Byla 2-8818-727/2013
Dėl yra LR CPK 142 str. 4 d. numatytas pagrindas sprendimui už akių priimti

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Natalija Daškovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui R. K. skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 492,07 Lt skolos, 664,79 Lt delspinigių, 252,92 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas neįvykdė pareigos sumokėti už UAB „Tele2“ suteiktas paslaugas pagal 2001-07-19 su juo sudarytą Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ), liko skolingas 492,07 Lt. Už delsimo atsiskaityti laikotarpį atsakovui paskaičiuota 664,79 Lt delspinigių. Ieškovas UAB „Gelvora“ 2009-03-31 Reikalavimo perleidimo sutartimi perėmė iš UAB „Tele2“ reikalavimo teisę į atsakovą. Ieškovo bandymai ikiteismine tvarka išieškoti skolą buvo nesėkmingos, ikiteisminio skolos išieškojimo iš atsakovo išlaidos sudarė 252,92 Lt (b.l. 2- 4).

3Atsakovui ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus įteikti CPK 130 str. nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu (b.l. 46-47). Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, o ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių (b.l. 2), todėl yra LR CPK 142 str. 4 d. numatytas pagrindas sprendimui už akių priimti.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad UAB „Tele2“ ir atsakovas 2001-07-19 sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Tele2“ įsipareigojo teikti atsakovui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už minėtas paslaugas sutartyje nustatyta tvarka atsiskaityti (b.l. 19-21). UAB „Tele2“ suteikė atsakovui ryšio paslaugas ir išrašė sąskaitas už paslaugas apmokėti, tačiau atsakovas savo prievolės tinkamai neįvykdė, sąskaitų už laikotarpį nuo 2001-07-31 iki 2002-06-30 neapmokėjo ir liko skolingas 492,07 Lt sumą (b.l. 2, 25-36).

7Vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovas savo prievolės atsiskaityti neįvykdė, įrodymų apie atsiskaitymą byloje nėra.

82009-03-31 sudarytos Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 pagrindu UAB „Tele2“ perleido ieškovei UAB „Gelvora“ reikalavimo teisę į atsakovę pagal minėtą sutartį (b.l.8-11), taigi ieškovas, perėmęs reikalavimo teisę iš UAB „Tele2“, įgijo teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti 500,92 Lt įsiskolinimo sumą (CK 6.101-6.110 str.). Atsakovui buvo išsiųstas 2009-05-04 pranešimas apie reikalavimo perleidimą ir įspėjimas dėl skolos sumokėjimo (b.l. 18), tačiau atsakovas susidariusio įsiskolinimo nepadengė.

9Atsakovas šios bylos eiga nesidomėjo, atsiliepimų į ieškinį nepateikė, duomenų apie atsiskaitymą byloje nėra (CPK 178str.).

10Kadangi atsakovas nevykdė prievolės atsiskaityti už jam suteiktas paslaugas, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo ieškinyje nurodytą įsiskolinimą- 492,07 Lt tenkintinas (CK 6.1 str., 6.38 str., 6.245 str.).

11Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, ieškovas, remdamasis minėtos Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties Nr. ( - ) 6.5 punktu, atsakovui paskaičiavo 664,79 Lt netesybų (delspinigių) už laikotarpį nuo 2009-03-31 iki 2012-12-11 nuo 492,07 Lt skolos sumos (b.l. 6) ir šią delspinigių sumą prašo priteisti iš atsakovo. Šis ieškovo reikalavimas tenkintinas iš dalies.

12Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius.

13Pagal pateiktos sutarties sąlygų 6.5 punktą, atsakovas įsipareigojo mokėti po 0,1 proc. per dieną dydžio delspinigius nuo laiku už paslaugas nesumokėtos sumos (b.l. 21). Delspinigiai paskaičiuoti už 1351 dieną (b.l. 6). Įvertinus aplinkybes, kad atsakovas yra vartotojas ir sutartis su juo sudaryta prisijungimo būdu, kad apskaičiuota delspinigių suma ženkliai us viršija skolos sumą, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli. Teismo paskaičiavimu, už 182 dienų (6 mėn.) terminą (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.) delspinigiai nuo 492,07 Lt nesumokėtos sumos sudaro 89,56 Lt. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, vadovaujantis LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, ieškovui priteistinų delspinigių suma mažintina iki 89,56 Lt.

14Ieškovas nurodė, kad bandydamas išieškoti iš atsakovo skolą ne teisminiu keliu, patyrė 252,92 Lt išlaidų, pateikė išlaidų išklotinę (b.l. 2, 7). Ieškovo pateikti dokumentai nesuteikia galimybės teismui įsitikinti, kad ieškovas tikrai patyrė visas išklotinėje nurodytas išlaidas ir jos yra susijusios su ikiteisminiu skolos išieškojimu būtent iš atsakovo R. K.. Išklotinėje nurodyta, kad buvo siųsti 24 pranešimai, tačiau bylos medžiaga patvirtina tik 1 pranešimo siuntimą šiam atsakovui (b.l. 18), taigi už pranešimus gali būti priteista tik 1,35 Lt. Taip pat gali būti priteista 2,50 Lt už darbo priemones, 3 Lt už nekilnojamojo turto registro duomenų užklausimą internetu, 1 Lt už GRT duomenų užklausimą internetu (remiantis išklotinėje nurodytais paslaugų įkainiais (b.l. 7)). Teismo nuomone, minėtos išlaidos yra sąlygotos atsakovo prievolės nevykdymo, todėl, sutinkamai su CK 6.63 str. 2 d. nuostatomis, laikytina, kad atsakovas privalo jas atlyginti. Visos kitos išklotinėje nurodytos išlaidos yra nepagrįstos įrodymais, todėl nepriteistinos. Tokiu atveju ieškovo reikalavimas tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo priteistina 7,85 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

15Viso iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 589,48 Lt suma.

16CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į virš išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (589,48 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-02-01 (b.l. 2)) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1-2 d.). Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 30,10 Lt bylinėjimosi išlaidų proporcingai patenkintai reikalavimų daliai (CPK 93 str.2d., b.l. 6).

18Kadangi paskisčius tarp šalių išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (pašto išlaidas) proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai kiekvienai iš šalių tenkanti atlyginti suma yra mažesnė, nei 2011-11-07 LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro įsakymu Nr.1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (10Lt), iš šalių pašto išlaidos nepriteisiamos.

19V. C. proceso kodekso 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo R. K., a.k. ( - ) gyv.( - ), Vilnius 492,07 Lt skolos, 89,56 Lt delspinigių, 7,85 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (589,48 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-02-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 30,10 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, buv. A.Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, naudai.

22Likusioje dalyje ieškovo reikalavimų netenkinti.

23Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

24Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Natalija Daškovienė, rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 492,07 Lt... 3. Atsakovui ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad UAB „Tele2“ ir... 7. Vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, prievolės turi būti vykdomos... 8. 2009-03-31 sudarytos Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 pagrindu UAB... 9. Atsakovas šios bylos eiga nesidomėjo, atsiliepimų į ieškinį nepateikė,... 10. Kadangi atsakovas nevykdė prievolės atsiskaityti už jam suteiktas paslaugas,... 11. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, ieškovas, remdamasis... 12. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos... 13. Pagal pateiktos sutarties sąlygų 6.5 punktą, atsakovas įsipareigojo mokėti... 14. Ieškovas nurodė, kad bandydamas išieškoti iš atsakovo skolą ne teisminiu... 15. Viso iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 589,48 Lt suma.... 16. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 18. Kadangi paskisčius tarp šalių išlaidas, susijusias su procesinių... 19. V. C. proceso kodekso 285-286 straipsniais, teismas... 20. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo R. K., a.k. ( - ) gyv.( - ), Vilnius 492,07 Lt skolos,... 22. Likusioje dalyje ieškovo reikalavimų netenkinti.... 23. Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine... 24. Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo...