Byla 2-287-900/2012
Dėl draudimo išmokos dalies priteisimo

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Alma Berniūnaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Latvijos įmonės „BTA Insurance Company“ SE ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Firmus transport“, tretieji asmenys atsakovo pusėje be savarankiškų reikalavimų uždaroji akcinė bendrovė „Eikla“ ir A. Ž., dėl draudimo išmokos dalies priteisimo ir

Nustatė

3ieškovas Latvijos įmonė „BTA Insurance Company“ SE, veikiantis per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, UAB „BTA draudimas“ teisių perėmėjas, Šiaulių rajono apylinkės teismui paduotu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Firmus transport“ draudimo išmokos dalį - 723,53 Lt, 6 % metines procesines palūkanas už priteistiną sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 14 žyminį mokestį (b. l. 1-2, 22-24). Ieškinį grindė tuo, kad jis su trečiuoju asmuo UAB „Eikla“ sudarė transporto priemonės VOLVO FH 12, v/n ( - ), valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. 12 2551711. Tretysis asmuo UAB „Eikla“ apdraustą automobilį išnuomojo atsakovui. 2010 m. gegužės 27 d. įvyko autoįvykis, kurios kaltininku pripažintas automobilio VOLVO FH 12, v/n ( - ), valdytojas. Ieškovas 2011 m. vasario 21 d. kreipėsi į atsakovą prašydamas pateikti apie eismo įvykį turimą informaciją, bet jos nesulaukė. Už trečiojo asmens A. Ž. apgadintą automobilį SCANIA ieškovas, vadovaudamasis nukentėjusiojo pateikta informacija, išmokėjo jam 3 617,64 Lt (1 047,74 EUR) draudimo išmok, todėl pagal LR Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimo „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 60.3 punktą bei LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsnį turi teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti iki 20 % draudimo išmokos. Ieškovas neprieštaravo, kad atsakovo atžvilgiu būtų priimtas sprendimas už akių, jei šis nepateiks atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d.).

4Apie iškeltą bylą atsakovas UAB „Firmus transport“ žinojo nuo 2011 m. lapkričio 26 d. (b. l. 14), tačiau 2012 m. sausio 5 d. ir 2012 m. vasario 1 d. atsakovui juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu siųstas ieškovo ieškinys su pranešimu pateikti atsiliepimą į ieškinį grįžo neįteiktas pažymint, kad adresatas pašto siuntos neatsiėmė (b. l. 43, 45). Jei procesinių dokumentų nepavyksta įteikti juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, laikoma, kad jis buvo įteiktas praėjus 10 d. nuo išsiuntimo (CPK 123 str. 4 d.).

5Pasibaigus nustatytam atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminui ir atsiliepimo iš atsakovo negavus, tenkinamas ieškovo prašymas priimti atsakovo atžvilgiu sprendimą už akių (CPK 285 str. 4 d.).

6Trečiajam asmeniui UAB „Eikla“ 2012 m. sausio 5 d. jo juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu siųstas ieškovo ieškinys su pranešimu pateikti atsiliepimą į ieškinį grįžo neįteiktas pažymint, kad adresatas pašto siuntos neatsiėmė (b. l. 37-38). Jei procesinių dokumentų nepavyksta įteikti juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, laikoma, kad jis buvo įteiktas praėjus 10 d. nuo išsiuntimo (CPK 123 str. 4 d.).

7Trečiajam asmeniui A. Ž. jo deklaruotu gyvenamosios vietos adresu siųstas ieškinys su pranešimu pateikti atsiliepimą grįžo neįteikti pažymint, kad adresatas nurodytu adresu negyvena (b. l. 36, 38). Įteikti procesinius dokumentus per trečiojo asmens A. Ž. darbovietę UAB ( - ) (CPK 123 str. 3 d.) taip pat nepavyko, nes darbdavys atsisakė priimti pašto siuntą (b. l. 42, 44).

8Ieškinys tenkinamas.

9Atlikus formalų byloje esančių rašytinių įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2010 m. sausio 16 d. ieškovas (jo teisių perleidėjas UAB „BTA draudimas“) ir tretysis asmuo UAB „Eikla“ sudarė metinę C3-C5 krovininio automobilio VOLVO FH, v/n ( - ), valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo (ECA-PAP ECA) draudimo sutartį Nr. 12 2551711 (b. l. 28). Hamburge, Vokietijoje, minėtas automobilis 2010 m. gegužės 27 d. pateko į avariją, apie įvykį ieškovui pranešta 2010 m. spalio 4 d. (b. l. 27). Siekdamas išsiaiškinti įvykio aplinkybes, ieškovas kreipėsi į draudėją, bet iš jo 2011 m. vasario 14 d. sužinojo, kad į avariją patekęs automobilis buvo išnuomotas atsakovui, todėl 2011 m. vasario 21 d. su prašymu užpildyti pranešimo apie eismo įvykį formą kreipėsi į atsakovą (b. l. 29). Atsakovas 2011 m. kovo 8 d. elektroniniu paštu patvirtino ieškovui, kad iki 2010 m. gruodžio 11 d. iš trečiojo asmens UAB „Eikla“ nuomavo automobilį VOLVO FH, v/n ( - ), informavo jį, kad 2010 m. gegužės 27 d. minėtą automobilį vairavo atsakovo darbuotojas A. Ž., tačiau apie įvykusį eismo įvykį A. Ž. darbdaviui nepranešė (b. l. 18-19). Nuo 2011 m. sausio 20 d. A. Ž. atleistas iš UAB „Firmus transport“ (b. l. 16), todėl, atsakovo manymu, jis tinkamai vykdė LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsnio reikalavimus ir suteikė draudikui visą apie eismo įvykį jam žinomą informaciją. 2011 m. gegužės 3 d. ieškovas išmokėjo nukentėjusiajam 1 047, 74 EUR draudimo išmoką (b. l. 27).

102001 m. birželio 30 d. įsigaliojęs LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas (nauja įstatymo redakcija - 2007 m. gegužės 17 d. Nr. X-1137) (toliau - TPVCAPDĮ) reglamentuoja naują civilinės atsakomybės draudimo rūšį Lietuvoje ir sukūrė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sistemą, kurios vienas iš pagrindinių tikslų yra eismo įvykių metu nukentėjusių asmenų turtinių teisių ir interesų apsauga. Be bendrosiose draudimo santykius reglamentuojančiose teisės normose (pvz., CK ir Draudimo įstatyme) įtvirtintų draudiko teisių ir pareigų, TPVCAPD įstatymas ir Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 795 patvirtintos Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklės nustato papildomas civilinės atsakomybės draudiko pareigas, detalizuoja ir draudžiamojo įvykio aplinkybių tyrimo bei žalos nustatymo procesą. Siekdamas gauti draudimo išmoką nukentėjęs asmuo privalo pateikti civilinės atsakomybės draudikui pretenziją dėl eismo įvykio metu padarytos žalos bei turimus eismo įvykio ir žalos įrodymus, taip pat padėti nustatyti įvykio aplinkybes ir žalos dydį, laikytis draudiko nurodymų, jei jie buvo duoti, leisti draudikui ištirti per eismo įvykį padarytos žalos priežastis ir nustatyti jos dydį (TPVCAPDĮ 12 str. 2 d.). Įstatymas nenustato nukentėjusio asmens pareigos pateikti įrodymus, kad dėl padarytos žalos yra atsakingas kitas įvykyje dalyvavęs asmuo. Priešingai, civilinės atsakomybės draudikas privalo ištirti eismo įvykio metu padarytos žalos priežastis ir nustatyti žalą bei per 30 dienų (arba TPVCAPDĮ 19 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju – per 3 mėn.) nuo pretenzijos pateikimo dienos pateikti motyvuotą pasiūlymą dėl išmokos mokėjimo arba pateikti pagristą atsakymą ir įrodymus, atleidžiančius nuo išmokos išmokėjimo ar suteikiančius teisę mažinti išmoką (TPVCAPDĮ 19 str. 3 d.). Gavęs pretenziją, civilinės atsakomybės draudikas turi atlikti eismo įvykio aplinkybių tyrimą ir gali atsisakyti mokėti draudimo išmoką tik tuo atveju, jeigu pateikia įrodymus, kad jo apdraustos transporto priemonės valdytojas nėra atsakingas už pretenziją pateikusiam asmeniui padarytą žalą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 25 d. nutartis, priimta c. b. AB ,,Lietuvos draudimas“ v. UAB ,,BTA draudimas“, bylos Nr. 3K-3-3/2011).

11Pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punktą, įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas per 3 d. d. nuo eismo įvykio privalo raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, nebent pranešti apie eismo įvykį negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją arba kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. Antraip jei apdraustos transporto priemonės valdytojas per 3 d. d. nepateikė draudikui eismo įvykio deklaracijos ar, draudikui prašant, nepadėjo aiškintis eismo įvykio aplinkybių, nesuteikė turimos informacijos apie įvykį, draudikas turi teisę reikalauti iki 20 % išmokėtos draudimo išmokos (Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 795 „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 60.3 p., CK 6.280 str.).

12Atsakovo teiginiai, kad jis, draudiko prašomas, suteikė jam visą informaciją apie eismo įvykį, kurią tik žinojo, o kiek ieškovą dominusios informacijos nepateikė – tai jos nežinojo, todėl ieškovas neturi teisės regreso tvarka prašyti priteisti iš atsakovo iki 20 % draudimo išmokos, atmestini kaip de jure nepagrįsti. Byloje nėra ginčo, kad eismo įvykio metu (2010 m. gegužės 27 d.) tretįjį asmenį A. Ž., kuris pripažintas eismo įvykio kaltininku, ir atsakovą siejo darbo teisiniai santykiai. CK 6.264 straipsnio 1 dalis numato, kad samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų, einančių darbines (tarnybines) pareigas, kaltės (CK 6.246 str. 2 d., 6.111-6.114 str.).

13Susiklosčius nurodytai situacijai, teismas konstatuoja, kad atsakovas dėl aplaidumo tinkamai neįvykdė CK 6.280 straipsnyje ir Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintų transporto priemonės valdytojo pareigų, kas sudaro teisinį pagrindą tenkinti ieškovo reikalavimą dėl sumokėtos 1/5 draudimo išmokos dalies priteisimo. Taip pat iš atsakovo ieškovui priteisiamos 6 % dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011 m. lapkričio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

14Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo ieškovui priteisiamos patirtos bylinėjimosi išlaidos – sumokėtas 70 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.) (b. l. 3, 25).

15Nagrinėjamoje byloje susidarė 39,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; jos priteisiamos iš atsakovo valstybės naudai (CPK 92 ir 96 str., LR teisingumo ministro ir LR finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-35).

16Vadovaudamasis CPK 185, 259, 263-270, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti ieškovui Latvijos įmonei „BTA Insurance Company“ SE, veikiančiam per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, filialo kodas 300665654, esančiam adresu Verkių g. 29, 18 korpusas, Vilniuje, a/s Nr. ( - ), AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Firmus transport“, į. k. 302446335, kurio buveinė registruota Užlaukių kaime, Šiaulių rajone, draudimo išmokos dalį - 723,53 Lt (septynis šimtus dvidešimt tris litus 53 ct.), 6 % (šešių procentų) metines procesines palūkanas už priteistą 723,53 Lt (septynių šimtų dvidešimt trijų litų 53 ct.) sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011 m. lapkričio 21 d.) iki sprendimo visiško įvykdymo ir 70 Lt (septyniasdešimt litų) žyminį mokestį.

19Iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Firmus transport“ į valstybės biudžetą priteisti 39,60 Lt (trisdešimt devynis litus 60 ct.) pašto išlaidų.

20Ieškovas Latvijos įmonė „BTA Insurance Company“ SE, veikiantis per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, ir tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Eikla“, A. Ž. per 30 d. nuo sprendimo priėmimo turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

21Išaiškinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Firmus transport“, kad jis negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 d. nuo jo priėmimo turi teisę paduoti Šiaulių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 straipsnio nustatyta tvarka.

22Sprendimo už akių patvirtintas kopijas per 3 dienas nuo jo priėmimo išsiųsti bylos šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Alma Berniūnaitė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Latvijos... 3. ieškovas Latvijos įmonė „BTA Insurance Company“ SE, veikiantis per... 4. Apie iškeltą bylą atsakovas UAB „Firmus transport“ žinojo nuo 2011 m.... 5. Pasibaigus nustatytam atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminui ir... 6. Trečiajam asmeniui UAB „Eikla“ 2012 m. sausio 5 d. jo juridinių asmenų... 7. Trečiajam asmeniui A. Ž. jo deklaruotu gyvenamosios vietos adresu siųstas... 8. Ieškinys tenkinamas.... 9. Atlikus formalų byloje esančių rašytinių įrodymų vertinimą, nustatyta,... 10. 2001 m. birželio 30 d. įsigaliojęs LR transporto priemonių valdytojų... 11. Pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo... 12. Atsakovo teiginiai, kad jis, draudiko prašomas, suteikė jam visą... 13. Susiklosčius nurodytai situacijai, teismas konstatuoja, kad atsakovas dėl... 14. Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo ieškovui priteisiamos patirtos... 15. Nagrinėjamoje byloje susidarė 39,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 16. Vadovaudamasis CPK 185, 259, 263-270, 285-286 straipsniais, teismas... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti ieškovui Latvijos įmonei „BTA Insurance Company“ SE,... 19. Iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Firmus transport“ į... 20. Ieškovas Latvijos įmonė „BTA Insurance Company“ SE, veikiantis per... 21. Išaiškinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Firmus transport“, kad... 22. Sprendimo už akių patvirtintas kopijas per 3 dienas nuo jo priėmimo...