Byla 2-595-368/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir kreditorinio reikalavimo tvirtinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant atsakovo bankrutavusios A. J. individualios įmonės (toliau IĮ) bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ direktoriui V. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Jurgio baldai“ ieškinį bankrutavusiai A. J. IĮ, trečiajam asmeniui A. J. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir kreditorinio reikalavimo tvirtinimo ir

Nustatė

3Ieškovas UAB „Jurgio baldai“ prašo pripažinti negaliojančiu 2010 m. gruodžio 2 d. reikalavimo teisės perleidimo sandorį ir patvirtini UAB „Jurgio baldai“ 123 005,56 Lt kreditorinį reikalavimą. Teigia, kad sandoris buvo sudarytas galiojant Šiaulių apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutartimi pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, todėl jis yra niekinis ir negalioja (CK 1.81 straipsnio 1 dalis). Tvirtina, kad A. J. per vienerius metus nesumokėjo ieškovui 123005,56 Lt.

4Atsakovo bankrutavusios A. J. IĮ bankroto administratoriaus atstovas prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad ginčo sandoris galėjo būti sudarytas, nėra niekinis ar negaliojantis.

5Ieškinys atmestinas.

6Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

7Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2009 m. sausio 14 d. nutartimi A. J. IĮ iškelta bankroto byla (civilinė byla Nr. B2-20-368/2013).

8Šiaulių apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutartimi A. J. minėtoje bankroto byloje įtrauktas bendraatsakiu ir, be kita ko, jo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemones, areštuojant visą jo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, esantį pas jį ar pas trečiuosius asmenis, leidžiant šiuo turtu naudotis.

9Šiaulių apygardos teismas, įvertinęs ginčo sutarties (2010 m. gruodžio 2 d. reikalavimo teisės perleidimo sutarties) sudarymą, 2011 m. sausio 14 d. nutartimi pakeitė kreditorių UAB „Jurgio baldai“, kurio kreditorinis reikalavimas sudarė 123005,56 Lt, jo teisių perėmėju A. J..

10Šiaulių apygardos teismas, atsižvelgęs į teisme 2012 m. sausio 23 d. gautą bankrutavusios A. J. IĮ administratoriaus prašymą dėl UAB „Jurgio baldai“ reiškiamo 123005,56 Lt kreditorinio reikalavimo, perimto iš A. J., tvirtinimo ir 2012 m. vasario 8 d. pateiktą prašymą netvirtinti UAB „Jurgio baldai“ kreditorinio reikalavimo, 2012 m. vasario 29 d. nutartimi nutarė atsisakyti tvirtinti UAB „Jurgio baldai“ reiškiamą 123005,56 Lt kreditorinį reikalavimą bankrutavusiai A. J. IĮ. Teismas sprendė, kad 2011 m. gruodžio 30 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartis yra niekinis sandoris, negaliojantis nuo sudarymo momento ir nesukeliantis teisinių pasekmių.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1009/2012 paliko nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. nutartį.

12Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

13Dėl ginčo sandorio negaliojimo

14Ieškovo ieškinio turinys patvirtina, kad 2010 m. gruodžio 2 d. reikalavimo teisės perleidimo sutarties negaliojimą ieškovas grindžia aplinkybe, jog trečiasis asmuo pagal sutartį per vienerius metus neatsiskaitė su juo, nesumokėjo 123005,56 Lt ir tuo, kad, ieškovo teigimu, Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartyje konstatavo, jog visi sandoriai, sudaryti trečiojo asmens galiojant Šiaulių apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutartimi jo turtui taikytoms laikinosios apsaugos priemonėms, yra negaliojantys.

15Teismas pažymi, kad CK 6.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties laisvės principas leidžia sutarties šalims laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenustatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams.

16Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas ir trečiasis asmuo 2010 m. gruodžio 2 d. sudarė reikalavimo teisės perleidimo (cesijos) sutartį, pagal kurią ieškovas (cedentas) perleido trečiajam asmeniui (cesioriui) reikalavimo teisę reikalauti skolininko (bankrutavusios A. J. IĮ) įvykdyti prievolę (pareigą sumokėti 123005,56 Lt) (8–9 b. l.).

17Nors ieškovas teigia, kad pagal šią sutartį trečiasis asmuo įsipareigojo jam per vienerius metus sumokėti 123005,56 Lt, sutartyje nėra sąlygų, patvirtinančių šiuos ieškovo teiginius. Pažymėtina, kad pagal sutartį šalys susitarė, jog už perleidžiamą reikalavimo teisę perėmėjas atsiskaito su reikalavimo perleidėju atskirame susitarime nustatyta tvarka (sutarties 2 punktas). Ieškovas ieškinyje neteigė, kad šis susitarimas buvo sudarytas, ir nepateikė teismui tai patvirtinančių įrodymų, todėl nėra pagrindo spręsti apie trečiojo asmens prievolių apimtį ir jų įvykdymo terminus. Be to, pagal sutarties 11 punktą šalys įsipareigojo ginčus, susijusius su sutartimi, iš pradžių spręsti tarpusavio derybomis. Ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad tarp sutarties šalių vyko derybos dėl šios sutarties vykdymo. Pažymėtina, kad nei ieškovas, nei trečiasis asmuo niekada neminėjo, jog susitarimas buvo sudarytas. Atkreiptinas dėmesys, kad, nors ginčo cesijos sutartis buvo sudaryta 2010 m. gruodžio 2 d., ir Šiaulių apygardos teismas 2011 m. sausio 14 d. nutartimi pakeitė kreditorių UAB „Jurgio baldai“ jo teisių perėmėju A. J., ir ieškovas UAB „Jurgio baldai“ teigia, jog trečiasis asmuo privalėjo per vienerius metus su juo atsiskaityti, ieškovas iki 2013 m. sausio 15 d. (ieškinio pateikimo dienos) teismine tvarka negynė, jo teigimu, pažeistų teisių ir teisėtų interesų. Visos minėtos aplinkybės, teismo vertinimu, patvirtina, kad jokio papildomo susitarimo, susijusio su ginčo sutartimi, šalys nebuvo sudariusios ir jog ieškovo ieškinio teiginiai yra deklaratyvūs ir neįrodyti, o teikdamas teismui ieškinį, ieškovas, kurio vadovu yra trečiasis asmuo, siekia perimti sutartimi perleistą turtinę teisę ir sumažinti A. J. IĮ kreditorių interesus, patenkinti savo interesus iš trečiojo asmens turimų turtinių teisių (teismo 2011 m. sausio 14 d. nutartimi patvirtinto 123 005,56 Lt kreditorinio reikalavimo).

18Teismas atmeta ieškovo teiginius, kad visi sandoriai, sudaryti trečiojo asmens, galiojant Šiaulių apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutartimi jo turtui taikytoms laikinosios apsaugos priemonėms, yra negaliojantys. Minėta, kad Šiaulių apygardos teismas 2009 m. liepos 15 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones trečiojo asmens (A. J. IĮ savininkų) turtui, o ne ieškovo turtui ir turtinėms teisėms. Atmesdamas pareiškėjo UAB „Jurgio baldai“ prašymą patvirtinti jo 123005,56 Lt kreditorinį reikalavimą bankrutavusioje A. J. IĮ bankroto byloje, teismas 2012 m. vasario 29 d. nutartyje nurodė, kad 2011 m. gruodžio 30 d. reikalavimo teisės perleidimo sandoriu buvo bandoma perleisti areštuotas A. J. turtines teises, siekiant išvengti bankrutavusios įmonės (neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens) ir jos savininko skolų išieškojimo nukreipimo į A. J. turimą reikalavimo teisę, t. y. teismas sprendė, jog bankrutavusios A. J. IĮ dalyvio (trečiojo asmens) turima reikalavimo teisė yra turtinė teisė ir ji, esant teisiniam reglamentavimui, pagal kurį, jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis (CK 2.50 straipsnio 4 dalis) gali būti panaudota įmonės kreditorių reikalavimų tenkinimui, todėl, siekdamas užtikrinti bankrutavusios A. J. IĮ kreditorių teises ir teisėtus interesus, teismas sprendė, kad 2011 m. gruodžio 30 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartis yra niekinis sandoris, negaliojantis nuo sudarymo momento ir nesukeliantis teisinių pasekmių.

19Byloje nėra duomenų, kad sudarydamas ginčo sandorį (2010 m. gruodžio 2 d. cesijos sutartį) trečiasis asmuo pažeidė A. J. IĮ kreditorių teises ir teisėtus interesus, prisiėmė papildomus įsipareigojimus, ar kitas prievoles, taip sumažindamas A. J. IĮ kreditorių galimybes patenkinti savo reikalavimus iš įmonės dalyvio (trečiojo asmens) turto, priešingai trečiasis asmuo pagal sutartį įgijo turtinę teisę, todėl teismas sprendžia, jog ši sutartis neprieštaravo viešajai tvarkai ar gerai moralei (CK. 1.81 straipsnis), ir nėra teisinio pagrindo jos naikinti. Be to, Šiaulių apygardos teismas 2009 m. liepos 15 d. nutartimi taikydamas laikinąsias apsaugos priemones A. J. IĮ bendrasavininkams, siekė išsaugoti jų turtą iki bankroto bylos išnagrinėjimo, kad prireikus, į jį būtų galima nukreipti išieškojimą, tačiau neapribojo trečiojo asmens (įmonės dalyvio) galimybes padidinti jo turimo turto vertę, nagrinėjamu atveju – įgyti turtinę teisę.

20Dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo

21Ieškovo reikalavimas patvirtini jo 123 005,56 Lt kreditorinį reikalavimą bankrutavusios A. J. IĮ bankroto byloje yra išvestinis ir atmetus ieškinio reikalavimą dėl 2010 m. gruodžio 2 d. cesijos sutarties pripažino negaliojančia, negali būti tenkinamas, todėl atmestinas.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268–270 straipsniais, 279 straipsniu,

Nutarė

23Ieškinį atmesti.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Ieškovas UAB „Jurgio baldai“ prašo pripažinti negaliojančiu 2010 m.... 4. Atsakovo bankrutavusios A. J. IĮ bankroto administratoriaus atstovas prašo... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 7. Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2009 m. sausio 14 d. nutartimi... 8. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutartimi A. J. minėtoje... 9. Šiaulių apygardos teismas, įvertinęs ginčo sutarties (2010 m. gruodžio 2... 10. Šiaulių apygardos teismas, atsižvelgęs į teisme 2012 m. sausio 23 d.... 11. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012... 12. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 13. Dėl ginčo sandorio negaliojimo ... 14. Ieškovo ieškinio turinys patvirtina, kad 2010 m. gruodžio 2 d. reikalavimo... 15. Teismas pažymi, kad CK 6.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties... 16. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas ir trečiasis asmuo 2010 m. gruodžio... 17. Nors ieškovas teigia, kad pagal šią sutartį trečiasis asmuo įsipareigojo... 18. Teismas atmeta ieškovo teiginius, kad visi sandoriai, sudaryti trečiojo... 19. Byloje nėra duomenų, kad sudarydamas ginčo sandorį (2010 m. gruodžio 2 d.... 20. Dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo... 21. Ieškovo reikalavimas patvirtini jo 123 005,56 Lt kreditorinį reikalavimą... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 23. Ieškinį atmesti.... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...