Byla 2-269-213/2013
Dėl 2038,04 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,

2vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui R. S. dėl 2038,04 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka,

Nustatė

3ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius prašo priteisti iš atsakovo R. S. 2038,04 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka - asmeniškai. Atsakovas neįvykdė CPK 142 str. reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovui prašant, priimamas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Byloje esantys duomenys - Vilniaus apygardos teismo 2011-01-28 nuosprendžis baudžiamojoje byloje Nr. 1-65-166/2011m. patvirtina, kad atsakovas buvo pripažintas kaltu dėl G. S. mirties. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Trakų skyriaus 2010-03-18 sprendimu Nr. 13PP-1094 „Dėl valstybinės socialinio draudimo našlaičių pensijos skyrimo J. S.“ mirusiosios G. S. sūnui J. S. nuo 2009-09-01 iki sukaks 24 metai, jei mokysis nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje ar Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, taip pat kitose valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis dėl pensijų mokėjimo, įregistruotos aukštosios, profesinės ar bendrojo lavinimo mokyklos skyriuje, skirta 211,34 Lt per mėnesį valstybinė socialinio draudimo našlaičių pensija, kuri bus didinama kiekvieną kartą Vyriausybei patvirtinus naują valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį ir/ar naujas einamųjų metų draudžiamąsias pajamas. Iš byloje esančios 2012-11-14 pažymos apie asmeniui priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas Nr. 4-10-4079 matyti, kad mirusiosios sūnui J. S., laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-06-30 išmokėta 1268,04 Lt našlaičių pensijos.

8Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Trakų skyriaus 2011-08-05 sprendimu Nr. 13PP-2757 „Dėl valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos skyrimo J. S.“ mirusiosios G. S. sutuoktiniui J. S. nuo 2011-08-25 iki 2013-11-30 skirta 70,00 Lt per mėnesį valstybinė socialinio draudimo našlių pensija, kuri bus didinama kiekvieną kartą Vyriausybei patvirtinus naują valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinį dydį. Iš byloje esančios 2012-11-14 pažymos apie asmeniui priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas Nr. 4-10-4078 matyti, kad mirusiosios vyrui J. S., laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-11-30 išmokėta 770,00Lt našlių pensijos.

9Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. numato, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

10Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.290 str. 3 d. nustatyta, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo. Socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atvejais, yra įskaitomos į atlygintinos žalos dydį (CK 6.290 str. 1 d.).

11Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų buvo padaryta žala ieškovui, todėl atsakovo kaltė bei priežastinis ryšys tarp jo neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos nustatytas.

12Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl žalos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

13Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 10 p.), ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistina 66,08 Lt bylinėjimosi išlaidų (61,00 Lt žyminio mokesčio ir 5,08 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu) valstybei (CPK 96 str. 1 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93, 96, 142 str., 262 str. 2 d., 285-288 str., teismas,

Nutarė

15ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti iš R. S. 2038,04 Lt žalos atlyginimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui.

17Priteisti iš R. S. 66,08 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai