Byla 2-414-124/2012
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Petrui Labanauskui, atsakovo atstovui advokato padėjėjui M. B., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Vižera“ ieškinį atsakovei V. Ž. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas nurodo, kad 2005-01-03 d. tarp šalių buvo sudaryta nuomos sutartis, kuria atsakovė išnuomojo įmonei nuosavybės teise valdomą turtą-gyvenamąjį namą su statiniais, priklausiniais, kompiuteriais, esantį ( - ), mokant 10 000 Lt per mėnesį, įskaitant komunalinius patarnavimus. Sutarties terminas buvo numatytas iki 2005-12-31 d., sutarties pratęsimo bankroto administratorius nerado. Per 2005 metus atsakovei V. Ž. iš UAB „Vižera“ pagal paslaugų perdavimo-priėmimo aktus buvo paskaičiuota sumokėti 120 000 Lt nuomos mokesčio. 2009-01-12 d. tarp atsakovės ir G. S. buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, kuria V. Ž. savo reikalavimo teises į 43 633,54 Lt perleido G. S.. Administratorius nustatė, kad 2009-12-04 d. kasos pajamų orderiu Nr.154 ieškovas išmokėjo atsakovei 51 166,46 Lt. Ieškinyje bei teismo posėdyje atstovas nurodė, kad šis sandoris yra neteisėtas, nes pinigai išmokėti įmonei esant nemokiai, remiantis neteisėtu pagrindu akcininkė–atsakovė įgijo lėšas. Išmokėjus pinigus, įmonė patyrė nuostolius, todėl tai prieštarauja įmonės tikslams. Nuomos sutartis tarp šalių buvo pasibaigusi, nėra įrodymų, kad įmonė būtų naudojusis turtu, pasibaigus sutarčiai. Remiantis CK 1.82 straipsniu prašo pripažinti sandorį, kuriuo buvo išmokėta nurodyta suma, negaliojančiu, t. y. pripažinti negaliojančiu 2009-12-04 kasos išlaidų orderį Nr.154, nes šis sandoris prieštaravo juridinio asmens tikslams, pažeidė kreditorių teises. Nurodo, kad šalys buvo nesąžiningos, žinojo, jog įmonė 2008 metus baigė su nuostoliais, o 2009-12-14 d. buvo sudarytas neigiamas įmonės balansas bankroto bylos iškėlimui. Pasibaigusi nuomos sutartis daro negaliojančia ir Reikalavimo perleidimo sutartį, nes pagal CK 1.86 str. negalioja sandoris sudarytas tik dėl akių, nesiekiant sukurti teisinių pasekmių.

4Atsakovė su ieškiniu nesutiko, mano, kad ieškovas piktnaudžiauja savo teisėmis, reikšdamas nepagrįstus ieškinius, apribodamas atsakovės teises naudotis turtu. Nurodo, kad pinigų išmokėjimas neprieštaravo įmonės tikslams, nes ieškovo (nuomininko) interesai buvo patenkinti visiškai: įmonė nuomojamose patalpose vykdė savo ūkinę - komercinę veiklą, gavo pelną. Ieškovas dėl paslaugų atlikimo, įskaitant sudėtį, kokybę, terminus ir savalaikiškumą atsakovei (nuomotojai) jokių pretenzijų nepareiškė. Ieškovas už nuomojamas patalpas laiku neatsiskaitė, liko skolingas 120 000 Lt, todėl negali būti laikoma, kad santykiai tarp šalių pasibaigė. Atsiliepime į ieškinį bei teismo posėdyje atstovas nurodė, kad pagal reikalavimo perleidimo sutartį įmonė įgijo du kreditorius, nes G. S. buvo perleista tik dalis skolos pagal nuomos sutartį. Skolos išmokėjimas negali būti laikomas prieštaraujančiu įmonės tikslams – siekiui gauti pelną, nes įmonė visą nuomos sutarties laiką naudojo patalpas, įrengimus, todėl sandoris yra teisėtas. Mano, kad ieškovas neįrodė savo reikalavimų, neįrodė, kad šis sandoris lėmė įmonės nemokumą, be to, kad atsakovė žinojo apie blogą įmonės finansinę padėtį. Nurodo, kad pagal ieškinyje išdėstytas aplinkybes, ieškovas galėtų reikšti ieškinį actio Pauliana pagrindu, tačiau tam nėra sąlygų, taip pat praleistas ieškinio senaties terminas.

5Byloje nustatytos aplinkybės

62005 m. sausio 3 d. tarp ieškovo BUAB „Vižera“ ir atsakovės V. Ž. buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, kuria buvo išnuomotos patalpos įmonės ūkinei veiklai su kompiuterine įranga (5–7 b. l.). Ieškovas įsipareigojo atsakovei kas mėnesį mokėti 10 000 Lt nuomos mokesčio, įskaitant ir komunalinius patarnavimus, elektrą, vandenį ir pan. Nuomos sutarties terminas buvo numatytas iki 2005-12-31 d. Tarp atsakovės ir G. S. 2009-01-12 d. sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 2009/01-3, pagal kurią atsakovė savo, kaip kreditorės teises į 43 633,54 Lt sumą, kylančias iš nuomos sutarties, perleido BUAB „Vižera“ direktoriui G. S. (9–10 b. l.). Atsakovei 2009 m. gruodžio 4 d. kasos išlaidų orderiu Nr. 154 buvo išmokėta 51166,46 Lt (8 b. l.).

72010-01-14 d. ieškovo įmonei buvo iškelta bankroto byla. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktą administratorius gali pareikšti ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punkte nustatyta, kad administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės, teises ir interesus. Iš šios teisės normos turinio akivaizdu, kad gindamas kreditorių interesus, administratorius gali reikšti ieškinius, tačiau Įmonių bankroto įstatymas nereglamentuoja savarankiškų sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų, o tik nurodo ginčytinų sandorių požymius – priešingumą įmonės veiklos tikslams ir galimą įtaką įmonės nemokumui. Iš to darytina išvada, kad bankrutuojančios įmonės administratorius anksčiau šios įmonės sudarytus sandorius gali ginčyti Civiliniame kodekse nustatytais atitinkamais sandorių negaliojimo pagrindais, taigi ir CK 6.66 straipsnio pagrindu. Tokiais atvejais laikytina, kad administratorius apie ginčytinus sandorius sužinojo nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

8Įvertinus nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio turinį konstatuotina, kad ieškovo bankroto administratorius reikalavimą pripažinti negaliojančiu pinigų išmokėjimo atsakovei pagal 2009-12-09 d. kasos pajamų orderį sandorį grindžia dviem faktiniais pagrindais – šio sandorio priešingumu ieškovo BUAB „Vižera“ veiklos tikslams ir ieškovo kreditorių teisių ir interesų pažeidimu.

9Dėl ginčijamo sandorio prieštaravimo ieškovo veiklos tikslams, dėl kreditorių interesų pažeidimo

10CK 1.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad privataus juridinio asmens sudaryti sandoriai, prieštaraujantys to asmens tikslams, gali būti pripažinti negaliojančiais. Šiuo teisiniu pagrindu sandoris gali būti pripažįstamas negaliojančiu tik tais atvejais, kai kita sandorio šalis veikė nesąžiningai, t. y. žinojo ar turėjo žinoti, kad tas sandoris prieštarauja privataus juridinio asmens tikslams. Ieškovas teismo posėdyje nurodė, kad šis sandoris dėl pinigų išmokėjimo prieštaravo ieškovo įstatų 8 punktui, numatančiam, kad pagrindinis bendrovės tikslas yra įstatymais nedraudžiamos veiklos organizavimas ir vykdymas, siekiant gauti pelno ir pajamų. Ieškovas teigia, kad nuomos sutartis, kurios pagrindu atsakovei buvo sumokėtos lėšos, buvo pasibaigusi, todėl atsakovė neturėjo teisės nei perleisti reikalavimą, nei priimti pinigus už sandorio įvykdymą.

11Vadovaujantis CK 6.123 straipsnio 1 dalimi, prievolė baigiasi, kai yra tinkamai įvykdoma. Todėl nesutiktina su ieškovo pozicija, kad atsakovė neturėjo teisės į nuompinigius bei neturėjo teisės pasirašyti Reikalavimo perleidimo sutartį ir ši yra negaliojanti, kadangi prievolė baigiasi, kai jos subjektus nustoja sieti teisės ir pareigos, atsiradusios iš konkrečios prievolės. Nors sutartyje nurodytas terminas yra 2005 m. gruodžio 31 d., tačiau netgi ir pasibaigus šiam terminui, nuomotojas turi teisę į nuomos mokestį, gauti kitų įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymą senaties termino ribose iki jie bus įvykdyti. Tinkamu įvykdymu laikomas abiejų šalių visiškas interesų patenkinimas. Kaip matyti iš pateiktų faktinių aplinkybių, ieškovo (nuomininko) interesai buvo patenkinti visiškai, nes įmonė nuomojamose patalpose vykdė savo ūkinę - komercinę veiklą, iš šios veiklos gavo pelną (72–75 b. l.). Nuomos sutartis bei įsipareigojimų pagal ją vykdymas neprieštaravo ieškovo įstatams. Ieškovas dėl paslaugų atlikimo atsakovei jokių pretenzijų nepareiškė. Atsakovė šias paslaugas teikė. Šalys apie paslaugų teikimą patvirtindavo kiekvieną mėnesį, pasirašydami paslaugų perdavimo - priėmimo aktus, ieškovas įsipareigodavo sumokėti nuomotojai – atsakovei po 10 000 Lt kas mėnesį. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad už suteiktas paslaugas būtų atsiskaitęs, todėl santykiai šalis siejo iki galutinio atsiskaitymo už nuomojamas patalpas. Atsakovė nurodo, jog ji G. S. perleido tik dalį skolos pagal 2009-01-12 Reikalavimų perleidimo sutartį (9–10 b. l.). Nors sutarties 1- me punkte nurodyta, kad atsakovė perleidžia visas reikalavimo teises, tačiau 2-me punkte yra nurodyta suma, į kurią atsakovė perleidžia reikalavimo teisę, t. y. 43 633,54 Lt. Kaip matyti iš bylos rašytinių įrodymų-paslaugų perdavimo – priėmimo aktų – ieškovas buvo skolingas atsakovei 12 000 Lt (12–23 b. l.). Aiškinant sutartį, turi būti atsižvelgiama ne tik į sutarties sąlygų lingvistinę reikšmę. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad esant ginčui dėl sutarties rūšies, pobūdžio, sutarties sąlygų tikrosios prasmės, jos padarinių, turi būti vadovaujamasi CK 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis ir jų pateiktu aiškinimu bei taikymu kasacinio teismo praktikoje, taip pat CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Teismas, nagrinėdamas bylą ir aiškindamas sutartį, turi ją aiškinti sąžiningai, nustatyti tikruosius šalių ketinimus (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant šią nuostatą, pažymėta, kad teismas turi kuo tiksliau išsiaiškinti šalių valią, kurią jos išreiškė sudarydamos sutartį ir prisiimdamos iš tokios sutarties kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ervin“ v. bendrovė Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Miaras“ v. A. D. IĮ ,,Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010). Kartu kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad nurodytas reikalavimas lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Miaras“ v. A. D. IĮ ,,Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010). Iš atsakovės atsiliepimo, atstovo paaiškinimų teisme matyti, kad šia sutartimi buvo perleista tik dalis skolos. Ieškovas nenuneigė atsakovės atsiliepime nurodytas aplinkybes, kad atsiskaitė už nuomą, t. y. kad sumokėjo atsakovei likusią nuomos mokesčių dalį. Atsakovė tvirtina, kad 51166,46 Lt suma buvo skola už patalpų nuomą. Taigi sutartyje nėra nuostatų, kurios aiškiai ir nedviprasmiškai patvirtintų šalių valią, kad visa ieškovo skola atsakovei perkeliama trečiajam asmeniui – G. S. ir pastarasis perima visą, o ne dalį skolos, o ieškovas yra atleidžiamas nuo prievolės pagal nuomos sutartį atsakovei V. Ž. vykdymo. Minėta, kad sutarties aiškinimui, be kita ko, reikšmingas sutarties šalių elgesys prieš ir po sutarties sudarymo, jų subjektyvi nuomonė dėl sutarties sąlygų turinio. Kaip matosi iš bylos duomenų, trečiasis asmuo G. S. 2009-12-04 išmokėdamas atsakovei 51 166,46 Lt taip pat pripažino, kad buvo perkelta tik dalis skolos, vertino kaip susitarimą dėl dalies skolos perėmimo (8 b. l.).Taigi, ieškovas turėjo prievolę atsiskaityti su atsakove už nuomojamas patalpas (CK 6.576str.). Ieškovui sumokėjus už nuomą, prievolė, kurios pagrindas – nuomos sutartis, buvo įvykdyta. Atsakovės veiksmai buvo teisėti, priimant sutarties įvykdymą. Nuomos sandoris bei nuompinigių sumokėjimas nepažeidė įmonės įstatų, nes įmonė šiose patalpose vykdė veiklą, todėl priešingai, sutartis buvo naudinga ir reikalinga bendrovės veiklai. Atsakovė kaip nuomotoja, nuomos sutarties pagrindu turėjo teisę gauti nuomos mokestį.

12Pagal CPK 178 straipsnį, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Ieškovas teigia, kad atsakovė, priimdama apmokėjimą, buvo nesąžininga, tačiau nepateikia jokių įrodymų. Priešingai, atsakovė teikia įrodymus, kad vieninteliu įmonės akcininku buvo G. S. (80–83,84 b. l.). Ieškovas neįrodinėjo atsakovės nesąžiningumo, nepaaiškino, kokiu būdu atsakovė buvo informuota apie prastą įmonės finansinę būklę, tiesiog teigia, kad žinojimas yra preziumuojamas, kadangi viena šalis yra skolininko dalyvis, o kita -juridinio asmens valdymo organas.

13Atsakovė nesutinka su tokiu argumentu, nes ji apie prastą bendrovės finansinę situaciją nebuvo informuota nei žodžiu, nei raštu. Atsakovė nurodo, kad ji reikalavo atsiskaityti, tačiau ieškovas nenurodė kaip delsimo priežasties prastos įmonės finansinės padėties. Taigi, pinigus už nuomą 2009 m. gruodžio 4 d. priėmusi atsakovė, veikė sąžiningai ir teisėtai, nes nežinojo, kad sandoris prieštarauja juridinio asmens veiklos tikslams, be to, teismas ir nenustatė, kad jis prieštarautų šiems tikslams, nėra įrodytas jos nesąžiningumas.

14Pagal byloje nurodytas aplinkybes, ieškovas galėtų reikšti ieškinį actio Pauliano pagrindu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką (CPK 4 str.), tokio pobūdžio bylose yra išaiškinęs, kad actio Pauliana taikoma esant tokioms sąlygoms:

151. Kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę.

162. Ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises.

173. Nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas.

184. Skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio.

195. Skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises.

206. Trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas.

217. Kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą.

22Teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo panaikinti sandorį ir remiantis šiuo pagrindu, nes jam taikyti nėra visų sąlygų. Ieškovas šių sąlygų ir neįrodinėjo bylos nagrinėjimo metu, teigdamas, jog sandorį ginčija CK 1.82 straipsnio pagrindu. Jau anksčiau pasisakyta, kad atsakovė turi neginčytiną ir galiojančią reikalavimo teisę, ieškovas neįrodė atsakovės nesąžiningumo, ir tai, kad neprivalėjo atsakovei išmokėti pinigus už nuomą, taip pat, kad sudarytas sandoris privedė prie įmonės nemokumo ar turėjo lemiamą reikšmę atsiskaitymams su kitais kreditoriais. LR CK 6.66 straipsnio 1 dalies numatytu pagrindu ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pateikti taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Nustatant, ar nepraleistas vienerių metų ieškinio senaties terminas (CK 6.66 straipsnio 3 dalis), taikytinas ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas, pagal kurį administratorius apie sandorius sužino nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Taigi šiuo atveju CK 6.66 straipsnio 3 dalyje nustatytas vienerių metų ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai administratorius gavo dokumentus apie šių sandorių sudarymą. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai-dokumentų perdavimo –priėmimo aktas patvirtina, kad apie šį sandorį ieškovas sužinojo 2010 -02-18 d., ieškinį pateikė 20011-08-29 d., taigi praleidęs įstatymu nustatytą terminą (55 b. l.). CK 1.131 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Ieškovas ir neįrodinėjo šio termino praleidimo priežasčių, neprašė atnaujinti, nurodydamas, jog ieškinį reiškia kitu pagrindu.

23Remiantis išdėstytu, ieškinys atmestinas kaip neįrodytas (CPK 178 str.).

24Atmetus ieškinį, iš ieškovo priteistinos atsakovei bylinėjimosi išlaidos –2151,61 Lt atstovavimo išlaidų (56–59 b. l.)(CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

25Taip pat įsiteisėjus teismo sprendimui, naikintinos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos atsakovės turtui pagal Šiaulių apygardos teismo nutartį (CPK 150 str. 2 d.).

26Teismas vadovaudamasis LR CPK 259, 268, 270 str.

Nutarė

27Ieškinį atmesti.

28Priteisti iš BUAB „Vižera“ atsakovei V. Ž. 2151,61 Lt (du tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt vieną litą 61 ct) atstovavimo išlaidų.

29Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2011m. rugpjūčio 29 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi atsakovės V. Ž. turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

30Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovas nurodo, kad 2005-01-03 d. tarp šalių buvo sudaryta nuomos sutartis,... 4. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, mano, kad ieškovas piktnaudžiauja savo... 5. Byloje nustatytos aplinkybės ... 6. 2005 m. sausio 3 d. tarp ieškovo BUAB „Vižera“ ir atsakovės V. Ž. buvo... 7. 2010-01-14 d. ieškovo įmonei buvo iškelta bankroto byla. Pagal Įmonių... 8. Įvertinus nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio turinį konstatuotina,... 9. Dėl ginčijamo sandorio prieštaravimo ieškovo veiklos tikslams, dėl... 10. CK 1.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad privataus juridinio asmens sudaryti... 11. Vadovaujantis CK 6.123 straipsnio 1 dalimi, prievolė baigiasi, kai yra... 12. Pagal CPK 178 straipsnį, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 13. Atsakovė nesutinka su tokiu argumentu, nes ji apie prastą bendrovės... 14. Pagal byloje nurodytas aplinkybes, ieškovas galėtų reikšti ieškinį actio... 15. 1. Kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę.... 16. 2. Ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises.... 17. 3. Nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas.... 18. 4. Skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio.... 19. 5. Skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad... 20. 6. Trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį,... 21. 7. Kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą... 22. Teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo panaikinti sandorį ir remiantis šiuo... 23. Remiantis išdėstytu, ieškinys atmestinas kaip neįrodytas (CPK 178 str.).... 24. Atmetus ieškinį, iš ieškovo priteistinos atsakovei bylinėjimosi išlaidos... 25. Taip pat įsiteisėjus teismo sprendimui, naikintinos laikinosios apsaugos... 26. Teismas vadovaudamasis LR CPK 259, 268, 270 str.... 27. Ieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš BUAB „Vižera“ atsakovei V. Ž. 2151,61 Lt (du tūkstančius... 29. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2011m. rugpjūčio 29 d. Šiaulių... 30. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...