės „K“ vadovas ir kiti valdymo organai ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos privalėjo perduoti administratoriui turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus. Įmonės vadovas D. P. administratoriui neparengė ir nepateikė finansinės atskaitomybės. Paskutinį kartą parengta ir juridinių asmenų registrui pateikta finansinė atskaitomybė buvo už 2012 metus. Po 2012 metų pabaigos atsakovas iš viso nesprendė finansinės atskaitomybės tvirtinimo klausimų, žinojo, kad įmonė yra nemoki, siekė neviešinti įmonės finansinės atskaitomybės duomenų. Į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „K“ kreipėsi ne atsakovas, o kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. 2013 m. sausio 1 d. įmonė jau nevykdė jokios veiklos. Dėl nesavalaikio bankroto bylos iškėlimo nuo 2013 m. sausio 1 d. susidarė 215,49 Eur dydžio įsiskolinimas SODRAI. Ieškovė nurodo, kad 215,49 Eur žala SODRAI yra padaryta dėl atsakovo kaltės, todėl ją prašo priteisti iš atsakovo.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės administracijos vadovo pareigų, yra pažymėjęs, kad įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Įmonės vadovas privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; kt.). Įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei bendrovės dokumentuose bendrovės valdymo organams nustatytų pareigų – tiek įtvirtinančių konkrečias funkcijas, tiek fiduciarinių – vykdymas reiškia, kad jos turi būti vykdomos ne tik bendrovės dalyvių – akcininkų – interesais, bet ir atsižvelgiant į bendrovės kreditorių interesus, ypač tada, kai prastėja įmonės finansinė padėtis ir ji turi daug skolinių įsipareigojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014). Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esamų įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-496/2013; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014). Taigi bendrovės vadovui nevykdant pareigos pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiranda įstatymu numatyta civilinė atsakomybė: vadovas turi atlyginti dėl to kreditorių patirtą žalą (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416-469/2015). Nors bendrovė nuo 2012 metų neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų, tačiau įmonės vadovas D. P. dėl bankroto bylos iškėlimo nesikreipė.

9Ieškinį buvusiam įmonės vadovui D. P. dėl žalos atlyginimo reiškianti bankroto administratorė įmonei padarytą žalą sieja su vadovo neteisėtu neveikimu. Ieškovės nurodytos aplinkybės ir pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl ieškovė pagrįstai reikalauja atlyginti žalą (CK 6. 249 straipsnis). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Esant tokioms aplinkybėms, iš atsakovo ieškovei priteistina 215,49 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metinės palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2016m. gruodžio 19 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Iš atsakovo valstybei priteistina 15 Eur žyminio mokesčio ir 6,66 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 21,66 Eur (CPK 96 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 12 straipsniu, 14 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 285-286 straipsniais,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo D. P., asmens kodas ( - ), ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „K“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės ( - ), atstovaujamai bankroto administratorės S. G., 215,49 Eur (du šimtus penkiolika eurų 49 euro centus) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016 m. gruodžio 19d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Priteisti iš atsakovo D. P., asmens kodas ( - ), valstybės naudai 21,66 Eur (dvidešimt vieną eurą 66 euro centus) bylinėjimosi išlaidų, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitą, įmokos kodas 5660.

16Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę M. M. rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai