Byla 2A-1188-577/2016
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Transmiva“ ir Venter Intex LLP

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Alvydo Barkausko ir Astos Pikelienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Rhenus Svoris“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Rhenus Svoris“ ieškinį atsakovui R. D. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Transmiva“ ir Venter Intex LLP.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Rhenus Svoris“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo R. D. 86 492,64 Lt (25 050 Eur) skolos už krovinių vežimą, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas, pasitelkęs kitus krovinio vežėjus, suteikė vežimo paslaugas, kurias užsakė atsakovas, nurodydamas, jog veikia kaip UAB „Transmiva“ ir Venter Intex LLP atstovas. Suteikęs paslaugas, ieškovas trečiajam asmeniui UAB „Transmiva“ išrašė PVM sąskaitas – faktūras 42 296,80 Lt sumai, o trečiajam asmeniui Venter Intex LLP 45 231,68 Lt sumai. Ieškovo teigimu, UAB „Transmiva“ išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų neapmokėjo, o Venter Intex iš dalies apmokėjo 2012-07-24 PVM sąskaitą – faktūrą RS Nr. 133040; jos bendra skolos suma ieškovui 44 195,84 Lt. Ieškovo teigimu, atsakovas 2012-12-18 raštu įsipareigojo asmeniškai ieškovui iki 2013-03-01 visiškai apmokėti PVM sąskaitas – faktūras RS Nr. 140319, RS Nr. 140321, RS Nr. 140323, RS Nr. 140330, RS Nr. 132420, RS Nr. 133040, RS Nr. 134523 bei RS Nr. 138066, tačiau įsipareigojimo nevykdė, todėl skolingas ieškovui 86 492,64 Lt (25 050 Eur).

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-02-25 priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinys buvo patenkintas; 2014-06-27 nutartimi netenkino atsakovo R. D. pareiškimo dėl 2014-02-25 sprendimo už akių peržiūrėjimo. Vilniaus apygardos teismo 2014-09-15 nutartimi pirmosios instancijos nutartis panaikinta, patenkintas atsakovo pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, panaikintas apylinkės teismo byloje 2014-02-25 priimtas sprendimas ir byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

6Atsakovas R. D. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog atsakovas užsakydamas paslaugas iš ieškovo, veikė turėdamas UAB „Transmiva“ bei Venter lntex LLP pavedimą jų vardu ir jų naudai užsakyti vežimo paslaugas, atskleidė ieškovui atstovavimo faktą, įmonės priėmė ieškovo suteiktas paslaugas, sąskaitos už suteiktas paslaugas buvo išrašytos ir pateiktos būtent UAB „Transmiva“ ir Venter lntex LLP, todėl pareiga apmokėti ieškinyje nurodytą sumą tenka šioms įmonėms. Pažymėjo, kad UAB „Transmiva“ prieštaravimų dėl pateiktų sąskaitų nepateikė, dalį jų apmokėjo ir priėmė joms suteiktas paslaugas, t.y. konkliudentiniais veiksmais patvirtino jų naudai suteiktas vežimo paslaugas. Pasak atsakovo, ieškovas nepareikalaudamas iš atsakovo atstovavimą patvirtinančių dokumentų nebuvo pakankamai rūpestingas, neįsitikino atstovo teise užsakyti paslaugas, todėl vadovaujantis CK 2.133 straipsnio 8 dalimi, negali remtis aplinkybe, kad atsakovas atsako už tariamai viršijant įgaliojimus sudarytus sandorius. Atsakovo įsitikinimu, 2012-12-18 raštelis nepatvirtina atsakovo prievolės ieškovui, nes pirma, raštelio tekste nėra formuluotės, kad atsakovas atsakingas „asmeniškai“, antra, raštelyje nėra nurodyta įsipareigojimų suma, trečia, raštelyje nenurodytos sąskaitų datos, jų gavėjai ir kita informacija, pagal kurią būtų galima jas identifikuoti, ketvirta, raštelyje nurodyta 14 sąskaitų, o ieškovas pateikia reikalavimą tik dėl 8 sąskaitų, ir penkta, iš raštelio negalima nustatyti, kieno naudai jis sudarytas. Pasak atsakovo, jei rašteliu šalys būtų siekę nustatyti asmeninę atsakomybę, ieškovas nebūtų priėmęs atsiskaitymų iš trečiųjų šalių, o trečiosios šalys jų nebūtų atlikę; 2013-04-19 ieškovo atstovas kreipėsi tiek į įmones, tiek į atsakovą, todėl mano, jog pats ieškovas nelaikė, kad atsakovo prievolė yra asmeninė ir kad įmonės nėra skolingos. Taip pat atsakovas nesutiko, kad raštelis gali būti kvalifikuojamas kaip garantija, kadangi jis neatitinka garantijos formos reikalavimų (CK 6.159 str. ir 6.91 str.). Be to, raštelyje nurodytas garantijos terminas būtų laikomas pasibaigusiu. Taip pat, atsakovo teigimu, jis negalėtų būti laikomas laidavimu. Siekdamas nukreipti reikalavimą iš atsakovo kaip iš laiduotojo, ieškovas turėjo pateikti reikalavimą per 3 mėnesius, kai suėjo laidavimo terminas (t.y. per tris mėnesius nuo 2013-03-01 - iki 2013-06-01) arba per tris mėnesius nuo terminuotos prievolės pabaigos (vėliausias iš byloje pateiktų sąskaitų faktūrų apmokėjimo terminas buvo 2012-11-15, t.y. ieškovas ieškinį turėjo pateikti vėliausiai iki 2013-02-15, taigi, toks laidavimas būtų laikomas pasibaigusiu.

7Trečiasis asmuo UAB „Transmiva“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog bendrovė nebuvo/nėra suteikusi R. D. jokių įgaliojimų pateikti bendrovės vardu užsakymus tretiesiems asmenims dėl krovinių pervežimo paslaugų teikimo. Bendrovė nėra/nebuvo išdavusi R. D. jokių įgaliojimų veikti bendrovės vardu, nėra/nebuvo sudariusi su R. D. sutarčių, kurios leistų daryti prielaidas apie atitinkamo asmens teisę atstovauti bendrovę santykiuose su trečiaisiais asmenimis. R. D. 2012 m. liepos-lapkričio mėnesiais bendrovėje nedirbo. Nei civiliniais, nei darbo santykiais atsakovas ir bendrovė nebuvo susiję, todėl nei ieškovas, nei kiti tretieji asmenys negalėjo laikyti R. D. bendrovės atstovu. Ieškinio pagrįstumo klausimą prašė spręsti teismo nuožiūra.

8Trečiasis asmuo Venter Intex LLP atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

9II.

10 Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. spalio 12 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė bei priteisė iš ieškovo atsakovui 29,55 Eur bylinėjimosi išlaidų, taip pat 22,98 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Teismo nuomone, ieškovo darbuotojų A. S. bei A. B. parodymai nepaneigė atsakovo paaiškinimų, kad jis UAB „Transmiva“ ir Venter Intex LLP atstovavimo faktą ieškovui buvo atskleidęs ir ieškovas aiškiai suprato, jog naudą už ieškovo suteiktas krovinių pervežimo paslaugas gaus tretieji asmenys, o ne pats atsakovas. Duomenų, jog buvo viršyti įgaliojimai nėra. Teismas konstatavo, jog atsakovui pateikus užsakymus ir atskleidus atstovavimo faktą, atsakovas netampa atsakingas pagal sandorius, sudarytus su ieškovu (CK 2.133 str. 1 d., 2.132 str. 1 d.). Atkreipė dėmesį į tai, jog pats ieškovas nelaikė atsakovo tiesiogiai skolingo už atliktas pervežimo paslaugas, kadangi PVM sąskaitas-faktūras išrašė ne atsakovui, o UAB „Transmiva“ ir Venter Intex LLP. Duomenų, kad buvo viršyti įgaliojimai nėra. Pažymėjo, kad ieškovas reikalavimą atsakovui kildina atsakovo 2012-12-18 (rašto) įsipareigojimo iki 2013-03-01 atsiskaityti su ieškovu pagal jo išrašytas PVM sąskaitas –faktūras pagrindu, tačiau teismo nuomone, atsakovas, atskleidęs atstovavimo faktą, neturėtų atsakyti už trečiųjų asmenų įsipareigojimus; tuo labiau, jog ieškovas reikalavimą atsakovui kildina PVM sąskaitų-faktūrų pagrindu, kurių paskirtis – įforminti krovinių pervežimo paslaugų pardavimą. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog ieškovas reikalauja apmokėti skolą už krovinių pervežimo suteiktas paslaugas pagal 8 PVM sąskaitas-faktūras, tuo tarpu minėtame 2012-12-18 įsipareigojime nurodytos keturiolika PVM sąskaitų-faktūrų. Teismo posėdžio metu ieškovas neginčijo aplinkybės, jog šešias PVM sąskaitas faktūras išrašytas už krovinių pervežimo paslaugas apmokėjo trečiasis asmuo Venter Intex LLP. Teismo nuomone, elektroninis R. D. ir N. R. (iš pašto dėžutės - transmiva@gmail.com) bei ieškovo susirašinėjimas, leidžia daryti išvadą, jog tarp UAB „Transmiva“ buvo susiklostę tam tikri faktiniai teisiniai santykiai, kas nepaneigia atsakovo pozicijos, jog jis, pateikdamas ieškovui užsakymus, veikė kaip UAB „Transmiva“ atstovas. Iš 2013-03-28 ieškovo ir atsakovo sudarytos Laidavimo sutarties, kuria ieškovas nurodė nesiremiantis, rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų teismas konstatavo, jog ieškovas laikosi nenuoseklios pozicijos, neapsispręsdamas, koks atsakovo teisinis statusas, t.y. laiduotojo ar skolininko. Atsižvelgdamas į tai, jog ieškovas nurodė, jog atsakovui ieškinio reikalavimų nekildina iš Laidavimo sutarties, o prašo iš jo priteisti skolą už suteiktas krovinių pervežimo paslaugas tretiesiems asmenims, ieškinį atsakovo atžvilgiu atmetė kaip nepagrįstą.

12III.

13Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

14Ieškovas UAB „Rhenus Svoris“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2015-10-12 sprendimą ir priimti naują sprendimą - tenkinti ieškovo ieškinį, pakeisti 2015-10-12 sprendime nurodytą bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, priteisiant iš atsakovo ieškovui visas turėtas bylinėjimosi išlaidas, bei priteisti iš atsakovo ieškovui apeliacinėje instancijoje turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo nuomone pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino proceso metu įrodinėjamas aplinkybes bei byloje esančius įrodymus, netinkamai kvalifikavo ginčo šalių teisinius santykius, padarė nepagrįstas išvadas.

15Nurodė, kad teismas visai nesiaiškino, kokia ieškovo suteiktų paslaugų apimtimi ir kurį iš šių asmenų atsakovas atstovavo užsakydamas konkrečias krovinių vežimo paslaugas. Atsakovo pozicija byloje dėl atstovautinų asmenų už konkrečias krovinių vežimo paslaugas nebuvo nuosekli. Teismas turėjo nagrinėti ir spręsti, kurio asmens atstovavimo faktą nustatė pagal kiekvieną iš aštuonių krovinių pervežimų, ar tai buvo UAB „Transmiva“, ar Venter Intex LLP.

16Ieškovo įsitikinimu, net ir teismui nustačius egzistavusius atstovavimo teisinius santykius, atsakovas ieškovui yra atsakingas 2012-12-18 rašto (įsipareigojimo) pagrindu. Mano, jog teismo išvada, kad atskleidęs atstovavimo faktą atstovas nebegali prisiimti prievolių kitais, nei atstovavimas, pagrindais yra klaidinga. Atsakovas 2012-12-18 rašte nurodė savo, kaip prievolės šalies, rekvizitus; neatskleidė atstovavimo tretiesiems asmenims fakto; atsakovas surašė įsipareigojimą laisva valia. Atsakovas suvokė ir turėjo suvokti (pagal išsilavinimą, darbo patirtį, užimtas pareigas) surašyto įsipareigojimo turinį; jam buvo aišku, jog atsakovas sau sukūrė teisines pasekmes. Atsakovui keliant klausimą, kad jam nebuvo žinoma prievolė ir jos dydis, ieškovas į bylą pateikė 2013-03-28 laidavimo sutartį, kuri paneigė atsakovo byloje įrodinėtas aplinkybes. Teigia, kad visiškai neturi teisinės reikšmės PVM sąskaitos-faktūros paskirtis. Nesutinka, kad atsakovas, kaip fizinis asmuo, trečiųjų asmenų atstovas, negali įsipareigoti apmokėti PVM sąskaitas-faktūras dėl to, kad jos įformina krovinių gabenimo paslaugas. Venter Intex LLP, apmokėdamas penkias PVM sąskaitas-faktūras, nepaneigia atsakovo prisiimtų įsipareigojimų ir nedaro sandorio negaliojančiu ar nevykdytinu. Pabrėžė, kad priešingai nei konstatavo teismas, ieškovas visuomet laikėsi nuoseklios pozicijos atsakovo atžvilgiu ir atsakomybės iš atsakovo reikalavo kaip iš skolininko, prisiėmusio įvykdyti pinigines prievoles už trečiuosius asmenis, bet ne kaip iš laiduotojo. Pateikdamas 2013-03-28 laidavimo sutartį ieškovas pareiškė, kad laidavimo sutartis yra rašytinis įrodymas, bet ne pagrindas keisti ieškinio reikalavimo pagrindą. Pasak apelianto, teismo išvada, kad nepareiškus ieškinio 2013-03-28 laidavimo sutarties pagrindu, reikalavimas priteisti iš atsakovo užmokestį už krovinių gabenimą pagal aštuonias PVM sąskaitas-faktūras 2012-12-18 rašytinio įsipareigojimo pagrindu, turi būti atmestas, yra nemotyvuota; teismas nenurodė, kodėl ieškovo pasirinktas teisių gynimo būdas yra netinkamas. Mano, jog 2013-03-28 laidavimo sutartis nedaro negaliojančiu atsakovo 2012-12-18 įsipareigojimo ieškovui. Teismas nepateikė paaiškinimo, kokiu teisiniu pagrindu atmetė ieškinį atsakovo 2012-12-18 rašytinio įsipareigojimo pagrindu (niekinis ar kt.).

17Atsakovas R. D. pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą ir prašo apelianto UAB „Rhenus Svoris“ apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

18Pasak atsakovo, teismas nustatė visas sprendimo priėmimui reikšmingas aplinkybės ir ieškinį nagrinėjo ieškinio reikalavimo ribose, o kitos aplinkybės, t. y. santykiai tarp ieškovo ir trečiųjų asmenų (įmonių), nėra šios bylos dalykas. Aplinkybių, kokios konkrečiai paslaugos buvo suteiktos kokiai įmonei, konstatavimas bylos kontekste nėra reikšmingas, kadangi tai nekeičia sprendimo esmės – atsakovas jokia apimtimi dėl atstovavimo santykių nėra atsakingas ieškovui. Atsakovas sutinka su teismo pozicija, kad ieškovas neįrodė, jog iš 2012-12-18 raštelio atsakovui gali būti kildinamos pareigos ieškovui. Pažymi, kad apeliantas elgiasi nesąžiningai, pažeisdamas šalių rungimosi principą, nes savo poziciją apeliaciniame skunde grindžia laidavimo sutartimi, kuri nėra ieškinio pagrindas. Byloje nei šalys, nei teismas laidavimo sutartimi remtis neturi pagrindo. Ieškovo teiginį, kad pagal atsakovo išsilavinimą, jam turėtų būti aišku, kad 2012-12-18 rašteliu jis sukūrė teisines pasekmes sau, o ne tretiesiems asmenims, laiko neargumentuotu. Atsakovas neturi teisinio ar kito aukštojo išsilavinimo, be to, buvo veikiamas ieškovo, ieškovas padiktavo raštelio tekstą. Laidavimo sutartis, kuri yra vėlesnė nei raštelis, nepatvirtina aplinkybės, kad raštelio sudarymo metu atsakovui galėjo būti žinomos sąskaitų sumos. Sąskaitos-faktūros buvo išrašytos ir perduotos tiesiogiai įmonėms. Ieškovas byloje nenurodė, kokia prievole jis laiko raštelį, taip pažeisdamas CPK nustatytas įrodinėjimo taisykles. Kadangi po raštelio sudarymo joje nurodytas sąskaitas (jų dalį) apmokėjo pačios įmonės, o ieškovas šiuos mokėjimus priėmė, be to, po raštelio sudarymo ieškovas dėl atsiskaitymų kreipėsi į įmones, laiko, kad nei raštelio turinys, nei šalių elgesys po raštelio sudarymo nepatvirtina atsakovo asmeninės atsakomybės iš raštelio ir/ar šalių ketinimų laikyti atsakovą asmeniškai atsakingu. Ieškovo apeliaciniame skunde nurodytą versiją, kad atsakovas įsipareigojo įvykdyti piniginę prievolę už trečiąjį asmenį, atsakovas laiko deklaratyvia ir nepagrįsta. Prievolės įvykdymas už trečiąjį asmenį savo esme laikytinas skolos perkėlimu. Aiškinimas pagal CK 6.50 str., reiškia skolininkų kreditoriaus atžvilgiu prievolėje pasikeitimą, tačiau nei raštelio turinys, nei šalių elgesys po jo sudarymo, kiti įrodymai nepatvirtina, kad tai buvo įsipareigojimas įvykdyti prievolę už trečiąjį asmenį. Be to, ieškovas pats 2014-08-01 atsiliepime į atsakovo 2014-07-10 atskirąjį skundą nurodė, kad 2012-12-18 kvalifikuoti rašytinį įsipareigojimą kaip skolos perkėlimą nėra pagrindo. Taip pat atsakovas nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad kol raštelis nenuginčytas, jis sukelia atsakovui pareigas.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

21Byloje nustatyta, kad atsakovas R. D., nurodęs ieškovui UAB „Rhenus Svoris“, kad veikia kaip UAB „Transmiva“ ir Venter Intex LLP atstovas, pavedė ieškovui atlikti krovinių vežimo paslaugas atsakovo nurodytais maršrutais Ispanija – Lietuva ir Vokietija – Lietuva. Ieškovas už suteiktas krovinių pervežimo paslaugas UAB „Transmiva“ išrašė 42 296,80 Lt sumos PVM sąskaitas – faktūras: 12 257,44 Lt (3550 Eur) sumos 2012-11-05 PVM sąskaitą- faktūrą Serija RS Nr.140319, 11 394,24 Lt (3300 Eur) sumos 2012-11-05 PVM sąskaitą – faktūrą Serija RS Nr.140321, 7 250,88 Lt (3100 Eur) sumos 2012-11-05 PVM sąskaitą – faktūrą Serija RS Nr. 140323, 11 394,24 Lt (3300 Eur) sumos 2012-11-05 PVM sąskaitą – faktūrą Serija RS Nr. 140330 (1 t., b.l. 23, 38, 46, 62). Įmonei Venter Intex LLP ieškovas už suteiktas krovinių pervežimo paslaugas išrašė 45 231,68 Lt sumos PVM sąskaitas – faktūras: 10 703,68 Lt (3100 Eur) sumos 2012-07-13 PVM sąskaitą – faktūrą Serija RS Nr. 132420, 10 703,68 Lt (3100 Eur) sumos 2012-07-24 PVM sąskaitą – faktūrą Serija RS Nr. 133040, 11 912,16 Lt (3450 Eur) sumos 2012-08-13 PVM sąskaitą-faktūrą Serija RS Nr. 134523, 11 912,16 Lt (3450 Eur) sumos 2012-10-03 PVM sąskaitą-faktūrą Serija RS Nr. 138066 (1 t., b.l. 69, 76, 87, 95). 2013-03-14 iš dalies, sumokėdamas 1035,84 Lt (300 Eur), su ieškovu atsiskaitė tik trečiasis asmuo Venter Intex LLP (1 t., b.l. 96). 2012-12-18 raštu R. D. įsipareigojo iki 2013-03-01 pilnai apmokėti 14 PVM sąskaitų-faktūrų (tarp jų ir ieškinyje išvardintas PVM sąskaitas-faktūras) (3 t., b.l. 49). 2013-03-28 ieškovas ir atsakovas sudarė Laidavimo sutartį pagal kurią atsakovas laidavo ieškovui skolininkų UAB „Transmiva“ ir Venter Intex LLP įsiskolinimus (3 t., b.l. 91-93).

22Nei atsakovui, nei tretiesiems asmenims UAB „Transmiva“ ir Venter Intex LLP, kuriems išrašytos bei pateiktos ieškinyje nurodytos PVM sąskaitos-faktūros, įsiskolinimo pagal šias sąskaitas nepadengus, ieškovas pateikė ieškinį, reikalaudamas iš atsakovo priteisti 86 492,64 Lt (25 050 Eur) skolą už krovinių vežimą. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atsakovo atžvilgiu atmetė. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kurį grindžia iš esmės dviem argumentais: 1) teismas nesiaiškino, kurį iš asmenų, t. y. UAB „Transmiva“ ar Venter Intex LLP, atsakovas atstovavo užsakydamas konkrečias krovinių vežimo paslaugas; 2) reikalavimas atsakovui reikštas ir jo 2012-12-18 rašto (asmeninio įsipareigojimo) pagrindu, o teismo išvada, kad atskleidęs atstovavimo faktą atstovas nebegali prisiimti prievolių kitais, nei atstovavimas, pagrindais yra klaidinga. Nesutinka, kad atsakovas, kaip fizinis asmuo, trečiųjų asmenų atstovas, negali įsipareigoti apmokėti PVM sąskaitas-faktūras dėl to, kad jos įformina krovinių gabenimo paslaugas.

23Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovas, pareikšdamas ieškinį, nurodė, jog atsakovas, pateikdamas užsakymus dėl krovinių vežimo paslaugų suteikimo, veikė kaip trečiųjų asmenų - UAB „Transmiva“ ir Venter Intex LLP atstovas, t.y. jų vardu ir jų naudai. Šią aplinkybę patvirtina ginčo PVM sąskaitos-faktūros, kurias ieškovas išrašė ne atsakovui R. D., o tretiesiems asmenims. Kadangi ieškovas reikalavimą atsakovui iš esmės grindė jo 2012-12-18 pasirašytu rašteliu (įsipareigojimu) dėl ieškovo išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų apmokėjimo, apeliaciniame skunde nurodytas argumentas, kad teismas turėjo spręsti, kurio asmens atstovavimo faktą nustatė pagal kiekvieną iš aštuonių krovinių pervežimų, ar tai buvo UAB „Transmiva“, ar Venter Intex LLP, nėra reikšmingas ginčo nagrinėjimui ieškovo nurodytu ieškinio pagrindu, todėl atmestinas.

24Dėl 2012-12-18 raštelio vertinimo.

25Apeliantas teigia, kad atsakovas ieškovui yra asmeniškai atsakingas 2012-12-18 rašto (įsipareigojimo) pagrindu. Atsakovo teigimu, iš 2012-12-18 raštelio atsakovui pareigos negali būti kildinamos; iš raštelio turinio negalima daryti išvados, kad atsakovas prisiėmė asmeninę atsakomybę.

26Pagal kasacinio teismo praktiką, esant ginčui dėl sutarties turinio ir jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama pagal bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193 straipsnyje, vadovaujantis sąžiningumo bei sisteminio sutarties sąlygų aiškinimo principais. Aiškinant sutarties turinį pirmenybė teikiama tikrųjų sutarties šalių ketinimų (valios) nustatymui, nepakanka remtis pažodiniu jos tekstu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Teismas turi kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinti šalių valią, išreikštą joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, aiškinant sutarties sąlygas būtina atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarčiai aiškinti svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-22/2009; 2011 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2011; 2013 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2013; 2015 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-196-915/2015, kt.).

27Nagrinėjamoje byloje esančiame 2012-12-18 atsakovo pasirašytame rašte nurodyta: „Aš R. D., a.k. ( - ) įsipareigoju iki 2013 metų kovo 1 d. pilnai apmokėti sąskaitas (...)“ (rašte išvardinti sąskaitų numeriai).

28Nors toks įsipareigojimo tekstas, įsipareigojimo formuluotė aiškinant lingvistiniu būdu reiškia atsakovo asmeninį įsipareigojimą apmokėti išvardintas PVM sąskaitas-faktūras, tačiau teisėjų kolegijos nuomone, byloje nustatytos faktinės aplinkybės, šalių bei trečiųjų asmenų elgesys po šio rašto pasirašymo, nesudaro pagrindo spręsti apie šalių siekį ginčo raštu sukurti savarankišką asmeninę atsakovo prievolę ieškovui pagal tretiesiems asmenims UAB „Transmiva“ bei Venter Intex LLP išrašytas sąskaitas-faktūras už jiems suteiktas krovinių vežimo paslaugas.

29Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovas apeliaciniame skunde nurodė, jog siekdamas gauti užmokestį už krovinių gabenimą, ieškovas susikūrė teisines galimybes skolos reikalauti ne tik iš pradinių skolininkų UAB „Transmiva“ bei Venter Intex LLP, bet ir iš atsakovo, kuris įsipareigojo savarankiškai sumokėti trečiųjų asmenų skolas; galiausiai ieškovas užsitikrino dar ir atsakovo laidavimą pagal trečiųjų asmenų prievoles. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, būtent 2013-03-28 Laidavimo sutarties sudarymas atskleidžia šalių ketinimus (tikslą) pasirašant 2012-12-18 raštelį, t.y., siekį užtikrinti trečiųjų asmenų prievolių įvykdymą. Aplinkybes, kad rašteliu nebuvo sukurta asmeninė savarankiška atsakovo prievolė iš dalies patvirtina ir 2013-04-19 ieškovo atstovo kreipimasis į trečiuosius asmenis UAB „Transmiva“ bei Venter Intex LLP, kuriuose pastariesiems ieškovas nustatė terminą sumokėti susidariusius įsiskolinimus pagal ginčo PVM sąskaitas-faktūras (3 t., b.l. 34-43). Taigi, šalių veiksmai po 2012-12-18 rašto pasirašymo sudaro pagrindą pritarti pirmosios instancijos teismo išvadai, kad atsakovas R. D. neturi atsakyti už trečiųjų asmenų įsipareigojimus pagal 2012-12-18 raštą. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovui nekildinant reikalavimų iš Laidavimo sutarties, skundžiamu sprendimu, ieškinys atmestas pagrįstai.

30Taigi, pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino 2012-12-18 atsakovo įsipareigojimo turinį, padarė pagrįstas išvadas dėl šio dokumento teisinių pasekmių, ir teisingai išsprendė bylą, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškovo apeliacinio skundo bei panaikinti skundžiamą teismo sprendimą.

31Kiti atsakovo apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų nepasisakytina. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

32Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ieškovo UAB „Rhenus Svoris“ apeliacinis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 12 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

33Vadovaudamasis CPK 326–331 straipsniais, teismas

Nutarė

34Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Rhenus Svoris“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-02-25 priėmė sprendimą už akių,... 6. Atsakovas R. D. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog... 7. Trečiasis asmuo UAB „Transmiva“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 8. Trečiasis asmuo Venter Intex LLP atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. spalio 12 d. sprendimu ieškovo... 12. III.... 13. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. Ieškovas UAB „Rhenus Svoris“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 15. Nurodė, kad teismas visai nesiaiškino, kokia ieškovo suteiktų paslaugų... 16. Ieškovo įsitikinimu, net ir teismui nustačius egzistavusius atstovavimo... 17. Atsakovas R. D. pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą ir prašo... 18. Pasak atsakovo, teismas nustatė visas sprendimo priėmimui reikšmingas... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 21. Byloje nustatyta, kad atsakovas R. D., nurodęs ieškovui UAB „Rhenus... 22. Nei atsakovui, nei tretiesiems asmenims UAB „Transmiva“ ir Venter Intex... 23. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovas, pareikšdamas... 24. Dėl 2012-12-18 raštelio vertinimo.... 25. Apeliantas teigia, kad atsakovas ieškovui yra asmeniškai atsakingas... 26. Pagal kasacinio teismo praktiką, esant ginčui dėl sutarties turinio ir jos... 27. Nagrinėjamoje byloje esančiame 2012-12-18 atsakovo pasirašytame rašte... 28. Nors toks įsipareigojimo tekstas, įsipareigojimo formuluotė aiškinant... 29. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovas... 30. Taigi, pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino 2012-12-18 atsakovo... 31. Kiti atsakovo apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi ginčo... 32. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ieškovo UAB „Rhenus Svoris“... 33. Vadovaudamasis CPK 326–331 straipsniais, teismas... 34. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 12 d. sprendimą palikti...