Byla e2-1482-343/2017
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo atsakovei Socca 360 GmbH

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės NFQ Technologies, UAB ieškinį dėl skolos ir palūkanų priteisimo atsakovei Socca 360 GmbH.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovės procesinių dokumentų esmė

4

 1. Ieškovė prašo priteisti jai, NFQ Technologies, UAB iš atsakovės Socca 360 GmbH: 1) 101183,92 Eur dydžio skolą už suteiktas paslaugas; 2) 5 043,39 Eur palūkanas; 3) 8,05 proc. procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 4) bylinėjimosi išlaidas.
 1. Ieškinyje nurodoma, jog 2015 m. balandžio mėnesį bendrovė Socca 360 GmbH ir NFQ Technologies, UAB sudarė susitarimą dėl informacinių technologijų paslaugų teikimo įgyvendinant atsakovės vykdomą projektą, skirtą futbolo žaidimo analizei. 2015 m. balandžio 20 d. ieškovė pateikė atsakovei elektroniniu paštu paslaugų vykdymo sąlygas, sutarties projekto forma, ir užsakymą paslaugoms. Atsakovė 2015 m. balandžio 21 d. elektroniniu paštu patvirtino šių dokumentų gavimą. 2015 m. balandžio 27 d. atsakovė patvirtino, jog sutarties ir užsakymo sąlygos jai priimtinos ir ieškovė gali pradėti paslaugų teikimą. Gavus tokį patvirtinimą ir iš esmės sutarus dėl visų paslaugų teikimo sąlygų, ieškovė 2015 m. balandžio 27 d. išsiuntė atsakovei dokumentų ir informacijos sąrašą, pagal kurį atsakovė turėjo teikti informaciją, kad paslaugos galėtų būti teikiamos. 2015 m. gegužės 4 d. atsakovė pradėjo teikti reikalingą informaciją ir šalys pradėjo vykdyti sutartį.
 1. Pagal šalių susitarimą pirmasis paslaugų teikimo etapas turėjo baigtis 2015 m. liepos 13 d. už suteiktas paslaugas ieškovei sumokant 81 000 Eur. Už kitus paslaugų teikimo etapus buvo sutarta sumokėti pagal ieškovės atsakovei pateikiamas PVM sąskaitas-faktūras kiekvieno paslaugų teikimo etapo pabaigoje.
 1. Bendradarbiavimas tarp šalių nebuvo sklandus. Atsakovė nuolatos vėlavo teikti informaciją ir keitė savo reikalavimus paslaugų rezultatui, nurodydama vis kitus pirminius duomenis, pagal kuriuos ieškovė teikė atsakovei pritaikytas informacinių technologijų paslaugas. Dėl nurodytų priežasčių ieškovės teikiamų paslaugų apimtis didėjo, nes reikėjo teikti papildomas paslaugas, nenumatytas susitarime, ir atitinkamai tęsėsi paslaugų teikimo terminai.
 1. Už atsakovei suteiktas paslaugas ieškovė išrašė ir pateikė šešias PVM sąskaitas-faktūras. Atsakovė patvirtino šių sąskaitų gavimą ir neginčijo jose nurodytų paslaugų suteikimo ar mokėtinų sumų, kas patvirtina, jog sąskaitos atitiko šalių susitarimo dėl paslaugų teikimo sąlygas. Gavusi sąskaitas atsakovė nurodė ieškovei, kad jai sunku iškarto sumokėti visą jose nurodytą sumą, todėl atsakovės prašymu ieškovė suteikė 6 mėnesių mokėjimų atidėjimo terminą. Tačiau net ir praėjus šiam terminui, atsakovė jokių mokėjimų neatliko, nors paslaugos visu laikotarpiu nuo sutarties sudarymo buvo teikiamos nepertraukiamai. Pažymi, jog atsakovė (ht@socca36.com) elektroniniu paštu melagingai nurodė, kad visas sąskaitas apmokėjo, tuo patvirtindama, jog visos sąskaitos buvo išrašytos pagrįstai ir jai yra kilusi pareiga pagal jas atsiskaityti. Tačiau, patikrinus mokėjimus, buvo nustatyta, kad jokių mokėjimų atsakovė neatliko.
 2. Atsakovei ieškinio pareiškimas ir pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo įteiktas 2017 03 31. Atsiliepimas iš atsakovės į ieškinį negautas, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių. Atsakovė taip pat nepaskyrė savo atstovo Lietuvoje.
Teismas

konstatuoja:

5Ieškinys patenkintinas.

6Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės, teisnia argumentai ir išvados

7

 1. Iš byloje esančio susirašinėjimo tarp šalių matyti, jog 2015 m. balandžio 20 d. ieškovė pateikė atsakovei elektroniniu paštu paslaugų vykdymo sąlygas, sutarties projekto forma, ir užsakymą paslaugoms. Atsakovė 2015 m. balandžio 21 d. elektroniniu paštu patvirtino šių dokumentų gavimą. 2015 m. balandžio 27 d. atsakovė patvirtino, jog sutarties ir užsakymo sąlygos jai priimtinos. Ieškovė 2015 m. balandžio 27 d. išsiuntė atsakovei dokumentų ir informacijos sąrašą, pagal kurį atsakovė turėjo teikti informaciją, kad paslaugos galėtų būti teikiamos. 2015m. gegužės 4 d. atsakovė pradėjo teikti reikalingą informaciją ir šalys pradėjo vykdyti sutartį.
 1. Už atsakovei suteiktas paslaugas ieškovė išrašė ir pateikė šešias PVM sąskaitas-faktūras. Atsakovė patvirtino šių sąskaitų gavimą. Atsakovė (ht@socca36.com) elektroniniu paštu nurodė, kad visas sąskaitas apmokėjo, tačiau, ieškovei patikrinus mokėjimus, buvo nustatyta, kad jokių mokėjimų atsakovė neatliko.

8Teisiniai argumentai ir išvados

9Dėl skolos

 1. Iš anksčiau nurodyto, akivaizdu, jog tarp šalių susiklostė paslaugų teikimo teisiniai santykiai. Pagal Civilinio kodekso 6.716 straipsnio 1 dalį, paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Pažymėtina, jog atlygintinų paslaugų teikimo sutarčiai nenustatyti specialios formos reikalavimai, todėl paslaugų teikimo sutarties formai taikomos bendrosios sandorių formos taisyklės. CK 1.71 str. numatyta, kad sandoriai sudaromi žodžiu, raštu (paprasta arba notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais. Šalys sutartį dėl paslaugų teikimo sudarė žodžiu, sutarties sąlygos papildomai šalių buvo patvirtintos konkliudentiniais veiksmais - Sutartį vykdant ir atitinkamai raštu - apsikeičiant elektroniniais laiškais, kuriuose papildomai buvo derinamos paslaugų teikimo sąlygos. Be to, vadovaujantis CK 6.192 straipsnio 3 dalimi sutartis gali būti sudaroma ir priimant vykdyti užsakymą, ką šiuo atveju ir padarė ieškovė - priėmė atsakovės užsakymą ir suteikė jam užsakytas paslaugas pagal šalių suderintas sąlygas.
 2. Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytas faktines bylos aplinkybes ir įrodymus, sprendžia, jog ieškovė ir atsakovė susitarė dėl informacinių technologijų Paslaugų teikimo. Šio susitarimo pagrindu ieškovė atliko užsakymą, t.y. suteikė užsakytas informacinių technologijų Paslaugas, todėl atsakovė turi pareigą už suteiktas paslaugas atsiskaityti. Ieškovės teigimu, šios pareigos atsakovė neįvykdė ir vis dar yra skolinga už suteiktas paslaugas 101 183,92 Eur. Priešingi įrodymai nepateikti. Todėl ieškinio reikalavimas dėl skolos priteisimo tenkintinas ir iš atsakovės ieškovei priteistinas 101 183,92 Eur įsiskolinimas už atliktas paslaugas.

10Dėl palūkanų

11Kompensacinės palūkanos

 1. Ieškovė prašo priteisti kompensacines palūkanas 5 043,39 Eur dėl sutarties nevykdymo.
 2. Pagal CK 6.205 straipsnį sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. CK 6.210 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyti mokėtinų palūkanų dydžiai, taikomi, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.
 3. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau - Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymas) 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Šių palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. To paties įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad pavėluoto mokėjimo palūkanų norma yra 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu.
 1. Ieškovė nurodo, jog atsakovė pažeidė pareigą atsiskaityti su ieškove 2015 m. lapkričio 17 d. ir nuo šios dienos skaičiuoja palūkanas. Europos Centrinio Banko oficialiame tinklalapyje viešai skelbiama, kad 2015 m. liepos 1 d. galiojusi fiksuotoji palūkanų norma yra 0,05 procento. Todėl iš atsakovės prašo priteisti 8,05 proc. (8 + 0,05) dydžio palūkanas už nesumokėtą įsiskolinimą. Teismas su šiais argumentais sutinka. Teismas, vadovaudamasis anksčiau nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, teisės normomis, sprendžia, jog ieškinio padavimo dieną atsakovė ieškovei privalo sumokėti iš viso 5 043,39 Eur palūkanų (226 pradelstos dienos * ((101183,92*8,05/100)/365)=5 043,39 Eur), todėl ieškinys ir šioje dalyje tenkintinas, iš atsakovės ieškovei priteistina 5 043,39 Eur kompensacinių palūkanų.

12Procesinės palūkanos

 1. Ieškovė prašo priteisti ir procesines palūkanas. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Procesinės palūkanos pasižymi tuo, kad jos skaičiuojamos nuo visos įsiskolinimo sumos ir skirtos kompensuoti būsimus, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo, susidariusius kreditoriaus nuostolius. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką tuo atveju, jei šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus, teismas, nustatęs, kad sandoris atitinka įstatyme (Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo) nurodytus komercinių sandorių požymius, jei kreditorius to reikalauja, turėtų taikyti įstatyme nustatytas palūkanas, tarp jų ir nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo.
 2. Teismas, atsižvelgdamas į anksčiau išdėstytą bei aukščiau nurodytas Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas, daro išvadą, jog atsakovė privalo sumokėti 8,05 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, skaičiuojamas nuo priteistos sumos, todėl ieškinys tenkintinas ir šioje dalyje.

13IV . Dėl bylos procesinės baigties ir bylinėjimosi išlaidų

14

 1. Teismas, apibendrindamas sprendžia, jog ieškinys pilna apimtimi yra įrodytas, todėl tenkinamas.
 1. Patenkinus ieškinį iš atsakovės ieškovei priteistina 1 665 Eur žyminio mokesčio, sumokėto paduodant ieškinį CPK 93 str. pagrindu.

15Vadovaudamasis CPK 285str., 286str., teismas

Nutarė

16ieškinį patenkinti.

17Priteisti iš atsakovės Socca 360 GmbH ( registracijos numeris HRB 166749) ieškovei NFQ Techmologies, UAB (juridinio asmens kodas 135867375) 101 183,92 EUR įsiskolinimą, 5043,39Eur kompensacines palūkanas ir 1665 Eur žyminį mokestį, viso 107 892,31 Eur (vieną šimtą septynis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt du eurus ir 31 euro centą) ir 8,05 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos – 107 892,31 EUR nuo bylos iškėlimo teisme – 2016 12 13 (ieškinio priėmimo teisme diena) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

18Nurodyti, kad atsakovė Socca 360 GmbH negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė NFQ Technologies, UAB per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai