Byla e2-1992-390/2016

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundą dėl atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,IZUMI LT“ 2016 m balandžio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dėl bankroto proceso pradėjimo ne teismo tvarka panaikinimo, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovės ,,Straujos prekybos sistemos“, uždaroji akcinės bendrovė ,,UBC“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, uždaroji akcinės bendrovė ,,Balticdecor“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Conlex“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Finmelon“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Reaton“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Sangaida“, ir

Nustatė

2Pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) prašo teismo UAB ,,IZUMI LT“, kodas 303201730, 2016 m. balandžio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo nutarta UAB ,,IZUMI LT“ bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka, pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti.

3Pareiškėja skunde nurodė, kad 2016 m. gegužės 4 d. gavo ir susipažino su UAB ,,UBC“ pateiktu pranešimu Nr. 16-S-015 ,,Dėl UAB ,,IZUMI LT“ bankroto bylos iškėlimo“. Gautame 2016 m. balandžio 22 d. kreditorių susirinkimo protokole nuspręsta bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka. Sprendimas priimtas balsuojant ,,už“ 78,21 procentų kreditorinių reikalavimų sumos ir 8,45 ,,prieš“. Iš skolininkės UAB „IZUMI LT“ antstolės J. J. antstolio kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0052/15/01578 dėl 562,80 Eur išieškojimo UAB ,,Straujos prekybos sistemos“ naudai bei antstolės A. M. kontoroje iš skolininkės yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0151/15/01605 dėl 6 092,68 Eur išieškojimo VMI prie FM naudai. UAB ,,IZUMI LT“ raštu Nr. (23.28-08-1) RNA-11894 informuota, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškeltų bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka, gali būti pradedama tik tada, kai tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių nėra kilę turtinių ginčų. Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2A-1707/2012 konstatuota, kad draudimas pradėti įmonės bankroto procedūrą ne teismo tvarka, kai nėra laikomasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų sąlygų yra susijęs ne su įmonės ūkinės veiklos laisve, o su valstybės pareiga kuo efektyviau ginti nemokios, t. y. nebegalinčios vykdyti ūkinės veiklos, įmonės kreditorių interesus. Šiuo atveju UAB ,,IZUMI LT“ kreditorių susirinkimo sprendimas bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka yra neteisėtas ir prieštarauja ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai normai, todėl turi būti pripažintas neteisėtu ir naikintinas.

4Atsakovės UAB ,,IZUMI LT“ bankroto administratorius UAB ,,UBC“ atsiliepime į skundą prašė nagrinėti skundą teismo nuožiūra atsakovei nedalyvaujant.

5Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius (toliau – VSDFV Alytaus skyrius) atsiliepime į skundą nurodė, kad su skundu sutinka ir pritaria VMI prie FM pozicijai, kad toks UAB ,,IZUMI LT“ 2016 m. balandžio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka yra neteisėtas ir naikintinas. VSDF Alytaus skyrius susirinkime balsavo ,,prieš“, pateikdamas kreditorių susirinkimui informaciją apie tai, kad UAB ,,IZUMI LT“ yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir šis įsiskolinimas išieškomas pateikus mokėjimo nurodymus į įmonės sąskaitas pagal Alytaus skyriaus sprendimus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, t. y. pagal vykdomuosius dokumentus. UAB ,,IZUMI LT“ kreditorių susirinkime priimtas sprendimas bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka yra neteisėtas ir prieštarauja imperatyviai ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai normai bei turėtų būti pripažintas neteisėtu ir naikintinu.

6Skundas tenkintinas

7ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis imperatyviai numato, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Tai reiškia, kad įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka gali būti pradedama tik tada, kai tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių nėra kilę turtinių ginčų.

8UAB „IZUMI LT“, juridinio asmens kodas 303201730, 2016 m. balandžio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 1 darbotvarkės klausimu nutarta UAB „IZUMI LT“ bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka.

9Byloje nustatyta ir pareiškėjos VMI prie FM pateikti duomenys patvirtina, kad antstolės J. J. kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0052/15/01578 dėl 562,80 Eur išieškojimo iš UAB „IZUMI LT“ UAB ,,Straujos prekybos sistemos“ naudai, antstolės A. M. kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0151/15/01605 dėl 6 092,68 Eur išieškojimo iš UAB „IZUMI LT“ VMI prie FM naudai. Trečiasis asmuo VSDFV Alytaus skyrius atsiliepime į skundą nurodė, kad UAB ,,IZUMI LT“ yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir šis įsiskolinimas išieškomas pateikus mokėjimo nurodymus į įmonės sąskaitas pagal Alytaus skyriaus sprendimus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, t. y. pagal vykdomuosius dokumentus. Taigi, byloje pateikti duomenys patvirtina, kad, priimant UAB „IZUMI LT“ 2016 m. balandžio 22 d. nutarimą UAB „IZUMI LT“ bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka, egzistavo ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sąlyga, draudžianti pradėti bankrotą ne teismo tvarka. Esant nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad UAB „IZUMI LT“, juridinio asmens kodas 303201730, 2016 m. balandžio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo nutarta UAB „IZUMI LT“ bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka, prieštarauja imperatyvioms ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostatoms, todėl pripažintinas neteisėtu ir naikintinas.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

11Pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundą patenkinti.

12Panaikinti uždarosios akcinės bendrovės ,,IZUMI LT“, juridinio asmens kodas 303201730, 2016 m. balandžio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo nutarta uždarosios akcinės bendrovės ,,IZUMI LT“ bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka.

13Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai