Byla 2-1018-879/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Daina Vaidachavičienė, priimdama sprendimą už akių, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo TEO LT, AB ieškinį atsakovui D. V. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo D. V. 723,07 Lt skolos , 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 70,00 Lt žyminio mokesčio, 250,00 Lt advokato pagalbai apmokėti.

3Ieškovas nurodė, kad tarp atsakovo D. V. ir ieškovo TEO LT, AB 2007 m. gruodžio 05 d. buvo sudaryta sutartis Nr. ERTV60407442-071205, bei šios sutarties priedus sudarantys užsakymai. Vadovaujantis sutartimi/užsakymais ir šios sutarties/užsakymų priedus sudarančiomis TEO viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimo, interneto prieigos paslaugų teikimo ir daugiakanalės televizijos paslaugų teikimo taisyklėmis, ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui užsakytas viešojo fiksuoto telefono ryšio bei interneto paslaugas sutarties/užsakymų ir taisyklių nustatyta tvarka, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti šioje sutartyje/užsakymuose ir taisyklėse nustatyta tvarka atsakovo pareigą atsiskaityti už suteiktas paslaugas numato užsakymo neatskiriamo priedo - viešai skelbiamų paslaugų teikimo taisyklių 8.1 punktas ir 2005 m. gruodžio 23 d. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. IV-I 160 patvirtintų Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 50 punktas. (Žin., 2005, Nr. 152-5627). Atsakovas pažeidė savo įsipareigojimus laiku ir tinkamai neatsiskaitydamas už suteiktas paslaugas, todėl tarp šalių sudarytos sutartys/užsakymai buvo nutraukti ieškovo iniciatyva 2011 m. liepos 29 d. Atsakovas nesumokėjo ieškovui 723,07 Lt už elektroninių ryšių paslaugas (įskaitant suteiktas nuolaidas), suteiktas laikotarpiu nuo 2010-11-01 iki 2011-07-29. Sumą už elektroninių ryšių paslaugas sudaro mėnesiniai mokesčiai už suteiktas elektroninių ryšių paslaugas, laikotarpiu nuo 2010-11-01 iki 2011-07-29, suteiktos nuolaidos, kitos paslaugos, Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2012-05-31 tinkamai, asmeniškai, atsakovei pasiūlant per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovas per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl gali būti priimtas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

5Pagal Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatas, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Iš gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išrašo apie asmenį matyti, kad atsakovo D. V. deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) (b.l.3). 2007-12-05 atsakovas su ieškovu sudarė sutartį Nr. ERTV60407442-071205, kuria ieškovas įsipareigojo teikti klientui užsakytas viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimo ir daugiakanalės televizijos paslaugas sutarties ir taisyklių nustatyta tvarka. (b.l.19). Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų užsakymu Nr.25559399 atsakovui 2007-12-05 suteikta viešojo fiksuoto telefono ryšio paslauga, trumpiausias naudojimosi paslauga terminas – iki 2009-06-05 (b.l.17). Paslaugos užsakymu 25559594 ERTV60407442-071205, atsakovui 2007-12-05 suteikta premium interneto paslauga, trumpiausias naudojimasis paslauga yra: 2010-12-05 (b.l.18). Paslaugų užsakymu 2009-10-06 Nr. 27184990 ERTV60407442-071205, atsakovui įdiegta interneto premium plius paslauga, trumpiausias naudojimosi terminas 2011-10-21 (b.l.21). 2010 m. lapkričio- 2011 m. liepos mėn. PVM sąskaitos faktūros (b.l. 5-16) patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2010 m. lapkričio mėn. iki 2011 m. liepos 29 d. ieškovas atsakovui suteikė paslaugas, tačiau atsakovas pagal pateiktas sąskaitas faktūras už šias paslaugas nesumokėjo. Tokiu būdu byloje nustatyta, kad atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir ieškovui liko skolingas 723,07 Lt (b.l.4,16).

8Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. nuostatomis, skolininkas kreditoriui privalo mokėti netesybas, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Kadangi atsakovas savo sutartinės prievolės atsiskaityti už suteiktas telekomunikacijų paslaugas neįvykdė, ieškinys tenkinamas Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.63, 6.71, 6.200, 6.245, 6.256 straipsnių ir 2007-12-05 su atsakovu sudarytos sutarties, pagrindu priteisiant 723,07 Lt skolą.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. ir 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 70,00 Lt žyminis mokestis, 250,00 Lt advokato pagalbos išlaidos priteisiamos iš atsakovo ieškovo naudai Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 88 str., 93 str. 1 d. pagrindu.

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, t.y. 3,99 Lt., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro įsakymo 2011-11-07 Nr. 1R-261/1K-355 dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pagrindu, nepriteisiamos.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo D. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 723,07 Lt (septynis šimtus dvidešimt tris litus 7 centus) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-05-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 70,00 Lt (septyniasdešimt litų) žyminio mokesčio, 250,00 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) advokato pagalbos išlaidų ieškovo TEO LT, AB, į.k. 121215434, buveinės adresas Lvovo g. 25, Vilnius, a.s. ( - ) AB SEB banke, naudai.

15Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl šio sprendimo, paduodamas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

16Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai