Byla 2-529-196/2017
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo užsienio bendrovė ASIO, spol. s.r.o

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,SENASIS AKVEDUKAS“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Banca rupta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-3515-781/2016 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,SENASIS AKVEDUKAS“ ieškinį atsakovams A. P., A. I., J. M., A. P., uždarajai akcinei bendrovei „Vildeta“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo užsienio bendrovė ASIO, spol. s.r.o.,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 13 d. vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu protokoline nutartimi įpareigojo ieškovės BUAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ bankroto administratorę UAB „Banca rupta“ pateikti tam tikrus rašytinius įrodymus (dokumentus). Ieškovę atstovaudama bankroto administratorė dalį reikalautų dokumentų pateikė, dėl kitų dokumentų nurodė, jog dalis jų nebuvo perduota bankroto administratorei, o kiti bylai reikšmingi dokumentai perduoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimų valdybos I-jam skyriui. 2016 m. rugpjūčio 3 d. vykusio teismo posėdžio metu ieškovės bankroto administratorės atstovė nurodė, kad iš esmės visi BUAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ dokumentai perduoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT).
 2. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 3 d. posėdžio metu protokoline nutartimi įpareigojo ieškovę (jos bankroto administratorę) pateikti teismui BUAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ dokumentų (įskaitant akcininkų susirinkimų protokolų ir sprendimų, įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, taip pat bioreaktoriaus priėmimo-perdavimo akto ir kt.) kopijas arba FNTT atsakymą, įrodantį minėtų dokumentų nepateikimo aplinkybes/priežastis.
 3. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 8 d. nutartimi bankroto administratorei UAB „Banca rupta“ skyrė 100 Eur baudą už 2016 m. rugpjūčio 3 d. protokolinėje nutartyje nurodytų dokumentų ir (arba) duomenų nepateikimą.
 4. Ieškovės BUAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ bankroto administratorė UAB „Banca rupta“ kreipėsi į teismas su prašymu panaikinti teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutartimi UAB „Banca rupta“ paskirtą baudą. Nurodė, kad nustatytu terminu visa apimtimi neįvykdė teismo įpareigojimo pateikti dokumentus ir duomenis, nurodytus 2016 m. rugpjūčio 3 d. protokolinėje nutartyje, tačiau šio įpareigojimo nevykdymas buvo nulemtas nesistemingai perduotos BUAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ dokumentacijos ir bankrutavusios bendrovės buvusių atsakingų asmenų galimai neteisėtų veiksmų. Bankroto administratorei nebuvo perduoti BUAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ visuotinių akcininkų susirinkimų protokolai, todėl bankroto administratorė neturėjo (ir neturi) galimybių jų pateikti teismui. Antstoliui buvo išsiųstas pranešimas apie nevisiškai įvykdytą vykdomąjį raštą, t. y. dėl ne visų bendrovės dokumentų perdavimo bankroto administratorei. Bankroto administratorė neturi galimybių pateikti teismui ir bioreaktoriaus perdavimo-priėmimo akto, nes toks aktas nebuvo sudarytas; kita vertus, pažymėjo, jog ji gavo 2013 m. rugpjūčio 19 d. materialinių vertybinių perdavimo aktą, kuriame užfiksuota, kad minėtas bioreaktorius perduotas Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos institutui. Be to, bankroto administratorė 2016 m. lapkričio 11 d. įvykdė teismo įpareigojimą, nustatytą 2016 m. rugpjūčio 3 d. protokolinėje nutartyje, pateikdama teismui reikalautus dokumentus. Procesiniu elgesiu, dėl kurio paskirta bauda, administratorė nepažeidė pareigos bendradarbiauti ir rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, deda pastangas operatyviai užbaigti civilinės bylos nagrinėjimą, todėl paskirta bauda yra neproporcinga siekiamam tikslui, t. y. užtikrinti proceso operatyvumą ir ekonomiškumą.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 22 d. nutartimi atmetė BUAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ bankroto administratorės UAB „Banca rupta“ prašymą dėl teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutartimi UAB „Banca rupta“ paskirtos baudos panaikinimo.
