Byla e2VP-9084-820/2016
Dėl skolos išieškojimo iš skolininko V. K. išieškotojui BAB bankui SNORAS. Pradinis išieškotojas ir naujasis išieškotojas 2015 m. liepos 31 d. sudarė Pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią pradinis išieškotojas perleido naujajam išieškotojui savo reikalavimo teisę į skolininką ir todėl pareiškėjas prašo vykdomojoje byloje pakeisti pradinį išieškotoją naujuoju išieškotoju

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos kredito sprendimai“ prašymą pakeisti išieškotoją vykdymo procese, skolininkas V. K., išieškotojas BAB bankas SNORAS, suinteresuotasis asmuo antstolis Robertas Vasiliauskas, ir

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas pakeisti vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00616 pradinį išieškotoją BAB banką SNORAS (į. k. 112025973) jo teisių perėmėju UAB „Baltijos kredito sprendimai“ (į. k. 303939377).

3Prašyme nurodoma, kad antstoliui vykdymui buvo pateiktas vykdomasis dokumentas Nr. 2-6309-653/2011 dėl skolos išieškojimo iš skolininko V. K. išieškotojui BAB bankui SNORAS. Pradinis išieškotojas ir naujasis išieškotojas 2015 m. liepos 31 d. sudarė Pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią pradinis išieškotojas perleido naujajam išieškotojui savo reikalavimo teisę į skolininką ir todėl pareiškėjas prašo vykdomojoje byloje pakeisti pradinį išieškotoją naujuoju išieškotoju.

4Prašymas tenkintinas.

5Vadovaujantis CPK 593 straipsnio 3 dalimi pareiškėjo prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiesiems asmenims.

6CPK 596 straipsnio 1 dalis numato, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jeigu fizinis asmuo miršta, jeigu reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais.

7Kreditoriaus teisę perleisti reikalavimą reglamentuoja CK 6.101 straipsnio 1 dalis, nustatanti, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymui ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės.

8Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, jog antstolis Robertas Vasiliauskas vykdo vykdomąją bylą Nr. 0179/12/00616 pagal Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-6309-653/2011 dėl skolos išieškojimo iš skolininko V. K. išieškotojo BAB banko SNORAS naudai (e. b. l. 11). Išieškotojas BAB bankas SNORAS ir UAB „Baltijos kredito sprendimai“ 2015 m. liepos 31 d. sudarė Pirkimo - pardavimo sutartį, kuria išieškotojas BAB bankas SNORAS perleido UAB „Baltijos kredito sprendimai“ visas reikalavimo teises į skolininką V. K. dėl skolos išieškojimo pagal Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-6309-653/2011 (e. b. l. 3 – 6, 11, 23).

9Byloje nėra pateikta duomenų, kad skolininkui V. K. buvo išsiųstas pranešimas dėl reikalavimo perleidimo naujajam kreditoriui, tačiau tai nelaikytina pagrindu atsisakyti pakeisti išieškotoją vykdymo procese. „Išieškotojo pakeitimas vykdymo procese negali būti tapatinamas su reikalavimo perleidimo fakto panaudojimu prieš skolininką. Tokio fakto panaudojimu gali būti vertinami tik prieš skolininką atliekami vykdomieji veiksmai. Taigi, tuo atveju, jeigu skolininkas nėra gavęs reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopijos arba kitokio reikalavimo perleidimo fakto įrodymo, pagal minėtą CK 6.109 straipsnio 1 dalies nuostatą, prieš pradedant vykdomuosius veiksmus, skolininkui turėtų būti įteikiama reikalavimo perleidimo sutarties kopija arba kitoks reikalavimo perleidimo fakto įrodymas“ (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-756/2009). Taigi teismui keičiant išieškotoją vykdymo procese nereikalingi duomenys apie skolininko informavimą apie reikalavimo perleidimą, tačiau prieš pradedant vykdomuosius veiksmus skolininkui turi būti įteikiamas reikalavimo perleidimo įrodymas.

10Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta bei vadovaujantis CPK 596 straipsnio 1 dalimi darytina išvada, kad pareiškėjo prašymas yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Teisių perėmėjui išaiškintina, jog visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 str. 2 d.).

12Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, 596 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

13patenkinti pareiškėjo UAB „Baltijos kredito sprendimai“ prašymą pakeisti išieškotoją vykdymo procese.

14Pakeisti pradinį išieškotoją BAB banką SNORAS (į. k. 112025973), buveinės adresas A. Vivulskio g. 7, Vilnius, jo teisių perėmėju – UAB „Baltijos kredito sprendimai“ (į. k. 303939377), buveinės adresas Lvovo g. 25, Vilnius, vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00616 pagal Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-6309-653/2011 dėl skolos išieškojimo iš skolininko V. K. (a. k. ( - )

15Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai