Byla 2-4889-251/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė, sekretoriaujant Rasai Jonaitienei, dalyvaujant atsakovo Stasio Norvilos įmonės atstovui S. N., dalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovui advokato padėjėjui K. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui Stasio Norvilos įmonei dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1275,00 Lt žalos atlyginimą, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 768,00 Lt bylinėjimosi išlaidas – 68,00 Lt žyminį mokestį ir 700,00 Lt advokato padėjėjo teisinės pagalbos išlaidas. Nurodo, kad 2008-06-17 gesinant gaisrą, kilusį atsakovui priklausančiose negyvenamosiose patalpose, esančiose Gytarių g. 21, Šiauliuose, dėl užpylimo vandeniu buvo apgadintos ieškovo draudėjui, trečiajam asmeniui UAB „Aklė“ priklausančios patalpos. Dėl padarytos žalos ieškovas išmokėjo draudėjui 1275,00 Lt draudimo išmoką. Atsakovo kaltė pasireiškia tuo, kad jis būdamas patalpų savininku, nesielgė apdairiai ir rūpestingai, todėl prisiėmė galimą žalos trečiųjų asmenų turtui padarymo riziką ir privalo atlyginti padarytą žalą. Prašo ieškinį tenkinti.

3Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutinka ir nurodo, kad pastatas esantis Gytarių g. 21, Šiauliuose yra trijų aukštų ir priklauso keliems savininkams. Apie tai, kad 2008-06-17 buvo kilęs gaisras jam nuosavybės teise priklausančiose patalpose, Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba neinformavo ir nenustatė, kad gaisras vyko atsakovui priklausančiose patalpose ir už gaisrą būtų atsakinga Stasio Norvilos įmonė. Prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinys tenkintinas.

5Civilines atsakomybės pagrindinė funkcija yra kompensuoti patirtą žalą. Deliktinės atsakomybės pagrindinės taisyklės suformuotos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 straipsnyje, kad kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veikimu /neveikimu nepadarytų kitam asmeniui žalos. Preziumuojama, kad pastatų statinių savininkas yra tas savininkas, kuris nurodytas viešame registre, kaip jų savininkas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.270str.). Šios įstatyme įtvirtintos rūpestingumo pareigos pažeidimas sukuria įstatyme nustatytos žalos atlyginimo prievolę (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 263 str.2d.). Atsakovas, būdamas patalpų savininkas, pažeidė bendro pobūdžio taisyklę elgtis atidžiai ir rūpestingai, neužtikrindamas, kad patalpos būtų švarios, tvarkingos, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.280 str., atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Lietuvos Aukščiausias teismas dėl šios normos yra išaiškinęs, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę atsakomybę reglamentuojančias Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normas (LAT nutartis 2009m. birželio 26d. Nr.3K-3-304/2009).

6Iš byloje pateiktų rašytinų įrodymų, duomenų apie asmenį (b. l. 3),pretenzijos atsakovui (b.l.4), 2008-08-26 Šiaulių apygardos administracinio teismo nutarties Nr. II-526-289/2008,Šiaulių miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pranešimo dėl gaisro (b. l. 9), Įmonių turto draudimo liudijimo TIA Nr. 914603000, pranešimo –apskaičiavimo dėl turto sugadinimo ir draudimo išmokos apskaičiavimo (b.l.14-15), lokalinės sąmatos (b.l.16), pranešimo apie nuostolių atlyginimą (b. l. 17), sąskaitos išrašo (b.l 18), bei prie bylos prijungtos Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus ikiteisminio tyrimo poskyrio administracinės medžiagos Nr.37-68 matyti, kad laikotarpyje nuo 2007-05-12 iki 2008-06-28 negyvenamosiose patalpose, esančiose Gytarių g. 21, Šiauliuose kilo 10 gaisrų (Išvykimo apskaitos kortelės, administracinės medžiagos lapai 28-47). 2008-07-08 Šiaulių apskrities PGV VPPS pareigūnas surašė priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimo protokolą už veiksmų, užkertančių kelią kilti gaisrui, nesiėmimą, su kuriuo atsakovas supažindintas pasirašytinai. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sanitarijos skyriaus 2008-07-17 raštu Nr.( - ) Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Ikiteisminio tyrimo poskyrio viršininkui buvo pateikta informacija dėl pastate, esančiame Gytarių g. 21 neprižiūrimų patalpų, ir konstatuota, kad gaisrai vyko būtent atsakovo Stasio Norvilos įmonei priklausančiose patalpose, o faktinės aplinkybės yra įrodytos 2008-12-10 Šiaulių apygardos administracinio teismo nutartyje.

7Apie patalpose, esančiose Gytarių g. 21, Šiauliuose, 2008-06-17 kilusį gaisrą, kurio metu buvo užlietos UAB „Aklė“ priklausančios patalpos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos Šiaulių miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcija 2008-07-25 raštu Nr.1-875 informavo UAB „Aklė“ draudiką AB „Lietuvos draudimas“ (b.l.9), (patikslinta pažyma 2011-12-02 Nr. S1-1895, b.l 102). Pateiktas įmonių turto draudimo liudijimas (draudimo laikotarpis nuo 2007-09-24 iki 2008-09-23, b.l. 82-85). 2008-06-20 lokalinės sąmatos pagrindu draudėjas AB „Lietuvos draudimas“ paskaičiavo UAB „Aklė“ 1275,00 Lt draudimo išmoką (b.l. 14-16). 2008-08-05 AB „Lietuvos draudimas“ priėmė sprendimą išmokėti draudimo sumą ir 2008-08-06 mokėjimo nurodymu Nr.2175500 sumokėjo į UAB „Aklė“ sąskaitą (b.l. 17-18). Atsakovas ieškovui draudimo įmokos geranoriškai pagal siųstą pretenziją neatlygino (b.l.4). Draudikui AB „Lietuvos draudimas“ vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.1015 str., išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurias nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1015.2).

8Teismo posėdžio metu S. N. papildomai paaiškino, kad UAB „Aklė“ patalpų dalis yra šone, ir dalis patalpų patenka po Stasio Norvilo įmonei priklausančiomis patalpomis (b.l. 97).

9Liudytoja J. G. liudijo, kad UAB „Aklė“ patalpos pradedant įmonės veiklą buvo suremontuotos, gesinant gaisrą, buvo užpiltos lubos, patalpos buvo apgadintos. Virš UAB „Aklė“ patalpų girdėdavosi lakstymas, muzika (b.l. 97).

10Liudytojas J. K., liudijo, kad negyvenamose patalpose Gytarių g. 21, Šiauliuose, buvo kilę gaisrų. Buvo girdėti, kad laksto vaikai, būdavo primėtyta butelių. Grotos buvo, bet jos buvo nuplėštos ir į patalpas galėjo patekti bet kas. Įsigijus patalpas, jos taip pat buvo užlietos, gesinant gaisrą, tačiau tada nebuvo draustos ir susiremontavo patys, po to apsidraudė. AB „Lietuvos draudimas“ išmokėjo vieną išmoką. (b.l. 99).

11Liudytojas S. B. nurodė, kad gaisrai vykdavo žiemos metu, į patalpas rinkdavosi benamiai, šiuo metu situacija geresnė.

12Šioje byloje pabrėžtinas priežastinio ryšio ypatumas yra tai, kad reikalaujama žalos atlyginimo, padaryto, gesinant gaisrą. Dėl gaisro, kaip potencialai pavojingo veiksnio, objektų savininkai ar teisėti valdytojai turi elgtis ypatingai atsakingai, laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių ir kitų priešgaisrinę veiklą reglamentuojančių aktų. Gaisras yra nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje, keliantis pavojų žmogui, turtui ar aplinkai (Priešgaisrinės saugos įstatymo 2 str. 2 d.). Lietuvos Aukščiausias teismas savo teismų praktikoje yra konstatavęs, kad turto sugadinimo atveju, kai žala padaryta gaisru, bendrame pastate kilusio gaisro atveju, atsakingas yra asmuo, kurio patalpose yra gaisro židinys.

13Atsakovas Stasio Norvilos įmonė, būdama patalpų savininku, pažeidė bendro pobūdžio taisyklę elgtis atidžiai ir rūpestingai. Nesiėmė pakankamai priemonių, norint išvengti gaisrų atsakovui priklausančiose patalpose. Atsakovo veiksmai neatitiko apdairaus ir rūpestingo nekilnojamo turto savininko elgesio reikalavimų. Neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė, gali būti ne tik tiesiogiai įstatyme ar sutartyje nurodytų pareigų nevykdymas ar draudžiamų veiksmų atlikimas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 263 str. 2 d.). Laikoma, kad asmuo yra kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę jis nebuvo tiek rūpestingas, kad kiek atitinkamos sąlygomis buvo būtina (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.248 str. 3 d.). Patalpų savininkas neužtikrino, kad jam nuosavybės teise priklausančios patalpos būtų tinkamai prižiūrimos, tvarkingos, švarios, bei jose nesirinktų asocialūs asmenys, ką byloje patvirtina ir prijungta Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus ikiteisminio poskyrio administracinė medžiaga.

14Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis minėtomis teisės normomis ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 1275,00 Lt žalos atlyginimo, yra pagrįstas ir tenkintinas.

15Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37str.2d. numato, kad, skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 2 d., numato, kai abi šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti šešių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1275,00 sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-06-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai iš atsakovo ieškovui priteistinos ir 768,00Lt bylinėjimosi išlaidos – 68,00 Lt žyminis mokestis ir 700,00 Lt advokato padėjėjo teisinės pagalbos išlaidos (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 80 str., 93 str. 1 d.) bei valstybei 27,15 Lt pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 246 str. 2 d., 259 str., 279 str. 2 d., 284 str., teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti iš atsakovo Stasio Norvilo įmonės ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ 1275,00 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų septyniasdešimt penkių litų) žalos atlyginimą, 6 procentų metines palūkanas nuo visos teismo priteistos 1275,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-06-20 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 768,00 Lt (septynių šimtų šešiasdešimt aštuonių litų) bylinėjimosi išlaidas.

21Priteisti iš atsakovo Stasio Norvilo įmonės valstybei 27,15 Lt (dvidešimt septynių litų, 15 centų) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, atsiskaitomoji sąskaita Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

22Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1275,00 Lt žalos atlyginimą, 6... 3. Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutinka ir nurodo, kad pastatas esantis... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Civilines atsakomybės pagrindinė funkcija yra kompensuoti patirtą žalą.... 6. Iš byloje pateiktų rašytinų įrodymų, duomenų apie asmenį (b. l.... 7. Apie patalpose, esančiose Gytarių g. 21, Šiauliuose, 2008-06-17 kilusį... 8. Teismo posėdžio metu S. N. papildomai paaiškino, kad UAB „Aklė“... 9. Liudytoja J. G. liudijo, kad UAB „Aklė“ patalpos pradedant įmonės... 10. Liudytojas J. K., liudijo, kad negyvenamose patalpose Gytarių g. 21,... 11. Liudytojas S. B. nurodė, kad gaisrai vykdavo žiemos metu, į patalpas... 12. Šioje byloje pabrėžtinas priežastinio ryšio ypatumas yra tai, kad... 13. Atsakovas Stasio Norvilos įmonė, būdama patalpų savininku, pažeidė bendro... 14. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis minėtomis teisės... 15. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37str.2d. numato, kad, skolininkas... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. ir 6.210... 17. Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai iš atsakovo ieškovui priteistinos ir... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 246 str. 2 d.,... 19. Ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti iš atsakovo Stasio Norvilo įmonės ieškovui AB „Lietuvos... 21. Priteisti iš atsakovo Stasio Norvilo įmonės valstybei 27,15 Lt (dvidešimt... 22. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...