Byla 2-1911-1/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų A. V. , A. K. ir B. V. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutarties, kuria atmestas jų prašymas dėl įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, ir trečiųjų asmenų D. G. įmonės „Gringrasas“, Euler Hermes Kreditversicherungs – AG bei pareiškėjų A. V. , A. K. ir B. V. atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarties dalies, kuria teismas, iškėlęs atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Bleiras“ bankroto bylą, išsprendė administratoriaus paskyrimo klausimą.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,

Nustatė

4Ieškovas UAB „IREC LT“ ieškiniu prašė iškelti atsakovui UAB „Bleiras“ bankroto bylą dėl įmonės nemokumo, o įmonės administratoriumi paskirti UAB „Bankroto departamentas LT“.

5Ieškovas VSDFV Utenos skyrius ieškiniu prašė iškelti atsakovui UAB „Bleiras“ bankroto bylą dėl įmonės nemokumo, o įmonės administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“.

6Tretysis asmuo Euler Hermes Kreditversicherung-AG, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, prašė iškelti atsakovui UAB „Bleiras“ bankroto bylą dėl įmonės nemokumo, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto valdymas“.

7Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB „Swedbank“ sutiko su reikalavimu dėl bankroto bylos UAB „Bleiras“ iškėlimo ir bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Verslo konsultantai“, o tretysis asmuo D. G. įmonė „Gringrasas“ – UAB „Administratorių kontora“.

8Panevėžio apygardos teisme 2010 m. rugpjūčio 24 d. buvo gautas pareiškėjų A. V. , A. K. ir B. V. pareiškimas dėl jų įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, su siūlymu administratoriumi paskirti UAB „Administratorių kontora“.

9Panevėžio apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi netenkino pareiškėjų prašymo dėl įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų. Teismas nustatė, kad kreditorių pareiškimas teisme gautas 2010 m. rugpjūčio 30 d., o civilinės bylos dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Bleiras“ nagrinėjimas paskirtas žodinio proceso tvarka 2010 m. rugpjūčio 31 d. Bylos nagrinėjimas jau buvo atidėtas, pratęsiant įstatyme numatytą terminą, o, patenkinus pareiškėjų prašymą, bylos nagrinėjimą tektų atidėti dar kartą ir reikalauti procesinių dokumentų, dėl ko nepagrįstai užsitęstų bylos nagrinėjimas. Teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes bei į tai, kad pareiškėjų kaip kreditorių reikalavimai nėra ginčijami, jie pripažįsta ieškinį, o jų siūlomas bankroto administratorius yra vienas iš kitų siūlomų kandidatūrų, sprendė, kad jų neįtraukimas į bylą trečiaisiais asmenimis bankroto bylos iškėlimo stadijoje nepažeidžia jų teisių ir teisėtų interesų ir atitinka proceso operatyvumo bei ekonomiškumo principus.

10Panevėžio apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi nutarė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Bleiras“ ir įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, sprendė, jog atsakovas UAB „Bleiras“ yra nemoki įmonė, dėl ko jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.). Teismas, spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, nustatė, kad visos siūlomos kandidatūros atitinka teisės aktų nustatytus kriterijus. Teismas, įvertinęs įmonės turto vertę, veiklos vietą ir būtinybę, kad paskirtas administratorius būtų nešališkas, turėtų patirties ir būtų kompetentingas, sprendė, kad šiuos reikalavimus ir kriterijus labiausiai atitinka UAB „Verslo konsultantai“. Teismas nustatė, kad ši bendrovė dirba nuo 2005 m. gegužės 20 d., turi 9 darbuotojus, savo atstovą Utenoje, turi pakankamą šios veiklos patirtį, yra sėkmingai užbaigusi 67 bankroto procedūras. Iš dalyvaujančių byloje asmenų negauta jokių argumentų ir įrodymų, kad UAB „Verslo konsultantai“ negalėtų būti paskirta administruoti UAB „Bleiras“. Šią kandidatūrą pasirinko ir valstybės interesą atstovaujanti kreditorė VSDFV Utenos skyrius.

11Pareiškėjai A. V. , A. K. , B. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartį, priimti jų skundą dėl administratoriaus paskyrimo ir nagrinėti jį kartu su kitais skundais. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas nepagrįstai atmetė jų prašymą, motyvuodamas tuo, kad pareiškimas buvo pateiktas per vėlai, t.y. 2010 m. rugpjūčio 30 d., o bylos nagrinėjimas vyks 2010 m. rugpjūčio 31 d., kadangi faktiškai pareiškimas buvo pateiktas teismui 2010 m. rugpjūčio 24 d.

132. Teismas nepagrįstai pareiškimo atmetimą motyvavo tuo, jog užsitęstų bylos nagrinėjimas, kadangi reiktų atidėti bylos nagrinėjimą ir atlikti siūlomo administratoriaus kandidatūros derinimo procedūrą. Nurodo, jog jų siūlomas administratorius yra vienas iš tų, kurio kandidatūrą siūlė kiti kreditoriai.

143. Teismas, tenkindamas kitų kreditorių (Euler Hermes Krediversicherung-AG, Swedbank AB, D. G. įmonės „Gringrasas“) prašymus dėl jų įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis, bet netenkindamas apeliantų prašymo, pažeidė kreditorių lygiateisiškumo principą.

154. Teismas, bankroto administratoriumi paskirdamas AB „Swedbank“ pasiūlytą kandidatūrą, neatsižvelgė į jų prašyme nurodytą aplinkybę, kad vieno iš UAB „Bleiras“ vadovų brolis dirba Swedbank lizinge.

165. Teismas netenkino apeliantų prašymo dėl jų įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis, siekdamas nenagrinėti jų prašymo dėl administratoriaus skyrimo ir užkirsti jiems kelią į apeliaciją.

17Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, D. G. įmonė „Gringrasas“, atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Administratorių kontora“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

181. Teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, nepagrįstai rėmė diskrecijos teise, kadangi ši teisė negali būti absoliuti. Tais atvejais, kai yra kelios kandidatūros, teismas privalo išdėstyti argumentus, dėl kurių atmeta kitas pasiūlytas kandidatūras. Skundžiamoje nutartyje teismas nenurodė kitų kandidatūrų atmetimo motyvų, tuo pažeisdamas šalių procesinio lygiateisiškumo principą.

192. Teismo paskirtas administratorius UAB „Verslo konsultantai“ šiuo metu veda 61 bankroto bylą. Todėl jo užimtumas, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Bleiras“ yra pakankamai didelė įmonė, gali apsunkinti šios įmonės administravimą. Paskirto administratoriaus atstovas Utenoje visiškai neturi administravimo patirties. Jis administruoja UAB „Autobleiras“, kuri yra susijusi su UAB „Bleiras“.

203. UAB „Administratorių kontora“ yra juridinis asmuo, kurio atskirų darbuotojų darbo krūvis yra mažesnis nei teismo paskirto administratoriaus. Šios įmonės buveinė yra tame pačiame rajone kaip bankrutuojančios įmonės ir daugumos kreditorių. UAB „Administratorių kontora“ sugebėtų užtikrinti savalaikį, skaidrų ir teisėtą atsakovo UAB „Bleiras“ bankroto procesą, užtikrinti viešojo intereso apsaugą.

21Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, Euler Hermes Kreditversicherungs – AG atskiruoju skundu prašo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutartį toje dalyje, kurioje pirmosios instancijos teismas išsprendė klausimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, ir paskirti atsakovo UAB „Bleiras“ bankroto administratoriumi UAB „Bankroto valdymas“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

221. UAB „Verslo konsultantai“ turi darbuotoją fizinį bankroto administratorių UAB „A. M. , kurio rezidavimo vieta yra Utenoje. Minėtas administratorius administruoja UAB „Autobleiras“. UAB „Autobleiras“ ir atsakovas yra tiesiogiai susijusios įmonės, turinčios tarpusavio skolinių įsipareigojimų. UAB „Bleiras“ yra kreditorius UAB „Autobleiras“ atžvilgiu, turinti 200 000 Lt dydžio reikalavimo teisę. Šias aplinkybes patvirtinantys dokumentai buvo pateikti Panevėžio apygardos teismui į atsakovo bankroto bylą. Situacija, kai tas pats administratorius administruoja ir skolininką, ir kreditorių yra netoleruotina, prieštarauja objektyvumo, efektyvumo, sąžiningumo, konfidencialumo, nešališkumo, nepiktnaudžiavimo ir interesų konflikto nebuvimo principams, sąlygoja objektyvaus siekio tenkinti kreditoriaus interesus ir/ar ginti skolininko interesus išnykimą.

232. AB „Swedbank“ kaip šios bylos dalyvis ir vienas pagrindinių kreditorių gali būti atsakovo bankroto priežastimi. Faktas, kad bankas diktuoja verslui sąlygas yra akivaizdus: ar tai būtų lizingavimo santykiai, ar kreditavimo, ar laidavimo. Todėl tokio asmens kandidatūros paskyrimas gali lemti tai, kad kreditoriai ir nesužinos realių ir objektyviai suvokiamų bankroto priežasčių, nes tokiu atveju administratorius dirva bankui.

243. Teismas nepagrįstai vadovavosi diskrecijos teise ir nemotyvavo kitų kandidatūrų atmetimo, tuo pažeisdamas šalių procesinio lygiateisiškumo principą.

254. Teismo nutartis yra nepagrįsta, nes teismas visiškai neįvertino byloje esančių įrodymų, netinkamai juos traktavo, nesivadovavo įrodinėjime taikomais civilinio proceso principais dėl tikėtinumo buvimo. Tai reiškia, kad teismo nutartis šioje dalyje yra be motyvų, todėl naikintina (CPK 185 str. 1, 2 d., 263 str. 1, 2 d., 265 str. 1 d., 291 str. 1 d. 5 p., 329 str. 1 d., 2 d. 4 p.).

26Pareiškėjai A. V. , A. K. , B. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Administratorių kontora“.

27Atsakovas UAB „Bleiras“ atsiliepimu į trečiojo asmens D. G. įmonės „Gringrasas“ atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, kadangi jo skundas yra grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme.

28Atsakovas UAB „Bleiras“ atsiliepimu į trečiojo asmens Euler Hermes Kreditversicherungs – AG atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Apelianto siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra netinka, nes neturi savo atstovo Utenos regione, dėl ko užsitęstų bankroto eiga ir padidėtų bankroto administravimo išlaidos. Be to, skundas yra grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme.

29Atsakovas UAB „Bleiras“ atsiliepimu į pareiškėjų A. V. , A. K. , B. V. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarties prašo skundą atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

30Tretysis asmuo AB „Swedbank“ atsiliepimu į apeliantų atskiruosius skundus prašo skundus atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Mano, kad nagrinėjamu atveju nėra ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, kurios būtų kliūtimi UAB „Verslo konsultantai“ paskirti atsakovo administratoriumi. Byloje nėra objektyvių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti išankstinę išvadą, jog įmonės bankroto administratoriumi paskyrus UAB „Verslo konsultantai“ gali kilti interesų konfliktas tarp administruojamos įmonės ir šios įmonės debitorių. UAB „Verslo konsultantai“ veiklą prižiūrės ir tikrins kreditoriai, jo veikla bus kontroliuojama teismo ir Įmonių bankroto valdymo departamento. Teismo paskirtas administratorius turi pakankamą įmonių bankroto administravimo patirtį, pakankamai kvalifikuotų ir patyrusių darbuotojų.

31Ieškovas VSDFV Utenos skyrius atsiliepimu į apeliantų atskiruosius skundus prašo skundu atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Savo atsiliepime į atskiruosius skundus nurodo tuos pačius argumentus kaip ir tretysis asmuo AB „Swedbank“.

32Pareiškėjų atskirasis skundas atmestinas. Trečiojo asmens Euler Hermes Kreditversicherungs – AG atskirasis skundas tenkintinas. Trečiojo asmens D. G. įmonės „Gringrasas“ atskirasis skundas atmestinas.

33Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjų prašymas dėl jų įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, ir Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarties dalies dėl administratoriaus paskyrimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

34Dėl įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme stadijos metu

35Nagrinėjamu atveju yra kilęs asmenų, turinčių įstatymo jiems suteiktą teisę pasiūlyti administratoriaus kandidatūrą, įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, klausimas.

36Pareiškėjai A. V. , A. K. ir B. V. , buvę atsakovo UAB „Bleiras“ darbuotojai, su kuriais atsakovas iki šiol neatsiskaitė, pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme stadijos metu, t.y. iki teismo nutarties, kuria išspręstas bankroto bylos iškėlimo klausimas, priėmimo, kreipėsi į teismą dėl jų įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, siūlydami bankroto administratoriumi paskirti UAB „Administratorių kontora“. Teismas netenkino šio pareiškėjų prašymo, padaręs išvadą, kad jo tenkinimas užvilkintų bankroto bylos iškėlimo klausimo išsprendimą bei pažeistų proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus.

37ĮBĮ, suteikdamas 5 straipsnyje išvardintiems asmenims savarankišką, su jų procesine padėtimi nesusijusią teisę siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą, nereglamentuoja jų įtraukimo į bylos nagrinėjimą dalyvaujančiais byloje asmenimis klausimo pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme stadijos metu. Remiantis suformuota Lietuvos apeliacinio teismo praktika, nagrinėjant analogiško pobūdžio bylas, pripažįstama, kad administratoriaus kandidatūrą teikiantys asmenys pagal bendrąją taisyklę neturėtų būti traukiami į bylą toje stadijoje, kai sprendžiamas bankroto bylos iškėlimo klausimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-609/2009, 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-822/2009, 2009 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1305/2009, 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1680/2010 ir kt.). Tokia išvada Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje grindžiama būtinybe bankroto bylos iškėlimo stadijoje užtikrinti proceso koncentraciją ir ekonomiškumą, administratoriaus skyrimo klausimo prigimtimi, kuris savo esme yra procedūrinis klausimas, ir administratoriaus kandidatūrą teikiančio asmens santykio su ginčo objektą sudarančiu materialiuoju teisiniu reikalavimu, t.y. reikalavimu dėl bankroto bylos iškėlimo, nebuvimu.

38Atsižvelgiant į šiuo klausimu susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, teisėjų kolegija pripažįsta, jog Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartis, kuria netenkintas administratoriaus kandidatūrą pateikusių pareiškėjų A. V. , A. K. ir B. V. prašymas dėl jų įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, yra pagrįsta ir teisėta. Šio byloje kilusio klausimo išsprendimo rezultatui neturi reikšmės pareiškėjų prašymo padavimo data ir terminas, tuo metu likęs iki bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimo teismo posėdyje. Todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, ginčijant pirmosios instancijos teismo išvadų, padarytų įvertinus su prašymo padavimo terminu susijusias aplinkybes, teisingumą.

39Ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme stadijos metu tenkino kitų kreditorių prašymus dėl jų įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, neturi teisinės reikšmės skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui. Teismo nutartis dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu yra neskundžiama. Todėl Lietuvos apeliacinio teismo praktikos neatitinkantys neskundžiami pirmosios instancijos teismo procesiniai sprendimai negali būti pagrindu pripažinti dėl to paties dalyko priimtų, tačiau apeliacine tvarka skundžiamų, teismo procesinių sprendimų teisėtumą remiantis vien tik lygiateisiškumo principo pagrindu. Pagal Konstitucinio teismo suformuluotą teisminio precedento doktriną žemesnės instancijos teismai privalo paisyti aukštesnės instancijos teismo pateiktų teisės aiškinimo taisyklių analogiškose bylose.

40Lietuvos apeliacinis teismas pripažįsta, kad įstatyme numatytos teisės teikti administratoriaus kandidatūrą turėjimas nesietinas su dalyvaujančio byloje asmens teisių įgijimu ir teismas privalo įvertinti kiekvieno šia teise pasinaudojusio subjekto teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras), motyvuodamas jų atmetimą ar paskyrimą. Atsižvelgiant į tai, atmestini kaip nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad teismas netenkino apeliantų prašymo dėl jų įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, siekdamas nesvarstyti jų siūlymo administratoriumi paskirti UAB „Administratorių kontora“. Iš Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarties matyti, kad apeliantų siūloma UAB „Administratorių kontora“ kandidatūra buvo įvertinta ir atmesta.

41Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo

42Atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarties dalies dėl UAB „Verslo konsultantai“ paskyrimo atsakovo bankrutuojančios UAB „Bleiras“ administratoriumi padavė tretieji asmenys D. G. įmonė „Gringrasas“, Euler Hermes Kreditversicherungs – AG ir pareiškėjai A. V. , A. K. ir B. V. . Teismas šiuos skundus priėmė ir nustatyta tvarka bylą su atskiraisiais skundais išsiuntė Lietuvos apeliaciniam teismui.

43Pažymėtina, jog tik dalyvaujančio byloje asmens statuso turėjimas suteikia asmeniui galimybę, realizuojant savo procesinį teisnumą, pasinaudoti teise pateikti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria paskirtas įmonės bankroto administratorius (CPK 338 str., 305 str.). Nedalyvaujantys byloje asmenys, iki įmonės nemokumo klausimo išsprendimo pasiūlę bankroto administratoriaus kandidatūras, neįgyja apeliacijos teisės dėl šiuo klausimu priimtos pirmosios instancijos teismo nutarties. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas pareiškėjų A. V. , A. K. ir B. V. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarties dalies dėl administratoriaus paskyrimo pažeidė CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą teisės normą, nes priėmė skundą asmenų, neturinčių teisės jį paduoti, pastebėjus šį trūkumą nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas pagal pareiškėjų atskirąjį skundą nutrauktinas (CPK 338 str., 315 str. 5 d.).

44Atskiraisiais skundais skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi UAB „Bleiras“ administratoriumi paskirta ieškovo VSDFV Utenos skyriaus ir trečiojo asmens AB „Swedbank“ pasiūlyta kandidatūra UAB „Verslo konsultantai“. Su šio juridinio asmens paskyrimu atsakovo bankroto administratoriumi nesutinka atskiruosius skundus pateikę tretieji asmenys D. G. įmonė „Gringrasas“, siūlantis administratoriaus UAB „Administratorių kontora“ kandidatūrą, ir Euler Hermes Kreditversicherungs – AG, siūlantis UAB „Bankroto valdymas“ kandidatūrą.

45Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, pareiga paskirti įmonės administratorių po to, kai priimama nutartis iškelti įmonei bankroto bylą, tenka teismui. Spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, teismas yra ribojamas ĮBĮ 11 straipsnyje administratoriui (fiziniam ar juridiniam asmeniui) keliamų reikalavimų. Įmonės bankroto administratoriumi paskirtas asmuo turi turėti teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, tokią teisę taip pat turi turėti juridinio asmens vadovas, kai bankroto administratoriumi skiriamas juridinis asmuo (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Skiriamo administratoriaus kandidatūra privalo būti suderinta su Vyriausybės įgaliota institucija – Įmonių bankroto valdymo departamentu (ĮBĮ 11 str. 2 d., 10 d.). Be to, teismas turi patikrinti, ar nėra ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje numatytų aplinkybių, kurioms esant fizinis ar juridinis asmuo negalėtų būti paskirtas konkrečios įmonės administratoriumi. Byloje nustatyta ir apeliantai neginčija tos aplinkybės, kad tiek UAB „Verslo konsultantai“, tiek apeliantų siūlytos administratorių kandidatūros UAB „Administratorių kontora“ ir UAB „Bankroto valdymas“ atitiko ĮBĮ numatytus privalomuosius administratorių kandidatūroms keliamus reikalavimus.

46Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad, skiriant administratoriumi konkretų asmenį, be privalomųjų ĮBĮ 11 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų, reikia atsižvelgti į siekį, kad paskirtasis administratorius maksimaliai užtikrintų kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, o administratorius savo veikloje vadovautųsi pagarbos žmogui, profesionalumo, efektyvumo, konfidencialumo, nešališkumo, garbės, moralės ir sąžinės, pavyzdingumo ir padorumo bei bendradarbiavimo principais. Administratoriaus nešališkumas vykdant bankroto procedūras apima interesų konflikto, kai jo administruojamos įmonės yra tarpusavyje susijusios tiesioginiais kreditoriniais ar debitoriniais ryšiais, vengimą ir pareigą apie susidariusią situaciją informuoti šių įmonių kreditorius (Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-337 patvirtinto Bankroto administratorių elgesio kodekso 11.5 p.). Esant kelioms tinkamoms, įstatymų reikalavimus atitinkančioms administratorių kandidatūroms, ta aplinkybė, kad tas pats administratorius būtų paskirtas administruoti įmonių, kurias tarpusavyje sieja prievoliniai teisiniai santykiai (kreditoriaus ir debitoriaus), bankroto procedūras, suponuoja teismui pareigą vengti tokio asmens paskyrimo įmonės administratoriumi, atsižvelgiant į tai, kad tokių įmonių kreditoriai per visą bankroto procedūrų vykdymo laikotarpį turėtų pagrindą abejoti dėl paskirto administratoriaus nešališkumo. Be to, šių aplinkybių, susijusių su galimu interesų konfliktu, ignoravimas, kai egzistuoja kitos tinkamos administratorių kandidatūros, neatitiktų teisingumo ir protingumo principų.

47Byloje esanti medžiaga patvirtina apelianto Euler Hermes Kreditversicherungs – AG atskirojo skundo argumentą, jog atsakovas UAB „Bleiras“ yra įmonės BUAB „Autobleiras“ kreditorius (1 t., b.l. 62). Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, BUAB „Autobleiras“ administratoriaus pareigas šiuo metu eina fizinis bankroto administratorius A. M. , kuris yra skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi UAB „Bleiras“ administratoriumi paskirtos įmonės UAB „Verslo konsultantai“ darbuotojas. Atsižvelgiant į tai, UAB „Bleiras“ administratoriumi paskyrus UAB „Verslo konsultantai“, susidarytų situacija, jog šis juridinis bankroto administratorius administruotų bankrutuojančios įmonės, kuri yra jos darbuotojo administruojamos įmonės kreditorius, bankroto procedūras. Šios aplinkybės sudaro pagrindą panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutartį dalyje dėl UAB „Verslo konsultantai“ paskyrimo atsakovo UAB „Bleiras“ administratoriumi, atsižvelgiant į tai, kad teismui buvo pateiktos kitos įstatymo reikalavimus atitinkančios administratorių kandidatūros, nekeliančios abejonių dėl jų galimo nešališkumo.

48Vertindama apeliantų pasiūlytas bankroto administratorių kandidatūras, teisėjų kolegija vadovaujasi papildomais kriterijais ir atsižvelgia į tai, kuris juridinis bankroto administratorius turi didesnį fizinių bankroto administratorių skaičių, realų fizinių bankroto administratorių darbo krūvį, darbo patirtį, administruojamų įmonių skaičių.

49Tiek UAB „Administratorių kontora“, tiek UAB „Bankroto valdymas“ leidimai teikti administravimo paslaugas buvo išduotas panašiu metu, atitinkamai 2009 m. gruodžio 21 d. ir 2009 m. spalio 26 d. UAB „Administratorių kontora“ turi du darbuotojus ir šiuo metu vykdo 5 bankroto procedūras. Šios įmonės darbuotoja L. T. kaip įgaliotas asmuo šiuo metu vykdo 3, o R. J. – 11 bankroto procedūrų ir yra pabaigusi 18 bankroto procedūrų. UAB „Bankroto valdymas“ turi tris darbuotojus ir šiuo metu vykdo 36 bankroto procedūras. Šios įmonės darbuotojas N. Č. kaip įgaliotas asmuo šiuo metu vykdo 44, A. M. – 1, o J. Č. – 9 bankroto procedūras ir yra pabaigęs 37 bankroto procedūras. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Bankroto valdymas“ yra bankroto administratorius, turintis didesnę patirtį ir daugiau darbuotojų, į mažesnį šio juridinio bankroto administratoriaus darbuotojų A. M. ir J. Č. užimtumą, darytina išvada, kad šis administratorius sugebės užtikrinti sklandesnį ir operatyvesnį atsakovo UAB „Bleiras“ bankroto administravimo procedūrų vykdymą. Todėl panaikinus skundžiamą Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarties dalį dėl UAB „Verslo konsultantai“ paskyrimo atsakovo UAB „Bleiras“ administratoriumi, UAB „Bankroto valdymas“ skirtinas atsakovo administratoriumi.

50Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 ir 2 punktais, 338 straipsniu, 315 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir 5 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

51Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

52Nutraukti apeliacinį procesą pagal pareiškėjų A. V. , A. K. ir B. V. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarties.

53Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Bleiras“ administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Verslo konsultantai“, ir šios įmonės administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Bankroto valdymas“ (įmonės kodas 302432894).

54Kitą Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,... 4. Ieškovas UAB „IREC LT“ ieškiniu prašė iškelti atsakovui UAB... 5. Ieškovas VSDFV Utenos skyrius ieškiniu prašė iškelti atsakovui UAB... 6. Tretysis asmuo Euler Hermes Kreditversicherung-AG, pareiškiantis... 7. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB „Swedbank“... 8. Panevėžio apygardos teisme 2010 m. rugpjūčio 24 d. buvo gautas... 9. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi netenkino... 10. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi nutarė... 11. Pareiškėjai A. V. , A. K. , B. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 12. 1. Teismas nepagrįstai atmetė jų prašymą, motyvuodamas tuo, kad... 13. 2. Teismas nepagrįstai pareiškimo atmetimą motyvavo tuo, jog užsitęstų... 14. 3. Teismas, tenkindamas kitų kreditorių (Euler Hermes Krediversicherung-AG,... 15. 4. Teismas, bankroto administratoriumi paskirdamas AB „Swedbank“... 16. 5. Teismas netenkino apeliantų prašymo dėl jų įtraukimo į bylą... 17. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, D. G. įmonė... 18. 1. Teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą,... 19. 2. Teismo paskirtas administratorius UAB „Verslo konsultantai“ šiuo metu... 20. 3. UAB „Administratorių kontora“ yra juridinis asmuo, kurio atskirų... 21. Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, Euler Hermes... 22. 1. UAB „Verslo konsultantai“ turi darbuotoją fizinį bankroto... 23. 2. AB „Swedbank“ kaip šios bylos dalyvis ir vienas pagrindinių... 24. 3. Teismas nepagrįstai vadovavosi diskrecijos teise ir nemotyvavo kitų... 25. 4. Teismo nutartis yra nepagrįsta, nes teismas visiškai neįvertino byloje... 26. Pareiškėjai A. V. , A. K. , B. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 27. Atsakovas UAB „Bleiras“ atsiliepimu į trečiojo asmens D. G. įmonės... 28. Atsakovas UAB „Bleiras“ atsiliepimu į trečiojo asmens Euler Hermes... 29. Atsakovas UAB „Bleiras“ atsiliepimu į pareiškėjų A. V. , A. K. , B. V.... 30. Tretysis asmuo AB „Swedbank“ atsiliepimu į apeliantų atskiruosius skundus... 31. Ieškovas VSDFV Utenos skyrius atsiliepimu į apeliantų atskiruosius skundus... 32. Pareiškėjų atskirasis skundas atmestinas. Trečiojo asmens Euler Hermes... 33. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Panevėžio apygardos teismo... 34. Dėl įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais... 35. Nagrinėjamu atveju yra kilęs asmenų, turinčių įstatymo jiems suteiktą... 36. Pareiškėjai A. V. , A. K. ir B. V. , buvę atsakovo UAB „Bleiras“... 37. ĮBĮ, suteikdamas 5 straipsnyje išvardintiems asmenims savarankišką, su jų... 38. Atsižvelgiant į šiuo klausimu susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo... 39. Ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas pasirengimo nagrinėti... 40. Lietuvos apeliacinis teismas pripažįsta, kad įstatyme numatytos teisės... 41. Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo... 42. Atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31... 43. Pažymėtina, jog tik dalyvaujančio byloje asmens statuso turėjimas suteikia... 44. Atskiraisiais skundais skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi UAB... 45. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, pareiga paskirti įmonės... 46. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad, skiriant... 47. Byloje esanti medžiaga patvirtina apelianto Euler Hermes Kreditversicherungs... 48. Vertindama apeliantų pasiūlytas bankroto administratorių kandidatūras,... 49. Tiek UAB „Administratorių kontora“, tiek UAB „Bankroto valdymas“... 50. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 ir 2 punktais, 338... 51. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartį palikti... 52. Nutraukti apeliacinį procesą pagal pareiškėjų A. V. , A. K. ir B. V.... 53. Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarties... 54. Kitą Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarties dalį...