 2. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad bauda bankroto administratorei buvo paskirta dėl to, jog bankroto administratorė UAB „Banca rupta“ (ar jos įgalioti asmenys) per daugiau nei tris mėnesius (nuo 2016 m. rugpjūčio 3 d. iki 2016 m. lapkričio 7 d.) nepateikė teismui BUAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ tam tikrų dokumentų, t. y. akcininkų susirinkimų protokolų ir sprendimų, įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, bioreaktoriaus priėmimo-perdavimo akto ir kt., taip pat nesiėmė aktyvių veiksmų dėl nurodytų dokumentų gavimo (jeigu bankroto administratorė nurodytais dokumentais nedisponuoja), taip pat nenurodė realių priežasčių, kodėl nevykdomi teismo nustatyti įpareigojimai.
 3. Teismas pažymėjo, kad bankroto administratorė tik po minėtos baudos skyrimo ėmėsi aktyvių veiksmų dėl nurodytų įpareigojimų įvykdymo, t. y. pateikė teismui dalį reikalautų dokumentų (bioreaktoriaus perdavimo aktą, sąrašą dokumentų, kurie buvo perduoti bankroto administratoriui), kreipėsi į antstolį ir į ikiteisminio tyrimo instituciją dėl tam tikrų dokumentų, kurių, anot bankroto administratoriaus, ji neturi, gavimo.
 4. Teismas konstatavo, kad bankroto administratorė iš esmės nenurodė jokių priežasčių, dėl kurių nurodytų veiksmų negalėjo imtis iki minėtos baudos paskyrimo, tuo labiau, jog laikotarpis šių veiksmų atlikimui buvo pakankamas. Be to, teismas kritiškai vertino bankroto administratorės argumentus, kad teismo įpareigojimo nevykdymas buvo nulemtas nesistemingai perduotos bendrovės dokumentacijos ir bankrutavusios bendrovės buvusių atsakingų asmenų galimai neteisėtų veiksmų, nes bankroto administratorė iki paskiriant jai baudą byloje nekėlė šių klausimų.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Ieškovės BUAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ bankroto administratorė UAB ,,Banca rupta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutartimi paskirtą bankroto administratorei UAB ,,Banca rupta“ 100 Eur baudą. Skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Bankroto administratorė iš karto po teismo nutarties, kuria iškelta bankroto byla UAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“, paprašė teismo vykdomojo dokumento, kurio pagrindu, pareikalavo BUAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ direktoriaus perduoti visus bendrovės dokumentus bankroto administratoriui. Šie veiksmai buvo atlikti 2013 m. Bankroto administratorė teismo posėdžio metu, vykusio 2016 m. lapkričio 7 d. nurodė, kad negavo iš buvusio bendrovės direktoriaus UAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ir sprendimų, bioreaktoriaus perdavimo-priėmimo akto, todėl negali jų pateikti teismui. Bankroto administratorė, siekdama įrodyti, kad jai nebuvo perduoti minėti UAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ dokumentai, kreipėsi į ikiteisminį tyrimą atliekančią instituciją dėl dokumentų pateikimo ir į antstolį dėl dokumentų išreikalavimo iš buvusio bendrovės direktoriaus. Buvęs BUAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ direktorius 2016 m. lapkričio 24 d. pateikė bankroto administratoriui bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų protokolus ir sprendimus, priimtus už laikotarpį iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. Tokiu būdu konstatuotina, kad buvęs UAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ direktorius piktybiškai nebuvo ir nėra perdavęs dokumentų bankroto administratorei ir šį faktą nuslėpė šioje byloje. Šie buvusio bendrovės direktoriaus veiksmai lėmė tai, kad bankroto administratorė negalėjo įvykdyti teismo įpareigojimo ir dėl to jai buvo paskirta bauda.
  2. Bankroto administratorė UAB ,,Banca rupta“ 2016 m. lapkričio 11 d. pateikė prašymą dėl dokumentų pateikimo, kuriuo įvykdė teismo įpareigojimą, užfiksuotą 2016 m. rugpjūčio 3 d. protokolinėje nutartyje. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto administratorė neturėjo ir neturi savo žinioje UAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ akcininkų susirinkimų protokolų, todėl šių dokumentų nepateikimas vertintinas kaip nestabdantis civilinės bylos eigos. Procesiniu elgesiu, dėl kurio paskirta bauda, bankroto administratorė nepažeidė pareigos bendradarbiauti ir rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Bauda skiriama išskirtiniais atvejais, nustačius neabejotiną nesąžiningą, sąmoningą asmens naudojimąsi procesinėmis teisėmis, kai tokiu veikimu siekiama ne tokių teisių įgyvendinimo teisėtų tikslų, o siekiant sutrukdyti bylos nagrinėjimui ar pakenkti kitiems proceso dalyviams. Tuo tarpu šioje byloje bankroto administratorei paskirta bauda dėl to, kad ji teismui nepateikė dokumentų, kurių neturėjo ir neturi, apie ką teismui buvo pranešta žodžiu bylos nagrinėjimo metu.
 2. Trečiasis asmuo ASIO, spol. s.r.o. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą tenkinti ir panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 22 d. nutartimi paskirtą 100 Eur dydžio baudą bankroto administratorei UAB ,,Banca rupta“. Atsiliepime nurodo iš esmės analogiškus argumentus nurodytus atskirajame skunde.
 3. Atsakovė J. M. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo dėl atskirojo skundo spręsti teismo nuožiūra.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio (atskirojo) skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas BUAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ bankroto administratorės UAB „Banca rupta“ prašymas dėl teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutartimi jai paskirtos baudos panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

5Dėl naujų rašytinių paaiškinimų priėmimo

 1. Apeliantė 2016 m. gruodžio 9 d. byloje pateikė rašytinius paaiškinimus prie atskirojo skundo. Pažymėtina, kad CPK įtvirtina ribotos apeliacijos modelį, pagal kurį ginčijamo teismo procesinio sprendimo teisėtumas tikrinamas pagal byloje esančius, ir tik išimtinais atvejais – pagal naujai pateiktus, įrodymus (CPK 314 str.). Apeliacijos ribas apibrėžia atskirojo skundo teisinis ir faktinis pagrindas, kurį draudžiama keisti (pildyti) pasibaigus procesinio sprendimo apskundimo apeliacine tvarka terminui (CPK 323 str.). Apeliantės pateiktas procesinis dokumentas, pavadintas rašytiniais paaiškinimais, pagal savo turinį yra atskirojo skundo papildymas, tuo tarpu terminas, per kurį galima keisti (pildyti) atskirąjį skundą, šio dokumento pateikimo teismui metu buvo pasibaigęs. Atsižvelgdamas į tai apeliacinės instancijos teismas apeliantės pateiktų rašytinių paaiškinimų nepriima ir grąžina juos apeliantei (CPK 314 str., 323 str., 75 str. 1 d.).

6Dėl atskirojo skundo

 1. Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2016 m. birželio 13 d. vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu protokoline nutartimi įpareigojo ieškovės BUAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ bankroto administratorę UAB „Banca rupta“ pateikti tam tikrus rašytinius įrodymus (dokumentus). Ieškovei pateikus tik dalį reikalautų dokumentų, pirmosios instancijos teismas 2016 m. rugpjūčio 3 d. posėdžio metu protokoline nutartimi įpareigojo ieškovę (jos bankroto administratorę) pateikti teismui BUAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ dokumentų (įskaitant akcininkų susirinkimų protokolų ir sprendimų, įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, taip pat bioreaktoriaus priėmimo-perdavimo akto ir kt.) kopijas arba FNTT atsakymą, įrodantį minėtų dokumentų nepateikimo aplinkybes/priežastis.
 2. Ieškovės BUAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ bankroto administratorei UAB „Banca rupta“ nepateikus teismui 2016 m. rugpjūčio 3 d. protokolinėje nutartyje nurodytų dokumentų, pirmosios instancijos teismas 2016 m. lapkričio 8 d. nutartimi bankroto administratorei UAB „Banca rupta“ skyrė 100 Eur baudą.
 3. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vienas iš CPK 2 straipsnyje įtvirtintų civilinio proceso tikslų yra ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių. CPK 7 straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, jog dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai.
 4. Šiuo atveju ieškovės BUAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ bankroto administratorės UAB „Banca rupta“ veiksmai, kai ji per pakankamai ilgą laiko tarpą, t. y. per daugiau nei tris mėnesius nepateikė teismui reikalaujamų dokumentų bei nenurodė realių priežasčių, kodėl nevykdomi teismo nustatyti įpareigojimai, laikytini prieštaraujančiais minėtoms CPK normoms. Apeliacinio teismo nuomone, nurodyti ieškovės BUAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ bankroto administratorės UAB „Banca rupta“ veiksmai (neveikimas) negali būti toleruojami, juolab, atsižvelgiant į bankroto byloje ginamą viešąjį interesą ir bankroto administratoriaus vaidmenį bankroto procese. Susiklosčiusioje teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad įmonės administratoriaus vaidmuo bankroto procese yra labai svarbus, nes nuo jo tinkamai įgyvendinamų teisių ir pareigų, veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių bei skolininko interesų gynimas, bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas. Teisminio bankroto procese siekiama kaip įmanoma efektyviau, ekonomiškiau ir operatyviau vykdyti ir užbaigti bankroto procedūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-477/2011).
 5. Apeliantė skunde nurodo, kad pateikti teismo prašomų dokumentų negalėjo, nes jų negavo iš buvusio UAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ bendrovės direktoriaus. Tačiau, kaip nurodė pirmosios instancijos teismas BUAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ bankroto administratorė iki paskiriant jai baudą byloje nekėlė šių klausimų. Kaip nurodo skunde ir pati apeliantė, ji tik teismo posėdžio vykusio 2016 m. lapkričio 7 d. metu nurodė, kad negavo iš buvusio bendrovės direktoriaus UAB ,,SENASIS AKVEDUKAS“ visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ir sprendimų, bioreaktoriaus perdavimo-priėmimo akto, todėl negali jų pateikti teismui.
 6. Apeliantė skunde taip pat nurodo, kad ji 2016 m. lapkričio 11 d. pateikė prašymą dėl dokumentų pateikimo, kuriuo įvykdė teismo įpareigojimą, užfiksuotą 2016 m. rugpjūčio 3 d. protokolinėje nutartyje. Pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl asmeniui paskirtos baudos pagrįstumo vertinamas asmens elgesys ne po, o iki nutarties, kuria paskirta bauda, priėmimo bei nustatinėjama, ar egzistavo nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės, kurios sutrukdė asmeniui vykdyti teismo įpareigojimą. Dėl to atmetamos kaip neįtakojančios baudos paskyrimo pagrindo, apeliantės nurodytos aplinkybės apie jos tolimesnį elgesį po nutarties, kuria buvo paskirta bauda, priėmimo.
 7. Nustatytos aplinkybės suteikia pagrindą pripažinti, kad apeliantės veiksmai (neveikimas) neatitinka civilinio proceso tikslų, bankroto procese siekiamų tikslų, neužtikrina teisingo bei greito bylos išnagrinėjimo (CPK 2 str., 95 str. 1 d.), todėl pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 199 straipsnio 6 dalimi turėjo pagrindą skirti apeliantei baudą, kurios dydis yra adekvatus padaryto pažeidimo pobūdžiui.
 8. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas apeliantės prašymą dėl baudos už teismo įpareigojimų nevykdymą panaikinimo, tinkamai nustatė ir įvertino teisiškai svarbias bylos aplinkybes, teisingai taikė proceso teisės normas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą. Atskirojo skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų, todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

8Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai